Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Lisäkoulutusohjelmien rakenne ja vastuuhenkilöt

 

 

Lisäkoulutusohjelmassa koulutettava suorittaa:

 

- 2 vuotta käytännön koulutusta

- vähintään 60 tuntia teoriakoulutusta

- loppukuulustelun hyväksytysti

 

Lisäkoulutusohjelmien käytännön koulutuksen kesto on 2 vuotta, ja se suoritetaan yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa asianomaisella alalla. Koulutuksen aikana on saavutettava osaamistavoitteet, jotka on kuvattu lisäkoulutusohjelman opetussuunnitelmassa. Koulutuksessa olevalle tulee nimetä lähikouluttaja.

 

Lisäkoulutusohjelmaan sisältyy teoriakoulutusta vähintään 60 tuntia koulutusyksiköiden oman sisäisen viikkokoulutuksen lisäksi. Teoriakoulutukseen osallistuminen on osoitettava erillisillä todistuksilla, joiden tulee sisältää osallistujan nimi, kurssin ajankohta ja tuntimäärä.

 

Lisäkoulutusohjelman suorittamiseen kuuluu myös kuulustelu. Koulutettava voi osallistua valtakunnalliseen loppukuulusteluun, tai lisäkoulutusalan eurooppalaiseen tai pohjoismaiseen kuulusteluun. Kuulustelun voi suorittaa viimeisen koulutusvuoden aikana.

 

 

Lisäkoulutusohjelmilla on valtakunnallinen opinto-opas, joka astuu voimaan 1.8.2021. 

Lisäkoulutusohjelmien yleiset koulutusvaatimukset on yhtenäistetty valtakunnallisesti 1.8.2020 alkaen.

Vanhemmat yliopistokohtaiset opinto-oppaat löytyvät samalta sivulta. 

 

Lisäkoulutusalat Koulutusta tarjoava(t) yliopisto(t)
Abdominaaliradiologia Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
Audiologia

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Avopediatria Oulun ja Turun yliopistot
Ensihoitolääketiede

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Gynekologinen onkologia

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Hospitalisti Oulun yliopisto
Interventioneuroradiologia

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun ja Turun yliopistot

Jalkakirurgia

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Kardiovaskulaarinen kuvantaminen 

Helsingin, Itä-Suomen ja Turun Yliopistot

Laboratoriohematologia Oulun ja Helsingin yliopistot
Lastenallergologia

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Lastenanestesiologia ja tehohoitolääketiede

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Lastenendokrinologia  Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
Lastengastroenterologia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Lasten infektiotaudit 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Lastenkardiologia  Helsingin yliopisto
Lastenkeuhkosairaudet Helsingin yliopisto
Lastennefrologia Helsingin yliopisto
Lastenortopedia ja traumatologia

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Lastenpatologia

Helsingin yliopisto

Lastenradiologia  Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
Lastenreumatologia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Lasten veri- ja syöpätaudit

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Lisääntymislääketiede 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen  

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Neonatologia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Neuroanestesiologia ja neurotehohoito  Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
Neuro-oftalmologia   
Neuropatologia  Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
Neuroradiologia  Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
Obstetrinen anestesiologia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Otologia  Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
Perinatologia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Päivystys- ja traumaradiologia Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
Pään ja kaulan kirurgia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Rinokirurgia ja -allergologia

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Rintaradiologia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun ja Turun yliopistot

Selkäkirurgia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Sepelvaltimotoimenpiteet

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Sosiaalipediatria 

Helsingin ja Turun yliopistot

Sydänanestesia  Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
Tehohoitolääketiede 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Thoraxradiologia 

Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Toimenpideradiologia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Traumatologia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Tuki- ja liikuntaelinradiologia   Helsingin, Itä-Suomen, Oulun ja Turun yliopistot
Työlääketiede  Helsingin yliopisto
Urogynekologia ja gynekologinen kirurgia 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Urologinen onkologia 

Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Vanhuspsykiatria 

Helsingin, Oulun Tampereen ja Turun yliopistot

Verensiirtolääketiede  Helsingin yliopisto

Lisäkoulutusohjelmien vastuuhenkilöt ja kuulustelijat yliopistoittain

Jos koulutuspohjelman vastuuhenkilö tai kuulustelijat vaihtuvat, ilmoitathan muutoksesta opintohallintoon  

 

Lisäkoulutusala Vastuuhenkilö

Kuulustelija(t)

Abdominaaliradiologia Antti Markkola   Anu Kenttämies   
Audiologia Professori Antti Mäkitie
 
