Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Toimikunnat

Valtakunnallinen ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta

Valtakunnallinen ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta (VAJT) on lääketieteellistä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta antavien yliopistojen yhteistyöelin. Sen päätehtävänä on suunnitella ja koordinoida erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta Suomessa, ja viedä eteenpäin valtakunnallisten koulutusuudistusten valmistelua.

 

VAJT:n tehtäviä ovat mm. el-/ehl-koulutuksen toimenpideohjelman edellyttämä yliopistojen vastuulla oleva valmistelutyö, yhteydenpito sidosryhmiin sekä muut valtakunnallista yhteistyötä edellyttävät asiat, jotka liittyvät el-/ehl-koulutukseen. VAJT tekee valtakunnallisia esityksiä lääketieteellisten tiedekuntien päättäville elimille niistä el-/ehl-koulutukseen liittyvistä asioista, joissa tiedekunnilla on päätösvalta. VAJT:n jäsenet edustavat yliopistoja myös valtakunnallisessa koordinaatiojaostossa, joka STM:n alaisuudessa ohjaa el-/ehl-koulutuksen kehittämistä.

Kunkin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan puheenjohtaja, erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikoulutuksesta vastaava opintohallinnon valmistelija sekä erikoislääkärikoulutuksen koordinaattorit edustavat yliopistoaan VAJT:ssa.

Toimikunnan jäsenet 

 

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja: Matti Reinikainen, UEF

Sihteeri: Emma Mertakorpi, UEF

 

Taina Autti, HY

Henna Toivonen, HY

Ville Mattila, TAU

Sari Orhanen, TAU

Liisa Lehtonen, TY

Kirsi Puomila, TY

Hanna Thorén, TY

Marja Vääräsmäki, OY

Marjo Tourula, OY

 

Koordinaattorit:

Leila Niemi-Murola, HY

Johanna Uittamo, HY

Ilkka Aahos, HY

Johanna Rellman, TAU

Paula Tähtinen, TY

Sami Elamo, TY

Anne Lätti, UEF

Ammatillinen jatkokoulutustoimikunta / Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen johtoryhmä

Ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan (AJT)/erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen johtoryhmän (ERJO) tehtävänä on vastata ammatillisen jatkokoulutuksen kehittämisestä ja koordinoinnista kunkin yliopiston vastuualueella. Ammatillinen jatkokoulutustoimikunta käsittelee erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkintoihin liittyviä asioita, ohjaa koulutuksen käytännön toteuttamista ja vastaa yleislääketieteen erityiskoulutuksesta yhteistyössä tiedekunnan, laitoksien ja alueen perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen johtoryhmän (ERJO) jäsenet / varajäsenet :

 

Taina Autti, professori, puheenjohtaja

Klaus Olkkola, professori, varapuheenjohtaja

Asta Antila , yliopisto-opettaja / Heidi Furu, kliininen opettaja

Maaret Castren, professori
Leena Haataja, professori / Kreeta Viinikainen, koulutuslääkäri

Ilkka Helenius, professori (sapattivapaalla 1.1-31.12.2024/ Virve Koljonen, professori (varsinainen jäsen ajalla 1.1.31.12.2024)

Erkki Isometsä, professori / Anu Raevuori, professori

Esa Jämsen, professori

Teppo Järvinen, professori

Reetta Kivisaari, kliininen opettaja

Heikki Koistinen, professori / Hannele Yki-Järvinen, professori

Kaija-Leena Kolho, professori, opetuksesta vastaava varadekaani

Johanna Louhimo, vanhempi kliininen opettaja / Malin Sund, professori

Sirpa Loukovaara, apulaisprofessori

Leila Niemi-Murola, vanhempi kliininen opettaja, koordinaattori

Kristiina Patja, professori / Karolina Tuomisto, kliininen opettaja

Kari Pulkki, professori / Tuukka Helin, kliininen opettaja

Johanna Snäll, apulaisprofessori 
Lena Thorn, apulaisprofessori / Merja Laine, apulaisprofessori

