Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

ELSA – erikoistumiskoulutuksen seuranta ja arviointi

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen on rakenteilla ELSA, erikoistuvien seuranta- ja arviointipalvelu, johon erikoistujat voivat koota koko erikoistumisensa sisällöt.

 

Järjestelmää on suunniteltu keväästä 2019 lähtien ja konkreettisesti rakennettu syyskuusta 2020 lähtien digitaalisia palvelujärjestelmiä rakentavan yrityksen, Goforen kanssa. Järjestelmää rakennetaan kaikkien viiden yliopiston ja kaikkien erikoisalojen käyttöön. Se on suunniteltu ensisijaisesti erikoistujan työkaluksi, jossa häntä kouluttavat erikoislääkärit voivat antaa osaamisesta arviointeja, palautetta ja suunnittelemaan koulutuksen kattavaksi erikoistujan kanssa. Vastuuhenkilöt pystyvät toteuttamaan erikoistumiseen liittyvät toiminnot järjestelmässä ja suunnittelemaan koulutusta ja seuraamaan erikoistujien etenemistä. Tällä työkalulla erikoistumiseen liittyvät sopimukset ja hyväksynnät muuttuvat paperiversioista sähköisiksi ja niitä voidaan säilyttää yhdessä paikassa. Järjestelmää on kehitetty yhteistyössä erikoislääkärikoulutuksen koordinaattoreiden ja tulevien käyttäjien kanssa – mukana on ollut aktiivisia kouluttajia, vastuuhenkilöitä ja erikoistuvia lääkäreitä. Asiantuntemustaan ovat tuoneet myös kaksi verkkopedagogia ja yliopistojen opintohallinnon koulutusasiantuntijat.

 

Järjestelmää pilotoidaan alkuvuodesta 2022, ja käyttö jatkuu pilottialoilla sekä sen jälkeen erikoisala kerrallaan käyttäjäkuntaa laajentaen keväästä 2022 alkaen.  

Viimeksi päivitetty 27.01.2022