Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
bild studerandeorganisationerna

Studerandeorganisationerna

Studerandeorganisationerna inom det medicinska utbildningsområdet fungerar som intressebevakande organisationer för studerande inom området, deltar i utvecklingen av studierna och ordnar många slags aktiviteter för sina medlemmar. Studerandeorganisationerna ordnar utbildning, hobbyverksamhet och tjänster för de studerande. Studerandeorganisationerna är aktiva aktörer i studerandeverksamheten vid sitt eget universitet och nationellt tillsammans med andra studerandeorganisationer inom samma område.

Studerandeorganisationer inom medicin

Medicinarklubben Thorax r.f. är ämnesföreningen för svenskspråkiga
medicine-, odontologie- och veterinärmedicinstuderande vid Helsingfors universitet.

Den riksomfattande studerandeorganisationen inom det medicinska utbildningsområdet är Finlands Medicinarförbund r.f. (på finska) 

 

Studerandeorganisationer inom odontologi (alla på finska)

Den riksomfattande studerandeorganisationen för studerande inom odontologi är Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto SHOL ry.

Studerandeorganisation för veterinärmedicin

Senast ändrad 01.12.2023