Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Lisäkoulutusohjelmien rakenne ja vastuuhenkilöt

 

 

Lisäkoulutusohjelmassa koulutettava suorittaa:

 

- 2 vuotta käytännön koulutusta

- vähintään 60 tuntia teoriakoulutusta

- loppukuulustelun hyväksytysti

 

Lisäkoulutusohjelmien käytännön koulutuksen kesto on 2 vuotta, ja se suoritetaan yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa asianomaisella alalla. Koulutuksen aikana on saavutettava osaamistavoitteet, jotka on kuvattu lisäkoulutusohjelman opetussuunnitelmassa. Koulutuksessa olevalle tulee nimetä lähikouluttaja.

 

Lisäkoulutusohjelmaan sisältyy teoriakoulutusta vähintään 60 tuntia koulutusyksiköiden oman sisäisen viikkokoulutuksen lisäksi. Teoriakoulutukseen osallistuminen on osoitettava erillisillä todistuksilla, joiden tulee sisältää osallistujan nimi, kurssin ajankohta ja tuntimäärä.

 

Lisäkoulutusohjelman suorittamiseen kuuluu myös kuulustelu. Koulutettava voi osallistua valtakunnalliseen loppukuulusteluun, tai lisäkoulutusalan eurooppalaiseen tai pohjoismaiseen kuulusteluun. Kuulustelun voi suorittaa viimeisen koulutusvuoden aikana.

 

 

Lisäkoulutusohjelmilla on valtakunnallinen opinto-opas, joka astuu voimaan 1.8.2021. 

Lisäkoulutusohjelmien yleiset koulutusvaatimukset on yhtenäistetty valtakunnallisesti 1.8.2020 alkaen.

Vanhemmat yliopistokohtaiset opinto-oppaat löytyvät samalta sivulta. 

 

LISÄKOULUTUSALAT KOULUTUSTA TARJOAVA(T) YLIOPISTO(T)
Abdominaaliradiologia Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
Audiologia

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Avopediatria Oulun ja Turun yliopistot
Ensihoitolääketiede

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Gynekologinen onkologia

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Hospitalisti Oulun yliopisto
Interventioneuroradiologia

Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistot

Jalkakirurgia

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Kardiovaskulaarinen kuvantaminen 

Helsingin, Itä-Suomen ja Turun Yliopistot

Laboratoriohematologia Oulun ja Helsingin yliopistot
Lastenallergologia

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Lastenanestesiologia ja tehohoitolääketiede

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Lastenendokrinologia  Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
Lastengastroenterologia 

Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Lasten infektiotaudit 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Lastenkardiologia  Helsingin yliopisto
Lastenkeuhkosairaudet Helsingin yliopisto
Lastennefrologia Helsingin yliopisto
Lastenortopedia ja traumatologia

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Lastenpatologia

Helsingin yliopisto

Lastenradiologia  Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
Lastenreumatologia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Lasten veri- ja syöpätaudit

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Lisääntymislääketiede 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen  

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Neonatologia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Neuroanestesiologia ja neurotehohoito  Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
Neuro-oftalmologia   
Neuropatologia  Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
Neuroradiologia  Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
Obstetrinen anestesiologia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Otologia  Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
Perinatologia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Päivystys- ja traumaradiologia Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
Pään ja kaulan kirurgia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Rinokirurgia ja -allergologia

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Rintaradiologia 

Helsingin, Itä-Suomen ja Oulun yliopistot

Selkäkirurgia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Sosiaalipediatria 

Helsingin ja Turun yliopistot

Sydänanestesia  Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
Tehohoitolääketiede 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Thoraxradiologia 

Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Toimenpideradiologia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Traumatologia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Tuki- ja liikuntaelinradiologia   Helsingin, Itä-Suomen, Oulun ja Turun yliopistot
Työlääketiede  Helsingin yliopisto
Urogynekologia ja gynekologinen kirurgia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Urologinen onkologia 

Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Vanhuspsykiatria 

Helsingin, Oulun ja Tampereen yliopistot

Verensiirtolääketiede  Helsingin yliopisto

Lisäkoulutusohjelmien vastuuhenkilöt ja kuulustelijat yliopistoittain

 

LISÄKOULUTUSALA VASTUUHENKILÖ

KUULUSTELIJA(T)