Dosentti Antti Aarnisalo  
Avopediatria --- ---
Ensihoitolääketiede Markku Kuisma   Markku Kuisma
Gynekologinen onkologia Dosentti Mikko Loukovaara   Mikko Loukovaara
Dosentti Anna Kanerva  
Hospitalisti --- ---
Interventioneuroradiologia Dosentti Jussi Numminen   Jussi Numminen,  
Jalkakirurgia Professori Ilkka Helenius
 
Ilkka Helenius 
 
Kardiovaskulaarinen kuvantaminen  LT Valtteri Uusitalo  

Valtteri Uusitalo

LT Suvi Tuohinen
LT Antti Loimaala   Professori Juha Sinisalo  
Professori Taina Autti  
Päivi Piirilä  

Laboratoriohematologia Kari Pulkki   Kari Pulkki
 
Lastenallergologia professori Mika Mäkelä,  

Kaarina Kukkonen

Kati Palosuo

 

Valtakunnallinen yhteyshenkilö

professori Mika Mäkelä,  

Lastenanestesiologia ja tehohoitolääketiede LT, dosentti Heli Salmi  

LT, dosentti Heli Salmi  

Valtakunnallinen yhdyshenkilö 

Lastenendokrinologia  Risto Lapatto  

Valtakunnallinen yhteyshenkilö

Risto Lapatto

 

Päivi Miettinen

Lastengastroenterologia  Dosentti Laura Merras-Salmio  

Dosentti Laura Merras-Salmio  

Lasten infektiotaudit  Dosentti Tuula Pelkonen

 
Lastenkardiologia 

Tiina Ojala,  

Merja Kallio

Tiina Ojala, ja Merja Kallio
Lastenkeuhkosairaudet Turkka Kirjavainen   Turkka Kirjavainen   
Lastennefrologia Dosentti Timo Jahnukainen
 

Dosentti Timo Jahnukainen,  
Dosentti Elisa Ylinen
Dosentti Tuula Hölttä  

Dosentti Janne Kataja, janne.kataja@varha.fi

Dosentti Pekka Arikoski,

Lastenortopedia ja traumatologia Professori Ilkka Helenius,   Ilkka Helenius,  
Lastenpatologia Dosentti Jouko Lohi,   Jouko Lohi,  
Hannu Sariola  
Päivi Heikkilä  
Jukka Laine  
Elina Pirinen,  
Lastenradiologia  Kirsi Lauerma   Kirsi Lauerma  
Lastenreumatologia  Dosentti Kristiina Aalto   Kristiina Aalto  
Lasten veri- ja syöpätaudit 
Professori Kim Vettenranta   (ad 09/24), professori Kirsi Jahnukainen (10/24 -->)  

professori Kim Vettenranta (ad 9/24),

Professori Kirsi Jahnukainen  
dosentti Samppa Ryhänen,  

Dosentti Jukka Kanerva

Dosentti Antti Kyrönlahti

Dosentti Pauliina Utriainen

Dosentti Pasi Huttunen 

Dosentti Laura Madanat 

Lisääntymislääketiede  Dosentti Hanna Savolainen-Peltonen  

Hanna Savolainen-Peltonen,

 

Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen   Professori Taina Autti

Professori Päivi Piirilä
 
Taina Autti
Dosentti Antti Loimaala
 
Neonatologia  Apulaisprofessori Samuli Rautava   Samuli Rautava 
dosentti Marjo Metsäranta  
Neuroanestesiologia ja neurotehohoito  Teemu Luostarinen, teemu.luostarinen@hus.fi Teemu Luostarinen,  
Neuro-oftalmologia  Tero Kivelä   Tero Kivelä  
Neuropatologia  dosentti Olli Tynninen   Olli Tynninen,  
Neuroradiologia  Marko Kangasniemi   Marko Kangasniemi  
Obstetrinen anestesiologia  Klaus Olkkola,   Antti Väänänen  
Otologia  Professori Antti Mäkitie
 
Dosentti Timo Hirvonen
 
Perinatologia  Dosentti Vedran Stefanovic , Riina Jernman  Vedran Stefanovic Riina Jernman 
Päivystysradiologia Sanna Toiviainen-Salo   Sanna Toiviainen-Salo   
Pään ja kaulan kirurgia  Professori Antti Mäkitie   Antti Mäkitie,
Dosentti Leif Bäck
 
