Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
Viktigt: Ändringar i 2020 års antagningen!
Information om ändringar i antagningen
Ansökan
Det medicinska utbildningsområdet
Studier

Ansökan till examensprogrammen för medicin, odontologi och veterinärmedicin inom det medicinska utbildningsområdet sker via det elektroniska ansökningssystemet för högskolor på adressen www.studieinfo.fi I Högskolornas gemensamma ansökan kan du söka till högst sex (6) olika utbildningar. Ansökningstiden för den Högskolornas gemensamma ansökan för utbildningar som inleds hösten 2020 är 18.3-1.4.2020.

Universitet där undervisningen ges