Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Lomakkeet

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koejakson koulutussopimus, koejakson arviointi, 9kk-terveyskeskusjakso (el-koulutus) ja valmistuminen tehdään ELSA-järjestelmässä.

 

Sivun lomakkeet avautuvat uuteen välilehteen (pdf) tai Word-ohjelmassa.

Erikoislääkärikoulutuksen 9 kuukauden terveyskeskusjakson ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen lomakkeita

Terveyskeskusjakso: 

Koulutustodistus terveyskeskuskoulutusjaksosta

Terveyskeskusjakson lokikirja

Vastaanoton havainnointi Mottagningsobservation
Potilastapauskeskustelu

 

Terveyskeskuskoulutusjakson arviointilomakkeet

Täytä sen yliopiston arviointilomake, jonka alueella jakso on tehty (ks. yliopistojen koulutusterveyskeskukset).

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto 

 

Yleislääketiede koejakson arviointi:

Helsingin yliopisto:

Observation under mottagning

Itä-Suomi: 

Koejakson sähköinen arviointi

 

 

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen ohjauksen ja arvioinnin työvälineitä

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen työvälineet ja osaamisen arvioinnin ohje löytyvät jatkossa yleislääketieteen omilta verkkosivuilta: https://www.yleislaaketiede.fi/

 

Osaamisen arviointi yleislääketieteessä -ohje

Koulutusjakson suunnitelma -lomake ja koulutusjakson suunnitelma -lomakkeen täyttöohjeita.

Käytä erillistä ohjetiedostoa, jos lomakkeen kommenttitoiminnolla lisätyt ohjeet eivät avaudu oikein. Lomake toimii parhaiten Adobe Acrobat Readerilla. 

 

Koulutusjakson sähköisen arvioinnin linkit löytyvät lomakkeesta. Täytä lomake siihen yliopistoon, jossa sinulla on opinto-oikeus. Koulutusjakson sähköinen arviointi annetaan aina koulutusjakson suunnitelman vaihtuessa. 

 

Potilastapauskeskustelu

Potilaspalaute

Vastaanoton havainnointi Mottagningsobservation

Yhteistyötaitojen itsearviointi

Yhteistyötaitojen työyhteisöarviointi

Yleislääketieteeseen erikoistuvan etapit

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) lomakkeet

Todistushakemus

 

Terveyskeskusjakso: 

Terveyskeskusjakson lokikirja (ks. Yhteiset lomakkeet) 

Koulutustodistus terveyskeskuskoulutusjaksosta (ks. Yhteiset lomakkeet)

Terveyskeskusjakson sähköinen arviointi (ks. Yhteiset lomakkeet)

Todistushakemus YEK-koulutuksesta

 

Terveyskeskusjakso: 

Ohjaajan nimeäminen

Koulutusjakson suunnittelu seuranta ja oppimista ohjaava arviointi

Terveyskeskusjakson sähköinen arviointilomake

Terveyskeskusjakson lokikirja (ks. Yhteiset lomakkeet)

 

 

Todistushakemukset arkistoidaan 20 vuodeksi ja todistushakemuksen liitteet 10 vuodeksi.

Opinto-oikeuden hakeminen Opintopolussa

 

Terveyskeskusjakso:

Terveyskeskusjakson lokikirja (ks. Yhteiset lomakkeet)

Terveyskeskuksen arviointilomake
Koulutustodistus terveyskeskuskoulutusjaksosta (ks. Yhteiset lomakkeet)

Selvitys aikaisemmista koulutuspaikoista ja -kuukausista (ks. Yhteiset lomakkeet)

 

Todistushakemus YEK-koulutuksesta

Kun valmistuminen on ajankohtaista (kaikki koulutukseen vaadittavat käytännön koulutukset ja teoriakoulutus on suoritettu) sinun tulee toimittaa todistushakemus liitteineen opintohallintoon.

 

Todistushakemuksen lähettäminen opintohallintoon

Täytä hakemus huolellisesti kohta kohdalta. Liitteeksi tarvitaan:

- työtodistukset kaikista niistä työjaksoista, jotka haluat sisällyttää koulutuskokonaisuuteesi. Huomioi, että työtodistuksessa tulee näkyä poissaolot ja keskeytykset (sairauslomat, aktiivivapaat, äitiyslomat, täydennyskoulutukset ym.) tai merkintä siitä, ettei niitä ole

- erikoistumislaskurilla tehty laskelma käytännön koulutuksen kertymästä (excel-tiedosto)

- todistus teoriakoulutuksen (sosiaalivakuutus ja sairausvakuutus) opintosuorituksesta, mikäli olet suorittanut ne muussa yliopistossa. Muutoin tarkista, että teoriakoulutuksen opintosuoritusmerkinnät näkyvät Sisu-järjestelmässä.