Rinokirurgia ja -allergologia Professori Antti Mäkitie
 
Dosentti Paula Virkkula
 
Rintaradiologia  Katja Hukkinen, katja.hukkinen@hus.fi Katja Hukkinen  
Selkäkirurgia  Professori Ilkka Helenius   Ilkka Helenius  
Sepelevaltimotoimenpiteet Professori Juha Sinisalo, juha.sinisalo@helsinki.fi Pasi Karjalainen, pasi.karjalainen@hus.fi
Sosiaalipediatria  Professori Kaija-Leena Kolho,   Kaija-Leena Kolho,  
Sydänanestesia  Erika Wilkman    Erika Wilkman  
Tehohoitolääketiede  Dosentti Minna Bäcklund   Dosentti Minna Bäcklund  
Thoraxradiologia  Dosentti Miia Holmström Kirsi Volmonen
Toimenpideradiologia  Professori Taina Autti    
Traumatologia  Professori Ilkka Helenius   Käytännön kouluttaja Dos Tim Söderlund Ilkka Helenius  
Tuki- ja liikuntaelinradiologia   Mika Koivikko   Ville Haapamäki (käytännön kouluttaja)
Työlääketiede  Professori Kari Reijula
Kari Reijula
Urogynekologia ja gynekologinen kirurgia  Professori Tomi Mikkola   Tomi Mikkola,  
Urologinen onkologia  --- ---
Vanhuspsykiatria  Kliin. yliläkääri Tiina Talaslahti   Tiina Talaslahti  
Verensiirtolääketiede  LT, erikoislääkäri Minna Ilmakunnas  

Veripalvelun osalta: Minna Ilmakunnas,

Kliinisen kemian osalta: Lotta Joutsi-Korhonen  
Sanna Siitonen  
Anestesiologian ja tehohoidon osalta: Minna Ilmakunnas,  

 

Vastuuhenkilöiden sähköpostiosoitteet muotoa

 

Linkit avautuvat uuteen välilehteen tai suoraan sähköpostiohjelmaan.

 

Lisäkoulutusala Vastuuhenkilö Kuulustelija(t) Kouluttaja(t)
Abdominaaliradiologia

Juhana Hakumäki

 

LT, EL Tiina Lehtimäki

Audiologia

Aarno Dietz

aarno.dietz(at)pshyvinvointialue.fi

Aarno Dietz

aarno.dietz(at)pshyvinvointialue.fi

 

Ensihoitolääketiede

Jouni Kurola

Jouni Kurola

jouni.kurola@uef.fi

 

Gynekologinen onkologia

Maarit Anttila

Maarit Anttila

varalla Marjo Tuppurainen marjo.tuppurainen@uef.fi

 

Interventioneuroradiologia

Dos Antti Lindgren

antti.lindgren(at)pshyvinvointialue.fi

Dos Antti Lindgren 

antti.lindgren@uef.fi

Dos.Timo Koivisto

Dos Antti Lindgren

Jalkakirurgia

Heikki Kröger

Heikki Kröger

heikki.kroger@uef.fi

 

Kardiovaskulaarinen kuvantaminen 

Marja Hedman

Marja Hedman

marja.hedman@uef.fi

Juhana Hakumäki, Juha HartikainenTomi Laitinen
Lastenallergologia

Marjo Renko

Marja Ruotsalainen

marja.ruotsalainen@uef.fi

LT Marja Ruotsalainen

Lasten anestesiologia ja tehohoitolääketiede

prof. Matti Reinikainen

Timo Asikainen

timo.asikainen@pshyvinvointialue.fi

EL Timo Asikainen

Lastenendokrinologia 

Jarmo Jääskeläinen

Jarmo Jääskeläinen jarmo.jaaskelainen@uef.fi

 

Hanna Huopio

hanna.huopio@pshyvinvointialue.fi

 

Antti Saari

antti.saari@pshyvinvointialue.fi

Jarmo JääskeläinenHanna HuopioAntti Saari, Tanja Kuiri-Hänninen

Lasten gastroenterologia

Pekka Arikoski

Pekka Arikoski

pekka.arikoski@uef.fi

Saara Leskinen

Lasten infektiotaudit 

Marjo Renko

Marjo Renko

marjo.renko@uef.fi

Marjo Renko, Tarja Heiskanen-Kosma, Katri Backman, Miika Arvonen

Lasten ortopedia ja traumatologia

Yrjänä Nietosvaara

Yrjänä Nietosvaara

 

Lastenradiologia 

Juhana Hakumäki

 

EL Erja Tyrväinen

LT, EL Sanna Suoranta

Lastenreumatologia 

Liisa Kröger

Eija Piippo-Savolainen

eija.piippo-savolainen@uef.fi

Liisa Kröger, Eija Piippo-Savolainen, Terhi Remes-Pakarinen

Lasten veri- ja syöpätaudit

Kaisa Vepsäläinen Kaisa.Vepsalainen@pshyvinvointialue.fi

Kaisa Vepsäläinen Kaisa.Vepsalainen@pshyvinvointialue.fi

Kaisa Vepsäläinen, Tuuli Pöyhönen, Jouni Pesola

Lisääntymislääketiede

Ilkka Järvelä

Ilkka Järvelä

 

Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen  

Tomi Laitinen, Juhana Hakumäki

Tomi Laitinen

tomi.laitinen@uef.fi ,

Juhana Hakumäki juhana.hakumaki@uef.fi

Tomi Laitinen, Juhana Hakumäki

Neonatologia 

Ulla Sankilampi

Ulla Sankilampi

Sanna Silvennoinen, Panu Kiviranta, Leena Antikainen, Kari Nikolajev, Ulla Sankilampi

Neuroanestesiologia ja neurotehohoito 

Prof. Matti Reinikainen

  EL Maarit Lång

EL Tuija Kokkonen (neuroanestesiologia), LT Maarit Lång (neurotehohoito) ja Christiane Halme (neurotehohoito)

Neuro-oftalmologia 

Kai Kaarniranta

Oona Martikainen

Oona Martikainen

Neuropatologia 

Tuomas Rauramaa

Hannu Haapasalo

 

Neuroradiologia 

Juhana Hakumäki

Juhana Hakumäki juhana.hakumaki@uef.fi

LT, EL Paula Bendel

Obstetrinen anestesiologia 

Ari Uusaro  1.8.24 alkaen Merja Kokki

Merja Kokki

Merja Kokki

Otologia 

Aarno Dietz

aarno.dietz(at)pshyvinvointialue.fi

Aarno Dietz

aarno.dietz(at)pshyvinvointialue.fi

Aarno Dietz

Perinatologia

Leea Keski-Nisula

Maija-Riitta Orden ja Leena Alanne Maija-Riitta Orden
Päivystys- ja traumaradiologia

Juhana Hakumäki

 

LT, EL Tiina Lehtimäki,  EL Petri Saari, EL Paula Bendel, EL Jarkko Marttila

Pään ja kaulan kirurgia 

Aarno Dietz

aarno.dietz(at)pshyvinvointialue.fi

Matti Pukkila

Matti Pukkila

Rinokirurgia ja -allergologia

Sanna Salmi

Sanna Salmi

sanna.salmi@uef.fi

 

Rintaradiologia 

Dos. Mazen Sudah

Dos. Mazen Sudah

Dos. Mazen Sudah

Selkäkirurgia 

Heikki Kröger

Heikki Kröger

heikki.kroger@uef.fi

 

Sepelvaltimotoimenpiteet

Juha Hartikainen

Hannu Romppanen

 

Sydänanestesia 

Prof. Matti Reinikainen

Timo Tuovinen

Timo Tuovinen

Tehohoitolääketiede 

Prof. Matti Reinikainen

Dos. Stepani Bendel

 

Dos. Stepani Bendel ja Prof. Matti Reinikainen

Toimenpideradiologia 

Hannu Manninen

Hannu Manninen

Prof. emer. Hannu Manninen

LT, EL Petri Saari

Traumatologia 

Heikki Kröger

Heikki Kröger

heikki.kroger@uef.fi

 

Tuki- ja liikuntaelinradiologia  

Juhana Hakumäki

 

Jarkko Marttila

Urogynekologia ja gynekologinen kirurgia 

Kaisa Raatikainen

Kaisa Raatikainen

Kaisa Raatikainen

Urologinen onkologia 

Arto Salonen

arto.salonen(at)pshyvinvointialue.fi

Arto Salonen

arto.salonen(at)pshyvinvointialue.fi

 

Lisäkoulutusala Vastuuhenkilö Kuulustelija(t)
Abdominaaliradiologia

Airi Jartti,

airi.jartti@ppshp.fi

Airi Jartti,

airi.jartti@ppshp.fi

Audiologia

Olli-Pekka Alho,

olli-pekka.alho@oulu.fi

Samuli Hannula,

samuli.hannula@ppshp.fi

Avopediatria

Terhi Ruuska,

terhi.ruuska@oulu.fi

Terhi Ruuska,

terhi.ruuska@oulu.fi

Ensihoitolääketiede

Lasse Raatiniemi,

lasse.raatiniemi@gmail.com

Lasse Raatiniemi,

lasse.raatiniemi@pohde.fi

Gynekologinen onkologia

Marja Simojoki,

Marja Simojoki@ppshp.fi

Marja Simojoki,

marja.simojoki@pohde.fi

Hospitalisti

Markku Timonen,

markku.timonen@oulu.fi

Markku Timonen,

markku.timonen@oulu.fi

Interventioneuroradiologia

Mika Nevalainen,

mika.nevalainen@ppshp.fi

Matti Isokangas

matti.isokangas@pohde.fi

 

