Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

ELSA – erikoistumiskoulutuksen seuranta ja arviointi

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen on otettu käyttöön ELSA, erikoistuvien seuranta- ja arviointipalvelu, johon erikoistuvat voivat koota koko erikoistumisensa sisällöt. ELSA on otettu käyttöön kaikissa yliopistoissa ja kaikilla erikoisaloilla syksyllä 2022. Kehitystyö jatkuu edelleen.

 

Kirjautuminen ELSAan: elsapalvelu.fi/kirjautuminen

Usein kysyttyjä kysymyksiä ELSAsta (listaus täydentyy)

ELSAan kirjautuminen ja käyttäjäroolit

ELSA-järjestelmästä ei tule erillistä sähköpostikutsua ELSAn käyttäjälle, vaan käyttäjät voivat kirjautua ELSAan alla olevan ohjeen ja oman käyttäjäprofiilin mukaisesti.

 

Erikoistuva

 • on koko järjestelmän keskiössä ja saa käyttöoikeuden opinto-oikeuden perusteella
 • kirjautuu pankkitunnuksilla tai varmennekortilla
 • suunnittelee ja hallinnoi omaa erikoistumisen etenemistä

Kouluttaja/lähikouluttaja/koulutuslääkäri

 • saa käyttöoikeuden erikoistuvan valtuuttamana 6kk ajaksi kerrallaan > erikoistuja antaa kouluttajalle määräaikaisen roolin
 • kouluttajat kirjautuvat erillisestä erikoistuvan luomasta kutsulinkistä ensimmäisellä kirjautumiskerralla.
 • tunnistautuu pankkitunnuksilla tai varmennekortilla
 • kouluttajan oikeudet:
  • nähdä erikoistumisen etenemisen
  • nähdä koulutussuunnitelman
  • antaa arviointeja
  • osallistuu seurantakeskusteluihin

Erikoisalan vastuuhenkilö

 • kirjautuu yliopiston Haka-tunnuksilla (yliopiston tunnukset)
  • Opintohallinto lähettää vastuuhenkilölle sähköposti-ilmoituksen, kun ELSA on käytössä
 • oikeus oman yliopiston ja alan erikoistuvien osaamisen seurantaan
 • keskeisimmät tehtävät:
  • tarkastaa asiakirjoja
  • allekirjoitukset
  • valmistuminen

Lisäksi opintohallinnolla on ELSAssa virkailijan rooli.

Ajankohtainen tieto ELSAn käyttöönotosta

Järjestelmä on otettu käyttöön kaikilla erikoisaloilla kaikissa yliopistoissa.

Olemme kohdanneet joitakin haasteita käyttöönotossa, joten luethan alla olevat huomiot.

 • ELSA on nyt jatkokehitysvaiheessa, jossa huomoidaan pilotissa ja käyttöönotossa esille tulleita kehityskohteita.
 • Tällä hetkellä saamme paljon kysymyksiä puuttuvista toiminnallisuuksista, joten pyydämme kärsivällisyyttä vastausta odotellessa.
 • Opintotietojärjestelmässä (Sisu tai Peppi) aikaisempaan opinto-oikeuteen liitetyt tiedot eivät siirry tällä hetkellä ELSAan missään yliopistossa.
 • Käyttäjien tulee lisätä puhelinnumero ELSAssa omaan profiiliin (profiilitietoja pääsee muokkamaan oman nimen alta, oikeassa yläkulmassa

 

Katso ensin ohjeet verkkosivuilta, erityisesti Näin pääset alkuun ELSA-järjestelmän käyttämisessä ja UKK-kysymykset.

Jos et löydä vastausta, ota yhteys ELSAn käyttöön liittyvissä kysymyksissä:

Opintohallintoon

 • opinto-oikeuksien tarkistus Peppi- ja Sisu-opintotietojärjestelmästä ja erikoistujan opinto-oikeuksiin liittyvät kysymykset
 • siirtymäajat ELSAn käyttöönotossa
 • yleinen neuvonta ELSAan kirjautumisessa ja ELSAn käytössä (ei virhetilanteissa)
 • työskentelyjaksojen ja niiden poissaolokirjausten muokkaaminen sekä teoriakoulutusten tallentaminen
 • opintosuoritusten näkyminen ELSAssa mm. koejakson hyväksyntä, johtamisopinnot, tk-jakson hyväksyntä, säteilysuojelu ja kuulustelu
 • tiedot tk-jakson, koejakson ja valmistumispyynnön käsittelyvaiheista
 • valmistumispyynnön määrälliset tarkistukset
 • yliopiston vastuuhenkilöiden muutokset sekä kirjautumiseen ja profiiliin liittyvät tiedot

