Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Koulutuspaikat

Yliopistot solmivat koulutuspaikkasopimukset oman ERVA-alueensa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen ja yleislääketieteen erityiskoulutukseen soveltuvien koulutusterveyskeskusten  ja erikoisalakohtaisten toimipaikkojen kanssa. Käytännön koulutusjakso voidaan hyväksyä osaksi koulutusta, mikäli se on jonkun yliopiston hyväksymä koulutuspaikka.

 

Hyväksytyt koulutusterveyskeskukset ja erikoisalakohtaiset koulutuspaikat ERVA-alueittain:

 

Koulutusterveyskeskukset

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto - Yleislääketieteen koejakson koulutuspaikat

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

 

Koulutuspaikkasopimukset erikoisaloittain

Helsingin yliopisto - Erikoislääkärikoulutus

Helsingin yliopisto - Erikoishammaslääkärikoulutus

Itä-Suomen yliopisto - Erikoislääkärikoulutus

Itä-Suomen yliopisto - Yleislääketieteeseen erikoistuvien muiden kl. erikoisalojen jaksot (HUOM! Voit tehdä muiden erikoisalojen jaksoja muissakin hyväksytyissä koulutuspaikoissa)

Itä-Suomen yliopisto - Erikoishammaslääkärikoulutus

Oulun yliopisto - Erikoislääkärikoulutus

Oulun yliopisto - Erikoishammaslääkärikoulutus

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto - Työterveyshuollon koulutuspaikat

 

 
 
 • Sopimuksen sisällöstä sovitaan erikoisalan vastuuhenkilön ja koulutuspaikan kesken.
 • Sopimuksesta tulee käydä ilmi hyväksyttävä koulutusaika, kouluttajat, erikoistuvien määrä, sekä valmiudet, jotka koulutettavien tulee saavuttaa palvelun aikana.
 • Kaikille koulutuspaikassa erikoistuville tulee nimetä henkilökohtainen kouluttaja.
 • Erikoistuvan edistymistä tulee seurata muodollisen seurantajärjestelmän avulla (esim. lokikirja, säännöllinen arviointi)
 • Koulutuspaikkasopimus voidaan solmia määräajaksi tai toistaiseksi. Erikoisalan vastuuhenkilön tulee seurata koulutuspaikan toiminnassa tapahtuvia muutoksia. Tarvittaessa koulutusoikeuksia harkitaan uudelleen.
 • Ulkopuolisen koulutuspaikan hyväksymisestä päättää tiedekunta erikoisalan vastuuhenkilön esityksestä.
 • Koulutuspaikaksi hyväksytyn sairaalan tai terveyskeskuksen tulee osallistua yliopiston järjestämään arviointiin.

Lomakkeet (-> kohdassa "Koulutuspaikkasopimukset ja kouluttajaoikeudet" -> "Yhteiset lomakkeet")

 • Käytetään, kun ei ole tarkoituksenmukaista solmia pysyvää koulutuspaikkasopimusta
 • Sopimuksen sisällöstä sovitaan erikoisalan vastuuhenkilön, koulutuspaikassa olevan kouluttajan ja erikoistuvan kesken
 • Sopimuksesta tulee käydä ilmi hyväksyttävä koulutusaika ja henkilökohtainen yksilöity koulutussuunnitelma
 • Sopimus tulee liittää koulutustodistushakemukseen valmistumisvaiheessa

Lomakkeet

Erikoisalojen vastuuhenkilöiden tulisi tehdä säännöllisiä visitaatioita kaikkiin erva-alueen hyväksyttyihin koulutuspaikkoihin. Visitaatioiden tarkoitus on antaa vastuuhenkilölle tietoa koulutuspaikassa annettavan koulutuksen sisällöstä ja laadusta, auttaa tunnistamaan kehittämiskohteita, sekä edesauttaa viestintää ja yhteistyötä yliopiston ja koulutuspaikan välillä. Visitaatiorunko toimii apuvälineenä ja muistilistana visitaatioihin.

 

Koulutuspaikan visitaatiorunko

Erikoistuvan huolehtii seuraavista asioista vuokralääkärinä tai yksityisen terveydenhuollon erikoistumisjaksolla:

 • Selvittää etukäteen, että kunta on sopinut kirjallisesti koulutuksen ehdoista ja korvauksista työnantajayrityksen kanssa.
 • Varmistaa ennen työn alkamista, että työjakso dokumentoidaan asianmukaisesti, ja että erikoistuva saa työstään asianmukaisen palvelutodistuksen.
 • Huomioida, että erikoislääkärikoulutukseen lasketaan vain työjaksot, joista on ilmoitettu työnimike ja koulutusyksikkö, ajanjakso sekä mahdolliset poissaolot ja keskeytykset.
 • Sopia koulutusjaksosta etukäteen erikoisalan vastuuhenkilö kanssa > varmistetaan koulutuksen sisältövaatimukset ja osaamistavoitteet.
 • Hyväksyntää jo suoritetusta koulutusjaksosta (ahot) neuvotellaan myös vastuuhenkilön kanssa
  > erikoistuvan tulee toimittaa selvitys koulutuksen sisällöistä ja osaamistavoitteiden saavuttamisesta.

 

Vuokrafirmassa työskentelyyn lisätietoa myös Usein kysytyt kysymykset | Lääketieteelliset.fi (laaketieteelliset.fi)

Koulutusresurssilaskurilla koulutusyksiköt voivat arvioida ja tehdä näkyväksi erikoislääkärikoulutukseen kuluvaa aikaresurssia työelämässä. Laskuri on muunneltavissa jokaisen erikoisalan tarpeisiin, linkin ohjevideoon löydät laskurista. Laskurissa on myös linkki lääkärilehdessä julkaistuun juttuun.

 

Linkki laskuriin

Viimeksi päivitetty 30.11.2022