Abdominaaliradiologia Antti Markkola, antti.markkola@hus.fi Antti Markkola, antti.markkola@hus.fi
Audiologia Antti Aarnisalo, Antti.Aarnisalo@hus.fi Antti Aarnisalo, Antti.Aarnisalo@hus.fi
Avopediatria --- ---
Ensihoitolääketiede Markku Kuisma, markku.kuisma@hus.fi  Markku Kuisma, markku.kuisma@hus.fi 
Gynekologinen onkologia dosentti Mikko Loukovaara, mikko.loukovaara@hus.fi dosentti Mikko Loukovaara, mikko.loukovaara@hus.fi dosentti Anna Kanerva, anna.kanerva@hus.fi
Hospitalisti --- ---
Interventioneuroradiologia dosentti Jussi Numminen, jussi.numminen@hus.fi  dosentti Jussi Numminen, jussi.numminen@hus.fi
Jalkakirurgia professori Ilkka Helenius,
ilkka.helenius@helsinki.fi
professori Ilkka Helenius,
ilkka.helenius@helsinki.fi
Kardiovaskulaarinen kuvantaminen  Dos. Sari Kivistö (sari.kivisto@hus.fi), LT Suvi Tuohinen (suvi.tuohinen@hus.fi), LT Valtteri Uusitalo (valtteri.uusitalo@hus.fi), LT Antti Loimaala (antti.loimaala@hus.fi), professorit Juha Sinisalo (juha.sinisalo@hus.fi), Taina Autti (taina.autti@hus.fi), Päivi Piirilä (paivi.piirila@hus.fi) Dos. Sari Kivistö (sari.kivisto@hus.fi), LT Suvi Tuohinen (suvi.tuohinen@hus.fi), LT Valtteri Uusitalo (valtteri.uusitalo@hus.fi), LT Antti Loimaala (antti.loimaala@hus.fi), professorit Juha Sinisalo (juha.sinisalo@hus.fi), Taina Autti (taina.autti@hus.fi), Päivi Piirilä (paivi.piirila@hus.fi)
Laboratoriohematologia Kari Pulkki, kari.pulkki@hus.fi Kari Pulkki, kari.pulkki@hus.fi
Lastenallergologia professori Mika Mäkelä, mika.makela@hus.fi professori Mika Mäkelä, mika.makela@hus.fi
Lastenanestesiologia ja tehohoitolääketiede dosentti Tomi Taivainen, tomi.taivainen@hus.fi dosentti Tomi Taivainen, tomi.taivainen@hus.fi; valtakunnallinen yhdyshenkilö LT Heli Salmi, heli.salmi@hus.fi
Lastenendokrinologia  Risto Lapatto, risto.lapatto@hus.fi Risto Lapatto, Päivi Miettinen, Taneli Raivio
Lastengastroenterologia  Professori Kaija-Leena Kolho, kaija-leena.kolho@helsinki.fi Professori Kaija-Leena Kolho, kaija-leena.kolho@helsinki.fi; Dosentti Laura Merras-Salmio, laura.merras-salmio@hus.fi
Lasten infektiotaudit  professori Harri Saxén, harri.saxen@hus.fi professori Harri Saxén, harri.saxen@hus.fi
Lastenkardiologia  Eero Jokinen, eero.jokinen@hus.fi, Jaana Pihkala, jaana.pihkala@hus.fi Eero Jokinen, eero.jokinen@hus.fi, Jaana Pihkala, jaana.pihkala@hus.fi
Lastenkeuhkosairaudet Turkka Kirjavainen, turkka.kirjavainen@hus.fi Turkka Kirjavainen, turkka.kirjavainen@hus.fi
Lastennefrologia Timo Jahnukainen timo.jahnukainen@hus.fi
Lastenortopedia ja traumatologia professori Ilkka Helenius, ilkka.helenius@helsinki.fi professori Ilkka Helenius, ilkka.helenius@helsinki.fi
Lastenpatologia Jouko Lohi, jouko.lohi@hus.fi Jouko Lohi, jouko.lohi@hus.fi
Hannu Sariola, hannu.sariola@helsinki.fi
Päivi Heikkilä, paivi.heikkila@hus.fi
Jukka Laine, jukka.laine@utu.fi
Elina Pirinen, elina.pirinen@kuh.fi
Lastenradiologia  Kirsi Lauerma, kirsi.lauerma@helsinki.fi Kirsi Lauerma, kirsi.lauerma@helsinki.fi
Lastenreumatologia  dosentti Kristiina Aalto, kristiina.aalto@hus.fi dosentti Kristiina Aalto, kristiina.aalto@hus.fi
Lasten veri- ja syöpätaudit 
professori Kim Vettenranta, kim.vettenranta@helsinki.fi; dosentti Mervi Taskinen, mervi.taskinen@hus.fi professori Kim Vettenranta, kim.vettenranta@helsinki.fi; dos. Mervi Taskinen, mervi.taskinen@hus.fi; prof Kirsi Jahnukainen, kirsi.jahnukainen@helsinki.fi; dos. Jukka Kanerva, jukka.kanerva@hus.fi; dos. Samppa Ryhänen, samppa.ryhanen@hus.fi; dos. Minna Koskenvuo, minna.koskenvuo@hus.fi
