Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Toimikunnat

Valtakunnallinen ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta

Valtakunnallinen ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta (VAJT) on lääketieteellistä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta antavien yliopistojen yhteistyöelin. Sen päätehtävänä on suunnitella ja koordinoida erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta Suomessa, ja viedä eteenpäin valtakunnallisten koulutusuudistusten valmistelua.

 

VAJT:n tehtäviä ovat mm. el-/ehl-koulutuksen toimenpideohjelman edellyttämä yliopistojen vastuulla oleva valmistelutyö, yhteydenpito sidosryhmiin sekä muut valtakunnallista yhteistyötä edellyttävät asiat, jotka liittyvät el-/ehl-koulutukseen. VAJT tekee valtakunnallisia esityksiä lääketieteellisten tiedekuntien päättäville elimille niistä el-/ehl-koulutukseen liittyvistä asioista, joissa tiedekunnilla on päätösvalta. VAJT:n jäsenet edustavat yliopistoja myös valtakunnallisessa koordinaatiojaostossa, joka STM:n alaisuudessa ohjaa el-/ehl-koulutuksen kehittämistä.

Kunkin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan puheenjohtaja, erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikoulutuksesta vastaava opintohallinnon valmistelija sekä erikoislääkärikoulutuksen koordinaattorit edustavat yliopistoaan VAJT:ssa.

Toimikunnan jäsenet 

 

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja: Marja Vääräsmäki, OY

Sihteeri: Marjo Tourula, OY

 

Taina Autti, HY

Johanna Pikkarainen, HY

Markus Rautiainen, TAU

Sari Orhanen, TAU

Liisa Lehtonen, TY

Kirsi Puomila, TY

Hanna Thorén, TY

Matti Reinikainen, UEF

Emma Mertakorpi, UEF

 

Koordinaattorit:

Leila Niemi-Murola, HY

Johanna Uittamo, HY

Ilkka Aahos, HY

Mervi Ryytty, OY

Johanna Rellman, TAU

Paula Tähtinen, TY

Sami Elamo, TY

Anne Lätti, UEF

Ammatillinen jatkokoulutustoimikunta / Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen johtoryhmä

Ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan (AJT)/erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen johtoryhmän (ERJO) tehtävänä on vastata ammatillisen jatkokoulutuksen kehittämisestä ja koordinoinnista kunkin yliopiston vastuualueella. Ammatillinen jatkokoulutustoimikunta käsittelee erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkintoihin liittyviä asioita, ohjaa koulutuksen käytännön toteuttamista ja vastaa yleislääketieteen erityiskoulutuksesta yhteistyössä tiedekunnan, laitoksien ja alueen perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen johtoryhmän (ERJO) jäsenet / varajäsenet vuonna 2021:

 

Taina Autti, professori, puheenjohtaja


Ilona Arenius, erikoistuva hammaslääkäri / Emilia Marttila, erikoistuva hammaslääkäri
Leena Haataja, professori / Risto Lapatto, kliininen opettaja
Sara Kaartinen, erikoistuva lääkäri / Anastasiya Verho, erikoistuva lääkäri
Erkki Isometsä, professori / Tanja Svirskis, kliininen opettaja
Enni Sanmark, erikoistuva lääkäri / Sara Launio, erikoistuva lääkäri
Teppo Järvinen, professori / Maarit Venermo, professori
Risto Kontio, professori / Kaija Hiltunen, yliopistonlehtori
Päivi Lakkisto, kliininen opettaja / Teppo Varilo, kliininen opettaja
Klaus Olkkola, professori / Leila Niemi-Murola, kliininen opettaja
Merja Laine, dosentti, tutkimusjohtaja / Lena Thorn, dosentti
Pauli Puolakkainen, professori / Johanna Louhimo, kliininen opettaja
Juho Wedenoja, kliininen opettaja / Pentti Kemppainen, professori
Asta Toivonen, yliopisto-opettaja / Heidi Furu, kliininen opettaja
Hannele Yki-Järvinen, professori / Kirsi Pietiläinen, professori
Anna Maria Heikkinen, dosentti

