Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Urvalsprovmaterial

Språk för provfrågorna (finska/svenska) kan väljas i systemet för antagningsprov i början av provet. Urvalsprovets språk kan inte ändras.

Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2022 baserar sig på de obligatoriska kurserna och nationella fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015), på material som delas ut vid urvalsprovet, samt på eventuellt förhandsmaterial.

 

Information om eventuellt förhandsmaterial och närmare information om när materialet publiceras offentliggörs senast 10.1.2022 på webbplatsen för den gemensamma antagningen inom det medicinska utbildningsområdet www.laaketieteelliset.fi

 

Uppdaterad information 9.12.2021: Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2022 inkluderar inte förhandsmaterial.

Gymnasiets läroplan kan läsas på finska på härifrån.                       

 

Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1–5), s. 140–145 i den finskspråkiga läroplanen

Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1–7), s. 152–156 i den finskspråkiga läroplanen

Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1–5), s. 157–160 i den finskspråkiga läroplanen

 

Gymnasiets läroplan kan läsas på svenska på härifrån.

 

Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1-5), s. 145-150 i den svenskspråkiga läroplanen

Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1-7), s. 157-161 i den svenskspråkiga läroplanen

Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1-5), s. 162-165 i den svenskspråkiga läroplanen

 

 

Senast ändrad 28.01.2022