Lisääntymislääketiede  dosentti Hanna Savolainen-Peltonen, hanna.savolainen-peltonen@hus.fi dosentti Hanna Savolainen-Peltonen, hanna.savolainen-peltonen@hus.fi; dosentti Mervi Halttunen-Nieminen, mervi.halttunen-nieminen@hus.fi
Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen   professori Taina Autti, professori Päivi Piirilä professori Taina Autti ja dosentti Antti Loimaala
Neonatologia  apulaisprofessori Samuli Rautava, samuli.rautava@hus.fi apulaisprofessori Samuli Rautava, samuli.rautava@hus.fi; dosentti Marjo Metsäranta, marjo.metsaranta@hus.fi
Neuroanestesiologia ja neurotehohoito  Klaus Olkkola, klaus.olkkola@helsinki.fi Teemu Luostarinen
Neuro-oftalmologia  Tero Kivelä, tero.kivela@hus.fi Tero Kivelä, tero.kivela@hus.fi
Neuropatologia  dosentti Olli Tynninen, olli.tynninen@helsinki.fi dosentti Olli Tynninen, olli.tynninen@helsinki.fi
Neuroradiologia  Marko Kangasniemi, marko.kangasniemi@hus.fi Marko Kangasniemi, marko.kangasniemi@hus.fi
Obstetrinen anestesiologia  Klaus Olkkola, klaus.olkkola@helsinki.fi  
Otologia  Dos.Timo Hirvonen Dos.Timo Hirvonen
Perinatologia  dosentti Vedran Stefanovic, vedran.stefanovic@hus.fi dosentti Vedran Stefanovic, vedran.stefanovic@hus.fi
Päivystysradiologia Sanna Toiviainen-Salo, sanna.toiviainen-salo@hus.fi Sanna Toiviainen-Salo, sanna.toiviainen-salo@hus.fi
Pään ja kaulan kirurgia  Professori Antti Mäkitie, antti.makitie@helsinki.fi, dos. Leif Bäck Professori Antti Mäkitie, antti.makitie@helsinki.fi, dos. Leif Bäck
Rinokirurgia ja -allergologia --- ---
Rintaradiologia  Miia Holmström, miia.holmstrom@hus.fi Katja Hukkinen, katja.hukkinen@hus.fi
Selkäkirurgia  professori Ilkka Helenius, ilkka.helenius@helsinki.fi professori Ilkka Helenius, ilkka.helenius@helsinki.fi
Sosiaalipediatria  Professori Kaija-Leena Kolho, kaija-leena.kolho@helsinki.fi Professori Kaija-Leena Kolho, kaija-leena.kolho@helsinki.fi
Sydänanestesia  Erika Wilkman, erika.wilkman@hus.fi Erika Wilkman, erika.wilkman@hus.fi
Tehohoitolääketiede  Ville Pettilä, ville.pettila@hus.fi Ville Pettilä, ville pettila@hus.fi, Minna Tallgren, minna.tallgren@hus.fi, Tero Varpula, tero.varpula@hus.fi, Johanna Hästbacka, johanna.hastbacka@hus.fi
Thoraxradiologia  Sari Kivistö, sari.kivisto@hus.fi Sari Kivistö, sari.kivisto@hus.fi
Toimenpideradiologia  Tapio Vehmas, tapio.vehmas@helsinki.fi Tapio Vehmas, tapio.vehmas@helsinki.fi
Traumatologia  professori Ilkka Helenius, ilkka.helenius@helsinki.fi. Käytännön kouluttaja Dos Tim Söderlund professori Ilkka Helenius, ilkka.helenius@helsinki.fi
Tuki- ja liikuntaelinradiologia   Mika Koivikko, mika.koivikko@hus.fi Mika Koivikko, mika.koivikko@hus.fi
Työlääketiede  Professori Kari Reijula kari.reijula@ttl.fi
Urogynekologia ja gynekologinen kirurgia  Professori Tomi Mikkola, tomi.mikkola@hus.fi Professori Tomi Mikkola, tomi.mikkola@hus.fi
Urologinen onkologia  --- ---
Vanhuspsykiatria  professori Hannu Koponen, hannu.koponen@helsinki.fi professori Hannu Koponen, hannu.koponen@helsinki.fi
Verensiirtolääketiede  Tomi Niemi, tomi.niemi@hus.fi Kliinisen kemian osalta: Lotta Joutsi-Korhonen, Lotta.Joutsi-Korhonen@hus.fi, Sanna Siitonen, Sanna.Siitonen@hus.fi ja Martti Syrjälä, martti.syrjala@veripalvelu.fi / Anestesiologian ja tehohoidon osalta: Tomi Niemi, tomi.niemi@hus.fi ja Martti Syrjälä, martti.syrjala@veripalvelu.fi

