Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
Ansökningsresultaten 2022 har publicerats
Mera information
Ansökan
Det medicinska utbildningsområdet
Studier

Ansökan till examensprogrammen för medicin, odontologi och veterinärmedicin inom det medicinska utbildningsområdet sker via det elektroniska ansökningssystemet för högskolor på Studieinfo -sidor. I Högskolornas gemensamma ansökan kan du söka till högst sex (6) olika utbildningar. Ansökningstiden för den Högskolornas gemensamma ansökan för utbildningar som inleds hösten 2022 är 16.3-30.3.2022 kl. 15.00.