Valtakunnallinen yhteyshenkilö

Mika Nevalainen,

mika.nevalainen@oulu.fi

Jalkakirurgia

Tero Klemola,

tero.klemola@ppshp.fi

Tero Klemola,

tero.klemola@ppshp.fi

Kardiovaskulaarinen kuvantaminen  --- ---
Laboratoriohematologia

Eeva-Riitta Savolainen,

eeva-riitta.savolainen@nordlab.fi

Eeva-Riitta Savolainen,

eeva-riitta.savolainen@nordlab.fi

Lastenallergologia

Teija Dunder

teija.dunder@ppshp.fi

Tuomas Jartti

tuomas.jartti@oulu.fi

Lasten anestesiologia ja tehohoitolääketiede

Kai Kiviluoma,

kai.kiviluoma@pohde.fi

Kai Kiviluoma,

kai.kiviluoma@pohde.fi

Lastenendokrinologia 

Riitta Veijola,

riitta.veijola@oulu.fi

Riitta Veijola,

riitta.veijola@oulu.fi,

Marja Ojaniemi,

marja.ojaniemi@oulu.fi,

Päivi Tossavainen,

paivi.tossavainen@oulu.fi

Lasten gastroenterologia 

Sami Turunen,

sami.turunen@ppshp.fi

Sami Turunen,

sami.turunen@ppshp.fi

Lasten veri- ja syöpätaudit 

Riitta Niinimäki,

riitta.niinimaki@ppshp.fi

Riitta Niinimäki,

riitta.niinimaki@ppshp.fi

Lasten infektiotaudit 

Terhi Ruuska,

terhi.ruuska@oulu.fi

Terhi Ruuska,

terhi.ruuska@oulu.fi

Lasten ortopedia ja traumatologia

Juha-Jaakko Sinikumpu,

juha-jaakko.sinikumpu

@oulu.fi

Juha-Jaakko Sinikumpu,

juha-jaakko.sinikumpu

@oulu.fi

Lastenradiologia 

Maria Suo-Palosaari,

maria.suo-palosaari

@ppshp.fi

Maria Suo-Palosaari,

maria.suo-palosaari

@ppshp.fi

Lastenreumatologia 

Paula Vähäsalo,

paula.vahasalo@oulu.fi

Paula Vähäsalo,

paula.vahasalo@oulu.fi

Lisääntymislääketiede 

Maarit Niinimäki,

maarit.niinimaki@oulu.fi

Maarit Niinimäki,

maarit.niinimaki@oulu.fi

Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen  

Mika Nevalainen,

mika.nevalainen@ppshp.fi

Mika Nevalainen,

mika.nevalainen@ppshp.fi,

Reijo Takalo,

reijo.takalo@ppshp.fi

Neonatologia 

Timo Saarela,

timo.saarela@ppshp.fi

Timo Saarela,

timo.saarela@ppshp.fi

Neuroanestesiologia ja neurotehohoito 

Janne Liisanantti,

janne.liisanantti@oulu.fi

Merja Vakkala,

merja.vakkala@fimnet.fi

Neuro-oftalmologia 

Ville Saarela,

ville.saarela@ppshp.fi

Ville Saarela,

ville.saarela@ppshp.fi

Neuropatologia 

Hannu Tuominen,

hannu.tuominen@ppshp.fi

Hannu Tuominen,

hannu.tuominen@ppshp.fi

Neuroradiologia 

Michaela Bode,

michaela.bode@ppshp.fi

Michaela Bode,

michaela.bode@ppshp.fi

Obstetrinen anestesiologia 

Janne Liisanantti,

janne.liisanantti@oulu.fi

Terhi Puhto el,

terhi.puhto@pohde.fi

Otologia 

Olli-Pekka Alho,

olli-pekka.alho@oulu.fi

Jaakko Laitakari,

Jaakko.laitakari@ppshp.fi

Pediatrinen patologia  --- ---
Perinatologia 

Marja Vääräsmäki,

marja.vaarasmaki@oulu.fi

Marja Vääräsmäki,

marja.vaarasmaki@oulu.fi

Polvikirurgia

Petri Lehenkari,

petri.lehenkari@oulu.fi

Petri Lehenkari,

petri.lehenkari@oulu.fi

Päivystysradiologia

Marko Nikki,

marko.nikki@ppshp.fi

Marko Nikki,

marko.nikki@ppshp.fi

Pään ja kaulan kirurgia 

Olli-Pekka Alho,

olli-pekka.alho@oulu.fi

Petri Koivunen,

petri.koivunen@ppshp.fi

Rinokirurgia ja -allergologia

Olli-Pekka Alho,

olli-pekka.alho@oulu.fi

Antti Alakärppä,

antti.alakarppa@ppshp.fi