 

Vastuuhenkilöiden sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@kuh.fi

 

Lisäkoulutusala Vastuuhenkilö Kuulustelija(t) Kouluttaja(t)
Abdominaaliradiologia

Ritva Vanninen

Ritva Vanninen

 

Audiologia

Heikki Löppönen

Heikki Löppönen

 

Ensihoitolääketiede

Jouni Kurola

Jouni Kurola

 

Gynekologinen onkologia

Maarit Anttila

Maarit Anttila, varalla Marjo Tuppurainen

 

Interventioneuroradiologia

Hannu Manninen

Hannu Manninen

 
Jalkakirurgia

Heikki Kröger

Heikki Kröger

 

Kardiovaskulaarinen kuvantaminen 

Marja Hedman

Ritva VanninenJuha HartikainenTomi Laitinen

 
Lastenallergologia

Marjo Renko

Marjo Renko

kouluttaja LT Marja Ruotsalainen

Lasten anestesiologia ja tehohoitolääketiede

Ari Uusaro

Ari Uusaro

kouluttaja EL Timo Asikainen

Lastenendokrinologia 

Jarmo Jääskeläinen

Jarmo JääskeläinenHanna Huopio

Jarmo JääskeläinenHanna HuopioAntti Saari, Tanja Kuiri-Hänninen

Lasten infektiotaudit 

Marjo Renko

Marjo Renko

Marjo Renko, Tarja Heiskanen-Kosma, Katri Backman, Miika Arvonen

Lasten ortopedia ja traumatologia

Yrjänä Nietosvaara

Yrjänä Nietosvaara

 

Lastenradiologia 

Ritva Vanninen

Ritva Vanninen

 

Lastenreumatologia 

Liisa Kröger

Eija Piippo-Savolainen

Liisa Kröger, Eija Piippo-Savolainen, Terhi Remes-Pakarinen

Lasten veri- ja syöpätaudit

Kaisa Vepsäläinen

Kaisa Vepsäläinen

Kaisa Vepsäläinen, Tuuli Pöyhönen, Jouni Pesola

Lisääntymislääketiede

Ilkka Järvelä

Ilkka Järvelä

 

Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen  

Tomi LaitinenRitva Vanninen

Tomi LaitinenRitva Vanninen

 

Neonatologia 

Ulla Sankilampi

Ulla Sankilampi

Sanna Silvennoinen, Panu Kiviranta, Leena Antikainen, Kari Nikolajev, Ulla Sankilampi

Neuroanestesiologia ja neurotehohoito 

Ari Uusaro

Dos. Minna Niskanen, Dos. Stepani Bendel  ja EL Maarit Lång

Dos. Riikka Takala (TY), LT Eija Junttila (TaY) ja LT Teemu Luostarinen (HY)

Neuro-oftalmologia 

Kai Kaarniranta

Kai Kaarniranta, Klaus Nerdrum

Kai Kaarniranta, Klaus Nerdrum

Neuropatologia 

Tuomas Rauramaa

Hannu Haapasalo

 

Neuroradiologia 

Ritva Vanninen

Ritva Vanninen

 

Obstetrinen anestesiologia 

Ari Uusaro

Ari Uusaro

Merja Kokki

Otologia 

Heikki Löppönen

Heikki Löppönen

Aarno Dietz ja Heikki Löppönen

Perinatologia

Leea Keski-Nisula

Maija-Riitta Orden Maija-Riitta Orden
Päivystysradiologia

Hannu Manninen

Hannu Manninen

 

Pään ja kaulan kirurgia 

Heikki Löppönen

Matti Pukkila

Matti Pukkila

Rinoallergologia ja -kirurgia

Heikki Löppönen

Heikki Löppönen

 

Rintaradiologia 

Mazen Sudah

Mazen Sudah

Anna Sutela, Outi Pelkonen

Selkäkirurgia 

Heikki Kröger

Heikki Kröger

 

