Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
bild veterinärmedicin studier

Veterinärmedicin

Veterinärmedicine licentiatexamen är en akademisk examen som leder till yrket veterinär. Djurens, människornas och miljöns hälsa påverkar varandra och veterinärerna spelar en viktig roll i denna helhet. Veterinärmedicine licentiatexamen ger de kunskaper och färdigheter som krävs för att beviljas rätt att vara verksam som legitimerad veterinär enligt finländsk lagstiftning samt för att ha rätt att verka som tjänsteveterinär inom veterinärmedicinens olika delområden enligt Europeiska unionens lagstiftning (EU 854/2004).

Studierna i veterinärmedicin ger möjlighet att verka mångsidigt inom veterinärmedicinens olika delområden. Sällskapsdjur, produktionsdjur och djur som används i hobbyn förser veterinärerna med mycket arbete. Livsmedelstillsynen och övervakningen av smittosamma djursjukdomar och djurens välmående är också viktiga områden som sysselsätter veterinärer. En veterinär kan arbeta t.ex. som kommunalveterinär på landsbygden, privatpraktiserande smådjursveterinär, som miljö- och hälsoskyddschef, som tjänsteman vid olika ministerier, med undervisnings- och forskningsuppgifter, inom industrin eller med internationella uppdrag (t.ex. EU). En veterinär kan också arbeta som forskare vid ett forskningsinstitut eller universitet som bedriver veterinärmedicinsk forskning.

 

I Finland får endast personer som är legitimerade veterinärer i Finland eller personer som har ett temporärt tillstånd för utövande av veterinäryrket vara verksamma som veterinärer. För att få rätt att utöva yrket veterinär måste man avlägga både veterinärmedicine kandidatexamen och licentiatexamen. Efter avlagd veterinärmedicine licentiatexamen kan man ansöka om legitimation som veterinär från Livsmedelsverket.

 

Mer information om veterinäryrket och veterinärernas placering på arbetsmarknaden fås från Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet och Finlands Veterinärförbunds webbsidor.

Senast ändrad 01.12.2023