Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Koulutuspaikat

Yliopistot solmivat koulutuspaikkasopimukset oman ERVA-alueensa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen ja yleislääketieteen erityiskoulutukseen soveltuvien koulutusterveyskeskusten  ja erikoisalakohtaisten toimipaikkojen kanssa. Käytännön koulutusjakso voidaan hyväksyä osaksi koulutusta, mikäli se on jonkun yliopiston hyväksymä koulutuspaikka.

 

Hyväksytyt koulutusterveyskeskukset ja erikoisalakohtaiset koulutuspaikat ERVA-alueittain:

 

Koulutusterveyskeskukset

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto - Yleislääketieteen koejakson koulutuspaikat

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

 

Koulutuspaikkasopimukset erikoisaloittain

Helsingin yliopisto - Erikoislääkärikoulutus

Helsingin yliopisto - Erikoishammaslääkärikoulutus

Itä-Suomen yliopisto - Erikoislääkärikoulutus

Itä-Suomen yliopisto - Erikoishammaslääkärikoulutus

Oulun yliopisto - Erikoislääkärikoulutus

Oulun yliopisto - Erikoishammaslääkärikoulutus

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto - Työterveyshuollon koulutuspaikat

 

 

 

 

 • Sopimuksen sisällöstä sovitaan erikoisalan vastuuhenkilön ja koulutuspaikan kesken
 • Sopimuksesta tulee käydä ilmi hyväksyttävä koulutusaika, kouluttajat, erikoistuvien määrä, sekä valmiudet, jotka koulutettavien tulee saavuttaa palvelun aikana
 • Kaikille koulutuspaikassa erikoistuville tulee nimetä henkilökohtainen kouluttaja
 • Erikoistuvan edistymistä tulee seurata muodollisen seurantajärjestelmän avulla (esim. lokikirja, säännöllinen arviointi)
 • Koulutuspaikkasopimus voidaan solmia määräajaksi tai toistaiseksi. Erikoisalan vastuuhenkilön tulee seurata koulutuspaikan toiminnassa tapahtuvia muutoksia. Tarvittaessa koulutusoikeuksia harkitaan uudelleen.
 • Ulkopuolisen koulutuspaikan hyväksymisestä päättää tiedekunta erikoisalan vastuuhenkilön esityksestä.
 • Koulutuspaikaksi hyväksytyn sairaalan tai terveyskeskuksen tulee osallistua yliopiston järjestämään arviointiin.

Lomakkeet (-> kohdassa "Koulutuspaikkasopimukset ja kouluttajaoikeudet" -> "Yhteiset lomakkeet")

 • Käytetään, kun ei ole tarkoituksenmukaista solmia pysyvää koulutuspaikkasopimusta
 • Sopimuksen sisällöstä sovitaan erikoisalan vastuuhenkilön, koulutuspaikassa olevan kouluttajan ja erikoistuvan kesken
 • Sopimuksesta tulee käydä ilmi hyväksyttävä koulutusaika ja henkilökohtainen yksilöity koulutussuunnitelma
 • Sopimus tulee liittää koulutustodistushakemukseen valmistumisvaiheessa

Lomakkeet

Viimeksi päivitetty 15.10.2021