Rintaradiologia 

Mika Nevalainen,

mika.nevalainen@ppshp.fi

Mika Nevalainen,

mika.nevalainen@ppshp.fi

Selkäkirurgia 

Pietari Kinnunen,

pietari.kinnunen@pohde.fi

Pietari Kinnunen,

pietari.kinnunen@pohde.fi

Sepelvaltimotoimenpiteet

Juhani Junttila,

juhani.junttila@oulu.fi

matti.niemelä,

matti.niemela@ppshp.fi

Silmän onkologia

Nina Hautala,

nina.hautala@oulu.fi

Nina Hautala,

nina.hautala@oulu.fi

Sosiaalipediatria  --- ---
Sydänanestesia 

Tiina Erkinaro,

tiina.erkinaro@ppshp.fi

Tiina Erkinaro,

tiina.erkinaro@ppshp.fi

Tehohoitolääketiede 

Tero Ala-kokko,

tero.ala-kokko@ppshp.fi

Tero Ala-Kokko, tero.ala-kokko@ppshp.fi,

Juha Koskenkari, juha.koskenkari@ppshp.fi,

Janne Liisanantti, janne.liisanantti@oulu.fi

Thoraxradiologia 

Airi Jartti,

airi.jartti@ppshp.fi

Airi Jartti,

airi.jartti@ppshp.fi

Toimenpideradiologia 

Mika Nevalainen,

mika.nevalainen@ppshp.fi

Juho Kariniemi, juho.kariniemi@ppshp.fi
Traumatologia 

Iikka Lantto,

iikka.lantto@ppshp.fi

Iikka Lantto,

iikka.lantto@ppshp.fi

Tuki- ja liikuntaelinradiologia  

Mika Nevalainen,

mika.nevalainen@ppshp.fi

Mika Nevalainen,

mika.nevalainen@ppshp.fi

Työlääketiede  --- ---
Urogynekologia ja gynekologinen kirurgia 

Sari Koivurova,

sari.koivurova@pohde.fi

Sari Koivurova,

sari.koivurova@pohde.fi

Urologinen onkologia 

Hanna Ronkainen,

hanna.ronkainen@ppshp.fi

Hanna Ronkainen,

hanna.ronkainen@ppshp.fi

Vanhuspsykiatria 

Liisa Kantojärvi,

liisa.kantojarvi@ppshp.fi

Liisa Kantojärvi,

liisa.kantojarvi@ppshp.fi

Verensiirtolääketiede  --- ---
Lisäkoulutusala Vastuuhenkilö Kuulustelija(t)
Abdominaaliradiologia

Irina Rinta-Kiikka

Irina Rinta-Kiikka

 

Audiologia

Markus Rautiainen

 

Markus Rautiainen

 

Avopediatria - -
Ensihoitolääketiede

Sanna Hoppu

 

Sanna Hoppu

 

Gynekologinen onkologia

Synnöve Staff

 

Synnöve Staff

 

Hospitalisti - -
Interventioneuroradiologia - -
Jalkakirurgia

Ville Mattila

 

Ville Mattila

Heikki Mäenpää

heikki.maenpaa@pirha.fi

Kardiovaskulaarinen kuvantaminen  - -
Laboratoriohematologia - -
Lastenallergologia

Marita Fallström

 

Marita Fallström

 

Lasten anestesiologia ja tehohoitolääketiede

Jarkko Harju

 

Jarkko Harju

 

Lastenendokrinologia 

Päivi Keskinen

 

Päivi Keskinen

 

Lasten gastroenterologia 

Marja-Leena Lähdeaho

 

-
Lasten veri- ja syöpätaudit 

Olli Lohi

 

Olli Lohi

Sauli Palmu

Lasten infektiotaudit 

Per Ashorn

 

Per Ashorn

 

Lasten ortopedia ja traumatologia

Ville Mattila

 

käytännön kouluttaja:

Anne Salonen

 

Ville Mattila

 

Lasten kardiologia  - -
Lastenradiologia -

-

Lastenreumatologia 

Per Ashorn

 

Per Ashorn

 

Lisääntymislääketiede 

Hannele Laivuori

 

Katja Ahinko

 

Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen  

Mika Kähönen

 

Kalle Sipilä

 

Neonatologia  Päivi Korhonen

 

Päivi Korhonen

 

Neuroanestesiologia ja neurotehohoito 

Eija Junttila

 

Eija Junttila

Neuro-oftalmologia  - -
Neuropatologia 

Hannu Haapasalo

 

Hannu Haapasalo

 

Neuroradiologia 

Jussi Hirvonen

 