 

HUS edustajat:
Anne Pitkäranta, tutkimusjohtaja, HUS
Elina Koota, kehittämispäällikkö, HUS

 

Johtoryhmän sihteeri:
Johanna Pikkarainen, koulutussuunnittelija

 

Toimikunnan jäsenet

 

Puheenjohtaja: professori Matti Reinikainen

Sihteeri: koulutussuunnittelija Emma Mertakorpi

 

professori Reetta Kälviäinen
professori Marjo Renko
professori Matti Eskelinen
professori Minna Valkonen-Korhonen
professori Johanna Kuusisto
professori Juhana Hakumäki
professori Tuula Oksanen
professori Heikki Tikkanen
professori Juha Hartikainen
professori Päivi Mäntylä
dosentti Reijo Sironen
professori Marjo Tuppurainen
professori Ilkka Harvima
professori Ari Uusaro
professori Tommi Tolmunen
professori Heikki Koskela
professori Ilona Luoma
professori Pekka Mäntyselkä
koordinaattori Anne Lätti      

           

Lisäksi ammatilliseen jatkokoulutustoimikuntaan kuuluu erikoistuvien edustajia.

erikoistuvien hammaslääkärien edustaja: Heli Jäsberg
erikoistuvien lääkärien edustaja: Paula Laaksonen

 

Toimikunnan jäsenet / varajäsenet toimikaudella 2022-2025:

 

Puheenjohtaja: Professori, Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen vastuuhenkilö Marja Vääräsmäki

Varapuheenjohtaja: Koordinaattori Mervi Ryytty

Sihteeri: Johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula


Professori Pekka Ylöstalo / Professori Kirsi Sipilä
Professori Markku Timonen

Hallintoylilääkäri Pasi Eskola

Integraatioylilääkäri Marianne Riekki / Opetuspäällikkö Ari Huttu

Professori Nina Hautala / Kliininen opettaja, dosentti Aura Falck
Professori Juhana Leppilahti / LT, ort.erikoislääkäri Maarit Valkealahti
Professori Juha Veijola / Kliininen opettaja, LT Anu-Helmi Halt
Erikoistuva lääkäri Ville Lindholm / Erikoistuva lääkäri Senja Jousmäki
Dosentti Eeva-Riitta Savolainen / FT-LÄÄK Irina Nagy
Professori Janne Hukkanen / Professori Juha Perkiömäki
Professori Terhi Tapiainen / Professori Riitta Veijola

Professori Juha Saarnio / Professori Tero Rautio

Professori Marja Vääräsmäki / Professori Terhi Piltonen

Professori Petri Kulmala
Koulutuspalvelupäällikkö Katja Pura

 

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan kokoonpano:

 • 8 erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutuksen vastuuhenkilöä
 • 1 yleislääketieteen edustaja
 • 1 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edustaja
 • 2 erikoistuvaa lääkäriä
 • 1 erikoistuva hammaslääkäri
 • 1 KOVA-lääkäri

Puheenjohtaja: professori Markus Rautiainen

Sihteeri: koulutuspäällikkö Sari Orhanen

Strateginen toimintasuunnitelma vuosille 2021-2030

Kokoonpano 1.4.2022 - 31.3.2026 välisenä toimikautena:

 • professori Liisa Lehtonen, AJT:n puheenjohtaja
 • dekaani Pekka Hänninen
 • varadekaani Markus Juonala
 • professori Hanna Thorén, erikoishammaslääkärikoulutuksen edustaja, AJT:n varapuheenjohtaja
 • kliininen opettaja Heli Halava, moniammatillisen johtamiskoulutuksen edustaja, Medimerc
 • professori Jaakko Rinne, erikoislääkärikoulutus,
  pienen erikoisalan edustaja
 • apulaisprofessori Timo Laitio, erikoislääkärikoulutus,
  suuren erikoisalan edustaja
 • professori Matti Laato, erikoislääkärikoulutus,
  pienen/suuren erikoisalan edustaja
 • kliininen opettaja Veera Veromaa, yleislääketieteen edustaja
 • EL Sami Elamo, koulutuksen kehittämisen koordinaattori
 • EL Paula Tähtinen, koulutuksen kehittämisen koordinaattori
 • professori Harri Hakovirta, Satasairaalan edustaja
 • professori Antti Jekunen, Vaasan keskussairaalan edustaja
 • Teemu Munter, erikoistuva lääkäri
 • Ina Lehtonen, erikoistuva lääkäri

Toimikunnan valmistelijana toimii ammatillisen jatkokoulutuksen koulutuspäällikkö.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta

Alueelliset neuvottelukunnat toimivat yliopistojen yhteydessä alueellisina yhteistyöeliminä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen määrällisessä ja laadullisessa kehittämisessä.

 

Lisäksi alueelliset neuvottelukunnat tekevät selvitykset koulutuspaikkojen saatavuudesta sekä antavat lausunnot yliopistolle koskien poikkeuspäätöstä yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta.

 

Neuvottelukunnissa ovat edustettuina yliopisto sekä sen vastuualueen yliopistollinen keskussairaala, sairaanhoitopiirit, perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, aluehallintovirasto ja opiskelijat.

Puheenjohtaja: 

                             Dekaani Risto Renkonen, Helsingin yliopisto

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE):

                             Erikoissairaanhoidon edustaja, ylilääkäri Antti Sotka

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto:

                             Aluehallintoylilääkäri Jaana Mäkelä (varajäsen: aluehallintoylilääkäri Mikko Floréen)

 

Helsingin kaupunki:

                             Koulutusylilääkäri Pirkko Salokekkilä (varajäsen: hallintoylilääkäri Jukka Pellinen)

                             Johtajahammaslääkäri Sinikka Varsio

 

Helsingin yliopisto:

                             Opetuksesta vastaava varadekaani, professori Tiina Paunio

                             ERJO:n puheenjohtaja, professori Taina Autti

                             Terveydenhuollon edustaja, dosentti Anna Maria Heikkinen

                             Hammaslääketieteen edustaja, professori Risto Kontio

                             Erikoistuva lääkäri Sara Kaartinen

 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS):                                                                                      

                             Tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta

                             Ylilääkäri Ari Lindqvist

 

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (KYMSOTE):

                             Tutkimus- ja koulutusjohtajana toimiva ylilääkäri Pasi Pöllänen

                             Koulutusylilääkäri Päivi Matsi

                             (varajäsen: ylihammaslääkäri Päivi Vatanen)

 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä:

                             Toimialajohtaja, Tuomo Nieminen

 

Työterveyshuolto:

                             Koulutusvastaava, työterveyshuollon erikoislääkäri Kari Mölsä, Terveystalo

 

Työtehtävien puolesta:

                             Koulutussuunnittelija Johanna Pikkarainen, kokouksen sihteeri

Neuvottelukunnan jäsenet

 

Puheenjohtaja: lääketieteen laitoksen johtaja, professori Veli-Matti Kosma (UEF)

Sihteeri: Koulutussuunnittelija Emma Mertakorpi (UEF)

 

Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu edustajat seuraavista:

 • Kuopion yliopistollinen sairaala
 • Etelä-Savon hyvinvointialue
 • Itä-Savon hyvinvointialue
 • Keski-Suomen hyvinvointialue
 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
 • Kuopion kaupunki, ylilääkäri perusturva ja terveydenhuollon palvelualueet
 • Itä-Suomen aluehallintoylilääkäri
 • Itä-Suomen yliopiston edustajat
  • yleislääketieteen koulutuksen edustaja
  • erikoishammaslääkärikoulutuksen edustaja
  • erikoislääkärikoulutuksen edustaja ja AJTn puheenjohtaja
  • opintohallinnon edustajat
 • Erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden edustajat

