Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Ansökningsobjekt

Universiteten har övergått till gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet, vilket innebär att ansökningsobjekten i medicin har en egen gemensam antagning och ansökningsobjekten i odontologi en egen gemensam antagning. Veterinärmedicinska utbildningen är med i universitetens antagningssamarbete. Den sökande kan endast söka antingen till de medicinska ansökningsobjekten eller till de odontologiska ansökningsobjekten. Begränsningen gäller inte ansökningsobjektet veterinärmedicin, dvs. den sökande kan samtidigt söka till veterinärmedicin och medicin eller till veterinärmedicin och odontologi. Ansökningsobjekten i de gemensamma antagningarna 2022 är:

 

Länkarna uppdateras när ansökningsobjektens uppgifter för 2022 har publicerats på Studieinfo.

Senast ändrad 01.11.2021