Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Teoriakoulutus (YEK)

YEK-vaiheen lääkärin tulee suorittaa koulutusyksikön hyväksymä tai järjestämä vähintään 16 tunnin terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään perehdyttävä teoriakoulutus.

 

Koulutukset yliopistoittain

Hallinnon ja sosiaaliturvan 16 tunnin kurssimuotoinen koulutus perehdyttää sinut terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään.

 

Seuraavan koulutuksen tiedot löydät Yleislääketieteen ammatillisen jatkokoulutuksen tiimin sivuilta.

Terveydenhuollon hallinto ja sosiaaliturva -koulutus (16 t) järjestetään Itä-Suomen yliopistossa kerran vuodessa. Koulutukseen kuuluu verkkokurssi ja kaksi seminaaripäivää, jotka pidetään loppukeväästä.

 

Verkkokurssi alkaa noin seitsemän viikkoa ennen lähipäiviä. Kurssin aiheisiin liittyy tehtäviä ja keskustelua. Tehtävät tehdään niille varattuna, etukäteen ilmoitettuna ajanjaksona, muina aikoina tehtäväalue on suljettu. Tehtäväalueella vastataan kysymyksiin ja keskustellaan aiheesta muiden kanssa. On tärkeää pysyä aikataulussa, jotta jokaisesta tehtävästä saa merkinnän. Kun kaikki tehtävät on suoritettu ja seminaaripäiviin osallistuttu, koulutuksesta saa suoritusmerkinnän (aiemmin erilliset todistukset). 

 

Verkkokurssi ja seminaaripäivät ovat kokonaisuus, joita ei voi tehdä erikseen.

 

Kevään 2023 verkkokurssi järjestetään viikoilla 13-19 ja seminaaripäivät pidetään 24.-25.5.2022 (hybriditoteutus, sekä paikan päällä Kuopiossa että etäyhteydellä osallistuminen mahdollista). Ilmoittautumislinkki lisätään myöhemmin tälle sivulle.

Kurssimuotoinen koulutus lukuvuonna 2022-2023

 

Syksy 2022

 

Teemana sosiaalivakuutus

 

Miten tuen potilaani pärjäämistä kotona ja työssä    

Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja etäyhteydellä toteutettavasta koulutuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 teoriatuntia. Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa käytännön työssä vastaan tulevia kuntoutusta, vammaisetuuksia ja työkyvyttömyyttä koskevia asioita.    

Verkkokurssi Moodle-opiskeluympäristössä alkaa 10.10.2022. Verkkomateriaali sisältää erilaisia tehtäviä (potilastapauksiin pohjautuen) ja tietoiskuja.  Työskentelyyn on osallistuttava jokaisen kurssiviikon aikana.   

Koulutuspäivänä pe 4.11.2022 klo 9.00 – 14.00 käsitellään epäselviksi jääneitä asioita ja osallistujien esille tuomia ongelmatapauksia sekä syvennetään verkossa käsiteltyä. Koulutuspäivä on tarkoitettu edeltävään verkkotyöskentelyyn aktiivisesti osallistuneille.  Koulutuspäivä toteutetaan etäyhteydellä (Zoom). Kurssien sisällön ja rakenteen edelleen kehittämiseksi osallistujilta kerätään palaute kurssin lopulla.   

Ilmoittautumiset viimeistään 3.10.2022 tästä linkistä. Kurssi on suunnattu Tampereen yliopistoon opiskelijaksi kirjautuneille lääkäreille. Ilmoittautuneet saavat kurssin alkaessa sähköpostilla tarkemmat ohjeet verkkoalueelle kirjautumisesta ja työskentelystä kurssilla.    

 

 

HUOM! Ilmoittuminen Sosiaalivakuutus-koulutukseen Sisussa (tee tämä yllämainitun ilmoittautumisen lisäksi):

ilmoittaudu opintojakson ”YLLE1 Sosiaalivakuutus” toteutuksille
- Sosiaalivakuutus, Verkko-opetus 10.10.-4.11.2022

- Sosiaalivakuutus, Luento-opetus 4.11.2022

Ilmoittaudu Sisussa viimeistään 4.11.2022.

Huomioithan, että jotta tulet hyväksytyksi toteutuksille on opintojakson kuuluttava ensisijaiseen HOPSiisi.

 

Kevät 2023

 

Teemana sairausvakuutus   

 

Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja koulutuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 teoriatuntia. Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa käytännön työssä vastaan tulevia matka- ja lääkekorvauksia sekä sairauspäivärahaa ja työkyvyn arviointia koskevia asioita.    

 

Verkkokurssi Moodle-opiskeluympäristössä alkaa 30.1.2023. Verkkomateriaali sisältää erilaisia tehtäviä (potilastapauksiin pohjautuen) ja tietoiskuja.     

 

Koulutuspäivänä to 23.2.2023 klo 9.15 – 14.00 käsitellään epäselviksi jääneitä asioita ja osallistujien esille tuomia ongelmatapauksia sekä syvennetään verkossa käsiteltyä. Koulutuspäivä on tarkoitettu edeltävään verkkotyöskentelyyn aktiivisesti osallistuneille.  Kurssien sisällön ja rakenteen edelleen kehittämiseksi osallistujilta kerätään palaute kurssin lopulla.    

 

Ilmoittautumiset viimeistään 24.1.2023 tästä linkistä. Kurssi on suunnattu Tampereen yliopistoon opiskelijaksi kirjautuneille lääkäreille. Ilmoittautuneet saavat kurssin alkaessa sähköpostilla tarkemmat ohjeet verkkoalueelle kirjautumisesta ja työskentelystä kurssilla.     