Erikoisalojen vastuuhenkilöihin ja koulutuslääkäreihin

 • ELSAan vaadittavat opetussuunnitelman mukaiset kirjaukset, erikoisalan hyödyntämät toiminnallisuudet kuten päivittäiset merkinnät
 • arviointien toteuttamisen prosessi
 • koulutussuunnitelmaan liittyvät asiat esim. koulutukseen hyväksyttävät koulutusjaksot
 • koulutuspaikkojen rooli, hyväksytyt koulutuspaikat

ELSA-tukeen

 • kirjautumisongelmat
 • virheellisten tietojen korjaaminen, esim. virheelliset kouluttajien nimet ja sähköpostiosoitteet
 • kirjauksien näkyvyyteen tai syöttämiseen liittyvät ongelmat
 • jumissa olevat lomakkeet (ongelmatilanteissa voit myös käyttää paperilomakkeita)
 • muut tekniset käyttöön liittyvät ongelmat

Käytön aloittaminen

Kirjautuminen ELSAan: elsapalvelu.fi/kirjautuminen

Näin pääset alkuun ELSA-järjestelmän käyttämisessä - ohje (31.10.2022)

ELSA-koulutustilaisuuden tallenne (13.10.2022)


KYSELYVARTTI TALLENTEET- ohjevideot

 1. Työskentelyjaksojen ja teoriakoulutuksen lisääminen
 2. Pakollisen 9kk terveyskeskus-jakson hyväksyttäminen
 3. Koejaksosopimus ja-arviointi erikoistuville
 4. Koulutuksen suunnittelu ja seuranta
 5. Koejaksosopimus ja -arviointi vastuuhenkilölle
 6. Osaamisen arviointi kouluttajan näkökulmasta
 7. Valmistuminen, erikoistuvan näkökulmasta
 8. Valmistuminen, vastuuhenkilön näkökulmasta

 

Katseluoikeudet

Erikoistuva saa lisättyä kouluttajalleen katseluoikeuden profiiliinsa, jolloin kouluttaja pystyy seuraamaan erikoistujan suorituksia, antamaan arviointeja, osallistumaan seurantakeskusteluihin ja täyttämään koejakson lomakkeita. Katseluoikeuden saa lisättyä erikoistuvan profiilista kohdasta Oma Profiilini → Katseluoikeudet. Katseluoikeuden saa myös lisättyä suoraan lomakkeilta, jotka vaativat kouluttajan katseluoikeutta. Katseluoikeuden aikaa voi erikoistuja säätää haluamansa pituiseksi.

 

Ensimmäisestä katseluoikeudesta lähtee kouluttajalle kutsulinkki ELSA-palvelun käyttäjäksi tilin aktivointia varten. Sen jälkeen uusista katseluoikeuksista tulee kouluttajalle ilmoitus, mutta kutsulinkkiä ei tarvitse käyttää enää uudelleen. Erikoisalojen vastuuhenkilöillä on katseluoikeudet automaattisesti.

 

Erikoistuva lisää kouluttajalle katseluoikeuden: ohjevideo

 

9 kk pakollisen terveyskeskuskoulutusjakson hyväksymispyyntö

Kun erikoistuva on lisännyt 9 kk terveyskeskustyötä ELSAan, on hänen mahdollista hakea siitä suoritusmerkintä. Joka päivä klo 10 ELSA lähettää sähköpostin sellaisille erikoistuville, joille 9 kk on tullut täyteen. Viesti saapuu otsikolla "[ELSA-palvelu] Sinulla on mahdollisuus hakea suoritusmerkintää terveyskeskuskoulutusjaksosta". Viestistä löytyy linkki, jonka kautta erikoistuva pääsee hakemukseen.

 

Ohje ja prosessikaavio 9 kk pakollisen terveyskeskusjakson hyväksymiseen

 

Koejaksosopimus

Kun erikoistuva lähettää koejakson sopimuksen hyväksyttäväksi, se lähtee ensin kouluttajan hyväksyttäväksi. Sen jälkeen vastuuhenkilö hyväksyy sopimuksen. (Huom! Vastuuhenkilön ohjevideoista poiketen hyväksyntä tehdään kokonaan ELSA-palvelussa, eikä allekirjoitusta ulkoisessa palvelussa enää tarvita.)

