Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Toimikunnat

Valtakunnallinen ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta

Valtakunnallinen ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta (VAJT) on lääketieteellistä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta antavien yliopistojen yhteistyöelin. Sen päätehtävänä on suunnitella ja koordinoida erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta Suomessa, ja viedä eteenpäin valtakunnallisten koulutusuudistusten valmistelua.

 

VAJT:n tehtäviä ovat mm. el-/ehl-koulutuksen toimenpideohjelman edellyttämä yliopistojen vastuulla oleva valmistelutyö, yhteydenpito sidosryhmiin sekä muut valtakunnallista yhteistyötä edellyttävät asiat, jotka liittyvät el-/ehl-koulutukseen. VAJT tekee valtakunnallisia esityksiä lääketieteellisten tiedekuntien päättäville elimille niistä el-/ehl-koulutukseen liittyvistä asioista, joissa tiedekunnilla on päätösvalta. VAJT:n jäsenet edustavat yliopistoja myös valtakunnallisessa koordinaatiojaostossa, joka STM:n alaisuudessa ohjaa el-/ehl-koulutuksen kehittämistä.

Kunkin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan puheenjohtaja, erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikoulutuksesta vastaava opintohallinnon valmistelija sekä erikoislääkärikoulutuksen koordinaattorit edustavat yliopistoaan VAJT:ssa.

 

 

 

Toimikunnan jäsenet vuonna 2021:

 

Varsinaiset jäsenet:

 

Puheenjohtaja: Markus Rautiainen (TAU)

Sihteeri: Sari Orhanen (TAU)

 

Taina Autti, HY

Johanna Pikkarainen, HY

Riitta Kaarteenaho, OY

Marjo Tourula, OY

Liisa Lehtonen, TY

Kirsi Puomila, TY

Hanna Thorén, TY

Heikki Löppönen, UEF

Emma Mertakorpi, UEF

 

Koordinaattorit:

Sami Elamo, TY

Anna Pärtty, TY

Leila Niemi-Murola, HY

Marjo Pasanen, OY

Mervi Ryytty, OY

Johanna Rellman, TAU

Anne-Mari Kantanen, UEF

Ammatillinen jatkokoulutustoimikunta/ Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen johtoryhmä

Ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan (AJT)/erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen johtoryhmän (ERJO) tehtävänä on vastata ammatillisen jatkokoulutuksen kehittämisestä ja koordinoinnista kunkin yliopiston vastuualueella. Ammatillinen jatkokoulutustoimikunta käsittelee erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkintoihin liittyviä asioita, ohjaa koulutuksen käytännön toteuttamista ja vastaa yleislääketieteen erityiskoulutuksesta yhteistyössä tiedekunnan, laitoksien ja alueen perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen johtoryhmän (ERJO) jäsenet / varajäsenet vuonna 2021:

 

Taina Autti, professori, puheenjohtaja


Ilona Arenius, erikoistuva hammaslääkäri / Emilia Marttila, erikoistuva hammaslääkäri
Leena Haataja, professori / Risto Lapatto, kliininen opettaja
Sara Kaartinen, erikoistuva lääkäri / Anastasiya Verho, erikoistuva lääkäri
Erkki Isometsä, professori / Tanja Svirskis, kliininen opettaja
Enni Sanmark, erikoistuva lääkäri / Sara Launio, erikoistuva lääkäri
Teppo Järvinen, professori / Maarit Venermo, professori
Risto Kontio, professori / Kaija Hiltunen, yliopistonlehtori
Päivi Lakkisto, kliininen opettaja / Teppo Varilo, kliininen opettaja
Klaus Olkkola, professori / Leila Niemi-Murola, kliininen opettaja
Merja Laine, dosentti, tutkimusjohtaja / Lena Thorn, dosentti
Pauli Puolakkainen, professori / Johanna Louhimo, kliininen opettaja
Juho Wedenoja, kliininen opettaja / Pentti Kemppainen, professori
Asta Toivonen, yliopisto-opettaja / Heidi Furu, kliininen opettaja
Hannele Yki-Järvinen, professori / Kirsi Pietiläinen, professori
Anna Maria Heikkinen, dosentti

