Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Terveyskeskuskoulutusjakso ja lokikirja

Yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja kaikkien erikoisalojen erikoislääkärikoulutukseen sisältyy vähintään 9 kuukauden koulutusjakso terveyskeskuksessa. Terveyskeskusjakso suoritetaan yliopiston hyväksymissä terveyskeskuksissa, jotka täyttävät koulutussopimuksessa määritellyt laatukriteerit. Kunkin yliopiston yleislääketieteen oppiala solmii koulutussopimukset omalla vastuualueellaan. Oman yliopiston alueen ulkopuolisesta terveyskeskuksesta voidaan hyväksyä koulutusta, mikäli se on jonkin erikoislääkärikoulutusta tarjoavan yliopiston hyväksymä koulutuspaikka.Terveyskeskuskoulutusjakson aikana koulutettavan tulee tutustua monipuolisesti vähintään neljään terveyskeskuksen toiminta-alueeseen ohjaajan ohjauksessa. Terveyskeskuskoulutusjakson sisältö tulee selvittää henkilökohtaisen kouluttajan tai ohjaajan antamassa koulutustodistuksessa.

Terveyskeskuskoulutusjakson hyväksyminen edellyttää opinto-oikeutta joko erikoislääkärikoulutukseen tai yleislääketieteen erityiskoulutukseen. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen vastuuhenkilö päättää tapauskohtaisesti koulutusjakson hyväksymisestä, jos se on suoritettu ennen opinto-oikeuden myöntämistä.

Esitä kaikissa tämän koulutusvaiheen työpaikoissasi todistus opinto-oikeudestasi, sillä työnantajasi tarvitsee sitä koulutuskorvausta hakiessaan. 

Ohjeet tästä koulutusvaiheesta löytyvät lokikirjasta (pdf, avautuu uuteen välilehteen).

 

Jos suoritat pakollisen terveyskeskuskoulutusjaksosi erikoistumisen alkuvaiheessa, on järkevää hakea 9 kuukauden terveyskeskuskoulutusjakso hyväksytyksi heti sen valmistuttua. Toimita anomus terveyskeskuskoulutusjakson suorittamisesta erikoislääkärikoulutuksen opintohallintoon

 

Jos suoritat YEK-vaiheen, hyväksytetään 9 kuukauden terveyskeskuskoulutusjakso vasta YEK-vaiheen (kahden vuoden koulutus) valmistuttua.

Kun haet terveyskeskuskoulutusjakson hyväksymistä, tarvitset sitä varten:

  • työtodistukset, joissa on mainittu kaikki palkalliset ja palkattomat keskeytykset ja poissaolot tai merkintä, ettei mitään poissaoloja ole ollut
  • ohjaajien tai koulutusvastaavien allekirjoittamat koulutustodistukset kaikilta terveyskeskuskoulutusjaksoilta
  • vahvistukset suorittamistasi terveyskeskusjakson arvioinneista.

 

Yliopistojen yleislääketieteen professorit ovat tehneet yhteiset ohjeistukset etätyön ja sektorityön määrästä sekä sisällöstä 9 kuukauden terveyskeskuskoulutusjaksolla, yleislääketieteen erityiskoulutuksessa ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksessa.

 

Lue lisää:

Lomakkeet
Lisätietoja jaksosta

Viimeksi päivitetty 10.11.2022