Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
Förhandsmaterial för urvalsprov har publicerats (uppdaterad 26.4.)
Information
Ansökan
Det medicinska utbildningsområdet
Studier

Ansökan till examensprogrammen för medicin, odontologi och veterinärmedicin inom det medicinska utbildningsområdet sker via det elektroniska ansökningssystemet för högskolor på adressen www.studieinfo.fi I Högskolornas gemensamma ansökan kan du söka till högst sex (6) olika utbildningar. Ansökningstiden för den Högskolornas gemensamma ansökan för utbildningar som inleds hösten 2021 är 17.3-31.3.2021.

apr 23 2021

Förhandsmaterial för urvalsprov och anvisningar för urvalsprovet har publicerats 23.4.2021 (uppdaterad 26.4.)

Förhandsmaterial för urvalsprov och allmänna anvisningar för dem som deltar i urvalsproven inom det medicinska området har publicerats.

Universitet där undervisningen ges