Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Urvalsprovmaterial

Du måste meddela på den elektroniska ansökningsblanketten (www.studieinfo.fi) om du vill ha provfrågorna på finska eller svenska. Anmälan är bindande och ska göras före anmälningstiden går ut 1.4.2020 kl. 15.00. Du kan få provfrågorna antingen på finska, varvid du ska svara på finska (provmaterialet ges på finska), eller på svenska, varvid du ska svara på frågorna på svenska (provmaterialet ges på svenska). Du kan få provfrågorna och materialet bara på ett språk.

Det finskspråkiga urvalsprovet

Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2020 baserar sig på de obligatoriska kurserna och nationella fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015) och på material som delas ut vid urvalsprovet.

 

Gymnasiets läroplan kan läsas på finska på härifrån.                       

 

Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1–5), s. 140–145

i den finskspråkiga läroplanen

Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1–7), s. 152–156

i den finskspråkiga läroplanen

Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1–5), s. 157–160

i den finskspråkiga läroplanen

Det svenskspråkiga urvalsprovet

Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2020 baserar sig på de obligatoriska kurserna och nationella fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015) samt på material som delas ut vid urvalsprovet.

 

Gymnasiets läroplan kan läsas på svenska på härifrån.

 

Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1-5), s. 145-150

i den svenskspråkiga läroplanen

Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1-7), s. 157-161

i den svenskspråkiga läroplanen

Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1-5), s. 162-165

i den svenskspråkiga läroplanen

 

Ange språkval på ansökningsblanketten.

Senast ändrad 20.11.2019