Sydänanestesia 

Ari Uusaro

Timo Tuovinen

Timo Tuovinen

Tehohoitolääketiede 

Ari Uusaro

Ari Uusaro, Matti Reinikainen, Stepani Bendel

 

Toimenpideradiologia 

Hannu Manninen

Hannu Manninen

 
Traumatologia 

Heikki Kröger

Heikki Kröger

 

Tuki- ja liikuntaelinradiologia  

Ritva Vanninen

Pekka Farin

Lea Niemitukia

Urogynekologia ja gynekologinen kirurgia 

Kaisa Raatikainen

Kaisa Raatikainen

Kaisa Raatikainen

Urologinen onkologia 

Sirpa Aaltomaa

Sirpa Aaltomaa

 

Lisäkoulutusala Vastuuhenkilö Kuulustelija(t)
Abdominaaliradiologia

Airi Jartti,

airi.jartti@ppshp.fi

Airi Jartti,

airi.jartti@ppshp.fi

Audiologia

Olli-Pekka Alho,

olli-pekka.alho@oulu.fi

Samuli Hannula,

samuli.hannula@ppshp.fi

Avopediatria

Terhi Tapiainen,

terhi.tapiainen@oulu.fi

Terhi Tapiainen,

terhi.tapiainen@oulu.fi

Ensihoitolääketiede

Lasse Raatiniemi,

lasse.raatiniemi@ppshp.fi

Lasse Raatiniemi,

lasse.raatiniemi@ppshp.fi

Gynekologinen onkologia

Marja Simojoki,

Marja Simojoki@ppshp.fi

Marja Simojoki,

Marja Simojoki@ppshp.fi

Hospitalisti

Markku Timonen,

markku.timonen@oulu.fi

Markku Timonen,

markku.timonen@oulu.fi

Interventioneuroradiologia    
Jalkakirurgia

Juhana Leppilahti,

juhana.leppilahti@oulu.fi

Juhana Leppilahti,

juhana.leppilahti@oulu.fi

Kardiovaskulaarinen kuvantaminen     
Laboratoriohematologia

Eeva-Riitta Savolainen,

eeva-riitta.savolainen@oulu.fi

Eeva-Riitta Savolainen,

eeva-riitta.savolainen@oulu.fi

Lastenallergologia    
Lasten anestesiologia ja tehohoitolääketiede

Kai Kiviluoma,

kai.kiviluoma@ppshp.fi

Kai Kiviluoma,

kai.kiviluoma@ppshp.fi

Lastenendokrinologia 

Riitta Veijola,

riitta.veijola@oulu.fi

Riitta Veijola,

riitta.veijola@oulu.fi,

Marja Ojaniemi,

marja.ojaniemi@oulu.fi

Lasten gastroenterologia 

Sami Turunen,

sami.turunen@ppshp.fi

Sami Turunen,

sami.turunen@ppshp.fi

Lasten veri- ja syöpätaudit 

Riitta Niinimäki,

riitta.niinimaki@ppshp.fi

Riitta Niinimäki,

riitta.niinimaki@ppshp.fi

Lasten infektiotaudit 

Terhi Tapiainen,

terhi.tapiainen@oulu.fi

Terhi Tapiainen,

terhi.tapiainen@oulu.fi

Lasten ortopedia ja traumatologia

Juha-Jaakko Sinikumpu,

juha-jaakko.sinikumpu

@oulu.fi

Juha-Jaakko Sinikumpu,

juha-jaakko.sinikumpu

@oulu.fi

Lastenradiologia 

Maria Suo-Palosaari,

maria.suo-palosaari

@ppshp.fi

Maria Suo-Palosaari,

maria.suo-palosaari

@ppshp.fi

Lastenreumatologia 

Paula Vähäsalo,

paula.vahasalo@ppshp.fi

Paula Vähäsalo,

paula.vahasalo@ppshp.fi

Lisääntymislääketiede 

Laure Morin-Papunen,

laure.morin-papunen@oulu.fi

Laure Morin-Papunen,

laure.morin-papunen@oulu.fi

Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen  

Osmo Tervonen,

osmo.tervonen@oulu.fi

Osmo Tervonen,

osmo.tervonen@oulu.fi,

Reijo Takalo,

reijo.takalo@ppshp.fi

Neonatologia 

Timo Saarela,

timo.saarela@ppshp.fi

Timo Saarela,

timo.saarela@ppshp.fi

Neuroanestesiologia ja neurotehohoito 

Janne Liisanantti,

janne.liisanantti@oulu.fi

Janne Liisanantti,

janne.liisanantti@oulu.fi

