Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Behörighet att ansöka

Till alla ansökningsobjekt inom det medicinska utbildningsområdet kan en person söka som avlagt:
  • finländsk studentexamen,
  • IB-, EB-, Reifeprüfung (RP)/Deutsches Internationales Abitur-examen eller Cambridge Advanced International Certificate of Education-examen (AICE), 
  • sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning
  • en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. 

 

Din behörighet att söka till universitet baserar sig på att du visar din högskolebehörighet och dina språkkunskaper. Vid ansökan till den finskspråkiga och/eller svenskspråkiga studielinjen ska den sökande visa att hen har de språkkunskaper som krävs på studielinjen. Från och med år 2020 kan språkkunskaper inte visas med urvalsprov.

Läs mer om att visa språkkunskaper.

 

Hyvä tietää

Lääketiede ja hammaslääketiede ovat aloja, joita koskee 1.1.2012 voimaan tullut ns. SORA - laki 954/2011 (Soveltumattomuuden ratkaisuja –lainsäädäntö). Lisätietoja.

Terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely

edellyttää kunnossa olevaa rokotussuojaa myös opiskeluaikana. Lue lisää tartuntatautilain edellyttämästä rokotussuojasta.

Senast ändrad 19.11.2019