Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Behörighet att ansöka

Till alla ansökningsobjekt inom det medicinska utbildningsområdet kan en person söka som avlagt:
  • finländsk studentexamen,
  • IB-, EB-, Reifeprüfung (RP)/Deutsches Internationales Abitur-examen eller Cambridge Advanced International Certificate of Education-examen (AICE), 
  • sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning
  • en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. 

 

Din behörighet att söka till universitet baserar sig på att du visar din högskolebehörighet och dina språkkunskaper. Vid ansökan till den finskspråkiga och/eller svenskspråkiga studielinjen ska den sökande visa att hen har de språkkunskaper som krävs på studielinjen. Från och med år 2020 kan språkkunskaper inte visas med urvalsprov.

Läs mer om att visa språkkunskaper.

 

Bra att veta

 

Medicin och odontologi är områden där man tillämpar de s.k. SORA-bestämmelserna  som trädde i kraft 1.1.2012. SORA-bestämmelserna och föreskrifterna tar upp lösningar med anknytning till personer som befinns vara olämpliga för studier (dessa tillämpas i lagen om ändring av universitetslagen 954/2011 ). Ytterligare information

 

Inom hälso- och sjukvårdens enheter vårdas patienter som är mottagliga för infektioner, vilket förutsätter att alla som arbetar där måste ha ett tillräckligt vaccinationsskydd, också praktiserande studerande. 

Läs mera om det vaccinationsskydd som avses i lagen om smittsamma sjukdomar.

 

Senast ändrad 30.01.2020