Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
bild medicinska studier

Medicin

Medicine licentiatexamen är en akademisk examen som leder till ett konkret yrke. Via utbildningen blir man läkare. En läkare är en specialist inom hälsovård, som har till uppgift att främja hälsa och diagnostisera och behandla patienternas sjukdomar. Läkarutbildningen erbjuder möjligheten till ett mångsidigt yrke som är vetenskapligt baserat, högt ansett och människonära.

Yrket är mycket ansvarsfullt och förutsätter en hög kompetens, interaktionsfärdigheter, en förtroendeingivande karaktär och förmåga att tåla stress.  Medicin hör till de branscher som omfattas av lagstiftningen gällande lösningar vid olämplighet för studier (SORA). Läkarutbildningen grundar sig på de nationellt godkända kompetenskraven för utexaminerade läkare.

 

Läkarnas sysselsättningssituation är bra. Läkare arbetar oftast inom patientvården vid hälsovårdscentraler, sjukhus, som självständiga yrkesutövare eller inom arbetshälsovården. De kan också arbeta som experter i multiprofessionella arbetsteam inom olika sektorer i samhället. Utöver det traditionella arbetet som läkare ger utbildningen också färdigheter för att arbeta inom forskning och utbildning samt i förvaltnings- och utvecklingsuppgifter som kräver medicinsk expertis. Läkare kan också arbeta utomlands eller i olika hjälporganisationer.

 

Endast legitimerade yrkesutbildade personer får utöva läkaryrket i Finland. Medicine licentiatexamen ger de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som behövs för att bli legitimerad läkare. Rätten att utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person beviljas på ansökan av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (VALVIRA). En utbildning till läkare som getts i Finland ger behörighet att vara verksam i andra EU-länder. 

 

Mera information om läkarens arbete fås till exempel på TE-tjänstens Yrkesinfo i beskrivningen av läkarens yrke.  Du kan också läsa om läkarens arbete på Läkarförbundets webbplats eller Finska Läkarföreningen Duodecims webbplats.

 

Senast ändrad 01.12.2023