Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

ELSA – erikoistumiskoulutuksen seuranta ja arviointi

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen on otettu käyttöön ELSA, erikoistuvien seuranta- ja arviointipalvelu, johon erikoistuvat voivat koota koko erikoistumisensa sisällöt. ELSA on otettu käyttöön kaikissa yliopistoissa ja kaikilla erikoisaloilla syksyllä 2022. Kehitystyö jatkuu edelleen.

 

Kirjautuminen ELSAan: elsapalvelu.fi/kirjautuminen

Usein kysyttyjä kysymyksiä ELSAsta (listaus täydentyy)

Ajankohtainen tieto ELSAn käyttöönotosta

Järjestelmä on otettu käyttöön kaikilla erikoisaloilla kaikissa yliopistoissa.

Olemme kohdanneet joitakin haasteita käyttöönotossa, joten luethan alla olevat huomiot.

 • Järjestelmä on edelleen kehitysvaiheessa, esim. valmistuminen ELSAn kautta ei ole vielä valmis.
 • ELSA on nyt jatkokehitysvaiheessa, jossa huomoidaan pilotissa ja käyttöönotossa esille tulleita kehityskohteita.
 • Tällä hetkellä saamme paljon kysymyksiä puuttuvista toiminnallisuuksista, joten pyydämme kärsivällisyyttä vastausta odotellessa.
 • Opintotietojärjestelmässä (Sisu tai Peppi) aikaisempaan opinto-oikeuteen liitetyt tiedot eivät siirry tällä hetkellä ELSAan missään yliopistossa.
 • Tampereen yliopiston erikoistujien kaikki tiedot eivät siirry Sisusta ELSA-palveluun.
 • Käyttäjien tulee lisätä puhelinnumero ELSAssa omaan profiiliin (profiilitietoja pääsee muokkamaan oman nimen alta, oikeassa yläkulmassa)
 • Mikäli ennen 2.1. lähetetyiltä terveyskeskusjakson hyväksymislomakkeilta vaikuttaa olevan kadonnut työjaksoja, käythän tarkistamassa, että jaksot on varmasti merkattu terveyskeskustyöksi (käytännön koulutus).
 • Erikoishammaslääkärikoulutuksen erikoistuvilla esiintyy kirjautumisongelmia Tampereella, Itä-Suomessa ja Turussa.
 • 15.3.2023: Oulun yliopiston erikoistuvien kirjautumisessa häiriöitä, joita korjataan.

 

ELSAan kirjautuminen ja käyttäjäroolit

ELSA-järjestelmästä ei tule erillistä sähköpostikutsua ELSAn käyttäjälle, vaan käyttäjät voivat kirjautua ELSAan alla olevan ohjeen ja oman käyttäjäprofiilin mukaisesti.

 

Erikoistuva

 • on koko järjestelmän keskiössä ja saa käyttöoikeuden opinto-oikeuden perusteella
 • kirjautuu pankkitunnuksilla tai varmennekortilla
 • suunnittelee ja hallinnoi omaa erikoistumisen etenemistä

Kouluttaja/lähikouluttaja/koulutuslääkäri

 • saa käyttöoikeuden erikoistuvan valtuuttamana 6kk ajaksi kerrallaan > erikoistuja antaa kouluttajalle määräaikaisen roolin
 • kouluttajat kirjautuvat erillisestä erikoistuvan luomasta kutsulinkistä ensimmäisellä kirjautumiskerralla.
 • tunnistautuu pankkitunnuksilla tai varmennekortilla
 • kouluttajan oikeudet:
  • nähdä erikoistumisen etenemisen
  • nähdä koulutussuunnitelman
  • antaa arviointeja
  • osallistuu seurantakeskusteluihin

Erikoisalan vastuuhenkilö

 • kirjautuu yliopiston Haka-tunnuksilla (yliopiston tunnukset)
  • Opintohallinto lähettää vastuuhenkilölle sähköposti-ilmoituksen, kun ELSA on käytössä
 • oikeus oman yliopiston ja alan erikoistuvien osaamisen seurantaan
 • keskeisimmät tehtävät:
  • tarkastaa asiakirjoja
  • allekirjoitukset
  • valmistuminen

Lisäksi opintohallinnolla on ELSAssa virkailijan rooli.

Käytön aloittaminen

Kirjautuminen ELSAan: elsapalvelu.fi/kirjautuminen

Näin pääset alkuun ELSA-järjestelmän käyttämisessä - ohje (31.10.2022)

ELSA-koulutustilaisuuden tallenne (13.10.2022)

 

Osallistu ELSA-kyselyvartteihin, jossa voit esittää sinua askarruttaviin kysymyksiin. Osallistumislinkit löydä täältä: ELSA-kyselyvartit | Lääketieteelliset.fi (laaketieteelliset.fi)


KYSELYVARTTI TALLENTEET- ohjevideot

 1. Työskentelyjaksojen ja teoriakoulutuksen lisääminen
 2. Pakollisen 9kk terveyskeskus-jakson hyväksyttäminen
 3. Koejaksosopimus ja-arviointi erikoistuville
 4. Koulutuksen suunnittelu ja seuranta
 5. Koejaksosopimus ja -arviointi vastuuhenkilölle
 6. Osaamisen arviointi kouluttajan näkökulmasta
 7. Valmistuminen, erikoistuvan näkökulmasta
 8. Valmistuminen, vastuuhenkilön näkökulmasta

 

Katseluoikeudet

Erikoistuva lisää kouluttajalle katseluoikeuden: ohjevideo

 

9 kk pakollisen terveyskeskuskoulutusjakson hyväksymispyyntö

Kun erikoistuva on lisännyt 9 kk terveyskeskustyötä ELSAan, on hänen mahdollista hakea siitä suoritusmerkintä. Joka päivä klo 10 ELSA lähettää sähköpostin sellaisille erikoistuville, joille 9 kk on tullut täyteen. Viesti saapuu otsikolla "[ELSA-palvelu] Sinulla on mahdollisuus hakea suoritusmerkintää terveyskeskuskoulutusjaksosta". Viestistä löytyy linkki, jonka kautta erikoistuva pääsee hakemukseen.