Neuvottelukunnan jäsenet toimikaudella 2022-2025:

 

Koulutusdekaani Petri Kulmala, Oulun yliopisto, pj

Johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula, Oulun yliopisto, sihteeri

EL-/EHL-koulutuksen vastuuhenkilö, professori Marja Vääräsmäki, Oulun yliopisto

Erikoistuva lääkäri Ville Lindholm / Erikoistuva lääkäri Senja Jousmäki, Oulun yliopisto

Koulutuspalvelupäällikkö Katja Pura, Oulun yliopisto
Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko, Oulun yliopisto

Professori Leena Ala-Mursula, Oulun yliopisto
Koordinaattori Mervi Ryytty, Oulun yliopisto
Johtajaylilääkäri Terhi Nevala, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Tutkimus- ja opetusjohtaja Jani Tikkanen, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Koulutusapulaisylilääkäri Anna Hynynen, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ylilääkäri Janne Jounila, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ylilääkäri Piia Sarajärvi, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy
Palvelupäällikkö Päivi Harju, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Johtajaylilääkäri Jukka Mattila, Lapin hyvinvointialue
vs. Johtajaylilääkäri Tuula Rajaniemi, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Johtajaylilääkäri Ritva Kanervo, Kainuun hyvinvointialue
Aluehallintoylilääkäri, Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Pasi Hirvikoski, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen alueellisen neuvottelukunnan kokoonpano:

 • 1 jäsen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • 1 jäsen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
 • 1 jäsen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • 1 hammaslääketieteen edustaja
 • 1 jäsen Tampereen kaupunki
 • 1 jäsen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö (Pete)
 • 1 jäsen aluehallintovirasto
 • 1 erikoistuva lääkäri
 • 1 erikoistuva hammaslääkäri
 • 1 jäsen lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Puheenjohtaja: Professori Markus Rautiainen

Sihteeri: Koulutuspäällikkö Sari Orhanen

 

Jäsenet 1.4.2022-31.8.2026

 • dekaani Pekka Hänninen, neuvottelukunnan puheenjohtaja
 • varadekaani Markus Juonala
 • professori Liisa Lehtonen, ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan puheenjohtaja
 • EL Sami Elamo, ammatillisen jatkokoulutuksen kehittämisen koordinaattori
 • EL, LT Paula Tähtinen, ammatillisen jatkokoulutuksen kehittämisen koordinaattori
 • kliininen opettaja Heli Halava, moniammatillisen johtamiskoulutuksen edustaja
 • johtajaylilääkäri Mikko Pietilä, VSSHP, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin / TYKS:n edustaja
 • sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin / TYKS:n edustaja
 • johtava työterveyslääkäri, Sinikka Haakana, Terveystalo
 • koulutuslääkäri Aino Ruohola, Turun kaupungin avosairaanhoito, perusterveydenhuollon edustaja
 • vastuualuejohtaja Tero Soukka, suun terveydenhuollon edustaja
 • lääninlääkäri Maria Raitakari, aluehallintovirasto AVI:n edustaja
 • Teemu Munter, erikoistuva lääkäri
 • Ina Lehtonen, erikoistuva lääkäri
 • professori Harri Hakovirta, Satasairaalan edustaja
 • johtajaylilääkäri Peter Nieminen, Vaasan keskussairaalan edustaja

Toimikunnan valmistelijana toimii ammatillisen jatkokoulutuksen koulutuspäällikkö.

STM Koordinaatiojaosto

Valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri- sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaosto

 

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan yhteydessä itsenäisesti toimivan koordinaatiojaoston, jonka tehtävänä on koulutuksen strateginen ohjaus. Koordinaatiojaosto arvioi kansallisia erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen tarpeita sekä tekee aloitteita koulutuksen kehittämiseksi. Jaoston kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

 

 

Viimeksi päivitetty 30.01.2023