Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Terveyskeskuskoulutusjakso ja lokikirja

Yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja kaikkien erikoisalojen erikoislääkärikoulutukseen sisältyy vähintään 9 kuukauden koulutusjakso terveyskeskuksessa. Terveyskeskusjakso suoritetaan yliopiston hyväksymissä terveyskeskuksissa, jotka täyttävät koulutussopimuksessa määritellyt laatukriteerit. Kunkin yliopiston yleislääketieteen oppiala solmii koulutussopimukset omalla vastuualueellaan. Oman yliopiston alueen ulkopuolisesta terveyskeskuksesta voidaan hyväksyä koulutusta, mikäli se on jonkin erikoislääkärikoulutusta tarjoavan yliopiston hyväksymä koulutuspaikka. Terveyskeskuskoulutusjakson aikana koulutettavan tulee tutustua monipuolisesti vähintään neljään terveyskeskuksen toiminta-alueeseen ohjaajan ohjauksessa. Terveyskeskuskoulutusjakson sisältö tulee selvittää henkilökohtaisen kouluttajan tai ohjaajan antamassa koulutustodistuksessa.

Terveyskeskuskoulutusjakson hyväksyminen edellyttää opinto-oikeutta joko erikoislääkärikoulutukseen tai yleislääketieteen erityiskoulutukseen. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen vastuuhenkilö päättää tapauskohtaisesti koulutusjakson hyväksymisestä, jos se on suoritettu ennen opinto-oikeuden myöntämistä. Esitä kaikissa tämän koulutusvaiheen työpaikoissasi todistus opinto-oikeudestasi, sillä työnantajasi tarvitsee sitä koulutuskorvausta hakiessaan. 

Ohjeet tästä koulutusvaiheesta löytyvät lokikirjasta (pdf, avautuu uuteen välilehteen).

 

Yliopistojen yleislääketieteen professorit ovat tehneet yhteiset ohjeistukset etätyön ja sektorityön määrästä sekä sisällöstä 9 kuukauden terveyskeskuskoulutusjaksolla, yleislääketieteen erityiskoulutuksessa ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksessa.

 

9 kk terveyskeskuskoulutusjakson hyväksytyksi hakeminen

 

Erikoislääkärikoulutus: Jos suoritat pakollisen terveyskeskuskoulutusjaksosi erikoistumisen alkuvaiheessa, on järkevää hakea 9 kuukauden terveyskeskuskoulutusjakso hyväksytyksi heti sen valmistuttua. Viimeistään terveyskoulutusjakso tulee olla hyväksyttynä ennen valmistumispyynnön jättämistä.

 

9 kk terveyskeskuskoulutusjakso haetaan hyväksytyksi ELSA-järjestelmässä (avautuu uuteen välilehteen). Jos olet jo suorittanut YEK:n tai erikoislääkärikoulutuksen (johon sisältyy 9 kk tk-koulutusta), sinun ei tarvitse hakea jaksoa hyväksytyksi ELSAn kautta. Mikäli olet suorittanut YEK:n/erikoislääkärikoulutuksen samassa yliopistossa kuin erikoistut, pyydä opintohallintoa kirjaamaan tk-jaksosuoritus opintotietojärjestelmään, josta tieto siirtyy ELSAan. Jos koulutus on suoritettu eri yliopistossa, lisää ensin todistus ELSAn Asiakirjat -välilehdelle ja pyydä opintohallintoa kirjaamaan suoritus.

 

YEK: Mikäli suoritat YEK-vaiheen, hyväksytetään 9 kuukauden terveyskeskuskoulutusjakso vasta YEK-vaiheen (kahden/kolmen vuoden koulutus) valmistuttua. Lisätietoa YEK: todistuksen hakemisesta Valmistuminen -sivulla.

 

Kun haet terveyskeskuskoulutusjakson hyväksymistä, tarvitset hakemuksen liitteeksi:

  • työtodistukset, joissa on mainittu kaikki palkalliset ja palkattomat keskeytykset ja poissaolot tai merkintä, ettei mitään poissaoloja ole ollut
  • ohjaajien tai koulutusvastaavien allekirjoittamat koulutustodistukset kaikilta terveyskeskuskoulutusjaksoilta
  • vahvistukset suorittamistasi terveyskeskusjakson arvioinneista. Arviointilinkit löytyvät Lomakkeet-sivulta. Täytä sen yliopiston arviointilomake, jonka alueella jakso on tehty (ks. yliopistojen koulutusterveyskeskukset).

Mikäli olet suorittanut terveyskeskuskoulutusjakson ennen 1.8.2011, tk-hakemuksen liitteeksi riittää työtodistus. ELSA vaatii liittämään hakemukselle useamman liitteen, joten voit lisätä saman dokumentin uudelleen nimettynä.

 

Ohjeet terveyskeskuskoulutusjakson hyväksyttämiseen ELSAssa

(linkit avautuvat uuteen välilehteen)

Prosessikaavio 9 kk terveyskeskuskoulutusjakson hyväksymisestä

Ohjevideo: Pakollisen 9 kk terveyskeskusjakson hyväksyttäminen

ELSAn käyttö yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksessa

 

Lue lisää:

Tietoa ja ohjeita ELSA-järjestelmän käytöstä

Lomakkeet
Lisätietoja yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

Viimeksi päivitetty 20.03.2024