Johanna Uittamo, yliopistonlehtori /Aleksi Haapanen, yliopistonlehtori

 

 

Opiskelijaedustajat:

Hanna Rajantie, erikoistuva hammaslääkäri / Elina Alvesalo, erikoistuva hammaslääkäri 

Sara Kaartinen, erikoistuva lääkäri / Anastasiya Verho, erikoistuva lääkäri

Lotta Oksanen, erikoistuva lääkäri / Minna Lehtisalo, erikoistuva lääkäri 

 

HUS edustajat:
Taneli Raivo, tutkimusjohtaja, HUS
Anna Levy, kehittämispäällikkö, HUS

 

Johtoryhmän sihteeri:
koulutussuunnittelija Henna Toivonen

 

Toimikunnan jäsenet

 

Puheenjohtaja: professori Matti Reinikainen

Sihteeri: koulutussuunnittelija Emma Mertakorpi

 

professori Reetta Kälviäinen
professori Marjo Renko
professori Matti Eskelinen
professori Minna Valkonen-Korhonen
professori Johanna Kuusisto
professori Juhana Hakumäki
professori Tuula Oksanen
professori Heikki Tikkanen
professori Juha Hartikainen
professori Päivi Mäntylä
dosentti Reijo Sironen
professori Marjo Tuppurainen
professori Ilkka Harvima
professori Ari Uusaro
professori Tommi Tolmunen
professori Heikki Koskela
professori Ilona Luoma
professori Pekka Mäntyselkä
koordinaattori Anne Lätti      

           

Lisäksi ammatilliseen jatkokoulutustoimikuntaan kuuluu erikoistuvien edustajia.

erikoistuvien hammaslääkärien edustaja: Heli Jäsberg
erikoistuvien lääkärien edustaja: Paula Laaksonen

 

Toimikunnan jäsenet / varajäsenet toimikaudella 2022-2025:

 

Puheenjohtaja: Professori, Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen vastuuhenkilö Marja Vääräsmäki

Sihteeri: Johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula


Professori Pekka Ylöstalo / Professori Kirsi Sipilä
Professori Markku Timonen / Asiantuntijalääkäri Maija Bolszak

Hallintoylilääkäri Pasi Eskola

Integraatioylilääkäri Marianne Riekki / Opetuspäällikkö Ari Huttu

Professori Nina Hautala / Kliininen opettaja, dosentti Aura Falck
Erikoislääkäri Janne Heikkinen / LT, ort.erikoislääkäri Maarit Valkealahti
Professori Juha Veijola / Kliininen opettaja, LT Anu-Helmi Halt
Erikoistuva lääkäri Ville Lindholm / Erikoistuva lääkäri Senja Jousmäki
Dosentti Eeva-Riitta Savolainen / FT-LÄÄK, kl. kemian erikoislääkäri Irina Nagy
Professori Janne Hukkanen / Professori Juhani Junttila
Professori Terhi Ruuska / Professori Riitta Veijola

Professori Juha Saarnio / Professori Tero Rautio

Professori Marja Vääräsmäki / Professori Terhi Piltonen

Professori Petri Kulmala

Professori Leena Ala-Mursula
Koulutuspalvelupäällikkö Katja Pura

 

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan kokoonpano:

 • 8 erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutuksen vastuuhenkilöä
 • 1 yleislääketieteen edustaja
 • 1 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edustaja
 • 2 erikoistuvaa lääkäriä
 • 1 erikoistuva hammaslääkäri
 • 1 KOVA-lääkäri

Puheenjohtaja: professori Markus Rautiainen

Sihteeri: koulutuspäällikkö Sari Orhanen

Strateginen toimintasuunnitelma vuosille 2021-2030

Kokoonpano 1.4.2022 - 31.3.2026 välisenä toimikautena:

 • professori Liisa Lehtonen, AJT:n puheenjohtaja
 • dekaani Pekka Hänninen
 • varadekaani Markus Juonala
 • professori Hanna Thorén, erikoishammaslääkärikoulutuksen edustaja, AJT:n varapuheenjohtaja
 • kliininen opettaja Heli Halava, johtamiskoulutuksen edustaja, Medimerc
 • professori Jaakko Rinne, erikoislääkärikoulutus,
  pienen erikoisalan edustaja
 • apulaisprofessori Timo Laitio, erikoislääkärikoulutus,
  suuren erikoisalan edustaja
 • apulaisprofessori Aleksi Tornio, erikoislääkärikoulutus,
  pienen/suuren erikoisalan edustaja
 • professori Päivi Korhonen, yleislääketieteen edustaja
 • EL Sami Elamo, koulutuksen kehittämisen koordinaattori
 • EL Paula Tähtinen, koulutuksen kehittämisen koordinaattori
 • professori Harri Hakovirta, Satakunnan hyvinvointialueen edustaja
 • professori Antti Jekunen, Pohjanmaan hyvinvointialueen edustaja
 • Arttu Kuusisto, erikoistuva lääkäri
 • Anna Laaksonen, erikoistuva lääkäri

Toimikunnan valmistelijana toimii ammatillisen jatkokoulutuksen koulutuspäällikkö.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta

Alueelliset neuvottelukunnat toimivat yliopistojen yhteydessä alueellisina yhteistyöeliminä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen määrällisessä ja laadullisessa kehittämisessä.

 

Lisäksi alueelliset neuvottelukunnat tekevät selvitykset koulutuspaikkojen saatavuudesta sekä antavat lausunnot yliopistolle koskien poikkeuspäätöstä yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta.  Neuvottelukunnassa on ainakin yliopiston, yhteistyöalueen hyvinvointialueiden sekä perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon toimintayksiköiden nimeämiä jäseniä sekä erikoistumiskoulutuksessa olevien edustus.

Puheenjohtaja: 

Dekaani Johanna Arola, Helsingin yliopisto

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE):

Avoterveydenhuollon koulutusylilääkäri Minna Tyrmi (varajäsen: koulusylilääkäri Heljä Laitinen)

Erikoissairaanhoidon edustaja, ylilääkäri Antti Sotka

 

Helsingin kaupunki:

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen (varajäsen: hallintoylilääkäri Jukka Pellinen)

Johtava ylihammaslääkäri Sinikka Varsio

Koulutusylilääkäri Johanna Anttila-Bondenstam

 

Helsingin yliopisto:

Opetuksesta vastaava varadekaani, professori Kaija-Leena Kolho

ERJO:n puheenjohtaja, professori Taina Autti
Terveydenhuollon edustaja, professori Kristiina Patja
Hammaslääketieteen edustaja, dosentti Johanna Snäll (varajäsen: apulaisprofessori Jari Ahlberg)

Erikoistuva lääkäri Sara Kaartinen

 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS):

Tutkimusjohtaja Taneli Raivio

Kehittämispäällikkö Anna Levy

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue:

 

Johtava lääkäri Susanna Varilo (varajäsen: ylihammaslääkäri Johanna Pellinen)

 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue:

 

Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen (varajäsen: palvelujohtaja Susanna Pitkänen)

 

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (KYMSOTE):

Tutkimus- ja koulutusjohtajana toimiva ylilääkäri Pasi Pöllänen

Koulutusylilääkäri, yleislääketiede, Päivi Matsi (varajäsen: ylihammaslääkäri Päivi Vatanen)

 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue:

Yhteisten sosiaali-ja terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen (varajäsen: hallintoylilääkäri Veli-Pekka Puurunen)

 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä:

Toimialajohtaja, Tuomo Nieminen (varajäsen: ylilääkäri Perttu Lahtinen)

 

Työterveyshuolto:

Vastaava työterveyshuollon erikoislääkäri Unto Palonen, Mehiläisen työterveyspalvelut Töölö

 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue:

                      Terveydenhuollon palvelujen toimialajohtaja Kati Liukko (varajäsen:terveysasemapalvelujen palvelualuejohtaja Anna Peitola)

 

Työtehtävien puolesta:

Koulutussuunnittelija Henna Toivonen, sihteeri

Neuvottelukunnan jäsenet

 