Neuro-oftalmologia 

Ville Saarela,

ville.saarela@ppshp.fi

Ville Saarela,

ville.saarela@ppshp.fi

Neuropatologia 

Hannu Tuominen,

hannu.tuominen@ppshp.fi

Hannu Tuominen,

hannu.tuominen@ppshp.fi

Neuroradiologia 

Michaela Bode,

michaela.bode@ppshp.fi

Michaela Bode,

michaela.bode@ppshp.fi

Obstetrinen anestesiologia 

Janne Liisanantti,

janne.liisanantti@oulu.fi

Janne Liisanantti,

janne.liisanantti@oulu.fi

Otologia 

Olli-Pekka Alho,

olli-pekka.alho@oulu.fi

Jaakko Laitakari,

Jaakko.laitakari@ppshp.fi

Pediatrinen patologia     
Perinatologia 

Marja Vääräsmäki,

marja.vaarasmaki@ppshp.fi

Marja Vääräsmäki,

marja.vaarasmaki@ppshp.fi

Päivystysradiologia

Marko Nikki,

marko.nikki@ppshp.fi

Marko Nikki,

marko.nikki@ppshp.fi

Pään ja kaulan kirurgia 

Olli-Pekka Alho,

olli-pekka.alho@oulu.fi

Petri Koivunen,

petri.koivunen@ppshp.fi

Rinokirurgia ja -allergologia

Olli-Pekka Alho,

olli-pekka.alho@oulu.fi

Antti Alakärppä,

antti.alakarppa@ppshp.fi

Rintaradiologia 

Osmo Tervonen,

osmo.tervonen@oulu.fi

Osmo Tervonen,

osmo.tervonen@oulu.fi

Selkäkirurgia 

Juhana Leppilahti,

juhana.leppilahti@oulu.fi

Juhana Leppilahti,

juhana.leppilahti@oulu.fi

Sosiaalipediatria     
Sydänanestesia 

Tiina Erkinaro,

tiina.erkinaro@ppshp.fi

Tiina Erkinaro,

tiina.erkinaro@ppshp.fi

Tehohoitolääketiede 

Tero Ala-kokko,

tero.ala-kokko@ppshp.fi

Tero Ala-Kokko, tero.ala-kokko@ppshp.fi,

Juha Koskenkari, juha.koskenkari@ppshp.fi, Jaana Karju, jaana.karhu@ppshp.fi,

Janne Liisanantti, janne.liisanantti@oulu.fi

Thoraxradiologia 

Airi Jartti,

airi.jartti@ppshp.fi

Airi Jartti,

airi.jartti@ppshp.fi

Toimenpideradiologia 

Osmo Tervonen,

osmo.tervonen@oulu.fi

Juho Kariniemi, juho.kariniemi@ppshp.fi
Traumatologia 

Juhana Leppilahti,

juhana.leppilahti@oulu.fi

Juhana Leppilahti,

juhana.leppilahti@oulu.fi

Tuki- ja liikuntaelinradiologia  

Osmo Tervonen,

osmo.tervonen@oulu.fi

Osmo Tervonen,

osmo.tervonen@oulu.fi

Työlääketiede     
Urogynekologia ja gynekologinen kirurgia 

Sari Koivurova,

sari.koivurova@ppshp.fi

Sari Koivurova,

sari.koivurova@ppshp.fi

Urologinen onkologia 

Markku Vaarala,

markku.h.vaarala@ppshp.fi

Markku Vaarala,

markku.h.vaarala@ppshp.fi

Vanhuspsykiatria 

Liisa Kantojärvi,

liisa.kantojarvi@ppshp.fi

Liisa Kantojärvi,

liisa.kantojarvi@ppshp.fi

Verensiirtolääketiede     
Lisäkoulutusala Vastuuhenkilö Kuulustelija(t)
Abdominaaliradiologia

Irina Rinta-Kiikka

Irina Rinta-Kiikka

 

Audiologia

Markus Rautiainen

 

Markus Rautiainen

 

Avopediatria - -
Ensihoitolääketiede

Sanna Hoppu

 

Sanna Hoppu

 

Gynekologinen onkologia

Synnöve Staff

 

Synnöve Staff

 

Hospitalisti - -
Interventioneuroradiologia - -
Jalkakirurgia

Ville Mattila

 

Ville Mattila

 

Kardiovaskulaarinen kuvantaminen  - -
Laboratoriohematologia - -
Lastenallergologia

Marita Paassilta

 

Marita Paassilta

 

Lasten anestesiologia ja tehohoitolääketiede

Jarkko Harju

 

Jarkko Harju

 

Lastenendokrinologia 

Päivi Keskinen

 

