Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
bild veterinärmedicin

Veterinärmedicin

I Finland kan grundexamen i veterinärmedicin avläggas vid Helsingfors universitet. Det sammanlagt sex år långa utbildningsprogrammet i veterinärmedicin består av det tre år långa kandidatprogrammet i veterinärmedicin (180 sp) och det tre år långa utbildningsprogrammet i veterinärmedicin (180 sp), vars examen leder till yrket veterinär. Utbildningen öppnar för många olika karriärer för den som är intresserad av djurs och människors hälsa.

Studierna i veterinärmedicin följer i huvudsak en färdig läsordning, men de kräver ändå att den studerande tar ansvar och klarar av att planera sin tid. Studierna är till stor del identiska för alla studerande och valfriheten är begränsad. Alternativa studieavsnitt och licentiatavhandlingen ger möjlighet att fördjupa sig i ämnen som man är intresserad av.

 

I studierna ingår förutom föreläsningarna en hel del smågruppsarbete och praktik, både i praktikperioder utanför fakulteten och kliniskt arbete vid universitetets djursjukhus. Produktionsdjurssjukhuset finns i Mäntsälä. Licentiatstudierna har stark betoning på arbetslivet. I veterinärmedicine kandidatexamen ingår en kandidatavhandling på 6 sp och i veterinärmedicine licentiatexamen ingår en licentiatavhandling på 20 sp.

Som vetenskaplig påbyggnadsexamen kan man avlägga doktorsexamen i veterinärmedicin (VMD). Som yrkesinriktad påbyggnadsexamen är det möjligt att ta specialveterinärexamen. En legitimerad veterinär kan specialisera sig på smådjurssjukdomar, hästsjukdomar, hälso- och sjukvård för produktionsdjur, smittosamma djursjukdomar, miljöhälsovård och livsmedelshygien i produktion. Förutom de nationella specialexamina har veterinären möjlighet att avlägga den europeiska Diplomate-specialutbildningen. Dessutom erbjuder Veterinärmedicinska fakulteten fortbildning för utexaminerade veterinärer.

Du kan bekanta dig med studier i veterinärmedicin och studiernas innehåll på Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Senast ändrad 01.12.2023