 

HUOM! Ilmoittuminen Sairausvakuutus-koulutukseen Sisussa (tee tämä yllämainitun ilmoittautumisen lisäksi):

ilmoittaudu opintojakson ”YLLE2 Sairausvakuutus” toteutuksille
- Sairausvakuutus, Verkko-opetus 30.1.-23.2.2023

- Sairausvakuutus, Luento-opetus 23.2.2023

Ilmoittaudu Sisussa viimeistään 23.2.2023.

Huomioithan, että jotta tulet hyväksytyksi toteutuksille on opintojakson kuuluttava ensisijaiseen HOPSiisi.

046015J Terveydenhuollon hallinto ja sosiaaliturvajärjestelmä -kurssi

 

Järjestäjä:
PPSHP Perusterveydenhuollon yksikkö ja lääketieteellinen tiedekunta, yleislääketieteen oppiala. Koulutuksen järjestämisestä vastaa perusterveydenhuollon yksikön asiantuntijalääkäri Tuula Palsio ja käytännön asioita hoitaa koulutuspalvelut.

Vastuukouluttajina toimivat professori Markku Timonen ja professori Juha Auvinen.
Yhteydenotot: tuula.palsio(at)ppshp.fi,

 

Ajankohta:

Koulutus muodostuu kahdesta osiosta. Ensimmäinen osa, yhden (1) päivän mittainen verkkokurssi suoritetaan 31.10. - 4.11.2022 välisenä aikana, jolloin yhdelle päivälle haetaan työnantajalta koulutusvapaa.

 

Toinen osio pidetään Zoomissa tiistaina 8.11.2022. Linkki löytyy Moodlesta.

 

Koulutus järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

 

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittaville lääkäreille.
Ensisijalla koulutukseen ovat Oulun yliopiston YEK-opiskelijat.

 

Ilmoittautuminen:

Koulutukseen ilmoittaudutaan Pepissä. Ilmoittautuminen on auki 1.8.-3.10.2022. Huomaathan, että sinun tulee olla ilmoittautunut yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi, jotta voit ilmoittautua koulutukseen ja osallistua siihen.

 

Ilmoittautumisajan jälkeen teidät liitetään Moodlen oppimisympäristön kurssialustalle, josta löytyvät ohjeet ja sisällöt verkkokurssiosion suorittamiseen.

 

Muiden yliopistojen yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavat opiskelijat voivat hakea opinto-oikeutta paperisella JOO-hakulomakkeella. Hakulomake palautetaan koulutuspalveluihin osoitteeseen: Lääketieteellinen tiedekunta, ammatillinen jatkokoulutus, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto. Huom! JOO-opinto-oikeuden saaneiden tulee myös ilmoittautua koulutukseen Pepin kautta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Yleislääketieteen oppiaine järjestää vuosittain Kelan kanssa kaksi koulutuspäivää, joihin osallistuminen voidaan lukea hyväksi yleislääketieteen erityiskoulutuksessa vaadittavaan teoreettiseen koulutukseen (16 tuntia).

 
Lisäksi yleislääketieteen oppiaine on järjestänyt yhdessä Medimercin kanssa vuosina 2012-2016 YEK-koulutuksen aiheena Juridiikka lääkärin työssä.
 
YEK-teoriakoulutusten suoritukset tallennetaan Turun yliopiston opintorekisteriin.
 
Ajanjaksolla 2012-2016 suoritetusta kolmesta eri sisältöisestä YEK -teoriakoulutuksesta (Sairausvakuutus, Sosiaalivakuutus, Juridiikka lääkärin työssä) hyväksytään 1 opintopiste moniammatillisen johtamiskoulutuksen teoriaopintoihin.
 
KOULUTUKSET:
 

SYKSY 2022

Sairausvakuutus, teorian koontipäivä perjantaina 18.11.2022 Zoom-sovelluksen avulla klo: 9 -14.

Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja koontipäivästä Zoomissa. Kurssin laajuus on yhteensä 8 tuntia.

Kurssilla käsitellään käytännönläheisesti mm. matkakorvauksia, lääkekorvauksia, sairauspäivärahaa, työkykyä sekä kansainväliseen terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä.

Verkkokurssi alkaa Moodlessa 24.10.2022. Kurssille tulee ilmoittautua pe 21.10.2022 klo: 15.00 mennessä.

Ilmoittaudu kurssille.

Kurssin ohjelma
 

KEVÄT 2022

Sosiaalivakuutus, lähiopetuspäivä pidetään perjantaina 18.3.2022 Zoom-sovelluksen avulla klo: 9 -14.

Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa menestyksellisesti käytännön työssä vastaan tulevia vammaisetuuksiin, kuntoutukseen ja työkyvyn arviointiin liittyviä asioita. Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 tuntia.

Verkkotyöskentely Moodle -oppimisympäristössä alkaa 21.2.2022. Viimeinen ilmoittautumispäivä kurssille on 18.2.2022 klo: 15 mennessä.

Kurssin ohjelma

 

SYKSY 2021

Sairausvakuutus, lähiopetuspäivä perjantaina 19.11.2021 toteutetaan

Zoom -sovelluksen avulla klo 9-14.

Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 tuntia. Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa käytännön työssä vastaan tulevia sairausvakuutukseen liittyviä asioita kuten matkakorvauksia, lääkekorvauksia, sairauspäivärahaa ja työkykyä. Lisäksi käsitellään valtion rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä.

Verkkokurssi alkaa 25.10.2021. Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.10.2021

klo 16 mennessä.

Viimeksi päivitetty 23.09.2022