Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
bild lärare och läkarstudenter

Medicin

Målet med grundstudierna är att de leder till medicine licentiatexamen (ML). Examen kan avläggas vid Helsingfors, Östra Finlands (Kuopio campus), Uleåborgs, Tammerfors och Åbo universitet. Vid Helsingfors universitet finns också en svenskspråkig studielinje.

Medicine licentiatexamen omfattar minst 360 studiepoäng. Den målsatta tiden för examen är sex år. Utbildningen som leder till medicine licentiatexamen ordnas så att en lägre högskoleexamen inte ingår i utbildningen. Efter avlagd examen kan läkaren ansöka om legitimation som ger rätt till självständigt yrkesutövande.

 

Studier i medicin omfattar studier i medicinska basvetenskaper, studier i kliniska ämnen och språkstudier. Till medicine licentiatexamen hör också att skriva en avhandling (lärdomsprov) och obligatorisk praktik. Studierna består av teoretiska studier och av studier som avläggs i praktisk verksamhetsmiljö. Studierna i utbildningsprogrammet för medicine licentiat genomförs i intensiv kontakt med organisationer inom hälso- och sjukvård. Studierna i medicin är kursbaserade och avläggs i den ordning som anges i läroplanen. Största delen av studierna är gemensamma och obligatoriska.

 

En utexaminerad läkare har goda möjligheter att bedriva och utvärdera medicinskt forskningsarbete samt att tillämpa forskningsresultat i läkarens arbete i praktiken. Redan under studierna kan man också påbörja vetenskaplig forskning som siktar på påbyggnadsexamen. Efter avlagd grundexamen kan man som vetenskaplig påbyggnadsexamen avlägga medicine doktorsexamen (MD). Efter avlagd medicine licentiatexamen kan läkaren specialisera sig i ett av de för tillfället 50 specialiseringsområdena inom medicin, för att avlägga yrkesinriktade påbyggnadsstudier för specialistläkare. Mera information om specialiseringsområdena i medicin finns på http://erikoisalani.fi/ (på finska). 

 

Du kan bekanta dig med studier i medicin via länkarna till de fakulteter som anordnar studier i medicin:

Helsingfors universitet
Östra-Finlands universitet (på finska)
Uleåborgs universitet
(på finska)

Tammerfors universitet (på finska)
Åbo universitet (på finska)

Senast ändrad 01.12.2023