Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Osaamisperustaisuus

Tavoitteena on, että lähivuosina siirrytään kohti osaamisperustaista erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta, jossa osaamistavoitteet määrittävät koulutuksen sisältöä, rakennetta sekä osaamisen arviointia ja jossa koulutuksen tarkka ajallinen kesto ei ole yhtä määräävä tekijä kuin aikaisemmin.

 

Osaamisperustaisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittäminen liittyy sosiaali- ja terveysministeriön toimenpideohjelmaan ja sitä toteutetaan valtakunnallisesti kaikkien erikoislääkärikoulutusta tarjoavien yliopistojen yhteistyönä.

 

Miten erikoistumiskoulutus uudistuu? -- Katso video

(linkki avautuu uuteen välilehteen)

Laaja-alaista asiantuntijuutta ja jatkuvaa oppimista korostavan osaamisperustaisen erikoislääkärikoulutuksen perimmäinen tavoite on varmistaa potilaiden turvallinen, laadukas ja ajanmukainen hoito. Opinto-oppaaseen on kirjattu kuvaus tavoitteena olevasta osaamisesta. Osaaminen kehittyy vaiheittain koulutuksen aikana, ja uusi osaaminen rakentuu vanhan pohjalle. Työssäoppiminen suunnitellaan siten, että se tukee osaamisen yksilöllistä ja vaiheittaista kehittymistä. Ohjauksella tuetaan kliinisessä työssä tapahtuvaa tietojen, taitojen ja alalle ominaisten ajattelutapojen vaiheittaista kehittymistä. Osaamista havainnoidaan suhteessa osaamistavoitteisiin ja arviointikriteerien tulee olla kaikkien tiedossa.

 

Osaamisperustaisen erikoislääkärikoulutuksen jalkauttaminen pähkinänkuoressa

Viimeksi päivitetty 17.04.2024