Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Ansökningsresultaten 2024 har publicerats