Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Ammatillisen jatkokoulutuksen opinto-oppaat

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusten opinto-oppaiden alkuosassa on kuvattu kaikkia erikoisaloja koskevat yleiset koulutusvaatimukset. Oppaiden loppuosa sisältää erikoisalakohtaiset opetussuunnitelmat. Erikoistuvan lääkärin ja hammaslääkärin edellytetään tutustuvan yleisiin koulutusvaatimuksiin ja oman erikoisalansa vaatimuksiin. Henkilökohtaisen koulutussuunnitelman tulee olla koulutusvaatimusten mukainen.

Erikoisalojen vastuuhenkilöiden yhteystiedot

 

Ohjeet koulutuskertymän laskemiseen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa

 

Yhteiset valtakunnalliset opinto-oppaat:

Anestesiologia ja tehohoito

Gastroenterologia ja Gastroenterologinen kirurgia

Ihotaudit

Infektiosairaudet

Keuhkosairaudet ja allergologia

Kliininen farmakologia ja lääkehoito

Lastenneurologia

Lastentaudit

Naistentaudit ja synnytykset

Nefrologia

Nuorisopsykiatria

Oikeuspsykiatria

Sisätaudit

Suu- ja leukakirurgia

Terveydenhuolto

Verisuonikirurgia

Verisuonikirurgia_matriisi

Yleislääketiede_etapit

 

Yliopistokohtaiset opinto-oppaat:

Helsingin yliopisto:

 

Kirurgian runkokoulutus

Psykiatrian erikoislääkärikoulutus

 

Itä-Suomen yliopisto:

 

Oulun yliopisto:

 

Tampereen yliopisto:

 

Turun yliopisto:

 

Yhteiset valtakunnalliset opinto-oppaat:

Protetiikka ja purentafysiologia

Suu- ja leukakirurgia

Terveydenhuolto

 

 

Yliopistokohtaiset opinto-oppaat:

Helsingin yliopisto:

Suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkärikoulutuksen täydentävät opinnot Helsingin yliopistossa: 

Suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkärikoulutukseen kuuluvat lääketieteen täydentävät opinnot asetuksen 56/2015 mukaan koulutustaan suorittavalle tai lääketieteen täydentävät opinnot asetuksen 55/2020 mukaan koulutustaan suorittavalle.

 

Itä-Suomen yliopisto:

 

Oulun yliopisto:

 

Tampereen yliopisto:

 

Turun yliopisto:

 

 

Yhteiset valtakunnalliset opinto-oppaat:

Yhteiset valtakunnalliset opinto-oppaat:

 

Lisäkoulutusohjelmien opinto-opas 2021-

 

Yliopistokohtaiset opinto-oppaat:

 

Helsingin yliopisto:

 

Itä-Suomen yliopisto:

 

 

Oulun yliopisto:

 

Tampereen yliopisto:

 

Turun yliopisto:

 
 
 

Viimeksi päivitetty 23.06.2022