Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Urvalsprovmaterial

Språk för provfrågorna (finska/svenska) kan väljas i systemet för antagningsprov i början av provet. Man ska besvara uppgiftsfrågorna på det språk som man har valt som språk i urvalsprovet. Urvalsprovets språk kan inte ändras.

Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2023 baserar sig på de obligatoriska kurserna och nationella fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015) och på material som eventuellt ingår i urvalsprovet.  

 

Gymnasiets läroplan kan läsas finska på härifrån.                       

 

Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1–5), s. 140–145 i den finskspråkiga läroplanen

Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1–7), s. 152–156 i den finskspråkiga läroplanen

Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1–5), s. 157–160 i den finskspråkiga läroplanen

 

Gymnasiets läroplan kan läsas svenska på härifrån.

 

Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1-5), s. 145-150 i den svenskspråkiga läroplanen

Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1-7), s. 157-161 i den svenskspråkiga läroplanen

Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1-5), s. 162-165 i den svenskspråkiga läroplanen

 

 

Senast ändrad 25.10.2022