Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Behörighet att ansöka

Din behörighet att söka till universitet baserar sig på att du visar din högskolebehörighet och dina språkkunskaper

Högskolebehörighet

Till alla ansökningsobjekt inom det medicinska utbildningsområdet kan en person söka som avlagt:

  • finländsk studentexamen,
  • IB-, EB-, Reifeprüfung (RP)/Deutsches Internationales Abitur-examen eller Cambridge Advanced International Certificate of Education-examen (AICE), 
  • sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning
  • en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. 

eller

  • som har beviljats studierätt för universitetsexamen i Finland eller som har avlagt högskoleexamen i Finland eller utomlands avlagt en examen som
  • motsvarar minst en kandidatexamen

För att vara behörig ska din examen som ger dig högskolebehörighet vara slutförd senast vid följande utsatta tider:

  • Finländsk studentexamen, betygsantagning: 18.5.2021
  • Finländsk studentexamen, provpoängsantagning: 18.6.2021
  • Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen: 18.6.2021
  • Övriga examina: 16.7.2021

 

Att visa språkkunskaper

De sökande ska påvisa de språkkunskaper som krävs för ansökningsobjektet.

 

En sökande som söker till Helsingfors universitets utbildningsprogram i odontologi (undervisning på finska) kan påvisa sina språkkunskaper i antingen finska eller svenska. Om den sökande utöver Helsingfors universitets ansökningsobjekt inom veterinärmedicin söker till något av de odontologiska eller medicinska ansökningsobjekten, ska han eller hon påvisa de språkkunskaper som ansökningsobjektet förutsätter. 

 

Språkkunskaper kan inte visas med urvalsprov. Läs mer om att visa språkkunskaper.

 

Bra att veta

Medicin och odontologi är områden där man tillämpar de s.k. SORA-bestämmelserna  som trädde i kraft 1.1.2012. SORA-bestämmelserna och föreskrifterna tar upp lösningar med anknytning till personer som befinns vara olämpliga för studier (dessa tillämpas i lagen om ändring av universitetslagen 954/2011 ). Ytterligare information

 

Inom hälso- och sjukvårdens enheter vårdas patienter som är mottagliga för infektioner, vilket förutsätter att alla som arbetar där måste ha ett tillräckligt vaccinationsskydd, också praktiserande studerande. 

Läs mera om det vaccinationsskydd som avses i lagen om smittsamma sjukdomar.

 

Senast ändrad 12.03.2021