Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Ökning av antalet nybörjarplatser inom ansökningsmålen i medicin

25.06.2024

Universiteten och Undervisnings- och kulturministeriet har kommit överens om att öka antalet nybörjarplatser inom utbildningen i medicin för år 2024 och UKM har beviljat extra anslag för ökningen av nybörjarplatserna.

De nya nybörjarplatserna läggs till varje ansökningsmål i medicin enligt antagningsgrunderna i högskolornas andra gemensamma ansökan våren 2024. Nybörjarplatserna läggs till både i betygsantagningen och provpoängsantagningen så att minst 50% av det totala nya antalet nybörjarplatser reserveras för betygsantagningen och det kvoterade antalet platser reserverade för förstagångssökande (65% av nybörjarplatserna) beaktas i helheten. Enligt antagningsgrunderna är även de nya nybörjarplatserna i betygsantagningen reserverade för förstagångssökande.

 

Ökningen av nybörjarplatser kräver inga åtgärder från sökandena. Ökningen av nybörjarplatserna kommer att framgå av antagningsresultaten senast den 4 juli 2024 när alla antagningsresultat i den gemensamma ansökan publiceras.

 

Universiteten informerar närmare om antalet nya nybörjarplatser på sina webbsidor.

 

Undervisnings- och kulturministeriet: meddelande 20.6.2024

« Tillbaka till aktuellt