 

Ohje ja prosessikaavio 9 kk pakollisen terveyskeskusjakson hyväksymiseen

 

Koejaksosopimus

Kun erikoistuva lähettää koejakson sopimuksen hyväksyttäväksi, se lähtee ensin kouluttajan hyväksyttäväksi. Sen jälkeen vastuuhenkilö hyväksyy sopimuksen. Erikoistuva ja vastuuhenkilö allekirjoittavat sopimuksen.

 

Kouluttaja hyväksyy sopimuksen: ohjevideo

Erikoisalan vastuuhenkilö hyväksyy ja allekirjoittaa sopimuksen: ohjevideo

 

Koejakson arviointi: Aloituskeskustelu ja osaamistavoitteet

Kun erikoistuva lähettää lomakkeen hyväksyttäväksi, se meneen ensin lähikouluttajalle ja sen jälkeen lähiesimiehelle hyväksyttäväksi.

 

Erikoistuva täyttää aloituskeskustelun lomakkeen: ohjevideo

Lähikouluttaja hyväksyy aloituskeskustelun: ohjevideo

Lähiesimies hyväksyy aloituskeksustelun: ohjevideo

 

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus: ohjevideo

 

Valmistuminen

Prosessikaavio valmistumiseen (avautuu toiseen välilehteen, pdf)

 

Siirtymäajat ELSA-järjestelmän käyttöönotossa

Kaikki lääketieteelliset yliopistot suosittelevat seuraavia käytäntöjä ELSAn käyttöönotossa:

 • Kaikki erikoistuvat lääkärit ja erikoistuvat hammaslääkärit, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus, siirtyvät käyttämään ELSA-järjestelmää ja tallentavat jatkossa opintosuorituksensa ELSAan.
 • Erikoistuvat, jotka valmistuvat n. vuoden sisällä ELSAn käyttöönotosta, voivat kuitenkin halutessaan jättää todistushakemuksen liitteineen tiedekuntaan joko paperisena tai ELSAn kautta. Jos valmistumispyynnön tekee ELSAssa, käsittelyprosessi voi olla aiempaa sujuvampi, koska kaikki dokumentit käsitellään sähköisinä ja saman järjestelmän sisällä (myös vaadittavat allekirjoitukset). ELSAssa valmistuva erikoistuva voi helpommin tarkastaa suorituksensa ja työkertymänsä, ja valmistumisen jälkeen hän saa itselleen myös yhteenvedon ELSAssa olevista tiedoista koottuna pdf:ksi.
 • Vanhan asetuksen 56/2015 mukaan erikoistuvat eivät käytä ELSAssa pakollisena osaamisen arviointi -osiota, mutta käyttävät ELSAn muita osioita ja tallentavat mm. työtodistukset ja teoriakoulutuksen tiedot ELSAan.
 • Koejaksoa parhaillaan suorittavat erikoistuvat: Jos koejakso on vasta alkamassa ja korkeintaan koejaksosopimus on laadittu, voi arvioinnit tehdä ELSAssa. Jos koejakso on kesken, arviointikeskustelut aloitettu ja osa papereista on jo täytettynä, suosittelemme, että prosessi viedään myös loppuun paperilla. Paperillakin hyväksytty koejakso näkyy suoritusmerkintänä ELSAssa.

Ohje: Arviointityökalun Forms-linkki on kopioitavissa jokaiselle erikoistuvalle erikseen, joten tiedot kertyvät erikoistuvan omaan Formsiin. Formsia on mahdollista käyttää myös matkapuhelimella. | Forms-blanketter finns även på svenska (utom Erikoistuvan työyhteisötaitojen arviointi, 360ºoch Toimenpidetaitojen arviointityökalu, DOPS).

 

Erikoistuvan työyhteisötaitojen arviointi, 360º

Forms-lomake

word-pohja

 

Leikkaustaitojen havainnointityökalu, OSATS

Forms-lomake

word-pohja

 

Potilastapauskeskustelu

Forms-lomake

word-pohja

 

Toimenpidetaitojen arviointityökalu, DOPS

Forms-lomake

word-pohja

 

Toimenpidetaitojen havainnointityökalu, O-Score

Forms-lomake

word-pohja

 

Tähystystutkimusten havainnointityökalu, OBAT

Forms-lomake

word-pohja

 

Yleistyökalu työtehtävien ja toimintojen havainnointiin

Forms-lomake

word-pohja

 

Vastaanottotapahtuman havainnointilomake, mini-CEX

Forms-lomake

word-pohja

 

Terveyskeskusjakso

Vastaanoton havainnointi Mottagningsobservation
Potilastapauskeskustelu

Viimeksi päivitetty 16.03.2023