Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Tidigare urvalsprovsuppgifter

På den här sidan finns urvalsprovet och principerna för ett bra svar från åren 2017-2019.

2019

Det medicinska urvalsprovet och svarsanalys

 

2018

Det medicinska urvalsprovet och svarsanalys

 

2017

Det medicinska urvalsprovet och svarsanalys

 

Tidigare urvalsprovet 2007-2016 finns på finska urvalsprovsuppgiftersidan http://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/aikaisempien-vuosien-valintakokeita.

Senast ändrad 11.06.2019