Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
Medicin

Medicin

Medicine licentiatexamen är en akademisk examen som leder till ett konkret yrke. Via utbildningen blir man läkare. En läkare är en specialist inom hälsovård, som har till uppgift att främja hälsa och diagnostisera och behandla patienternas sjukdomar. Läkarutbildningen erbjuder möjligheten till ett mångsidigt yrke som är vetenskapligt baserat, högt ansett och människonära.

Läkare arbetar oftast vid hälsovårdscentraler, sjukhus, som självständiga yrkesutövare eller inom arbetshälsovården. De kan också arbeta som experter inom sitt eget område i multiprofessionella arbetsteam inom olika sektorer i samhället. Utöver det traditionella arbetet som läkare ger utbildningen också färdigheter för att arbeta inom forskning och utbildning samt i förvaltningsuppgifter som kräver medicinsk expertis. Läkare kan också arbeta utomlands eller i olika hjälporganisationer. Yrket är mycket ansvarsfullt och förutsätter en hög kompetens, interaktionsfärdigheter, en förtroendeingivande karaktär och förmåga att tåla stress. Läkarnas sysselsättningssituation är bra.

 

Endast legitimerade yrkesutbildade personer får utöva läkaryrket i Finland. Medicine licentiatexamen ger de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som behövs för att bli legitimerad läkare. Rätten att utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person beviljas på ansökan av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården VALVIRA. En utbildning till läkare som getts i Finland ger behörighet att vara verksam i andra EU-länder.

 

Mera information om läkarens arbete fås till exempel på TE-tjänstens Yrkesinfo i beskrivningarna av läkarens yrke och hälso- och sjukvårdsbranschen.

Du kan också läsa om läkarens arbete på Läkarförbundets webbsidor eller Finska Läkarföreningen Duodecims webbsidor.

Senast ändrad 20.12.2017