Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Anvisningar för urvalsprovet

På denna sida finns allmänna anvisningar för dig som ska delta i urvalsprov. Kontrollera alltid specifika anvisningar för ansökningsobjektet på det universitets webbsidor som du söker till.

Anvisningar för urvalsprovet

På denna sidan ska publiceras allmänna anvisningar för urvalsprovet 2020 (på våren).

 

Läs de enskilda universitetens närmare anvisningar för dem som deltar i urvalsproven och om salarna där urvalsproven äger rum på det universitets webbplats som du har angett om första prioritet.

 

Tillåtna kalkylatorer i urvalsprovet

Exempel på kalkylatorer som får användas i urvalsprovet.

 

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Den som behöver specialarrangemang p.g.a. sjukdom eller funktionshinder ska lämna in en ansökan senast 1.4.2020 kl. 15.00. Ansökan om specialarrangemang i en gemensam antagning inom det medicinska området ska lämnas in till det universitet som den sökande har angett som första prioritet, dvs. där den sökande skriver urvalsprovet.

 

Med specialarrangemang avses endast praktiska arrangemang i samband med urvalsprovet, t.ex. en tillgänglig lokal, större skrivutrymme eller hjälpmedel. Den som ansöker om specialarrangemang måste bifoga ett utlåtande av en specialistläkare på området. Av utlåtandet ska framgå skadans eller sjukdomens art och inverkan på provsituationen. Varje fall prövas individuellt.

 

Den som ansöker om extra tid för att skriva urvalsprovet p.g.a. svåra eller medelsvåra läs- och skrivsvårigheter ska lämna in ansökan senast 1.4.2020 kl. 15.00. Till ansökan ska bifogas ett utlåtande av en speciallärare, en insatt psykolog eller en talterapeut. Expertutlåtandena får vara högst fem år gamla vid ansökningstidents slut. Varje fall prövas individuellt. Man kan få högst 30 minuter extra tid.

 

Se noggrannare universitetsspecifika anvisningar för ansökan om specialarrangemang på det universitets webbsidor som du skriver urvalsprovet vid:

Helsingfors universitet

Östra-Finlands universitet (på finska)

Uleåborgs universitet (på finska)

Tammerfors universitet (på finska)

Åbo universitet (på finska)

Senast ändrad 20.11.2019