 

HUS edustajat:
Anne Pitkäranta, tutkimusjohtaja, HUS
Elina Koota, kehittämispäällikkö, HUS

 

Johtoryhmän sihteeri:
Johanna Pikkarainen, koulutussuunnittelija

 

 

Toimikunnan jäsenet vuonna 2022

 

Puheenjohtaja: professori Heikki Löppönen

Sihteeri: koulutussuunnittelija Emma Mertakorpi

 

professori Reetta Kälviäinen
professori Marjo Renko
professori Matti Eskelinen
professori Minna Valkonen-Korhonen
professori Johanna Kuusisto
professori Ritva Vanninen
professori Tuula Oksanen
professori Heikki Tikkanen
professori Juha Hartikainen
professori Päivi Mäntylä
dosentti Reijo Sironen
professori Marjo Tuppurainen
professori Ilkka Harvima
professori Ari Uusaro
professori Tommi Tolmunen
professori Heikki Koskela
professori Ilona Luoma
professori Pekka Mäntyselkä
koordinaattori Anne-Mari Kantanen      

           

Lisäksi ammatillisen jatkokoulutustoimikuntaan kuuluu erikostuvien edustajia.

 

erikoistuvien hammaslääkärien edustaja: Heli Jäsberg
erikoistuvien lääkärien edustaja: Paula Laaksonen

 

 

Toimikunnan jäsenet / varajäsenet toimikaudella 2022-2025:

 

Puheenjohtaja: Professori, Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen vastuuhenkilö Marja Vääräsmäki

Varapuheenjohtaja: Koordinaattori Mervi Ryytty

Sihteeri: Johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula


Professori Kirsi Sipilä / Professori Pekka Ylöstalo
Professori Markku Timonen / Asiantuntijalääkäri Marianne Riekki
Professori Nina Hautala / Kliininen opettaja, dosentti Aura Falck
Hallintoylilääkäri Kati Ojala / Professori Miia Turpeinen
Professori Juhana Leppilahti / LT, ort.erikoislääkäri Maarit Valkealahti
Professori Juha Veijola / Kliininen opettaja, LT Anu-Helmi Halt
Erikoistuva lääkäri Ville Lindholm / Erikoistuva lääkäri Senja Jousmäki
Dosentti Eeva-Riitta Savolainen / Professori Olli Vuolteenaho
Professori Olavi Ukkola / Professori Juha Perkiömäki
Professori Terhi Tapiainen / Professori Riitta Veijola

Professori Juha Saarnio / Professori Tero Rautio

Professori Marja Vääräsmäki / Professori Terhi Piltonen

Professori Petri Kulmala
Koordinaattori Marjo Pasanen

Koulutuspalvelupäällikkö Katja Pura

 

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan kokoonpano:

 • 8 erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutuksen vastuuhenkilöä
 • 1 yleislääketieteen edustaja
 • 1 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edustaja
 • 2 erikoistuvaa lääkäriä
 • 1 erikoistuva hammaslääkäri
 • 1 KOVA-lääkäri

Puheenjohtaja: professori Markus Rautiainen

Sihteeri: koulutuspäällikkö Sari Orhanen

Strateginen toimintasuunnitelma vuosille 2021-2025

Kokoonpano 1.4.2018 - 31.3.2022 välisenä toimikautena:

 • professori Liisa Lehtonen, AJT:n puheenjohtaja
 • dekaani Pekka Hänninen
 • varadekaani Markus Juonala
 • professori Hanna Thorén, erikoishammaslääkärikoulutuksen edustaja, AJT:n varapuheenjohtaja
 • kliininen opettaja Heli Halava, moniammatillisen johtamiskoulutuksen edustaja, Medimerc
 • professori Jaakko Rinne, erikoislääkärikoulutus,
  pienen erikoisalan edustaja
 • apulaisprofessori Timo Laitio, erikoislääkärikoulutus,
  suuren erikoisalan edustaja
 • professori Matti Laato, erikoislääkärikoulutus,
  pienen/suuren erikoisalan edustaja
 • professori Päivi Korhonen, yleislääketieteen edustaja
 • EL Sami Elamo, koulutuksen kehittämisen koordinaattori
 • EL, LT Anna Pärtty, koulutuksen kehittämisen koordinaattori
 • professori Harri Hakovirta, Satasairaalan edustaja
 • professori Risto Tertti, Vaasan keskussairaalan edustaja
 • Teemu Munter, erikoistuva lääkäri
 • Paula Tähtinen, erikoistuva lääkäri

Toimikunnan valmistelijana toimii ammatillisen jatkokoulutuksen koulutuspäällikkö.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta

Alueelliset neuvottelukunnat toimivat yliopistojen yhteydessä alueellisina yhteistyöeliminä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen määrällisessä ja laadullisessa kehittämisessä.

Lisäksi alueelliset neuvottelukunnat tekevät selvitykset koulutuspaikkojen saatavuudesta sekä antavat lausunnot yliopistolle koskien poikkeuspäätöstä yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta.

Neuvottelukunnissa ovat edustettuina yliopisto sekä sen vastuualueen yliopistollinen keskussairaala, sairaanhoitopiirit, perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, aluehallintovirasto ja opiskelijat.

Puheenjohtaja: 

                             Dekaani Risto Renkonen, Helsingin yliopisto

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE):

                             Erikoissairaanhoidon edustaja, ylilääkäri Antti Sotka

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto:

                             Aluehallintoylilääkäri Jaana Mäkelä (varajäsen: aluehallintoylilääkäri Mikko Floréen)

 

Helsingin kaupunki:

                             Koulutusylilääkäri Pirkko Salokekkilä (varajäsen: hallintoylilääkäri Jukka Pellinen)

                             Johtajahammaslääkäri Sinikka Varsio

 

Helsingin yliopisto:

                             Opetuksesta vastaava varadekaani, professori Tiina Paunio

                             ERJO:n puheenjohtaja, professori Taina Autti

                             Terveydenhuollon edustaja, dosentti Anna Maria Heikkinen

                             Hammaslääketieteen edustaja, professori Risto Kontio

                             Erikoistuva lääkäri Sara Kaartinen

 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS):                                                                                      

                             Tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta

                             Ylilääkäri Ari Lindqvist

 

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (KYMSOTE):

                             Tutkimus- ja koulutusjohtajana toimiva ylilääkäri Pasi Pöllänen

                             Koulutusylilääkäri Päivi Matsi

                             (varajäsen: ylihammaslääkäri Päivi Vatanen)

 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä:

                             Toimialajohtaja, Tuomo Nieminen

 

Työterveyshuolto:

                             Koulutusvastaava, työterveyshuollon erikoislääkäri Kari Mölsä, Terveystalo

 

Työtehtävien puolesta:

                             Koulutussuunnittelija Johanna Pikkarainen, kokouksen sihteeri

 

Neuvottelukunnan jäsenet:

 

Puheenjohtaja: lääketieteen laitoksen johtaja, professori Veli-Matti Kosma (UEF)

Sihteeri: Koulutussuunnittelija Emma Mertakorpi (UEF)

 

lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu edustajat seuraavista:

 

 • Kuopion yliopistollinen sairaala
 • Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
 • Kuopion kaupunki, ylilääkäri perusturva ja terveydenhuollon palvelualueet
 • Itä-Suomen aluehallintoylilääkäri
 • Itä-Suomen yliopiston edustajat
  • yleislääketieteen koulutuksen edustaja
  • erikoishammaslääkärikoulutuksen edustaja
  • erikoislääkärikoulutuksen edustaja ja AJTn puheenjohtaja
  • opintohallinnon edustajat
 • Erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden edustajat

