Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Ansökningsobjekt

Den sökande kan endast söka antingen till de medicinska ansökningsobjekten eller till de odontologiska ansökningsobjekten. Begränsningen gäller inte ansökningsobjektet veterinärmedicin, dvs. den sökande kan samtidigt söka till veterinärmedicin och medicin eller till veterinärmedicin och odontologi. Ansökningsobjekten i de gemensamma antagningarna 2024 är:

 

 

Senast ändrad 26.10.2023