Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
Ansökningstid 13.3.-27.3.2024 kl. 15.00
Anvisningar för ansökan
Ansökan
Det medicinska utbildningsområdet
Studier

Ansökan till examensprogrammen för medicin, odontologi och veterinärmedicin inom det medicinska utbildningsområdet sker via det elektroniska ansökningssystemet för högskolor på Studieinfo -sidor. I Högskolornas gemensamma ansökan kan du söka till högst sex (6) olika utbildningar. Ansökningstiden för den Högskolornas gemensamma ansökan för utbildningar som inleds hösten 2024 är 13.3-27.3.2024 kl. 15.00.