Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Ansökningsobjekt

Universiteten har 2018 övergått till gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet, vilket innebär att ansökningsobjekten i medicin har en egen gemensam antagning och ansökningsobjekten i odontologi en egen gemensam antagning. Veterinärmedicinska utbildningen är med i universitetens antagningssamarbete. Du kan söka endast till utbildningar i medicin, utbildningar i odontologi eller utbildning i veterinärmedicin. Ansökningsobjekten i de gemensamma antagningarna 2020 är:

Senast ändrad 19.11.2019