Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Urvalsprovmaterial

Språk för provfrågorna (finska/svenska) kan väljas i systemet för antagningsprov i början av provet. Man ska besvara uppgiftsfrågorna på det språk som man har valt som språk i urvalsprovet. Urvalsprovets språk kan inte ändras.

Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2024 baserar sig på de obligatoriska och nationella valfria studier i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2019, Utbildningsstyrelsens föreskrifter och anvisningar 2019:2b, OPH-2263-2019;  infördes 1.8.2021) och på material som eventuellt ingår i urvalsprovet.  

 

Gymnasiets läroplan kan läsas finska på härifrån.

Kapitel 6.7 Biologi (moduler 1–6), s. 233-241 i den finskspråkiga läroplanen

Kapitel 6.9 Fysik (moduler 1–8), s. 249–257 i den finskspråkiga läroplanen

Kapitel 6.10 Kemi (moduler 1–6), s. 258–266 i den finskspråkiga läroplanen

 

Gymnasiets läroplan kan läsas svenska på härifrån.

Kapitel 6.7 Biologi (moduler 1-6), s. 239-247 i den svenskspråkiga läroplanen

Kapitel 6.9 Fysik (moduler 1-8), s. 255-264 i den svenskspråkiga läroplanen

Kapitel 6.10 Kemi (moduler 1-6), s. 264-274 i den svenskspråkiga läroplanen 

 

Senast ändrad 26.10.2023