Todistushakemus liitteineen toimitetaan opintohallintoon osoitteeseen:

Voit käyttää esimerkiksi Funet FileSender-tiedostonjakopalvelua

 

Liitteet tulee toimittaa seuraavina pdf-tiedostokokonaisuuksina:

- YEK-todistushakemustiedosto_Etunimi_Sukunimi

- työtodistukset _ Etunimi_ Sukunimi 

(- teoriakoulutukset _ Etunimi_ Sukunimi)

- erikoistumislaskuri (excel-tiedostona)

Otsikoi viestisi "YEK-todistushakemus_ Etunimi_ Sukunimi"

 

Yliopiston sähköisten palveluiden käyttö valmistumisen jälkeen (sähköposti, kirjasto, ym.)

Huomioithan valmistumisen yhteydessä peruspalvelutunnuksesi sulkeutumisen seitsemän päivän kuluttua. Tarkempia tietoja valmistuvan opiskelijan tietotekniikkapalveluista saat IT-helpdeskistä.

Sähköpostilaatikon ja tunnukseen liittyvän kotihakemiston sisältö tuhotaan, joten ota itsellesi tarpeellinen aineisto talteen hyvissä ajoin!

Todistushakemus YEK-koulutuksesta

 

Terveyskeskusjakso: 

Ohjaavan lääkärin nimeäminen
Terveyskeskuksen arviointilomake (ks. Yhteiset lomakkeet)
Koulutustodistus terveyskeskuskoulutusjaksosta (ks. Yhteiset lomakkeet)

Selvitys aikaisemmista koulutuspaikoista ja -kuukausista (ks. Yhteiset lomakkeet)

Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien lomakkeet

Opinto-oikeuden hakulomake

 

Todistusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä palkkatoimiston toimittamat työtodistukset poissaolotietoineen (palkalliset ja palkattomat poissaolot), teoreettisen koulutuksen todistukset ja tentinsuoritusilmoitus. 

Hakemus liitteineen toimitetaan

  • joko sähköpostitse pdf-muodossa osoitteeseen ,
  • tai postitse osoitteeseen Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Lääketieteen laitos, Opintoamanuenssi, PL 1627, 70211 Kuopio.

Opinto-oikeuden hakulomake lisäkoulutusohjelmaan

 

Todistusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä palkkatoimiston toimittamat työtodistukset poissaolotietoineen (palkalliset ja palkattomat poissaolot), teoreettisen koulutuksen todistukset ja tentinsuoritusilmoitus. 

Hakemus liitteineen toimitetaan

  • joko sähköpostitse pdf-muodossa osoitteeseen ,
  • tai postitse osoitteeseen Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, EL-ja EHL-koulutus / todistushakemus, PL 100, 33014 Tampereen yliopisto.

Koulutuspaikkasopimukset ja kouluttajaoikeudet

Koulutuspaikkasopimus

 

Helsingin yliopiston koulutuspaikkasopimuksen e-lomake löytyy Helsingin yliopiston alta.

Oulun yliopiston koulutuspaikkasopimuspohja löytyy Oulun yliopiston alta.

 

Yleislääketieteen henkilökohtainen koulutussopimus 

HUOM! Helsingin yliopiston henkilökohtaisen koulutusopimuksen e-lomake löytyy Helsingin yliopiston alta.

 

Työterveyshuollon koulutuspaikkasopimukset ja kouluttajaoikeuksien hakeminen

 

 

Koulutuspaikkasopimus e-lomake

Henkilökohtainen koulutussopimus e-lomake

Henkilökohtaisen koulutussopimuksen sisällöstä sovitaan  erikoisalan vastuuhenkilön, koulutuspaikassa olevan kouluttajan ja erikoistuvan kesken ennen e-lomakkeen täyttämistä.

Sopimuksesta tulee käydä ilmi hyväksyttävä koulutusaika ja henkilökohtainen yksilöity koulutussuunnitelma.
Erikoistuva saa allekirjoitetun sopimuksen helsinki.fi -sähköpostiinsa, mikä hänen tulee liittää koulutustodistushakemukseen valmistumisvaiheessa.

 

Työterveyshuollon koulutuspaikkasopimukset ja kouluttajaoikeuksien hakeminen

Koulutuspaikkasopimus (ks. Yhteiset lomakkeet)

Henkilökohtainen koulutussopimus ja koulutussuunnitelma

 

Työterveyshuollon koulutuspaikkasopimukset ja kouluttajaoikeuksien hakeminen (ks. Yhteiset lomakkeet)

Siirtyminen asetusmuutosten 55/2020 ja 1240/2022 mukaiseen koulutukseen

Koejakson lisäajan hakeminen ja opinto-oikeudesta luopuminen

Erikoisalakohtaiset lokikirjat

Työterveyshuollon lokikirja (Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto)

Erikoisalakohtaisia lokikirjoja voi tiedustella erikoisalan vastuuhenkilöltä.

 

Tiedekunnan tiedossa olevat lokikirjat: 

Viimeksi päivitetty 12.06.2024