Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
ANSÖKNINGSANVISNINGAR

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Universiteten har 2018 övergått till gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet, vilket innebär att ansökningsobjekten i medicin har en egen gemensam antagning och ansökningsobjekten i odontologi en egen gemensam antagning. Veterinärmedicinska utbildningen är med i universitetens antagningssamarbete. Du kan söka endast till utbildningar i medicin, utbildningar i odontologi eller utbildning i veterinärmedicin.

Inom det medicinska utbildningsområdet söker man till examensprogrammen för medicin, odontologi och veterinärmedicin via det elektroniska ansökningssystemet för högskolor på adressen www.studieinfo.fi. I den högskolornas gemensamma ansökan kan du söka till högst sex (6) olika utbildningar. Ansökningstiden för högskolornas gemensamma ansökan för utbildningar som inleds hösten 2020 är 18.3-1.4.2020.

 

De medicinska utbildningsområdena inför betygsurval som en del av antagningen av studerande i samband med antagningen som ordnas 2020. Vid betygsurval beaktas endast förstagångssökande. Urvalsordningen bestäms utifrån de poäng som ges för vitsorden i studentexamen. Urvalsprovet blir kvar som ett tillägg till betygsurvalet.

 

Den sökande ges ett (1) prioritetspoäng ifall hen har angett en utbildning inom medicin eller odontologi som sitt förstahandsalternativ. Prioritetspoäng ges endast för det ansökningsobjekt inom medicin eller odontologi som den sökande har angett som första prioritet. Prioritetspoängen läggs i betygsantagningen till den sökandes betygspoäng och i provpoängsantagningen till den sökandes urvalsprovspoäng efter att poängen skalats.

 

Bekanta dig med ansökningsobjekten för den gemensamma antagningen. En beskrivning av antagningsgrunderna för varje objekt finns på webbplatsen Studieinfo.fi. Via den sker också den egentliga ansökan om studieplats. Bekanta dig med  antagningsförfarandet och information om betysantagning och provpoängsantaging som finns på webbplatsen. På dessa sidor om ansökning hittar du också information om hur antagningsresultaten meddelas och länkar till urvalsprov från tidigare år.

 

På dagen för urvalsprovet och efter att tiden för urvalsprovet gått ut, publiceras också på dessa sidor en beskrivning av goda svar och urvalsprovet för 2020.

 

Också de universitet som anordnar utbildning inom det medicinska utbildningsområdet ger mera information om hur man ansöker på sina webbplatser:

 

Helsingfors universitet

Östra-Finlands universitet (på finska)

Tammerfors universitet (på finska)

Åbo universitet (på finska)

Uleåborgs universitet (på finska)

 

Universitetens ansökningsservice ger råd i alla frågor som gäller ansökan till universitet.

Helsingfors universitet

Östra-Finlands universitet (på finska)

Tammerfors universitet (på finska)

Åbo universitet (på finska)

Uleåborgs universitet (på finska)

Senast ändrad 21.11.2019