 

 

Neuvottelukunnan jäsenet toimikaudella 2022-2025:

 

Koulutusdekaani Petri Kulmala, Oulun yliopisto, pj

Johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula, Oulun yliopisto, sihteeri

EL-/EHL-koulutuksen vastuuhenkilö, professori Marja Vääräsmäki, Oulun yliopisto

Erikoistuva lääkäri Ville Lindholm / Erikoistuva lääkäri Senja Jousmäki, Oulun yliopisto

Koulutuspalvelupäällikkö Katja Pura, Oulun yliopisto
Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko, Oulun yliopisto

Professori Leena Ala-Mursula, Oulun yliopisto
Koordinaattori Mervi Ryytty, Oulun yliopisto
Koordinaattori Marjo Pasanen, Oulun yliopisto
vs. Hallintoylilääkäri Kati Ojala / Tutkimus- ja arviointiylilääkäri Miia Turpeinen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Ylilääkäri Janne Jounila, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Ylilääkäri Piia Sarajärvi, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy
Palvelupäällikkö Päivi Harju, Oulun kaupunki, suun terveydenhuolto
Johtajaylilääkäri Jukka Mattila, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä
Johtajaylilääkäri Ritva Kanervo / Terveysjohtaja Susanna Halonen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Aluehallintoylilääkäri, Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Pasi Hirvikoski, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen alueellisen neuvottelukunnan kokoonpano:

 • 1 jäsen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • 1 jäsen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
 • 1 jäsen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • 1 hammaslääketieteen edustaja
 • 1 jäsen Tampereen kaupunki
 • 1 jäsen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö (Pete)
 • 1 jäsen aluehallintovirasto
 • 1 erikoistuva lääkäri
 • 1 erikoistuva hammaslääkäri
 • 1 jäsen lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Puheenjohtaja: Professori Markus Rautiainen

Sihteeri: Koulutuspäällikkö Sari Orhanen

 

Jäsenet 1.4.2018-31.8.2022

 • dekaani Pekka Hänninen, neuvottelukunnan puheenjohtaja
 • professori Liisa Lehtonen, ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan puheenjohtaja
 • EL Sami Elamo, ammatillisen jatkokoulutuksen kehittämisen koordinaattori
 • EL, LT Anna Pärtty, ammatillisen jatkokoulutuksen kehittämisen koordinaattori
 • kliininen opettaja Heli Halava, moniammatillisen johtamiskoulutuksen edustaja
 • johtajaylilääkäri Mikko Pietilä, VSSHP, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin / TYKS:n edustaja
 • tj. Sirpa Rantanen, EPLL, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin / TYKS:n edustaja
 • johtava työterveyslääkäri, Sinikka Haakana, Terveystalo
 • ylilääkäri Päivi-Leena Honkinen, Turun kaupungin avosairaanhoito, perusterveydenhuollon edustaja
 • professori Timo Närhi, suun terveydenhuollon edustaja
 • lääninlääkäri Ulla Saxén, aluehallintovirasto AVI:n edustaja
 • Teemu Munter, erikoistuva lääkäri
 • Paula Tähtinen, erikoistuva lääkäri
 • professori Harri Hakovirta, Satasairaalan edustaja
 • johtajaylilääkäri Peter Nieminen, Vaasan keskussairaalan edustaja
 • professori Sakari Suominen

Toimikunnan valmistelijana toimii ammatillisen jatkokoulutuksen koulutuspäällikkö.

STM Koordinaatiojaosto

Valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri- sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaosto Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan yhteydessä itsenäisesti toimivan koordinaatiojaoston, jonka tehtävänä on koulutuksen strateginen ohjaus.

 

Koordinaatiojaosto arvioi kansallisia erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen tarpeita sekä tekee aloitteita koulutuksen kehittämiseksi. Jaoston kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

 

 

Viimeksi päivitetty 03.05.2022