Päivi Keskinen

 

Lasten gastroenterologia 

Pauliina Hiltunen

 

-
Lasten veri- ja syöpätaudit 

Olli Lohi

 

Olli Lohi

 

Lasten infektiotaudit 

Per Ashorn

 

Per Ashorn

 

Lasten kardiologia  - -
Lastenradiologia 

Susanne Kapanen

 

Susanne Kapanen

 

Lastenreumatologia 

Per Ashorn

 

-
Lisääntymislääketiede 

Hannele Laivuori

 

Katja Ahinko

 

Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen  

Mika Kähönen

 

Kalle Sipilä

 

Neonatologia 

Outi Tammela

 

Outi Tammela

 

Neuroanestesiologia ja neurotehohoito 

Arvi Yli-Hankala

 

Eija Junttila

Neuro-oftalmologia  - -
Neuropatologia 

Hannu Haapasalo

 

Hannu Haapasalo

 

Neuroradiologia 

Jussi Hirvonen

 

Jussi Hirvonen

 

Obstetrinen anestesiologia  - -
Otologia 

Juha-Pekka Vasama

 

Juha-Pekka Vasama

 

Pediatrinen patologia  - -
Perinatologia 

Jukka Uotila

 

Jukka Uotila

 

Päivystysradiologia

Irina Rinta-Kiikka

 

Irina Rinta-Kiikka

 

Pään ja kaulan kirurgia 

Elina Halme

 

Elina Halme

 

Rinokirurgia ja -allergologia - -
Rintaradiologia  - -
Selkäkirurgia 

Ville Mattila,

 

Ville Mattila,

 

Sosiaalipediatria  - -
Sydänanestesia 

Kati Järvelä

 

Kati Järvelä

 

Tehohoitolääketiede 

Anne Kuitunen

 

Anne Kuitunen

Sari Karlsson

Jaakko Långsjö

Annukka Vahtera

 

Thoraxradiologia 

Tuula Vierikko

 

Tuula Vierikko

 

 

Toimenpideradiologia 

Niko Sillanpää

 

Niko Sillanpää

 

Traumatologia 

Ville Mattila,


Käytännön kouluttaja: Piia Suomalainen

 

Ville Mattila,


 

Tuki- ja liikuntaelinradiologia   - -
Työlääketiede  - -
Urogynekologia ja gynekologinen kirurgia 

Kari Nieminen

 

Kari Nieminen

Kirsi Kuismanen

 

Urologinen onkologia 

Teuvo Tammela

 

Teuvo Tammela

 

Vanhuspsykiatria 

Hanna-Mari Alanen

 

Hanna-Mari Alanen

 

Verensiirtolääketiede  - -
Lisäkoulutusala Vastuuhenkilö Kuulustelija(t)
Abdominaaliradiologia Roberto Blanco, roberto.blanco@tyks.fi Johanna Virtanen, johanna.virtanen@tyks.fi; Timo Tuunanen, timo.tuunanen@tyks.fi
Audiologia Salonen Jaakko, Jaakko.Salonen@tyks.fi Salonen Jaakko, Jaakko.Salonen@tyks.fi
Avopediatria Jussi Mertsola, jussi.mertsola@utu.fi Jussi Mertsola, jussi.mertsola@utu.fi
Ensihoitolääketiede Timo Iirola, timo.iirola@tyks.fi  Timo Iirola, timo.iirola@tyks.fi 
Gynekologinen onkologia Sakari Hietanen, sakari.hietanen@tyks.fi Sakari Hietanen, sakari.hietanen@tyks.fi;
Johanna Hynninen, johanna.hynninen@tyks.fi
Interventioneuroradiologia

Riitta Rautio,

riitta.rautio@tyks.fi

Riitta Rautio,

riitta.rautio@tyks.fi

Jalkakirurgia Keijo Mäkelä,
keijo.makela@tyks.fi
Keijo Mäkelä,
keijo.makela@tyks.fi
Kardiovaskulaarinen kuvantaminen 

Antti Saraste, antti.saraste@tyks.fi;

Juhani Knuuti, juhani.knuuti@tyks.fi

Antti Saraste, antti.saraste@tyks.fi;