Puheenjohtaja: lääketieteen laitoksen johtaja, professori Ville Leinonen (UEF)

Sihteeri: Koulutussuunnittelija Emma Mertakorpi (UEF)

 

Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu edustajat seuraavista:

 • Kuopion yliopistollinen sairaala
 • Pohjois-Savon hyvinvontialue
 • Etelä-Savon hyvinvointialue
 • Keski-Suomen hyvinvointialue
 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue, peruspalvelut
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue, suun terveydenhuolto
 • Itä-Suomen yliopiston edustajat
 • Erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden edustajat

Neuvottelukunnan jäsenet:

 

Koulutusdekaani Petri Kulmala, Oulun yliopisto, pj

Johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula, Oulun yliopisto, sihteeri

EL-/EHL-koulutuksen vastuuhenkilö, professori Marja Vääräsmäki, Oulun yliopisto

Erikoistuva lääkäri Ville Lindholm / Erikoistuva lääkäri Senja Jousmäki, Oulun yliopisto

Koulutuspalvelupäällikkö Katja Pura, Oulun yliopisto
Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko, Oulun yliopisto

Professori Leena Ala-Mursula, Oulun yliopisto
Johtajaylilääkäri Terhi Nevala, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Tutkimus- ja opetusjohtaja Jani Tikkanen, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Asiantuntijalääkäri Anna Hynynen, yleislääketieteen yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Palvelualuejohtaja, ylihammaslääkäri Päivi Harju, Suun terveydenhuolto, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila, Lapin hyvinvointialue
va. Johtajaylilääkäri Katja Virta, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Johtajaylilääkäri Ritva Kanervo, Kainuun hyvinvointialue


Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen alueellisen neuvottelukunnan kokoonpano:

 • 1 jäsen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • 1 jäsen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
 • 1 jäsen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • 1 hammaslääketieteen edustaja
 • 1 jäsen Tampereen kaupunki
 • 1 jäsen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö (Pete)
 • 1 jäsen aluehallintovirasto
 • 1 erikoistuva lääkäri
 • 1 erikoistuva hammaslääkäri
 • 1 jäsen lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Puheenjohtaja: Professori Markus Rautiainen

Sihteeri: Koulutuspäällikkö Sari Orhanen

 

Jäsenet 1.4.2022-31.8.2026

 • dekaani Pekka Hänninen, neuvottelukunnan puheenjohtaja
 • varadekaani Markus Juonala
 • professori Liisa Lehtonen, ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan puheenjohtaja
 • EL Sami Elamo, ammatillisen jatkokoulutuksen kehittämisen koordinaattori
 • EL, LT Paula Tähtinen, ammatillisen jatkokoulutuksen kehittämisen koordinaattori
 • kliininen opettaja Heli Halava, moniammatillisen johtamiskoulutuksen edustaja
 • johtajaylilääkäri Mikko Pietilä, VSSHP, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen / TYKS:n edustaja
 • sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen / TYKS:n edustaja
 • johtava työterveyslääkäri, Sinikka Haakana, Terveystalo
 • koulutusylilääkäri Anna Viljanen, perusterveydenhuollon edustaja
 • vastuualuejohtaja Tero Soukka, suun terveydenhuollon edustaja
 • Anna Laaksonen, erikoistuva lääkäri
 • Arttu Kuusisto, erikoistuva lääkäri
 • professori Harri Hakovirta, Satakunnan hyvinvointialueen edustaja
 • johtajaylilääkäri Peter Nieminen, Pohjanmaan hyvinvointialueen edustaja

Toimikunnan valmistelijana toimii ammatillisen jatkokoulutuksen koulutuspäällikkö.

STM Koordinaatiojaosto

Valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri- sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaosto

 

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan yhteydessä itsenäisesti toimivan koordinaatiojaoston, jonka tehtävänä on koulutuksen strateginen ohjaus. Koordinaatiojaosto arvioi kansallisia erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen tarpeita sekä tekee aloitteita koulutuksen kehittämiseksi. Jaoston kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

 

 

Viimeksi päivitetty 21.05.2024