Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
ANSÖKNINGSANVISNINGAR

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Universiteten har övergått till gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet, vilket innebär att ansökningsobjekten i medicin har en egen gemensam antagning och ansökningsobjekten i odontologi en egen gemensam antagning. Veterinärmedicinska utbildningen är med i universitetens antagningssamarbete. Den sökande kan endast söka antingen till de medicinska ansökningsobjekten eller till de odontologiska ansökningsobjekten. Begränsningen gäller inte ansökningsobjektet veterinärmedicin, dvs. den sökande kan samtidigt söka till veterinärmedicin och medicin eller till veterinärmedicin och odontologi.

Inom det medicinska utbildningsområdet söker man till examensprogrammen för medicin, odontologi och veterinärmedicin via det elektroniska ansökningssystemet för högskolor på adressen www.studieinfo.fi. I den högskolornas gemensamma ansökan kan du söka till högst sex (6) olika utbildningar. Ansökningstiden för högskolornas gemensamma ansökan för utbildningar som inleds hösten 2022 är 16.3-30.3.2022 kl. 15.00.

 

I alla ansökningsobjekt inom det medicinska området används både betygsantagning och urvalsprov. I betygsantagningen beaktas endast förstagångssökande. 

 

Bekanta dig med  ansökningsanvisningarna och antagningsförfarandet som finns på webbplatsen. På dessa sidor om ansökning hittar du också information om hur antagningsresultaten meddelas och länkar till urvalsprov från tidigare år. På dagen för urvalsprovet och efter att tiden för urvalsprovet gått ut, publiceras också på dessa sidor en beskrivning av goda svar och urvalsprovet för 2022.

 

Bekanta dig med ansökningsobjekten för den gemensamma antagningen. En beskrivning av antagningsgrunderna för varje objekt finns på webbplatsen Studieinfo.fi. Via den sker också den egentliga ansökan om studieplats. 

 

Också de universitet som anordnar utbildning inom det medicinska utbildningsområdet ger mera information om hur man ansöker på sina webbplatser:

 

Helsingfors universitet

Östra-Finlands universitet (på finska)

Tammerfors universitet (på finska)

Åbo universitet (på finska)

Uleåborgs universitet (på finska)

 

Universitetens ansökningsservice ger råd i alla frågor som gäller ansökan till universitet.

Helsingfors universitet

Östra-Finlands universitet (på finska)

Tammerfors universitet (på finska)

Åbo universitet (på finska)

Uleåborgs universitet (på finska)

Senast ändrad 28.10.2021