Juhani Knuuti, juhani.knuuti@tyks.fi

Lastenallergologia Merja Nermes, merja.nermes@tyks.fi Merja Nermes, merja.nermes@tyks.fi
Lasten anestesiologia ja tehohoitolääketiede Olli Vänttinen, olli.vanttinen@tyks.fi Olli Vänttinen, olli.vanttinen@tyks.fi
Lastenendokrinologia  Harri Niinikoski, harri.niinikoski@tyks.fi Harri Niinikoski, Jorma Toppari
Lasten gastroenterologia  Marko Kalliomäki, marko.kalliomaki@utu.fi Marko Kalliomäki, marko.kalliomaki@utu.fi
Lasten veri- ja syöpätaudit  Päivi Lähteenmäki, paivi.maria.lahteenmaki@tyks.fi Päivi Lähteenmäki, paivi.maria.lahteenmaki@tyks.fi
Lasten infektiotaudit  Ville Peltola, vilpel@utu.fi Ville Peltola, vilpel@utu.fi
Lastenradiologia  Erkki Svedström, erkki.svedstrom@utu.fi Erkki Svedström, erkki.svedstrom@utu.fi
Lastenreumatologia  Harri Niinikoski, harri.niinikoski@tyks.fi

Harri Niinikoski, harri.niinikoski@tyks.fi

Minna-Maija Grönlund, minna-maija.gronlund@tyks.fi

Lisääntymislääketiede  Antti Perheentupa, antti.perheentupa@tyks.fi Antti Perheentupa, antti.perheentupa@tyks.fi
Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen   Jukka Kemppainen, jukkem@utu.fi; Riitta Parkkola, riitta.parkkola@tyks.fi Jukka Kemppainen, jukkem@utu.fi; Riitta Parkkola, riitta.parkkola@tyks.fi
Neonatologia  Liisa Lehtonen, liisa.lehtonen@utu.fi Liisa Lehtonen, liisa.lehtonen@utu.fi
Neuroanestesiologia ja neurotehohoito  Riikka Takala, riikka.takala@tyks.fi Riikka Takala, riikka.takala@tyks.fi
Neuro-oftalmologia  Mervi Lund, mervi.lund@tyks.fi Mervi Lund, mervi.lund@tyks.fi
Neuropatologia  Maria Gardberg, maria.gardberg@tyks.fi Maria Gardberg, maria.gardberg@tyks.fi
Neuroradiologia  Riitta Parkkola, riitta.parkkola@tyks.fi Riitta Parkkola, riitta.parkkola@tyks.fi
Obstetrinen anestesiologia     
Otologia  Jaakko Pulkkinen
jaakko.pulkkinen@tyks.fi
Jaakko Pulkkinen
jaakko.pulkkinen@tyks.fi
Perinatologia  Kaarin Mäkikallio, kaarin.makikallio@tyks.fi

Kaarin Mäkikallio, kaarin.makikallio@tyks.fi

Eeva Ekholm, eeva.ekholm@tyks.fi

Päivystysradiologia Kimmo Mattila, kimmo.mattila@tyks.fi Kimmo Mattila, kimmo.mattila@tyks.fi
Pään ja kaulan kirurgia  Ilpo Kinnunen, ilpo.kinnunen@tyks.fi Heikki Irjala, heikki.irjala@tyks.fi
Rinokirurgia ja -allergologia Tuomo Puhakka, tuomo.puhakka@tyks.fi Perttu Halme, perttu.halme@tyks.fi
Selkäkirurgia  Jaakko Rinne,
jaakko.rinne@tyks.fi
Jaakko Rinne,
jaakko.rinne@tyks.fi
Sosiaalipediatria  Pirjo Anttila  
Sydänanestesia  Teijo Saari, teijo.saari@tyks.fi  Jenni Aittokallio, jenni.aittokallio@tyks.fi 
Tehohoitolääketiede  Mika Valtonen, mika.valtonen@tyks.fi  Mika Valtonen, mika.valtonen@tyks.fi; Mikko Järvisalo, mikko.jarvisalo@tyks.fi 
Thoraxradiologia  Roberto Blanco, roberto.blanco@tyks.fi Timo Kyyrönen, timo.kyyronen@tyks.fi
Toimenpideradiologia  Roberto Blanco, roberto.blanco@tyks.fi Roberto Blanco, roberto.blanco@tyks.fi
Traumatologia  Keijo Mäkelä,
keijo.makela@tyks.fi
Käytännön kouluttaja: Kari Isotalo
Keijo Mäkelä,
keijo.makela@tyks.fi
Tuki- ja liikuntaelinradiologia   Kimmo Mattila, kimmo.mattila@tyks.fi Kimmo Mattila, kimmo.mattila@tyks.fi
Urogynekologia ja gynekologinen kirurgia  Seija Ala-Nissilä, seija.ala-nissila@tyks.fi Seija Ala-Nissilä, seija.ala-nissila@tyks.fi
Urologinen onkologia     

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty 21.01.2022