Jussi Hirvonen

 

Obstetrinen anestesiologia 

Johanna Hästbacka

 

Johanna Hästbacka

 

Otologia 

Juha-Pekka Vasama

 

Juha-Pekka Vasama

 

Pediatrinen patologia  - -
 

Kati Tihtonen

 

Kati Tihtonen

 

Päivystysradiologia

Irina Rinta-Kiikka

 

Irina Rinta-Kiikka

 

Pään ja kaulan kirurgia 

Elina Halme

 

Elina Halme

 

Rinokirurgia ja -allergologia

Markus Rautiainen

 

Markus Rautiainen

 

Rintaradiologia 

Irina Rinta-Kiikka

 

Annukka Salminen

 

Selkäkirurgia 

Ville Mattila

 

Ville Mattila

 

Sepelvaltimotoimenpiteet

Jussi Hernesniemi

 

Olli Kajander 

Sosiaalipediatria  - -
Sydänanestesia 

Kati Järvelä

 

Kati Järvelä

 

Tehohoitolääketiede 

Johanna Hästbacka

 

 

Johanna Hästbacka

Sari Karlsson

Jaakko Långsjö

Annukka Vahtera

 

Thoraxradiologia 

Tuula Vierikko

 

Tuula Vierikko

 

 

Toimenpideradiologia 

Niko Sillanpää

 

Niko Sillanpää

 

Traumatologia 

Ville Mattila


Käytännön kouluttaja:

Piia Suomalainen

 

Ville Mattila


 

Tuki- ja liikuntaelinradiologia  

Jussi Hirvonen

 

Tommi Kiekara 

 

Työlääketiede  - -
Urogynekologia ja gynekologinen kirurgia 

Kari Nieminen

 

Kari Nieminen

Kirsi Kuismanen

 

Urologinen onkologia 

Teemu Murtola

 

Teemu Murtola 

 

 

Vanhuspsykiatria 

Hanna-Mari Alanen

 

Hanna-Mari Alanen

 

Verensiirtolääketiede  - -
Lisäkoulutusala Vastuuhenkilö Kuulustelija(t)
Abdominaaliradiologia Roberto Blanco Sequeiros, roberto.blanco@varha.fi

Johanna Kallio, johanna.kallio@varha.fi;

Timo Tuunanen, timo.tuunanen@varha.fi

Audiologia Jaakko Salonen, Jaakko.Salonen@varha.fi Jaakko Salonen, Jaakko.Salonen@varha.fi
Avopediatria Jussi Mertsola, jussi.mertsola@utu.fi Jussi Mertsola, jussi.mertsola@utu.fi
Ensihoitolääketiede Timo Iirola, timo.iirola@varha.fi  Timo Iirola, timo.iirola@varha.fi 
Gynekologinen onkologia Sakari Hietanen, sakari.hietanen@varha.fi

Sakari Hietanen, sakari.hietanen@varha.fi;
Johanna Hynninen, johanna.hynninen@varha.fi

Marjut Haataja, marjut.haataja@varha.fi

Interventioneuroradiologia

Riitta Rautio,

riitta.rautio@varha.fi

Riitta Rautio,

riitta.rautio@varha.fi

Jalkakirurgia Keijo Mäkelä,
keijo.makela@varha.fi
Keijo Mäkelä,
keijo.makela@varha.fi
Kardiovaskulaarinen kuvantaminen 

Antti Saraste, antti.saraste@utu.fi;

Juhani Knuuti, juhani.knuuti@varha.fi

Antti Saraste, antti.saraste@utu.fi;

Juhani Knuuti, juhani.knuuti@varha.fi

Lastenallergologia Varpu Elenius, varpu.elenius@varha.fi Varpu Elenius, varpu.elenius@varha.fi
Lasten anestesiologia ja tehohoitolääketiede Olli Vänttinen, olli.vanttinen@varha.fi Olli Vänttinen, olli.vanttinen@varha.fi
Lastenendokrinologia  Harri Niinikoski, harri.niinikoski@varha.fi

Harri Niinikoski, harri.niinikoski@varha.fi

Jorma Toppari, jorma.toppari@utu.fi

Lasten gastroenterologia  Marko Kalliomäki, marko.kalliomaki@varha.fi Marko Kalliomäki, markal@utu.fi
Lasten veri- ja syöpätaudit  Minna Koskenvuo, minna.koskenvuo@varha.fi

Minna Koskenvuo, minna.koskenvuo@varha.fi;