 

Kouluttaja hyväksyy sopimuksen: ohjevideo

Erikoisalan vastuuhenkilö hyväksyy ja allekirjoittaa sopimuksen: ohjevideo

 

Koejakson arviointi: Aloituskeskustelu ja osaamistavoitteet

Kun erikoistuva lähettää lomakkeen hyväksyttäväksi, se meneen ensin lähikouluttajalle ja sen jälkeen lähiesimiehelle hyväksyttäväksi.

 

Erikoistuva täyttää aloituskeskustelun lomakkeen: ohjevideo

Lähikouluttaja hyväksyy aloituskeskustelun: ohjevideo

Lähiesimies hyväksyy aloituskeksustelun: ohjevideo

 

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus: ohjevideo

 

Valmistuminen

Kun erikoistuva lähettää valmistumispyynnön, se lähtee ensin vastuuhenkilölle osaamisen arvioinnin hyväksymiseen. Tämän jälkeen opintohallinto tarkistaa määrälliset vaatimukset. Valmistumispyyntö menee lopuksi vastuuhenkilölle hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.

 

Erikoistuva lähettää valmistumispyynnön: ohjevideo

Vastuuhenkilö hyväksyy valmistumispyynnön: ohjevideo

 

Prosessikaavio valmistumiseen (avautuu toiseen välilehteen, pdf)

 

Siirtymäajat ELSA-järjestelmän käyttöönotossa

Kaikki lääketieteelliset yliopistot suosittelevat seuraavia käytäntöjä ELSAn käyttöönotossa:

 • Kaikki erikoistuvat lääkärit ja erikoistuvat hammaslääkärit, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus, siirtyvät käyttämään ELSA-järjestelmää ja tallentavat jatkossa opintosuorituksensa ELSAan.
 • Erikoistuvat, jotka valmistuvat n. vuoden sisällä ELSAn käyttöönotosta, voivat kuitenkin halutessaan jättää todistushakemuksen liitteineen tiedekuntaan joko paperisena tai ELSAn kautta. Jos valmistumispyynnön tekee ELSAssa, käsittelyprosessi voi olla aiempaa sujuvampi, koska kaikki dokumentit käsitellään sähköisinä ja saman järjestelmän sisällä (myös vaadittavat allekirjoitukset). ELSAssa valmistuva erikoistuva voi helpommin tarkastaa suorituksensa ja työkertymänsä, ja valmistumisen jälkeen hän saa itselleen myös yhteenvedon ELSAssa olevista tiedoista koottuna pdf:ksi.
 • Vanhan asetuksen 56/2015 mukaan erikoistuvat eivät käytä ELSAssa pakollisena osaamisen arviointi -osiota, mutta käyttävät ELSAn muita osioita ja tallentavat mm. työtodistukset ja teoriakoulutuksen tiedot ELSAan.
 • Koejaksoa parhaillaan suorittavat erikoistuvat: Jos koejakso on vasta alkamassa ja korkeintaan koejaksosopimus on laadittu, voi arvioinnit tehdä ELSAssa. Jos koejakso on kesken, arviointikeskustelut aloitettu ja osa papereista on jo täytettynä, suosittelemme, että prosessi viedään myös loppuun paperilla. Paperillakin hyväksytty koejakso näkyy suoritusmerkintänä ELSAssa.

Ohje: Arviointityökalun Forms-linkki on kopioitavissa jokaiselle erikoistuvalle erikseen, joten tiedot kertyvät erikoistuvan omaan Formsiin. Formsia on mahdollista käyttää myös matkapuhelimella. | Forms-blanketter finns även på svenska (utom Erikoistuvan työyhteisötaitojen arviointi, 360ºoch Toimenpidetaitojen arviointityökalu, DOPS).

 

Erikoistuvan työyhteisötaitojen arviointi, 360º

Forms-lomake

word-pohja

 

Leikkaustaitojen havainnointityökalu, OSATS

Forms-lomake

word-pohja

 

Potilastapauskeskustelu

Forms-lomake

word-pohja

 

Toimenpidetaitojen arviointityökalu, DOPS

Forms-lomake

word-pohja

 

Toimenpidetaitojen havainnointityökalu, O-Score

Forms-lomake

word-pohja

 

Tähystystutkimusten havainnointityökalu, OBAT

Forms-lomake

word-pohja

 

Yleistyökalu työtehtävien ja toimintojen havainnointiin

Forms-lomake

word-pohja

 

Vastaanottotapahtuman havainnointilomake, mini-CEX

Forms-lomake

word-pohja

 

Terveyskeskusjakso

Vastaanoton havainnointi Mottagningsobservation
Potilastapauskeskustelu

Viimeksi päivitetty 28.02.2024