Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
bild antagningsförfarande

Antagningsförfarande

Nya studerande antas både från en betygsantagning och från en provpoängantagning. Sökande behöver inte meddela separat om hen söker i betygsantagningen eller i provpoängsantagning. Alla beaktas i båda antagningen för sitt ansökningsobjekt om det med avseende på sin utbildningsbakgrund är möjligt.

Kvot för förstagångssökande

I antagningen till utbildningsområdet i medicin reserveras i den gemensamma antagningen till högskolorna 65 % av nybörjarplatserna för sökande som för första gången söker studieplats vid en högskola. Information om Kvot för förstagångssökande. Vid betygsurval beaktas endast förstagångssökande. I provpoängsantagningen reserveras ett antal nybörjarplatser för förstagångssökande i varje ansökningsmål motsvarande 65 procent av alla nybörjarplatser.

 

Antagning till utbildningsprogram/examensprogram/studielinje

  1. Från betygsantagning  antas det lägsta antalet platser som överskrider 50 % av nybörjarplatserna för sökande på basis av studentexamensbetyget. Vid betygsurval beaktas endast förstagångssökande. 
  1. Från provpoängsantagning antas sedan bland alla som deltagit i urvalsprovet resten av nybörjarplatserna för sökande på grundval av poängen i urvalsprovet. Poängen för urvalsprovet ges på basis av de poäng du får för provuppgifterna. 

Läs mera om betygsantagning och provpoangsantagning.

 

Villkorlig antagning

Du informeras i Studieinfos resultatbrev och i tjänsten Min Studieinfo om ditt antagningsresultat är villkorligt. Om du inte uppfyller villkoret inom utsatt tid förlorar du din studieplats. Läs mer om villkorligheten.

 

Avgränsning av reservplatser

Antalet reservplatser har begränsats på följande sätt:

  • Betygsantagning 40 sökande
  • Provpoängsantagning för förstagångssökande 40 sökande
  • Provpoängsantagning för alla sökande 40 sökande

Om en sökande som har antagits inte tar emot sin studieplats, fylls den enligt antagningsresultatets ordningsföljd, så att när en förstagångssökandes plats blir ledig antas i stället den förstagångssökande som har följande bästa poängtal. Om platsen som blir ledig inte har reserverats för förstagångssökande, antas den som bland alla sökande som har följande bästa poängtal. I antagningen från reservplats tillämpas regler för lika poäng. Antagningen från reservplatserna avslutas 6.8.2024 kl. 15.00.

 

Förflyttning av nybörjarplatser

Om de platser som reserverats för förstagångssökande inte fylls, fylls platserna i fråga med andra sökande. Om nybörjarplatserna inte blir fyllda i betygsurvalet, fylls de platser som blivit över i antagningen genom urvalsprov, med beaktande av kvoten för förstagångssökande. På motsvarande sätt, om nybörjarplatserna inte fylls i antagningen genom urvalsprov, fylls de platser som blivit över i betygsantagningen, med beaktande av kvoten för förstagångssökande.

 

Förflyttning av nybörjarplatserna vid den svenskspråkiga studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet definieras separat. Förfarandet beskrivs i antagningsgrunderna för den svenskspråkiga studielinjen på Studieinfo.fi.

 

Bestämmelsen om en högskoleplats

Du kan endast ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen i en utbildning som börjar samma termin.

 

Senast ändrad 01.12.2023