Päivi Lähteenmäki, paivi.maria.lahteenmaki@varha.fi

Lasten infektiotaudit  Ville Peltola, vilpel@utu.fi Ville Peltola, vilpel@utu.fi
Lasten ortopedia ja traumatologia Ilkka Helenius, ilkka.helenius@utu.fi Ilkka Helenius, ilkka.helenius@utu.fi
Lastenradiologia  Erkki Svedström, erkki.svedstrom@utu.fi Erkki Svedström, erkki.svedstrom@utu.fi
Lastenreumatologia  Harri Niinikoski, harri.niinikoski@varha.fi

Harri Niinikoski, harri.niinikoski@varha.fi

Minna-Maija Grönlund, minna-maija.gronlund@varha.fi

Lisääntymislääketiede  Antti Perheentupa, antti.perheentupa@varha.fi Antti Perheentupa, antti.perheentupa@varha.fi
Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen   Jukka Kemppainen, jukkem@utu.fi; Riitta Parkkola, riitta.parkkola@varha.fi Jukka Kemppainen, jukkem@utu.fi; Riitta Parkkola, riitta.parkkola@varha.fi
Neonatologia  Liisa Lehtonen, liisa.lehtonen@utu.fi Liisa Lehtonen, liisa.lehtonen@utu.fi
Neuroanestesiologia ja neurotehohoito  Teijo Saari teisaa@utu.fi Riikka Takala, riikka.takala@varha.fi
Neuro-oftalmologia  Mervi Lund, mervi.lund@varha.fi Mervi Lund, mervi.lund@varha.fi
Neuropatologia  Maria Gardberg, maria.gardberg@varha.fi Maria Gardberg, maria.gardberg@varha.fi
Neuroradiologia  Riitta Parkkola, riitta.parkkola@varha.fi Riitta Parkkola, riitta.parkkola@varha.fi
Obstetrinen anestesiologia  Teijo Saari, teisaa@utu.fi Marja-Leena Jaakola, marja-leena.jaakola@varha.fi
Otologia  Jaakko Pulkkinen
jaapul@utu.fi
Jaakko Pulkkinen
jaapul@utu.fi
Perinatologia  Eeva Ekholm, eeva.ekholm@varha.fi

Kaarin Mäkikallio, kaarin.makikallio@varha.fi

Eeva Ekholm, eeva.ekholm@varha.fi

Päivystysradiologia Kimmo Mattila, kimmo.mattila@varha.fi Kimmo Mattila, kimmo.mattila@varha.fi
Pään ja kaulan kirurgia  Heikki Irjala, heikki.irjala@utu.fi Heikki Irjala, heikki.irjala@utu.fi
Rinokirurgia ja -allergologia

Tuomo Puhakka, tuomo.puhakka@varha.fi

Perttu Halme, perttu.halme@varha.fi
Rintaradiologia Roberto Blanco Sequeiros, roberto.blanco@varha.fi Roberto Blanco Sequeiros, roberto.blanco@varha.fi
Selkäkirurgia  Jaakko Rinne,
jaakko.rinne@varha.fi
Jaakko Rinne,
jaakko.rinne@varha.fi
Sepelvaltimotoimenpiteet Antti Saraste, antti.saraste@utu.fi Antti Ylitalo, antti.ylitalo@varha.fi
Sosiaalipediatria  Pirjo Anttila  
Sydänanestesia  Jenni Toivonen, jenni.toivonen@varha.fi Jenni Toivonen, jenni.toivonen@varha.fi 
Tehohoitolääketiede  Mika Valtonen, mika.valtonen@varha.fi 

Mika Valtonen, mika.valtonen@varha.fi;

Panu Uusalo, panu.uusalo@varha.fi 

Thoraxradiologia 

Roberto Blanco Sequeiros, roberto.blanco@varha.fi

Timo Kyyrönen, timo.kyyronen@varha.fi
Toimenpideradiologia  Roberto Blanco Sequeiros, roberto.blanco@varha.fi Roberto Blanco Sequeiros, roberto.blanco@varha.fi
Traumatologia  Keijo Mäkelä,
keijo.makela@varha.fi
Käytännön kouluttaja: Kari Isotalo
Keijo Mäkelä,
keijo.makela@varha.fi
Tuki- ja liikuntaelinradiologia   Kimmo Mattila, kimmo.mattila@varha.fi Kimmo Mattila, kimmo.mattila@varha.fi
Urogynekologia ja gynekologinen kirurgia  Seija Ala-Nissilä, seija.ala-nissila@varha.fi Seija Ala-Nissilä, seija.ala-nissila@varha.fi
Urologinen onkologia  Peter Boström, peter.bostrom@varha.fi  
Vanhuspsykiatria Tarja Järvenpää, tarja.jarvenpaa@varha.fi Tarja Järvenpää, tarja.jarvenpaa@varha.fi

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty 04.06.2024