Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Urvalsprovmaterial

Du måste meddela på den elektroniska ansökningsblanketten (www.studieinfo.fi) om du vill ha provfrågorna på finska eller svenska. Anmälan är bindande och ska göras före anmälningstiden går ut 31.3.2021 kl. 15.00. Urvalsprovets språk kan inte ändras efter att ansökningstiden gått ut. Uppgiftskopian kan fås antingen på finska, varvid den ska besvaras på finska (urvalsprovsmaterial på finska) eller på svenska, varvid den ska besvaras på svenska (urvalsprovsmaterial på svenska).

Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2021 baserar sig på de obligatoriska kurserna och nationella fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015), på material som delas ut vid urvalsprovet, samt på förhandsmaterial. 

 

Förhandsmaterial för urvalsprov
Urvalsprovkrav för det medicinska utbildningsområdet ingår förhandsmaterial, som är kostnadsfritt och vars innehåll ska publiceras elektroniskt på webbplatsen Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet. Förhandsmaterialet kan innehålla texter på engelska utöver eller i stället för texter på finska och svenska. Om materialet innehåller texter på engelska, publiceras översättningar av kärnbegreppen. Förhandsmaterialet får inte användas under urvalsprovet. 

 

Förhandsmaterialet som ska läsas inför urvalsprovet har publicerad 23.4.2021:

Förhandsmaterial för urvalsprovet 2021 (uppdaterad 26.4.)

Gymnasiets läroplan kan läsas på finska på härifrån.                       

 

Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1–5), s. 140–145

i den finskspråkiga läroplanen

Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1–7), s. 152–156

i den finskspråkiga läroplanen

Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1–5), s. 157–160

i den finskspråkiga läroplanen

 

Gymnasiets läroplan kan läsas på svenska på härifrån.

 

Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1-5), s. 145-150

i den svenskspråkiga läroplanen

Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1-7), s. 157-161

i den svenskspråkiga läroplanen

Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1-5), s. 162-165

i den svenskspråkiga läroplanen

 

Ange språkval på ansökningsblanketten.

Senast ändrad 26.04.2021