Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Oman erikoisalan valinta

Erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisesta koordinaatiosta ja strategisesta ohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön alainen koordinaatiojaosto. Koordinaatiojaosto on teettänyt selvityksiä erikoisalakohtaisesta erikoislääkärien- ja erikoishammaslääkärien koulutustarpeesta. Selvitysten perusteella valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritilanne ei ole tasapainossa. Monilla aloilla on pulaa erikoisosaajista samanaikaisesti kun toisilla aloilla työvoimaa on jo liikaakin. Tilanne myös vaihtelee alueittain. Omaa erikoisalaa valitessa kannattaa tutustua koulutustarveselvityksiin ja Lääkäriliiton tuottamaan tilastotietoon:

 

Lääketieteellisten yliopistojen yhteinen valintamenettely on ollut käytössä 1.1.2019 alkaen. Tilastotiedot aloituspaikka- ja hakijamääristä sekä pisterajoista voivat auttaa arvioimaan, kuinka helppoa/vaikeaa kiinnostavalle erikoisalalle hakeutuminen on. Suomen Lääkäriliitto on kehittänyt erikoisalan valintaa tukemaan myös Lääkärin erikoisalan valintakoneen: Erikoisalani.fi –sivustolta (aukeaa uudelle välilehdelle) löytyy myös muuta erikoisalan valintaa tukevaa materiaalia.
 
Lääkäriliitto järjestää myös verkkokurssia Kaikki hyvin. Kurssin tavoitteena on tukea lääketieteen opiskelijoiden hyvinvointia ja tarjota apua työelämään siirtyvälle opiskelijalle ja nuorelle lääkärille. Kurssi koostuu eri aihepiireihin jaotelluista videoista, joilla kokeneemmat kollegat kertovat kokemuksistaan ja antavat vinkkejä eri tilanteista selviämiseen.
 
Lääkärien erikoisalavalinnoista on tehty myös suomalaista tutkimusta:

Erikoisalan valinta on yksi uraan liittyvistä päätöksentekotilanteista. Yliopistot tarjoavat ura- ja opinto-ohjausta ja uraohjauksen kehittäminen on yksi STM:n toimenpideohjelman tärkeistä tavoitteista. Uraohjauskeskustelussa voit pohtia omiin motiiveihisi, arvoihisi ja vahvuuksiisi perustuen eri vaihtoehtoja ja saat tukea urasuunnitelman laatimiseen. Saat myös tietoa eri alojen työllistymisnäkymistä tulevaisuudessa.

 

Lääkärilehti 5/2020: Mikä minusta tulee isona? Lääketieteen opiskelijoiden uraohjauksen mallit

 

Alla olevat yliopistojen omat uraohjauspalvelut avautuvat jokainen uudelle välilehdelle.

Helsingin yliopisto:

Itä-Suomen yliopisto:

Oulun yliopisto: Oulun yliopiston uraohjaus

Tampereen yliopisto:

Turun yliopiston uraohjauspalvelut: Yhteystiedot - Rekry, Turun yliopiston työelämäpalvelut

Joillekin nuorille lääkäreille oman erikoisalan valitseminen on helppoa ja he tietävät tarkalleen jo ennen lääkärikoulutusta, minkä erikoisalan tulevat valitsemaan myöhemmin. Osalle urapolut aukeavat peruskoulutuksen aikana, mutta joillekin päätös siitä, mille alalle haluaa erikoistua, on vaikeampi.

 

Urapolun valinnalla on suuri vaikutus sekä ammatilliseen että henkilökohtaiseen elämääsi, joten on hyvin tärkeää pohtia päätöstä huolella. Se, kuinka tämän päätöksen teet, riippuu persoonallisuudestasi ja taidoistasi, siitä mitä haluat työltäsi sekä esimerkiksi siitä, kuinka paljon haluat vastuuta. Muita huomioonotettavia seikkoja ovat mm. haluatko paljon suoria potilaskontakteja vai enemmän mahdollisuuksia tutkimuksen tekoon. On siis erittäin tärkeää olla rehellinen itselleen ja muodostaa realistisia tavoitteita tulevaisuuden ammatista.

Alla on kysymyksiä, joita voit käyttää apuna pohtiessasi omaa erikoisalaasi:

 • Oletko ihmisläheinen?
 • Kuinka kauan olet valmis kouluttautumaan?
 • Mitkä olivat alkuperäiset tavoitteesi, kun pääsit opiskelemaan lääketieteelliseen tiedekuntaan? Ovatko ne edelleen tavoitteitasi?
 • Haluaisitko työskennellä tietyn potilasryhmän kanssa?
 • Millainen elämäntapa on sinulle tärkeä?
 • Tarvitsetko paljon vaihtelevuutta tai joustavuutta?
 • Kuinka suoriudut stressitilanteessa?
 • Missä näet itsesi työskentelemässä?
 • Millaisessa paikassa haluaisit työskennellä?
 • Mikä lääketieteen alue kiinnostaa sinua eniten?
 • Onko jokin ala (alan tietyt tilanteet tai potilaat), joka tekee olosi epämukavaksi?
 • Mitä taitojasi arvostat eniten ja miten ne liittyvät miettimääsi erikoisalaan?
 • Sisältyykö erikoisalan työhön päivystystä ja oletko valmis päivystämään jopa eläkeikään saakka?

Erikoisalaa koskevia kysymyksiä, joita voit selvitellä:

 • Mitkä ovat koulutuksen tavoitteet ja kuinka pitkä koulutus on?
 • Minkä tyyppisiä potilaita erikoisalalla kohtaisit?
 • Kuinka paljon suoraa potilaskontaktia erikoisalalla on? Onko kontakti pitkäkestoista vai enemmänkin konsultaatiota?
 • Millaisia taitoja alalla tarvitaan?
 • Millaista tutkimusta erikoisalaan liittyy?
 • Erikoisalan vahvuudet ja heikkoudet?
 • Millainen koulutustarve ja työllisyystilanne erikoisalalla on tulevaisuudessa?
 • Kuinka erikoisala tulee muuttumaan seuraavien vuosikymmenien aikana?
 • Mitä muuta jatkokoulutusta erikoisalaan liittyy?

Voit keskustella erikoisalalla toimivien ammattilaisten kanssa ja kysyä esimerkiksi mitä neuvoja he antaisivat kollegalle, joka on hakemassa samalle erikoisalalle. Voit myös kysyä heidän mielipidettään siitä, miten erikoisala muuttuu tulevaisuudessa. Älä kiirehdi päätöksesi kanssa, vaan tutki vaihtoehtojasi huolella ja käytä hyödyksesi erilaisia uraohjauksen materiaaleja.

Koulutusta antavat yliopistot

 

Helsingin yliopiston logo, linkki Helsingin yliopiston sivuille Itä-Suomen yliopiston logo, linkki Itä-Suomen yliopiston verkkosivuille

Oulun yliopiston logo, linkki Oulun yliopiston verkkosivuille

Tampereen yliopiston logo, linkki Tampereen yliopiston verkkosivuille Turun yliopiston logo, linkki Turun yliopiston verkkosivuille

 

Viimeksi päivitetty 19.03.2024