Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Valmistuminen

Kun kaikki käytännön koulutuksesi ja suorituksesi (teoriakoulutus, johtamisopinnot ja kuulustelu) ovat valmiina, voit toimittaa todistushakemuksesi opintohallintoon.

 

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tarkemmat käsittelyajat saat tietoosi todistushakemuksesi palauttamisen yhteydessä. Heinäkuussa ei käsitellä hakemuksia.

Erikoistuvan tulee noudattaa sen vuoden opinto-oppaan erikoisalakohtaisen opetussuunnitelman koulutusvaatimuksia, jolloin opinto-oikeus on myönnetty. Yleisiä koulutusvaatimuksia noudatetaan uusimman opinto-oppaan mukaisesti.

 

Erittele todistushakemuksessasi selkeästi kaikki ne työsuhteet ja koulutukset, jotka esität otettavaksi huomioon koulutuksessasi. Jokainen erikoistuva laskee itse käytännön koulutuksen keston ja mahdolliset keskeytykset todistusta koskevaan hakemukseensa.

 

Käytännön koulutuksen kertymisen laskemiseen voit hyödyntää laskuria. Huomaathan, että todistushakemukseen voi liittää vain sellaisia todistuksia, joissa näkyvät poissaolot ja keskeytykset tai maininta siitä, ettei niitä ole.

 

Kaikista esitetyistä suoritteista pitää olla hakemuksen liitteenä kahden henkilön oikeaksi todistamat kopiot palvelu- ja koulutustodistuksista. Palvelutodistuksissa tulee aina olla kohta "poissaolot ja keskeytykset". Jos poissaoloja tai keskeytyksiä ei ole, todistuksessa tulee olla siitä maininta. Käytännön koulutusta huomioidaan koulutukseen vain siihen päivämäärään asti, mihin palvelutodistus on päivätty. Hakemuksen liitteinä toimitettuja todistuksia ei palauteta. Ethän siis liitä hakemukseen alkuperäisiä palvelu- ja koulutustodistuksia, jos tarvitset niitä vielä jatkossa.

 

 

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen lomakkeet

Suoritettuaan yleislääketieteen erityiskoulutukseen vaadittavan käytännön koulutuksen ja kurssimuotoisen koulutuksen koulutettava hakee todistusta. Liitteeksi tulee esittää jäljennökset työtodistuksista ja kouluttajan antama selvitys terveyskeskuskoulutusjakson monipuolisuudesta (koulutustodistus). Lisäksi tulee esittää todistus tehdystä oppimisympäristön arvioinnista. Työtodistuksissa tulee näkyä työjakso, viikkotuntimäärä ja mahdolliset poissaolot sekä keskeytykset tai ettei niitä ole.

 

Tiedekunta antaa todistuksen yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta riippumatta siitä, missä käytännön koulutus on maantieteellisesti suoritettu. Todistushakemukset toimitetaan opintohallintoon.

 

Tiedekunta myöntää todistuksen koulutuksesta ja ilmoittaa koulutuksen suorittamisesta sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) rekisteriin. Valvira antaa tarvittaessa erillisen todistuksen yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta.

 

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen lomakkeet

Lääketieteellinen tiedekunta myöntää lisäkoulutusohjelman suorittamisesta todistuksen. Allekirjoitettu todistushakemus liitteineen toimitetaan opintohallintoon.

 

Erikoislääkärikoulutuksen lisäkoulutusohjelmien lomakkeet

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) rekisteröi vain erikoislääkärikoulutuksen perusteella erikoislääkärin oikeudet, ei lisäkoulutusohjelman suorittamista. Erikoislääkärin ammatinharjoittamisoikeudet saa vain erikoislääkärikoulutuksen suorittamisesta.

Viimeksi päivitetty 27.04.2021