Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Lisäkoulutusohjelmien kuulustelu

Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien kuulustelusta huolehtii kukin lisäkoulutusala. Tiedekunnat eivät vastaa kuulustelusta aiheutuvista kustannuksista. Kuulustelijoille ei makseta kuulustelupalkkiota.

 

Lisäkoulutusalat sopivat kuulustelun käytännön järjestelyistä (aika, paikka, ilmoittautuminen, kesto, valvonta). Mikäli kuulustelu järjestetään valtakunnallisen erikoislääkärikuulustelun yhteydessä, se suoritetaan sähköisenä Exam-kuulusteluna. Lisäkoulutusohjelmien kuulusteluajankohdan löydät taulukosta (kohta lisäkoulutusohjelmat), joka löytyy valtakunnallisen kuulustelun -sivuilta. Samalta sivulta löydät myös ohjeita sähköiseen tenttimiseen sekä kuulustelukirjallisuuden.

 

Lisäkoulutusohjelmien valtakunnalliset Exam-kuulusteluajankohdat löytyvät Lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilöt voivat päättää muista arviointimenetelmistä tai järjestää erillisen kuulustelun, mikäli se katsotaan lisäkoulutusohjelman tavoitteiden mukaan paremmaksi vaihtoehdoksi.

 

Kuulusteluun ilmoittautuminen

Mikäli kuulustelu järjestetään valtakunnallisen exam-kuulustelun yhteydessä, kuulusteluun ilmoittaudutaan sekä lomakkeella että lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilölle.

 

Ilmoittautumisohjeet löytyvät valtakunnallisen kuulustelun -sivuilta.

Mikäli tentti järjestetään muuten kuin erikoislääkärikoulutuksen yhteydessä, ilmoittaudutaan koulutusohjelman vastuuhenkilölle, joka huolehtii näissä tapauksissa tenttijärjestelyt.

 

UEF: ilmoittaudu sekä vastuuhenkilölle että osoitteeseen

Kuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään 5 viikkoa ennen kuulustelutilaisuutta.
Kuulusteluun osallistuvan tulee olla rekisteröitynyt lisäkoulutusohjelmaan.

Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien kuulustelusta huolehtii kukin lisäkoulutusala.

 1. Kuulustelijat
  Lisäkoulutusohjelmien kuulustelijoina toimii alan vastuuhenkilö tai eriksen nimetyt kuulustelijat kussakin yliopistossa, missä ala on edustettuna. Kuulustelijoita on kaksi kerrallaan. Lisäkoulutusohjelman valtakunnallinen vastuuhenkilö sekä koordinaattori hankkivat kuulustelijat kuhunkin kuulusteluun. Mikäli lisäkoulutus on vain yhdessä tiedekunnassa, tämän alan vastuuhenkilö hankkii kuulustelijaparikseen alan dosentin toisesta tiedekunnasta. Tiedekunnat eivät vastaa kuulustelusta aiheutuvista kustannuksista.
   
 2. Kuulusteluvaatimukset
  Mikäli lisäkoulutusohjelma on useammassa kuin yhdessä tiedekunnassa, vastuuhenkilöiden (ja alan valtakunnallisen koordinaattorin) tulee sopia kuulusteluvaatimusten yhteneväisyydestä. Jos kuulusteluvaatimuksiin tehdään muutoksia, ne tulee hyväksyttää tiedekunnassa. Kuulusteluvaatimukset päivitetään opetussuunnitelmien päivitysten yhteydessä.
   
 3. Kuulusteluajankohdat ja -paikat
  Lisäkoulutusalat voivat sopia kuulustelun käytännön järjestelyistä: aika, paikka, ilmoittautuminen, kesto, valvonta. Jos kuulustelu halutaan valtakunnallisen erikoislääkärikuulustelun yhteyteen, siitä tulee sopia oman yliopiston opintohallinnon kanssa. Siinäkin tapauksessa alat hoitavat muut järjestelyt paitsi valvonnan.

  Lastentaudit, radiologia ja gynekologia: Kuulustelu järjestetään valtakunnallisen erikoislääkärikuulustelun yhteydessä.
   
 4. Kuulusteluun ilmoittautuminen
  Kuulusteluun ilmoittaudutaan lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilölle ja jos kuulustelu järjestetään valtakunnallisen erikoislääkärikuulustelun yhteydessä ilmoittaudu myös tiedekunnan opintohallintoon lomakkeella viimeistään viisi viikkoa ennen tenttijakson alkua. (Linkki lomakeelle löytyy ammatillisen jatkokoulutuksen verkkosivuilta: Valtakunnallinen kuulustelu.) Tiedekunnan lisäkoulutuksen vastuuhenkilön tulee huolehtia tentaattoreista ja käytännön järjestelyistä. Kuulusteluun osallistuvan tulee olla rekisteröitynyt lisäkoulutusohjelmaan. Vastuuhenkilö ilmoittaa tenttijän tiedot myös tiedekuntaan, jos kuulustelua ei järjestetä erikoislääkäeikuulustelun yhteydessä. 

  Lastentaudit: Ilmoittautuvat lomakkeen lisäksi lisäkoulutusohjelman valtakunnalliselle yhdyshenkilölle.
  Radiologia ja gynekologia: Ilmoittaudutaan oman tiedekunnan lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilölle tai mikäli paikallisesti sovittu, valtakunnalliselle koordinaattorille.
  Lisääntymislääketiede: Ilmoittautuvat lomakkeen lisäksi lisäkoulutusohjelman valtakunnalliselle yhdyshenkilölle.
   
 5. Kuulustelukysymysten asettaminen
  Kuulustelijat laativat kysymykset yhdessä. Kuulustelijoiden tulee ilmoittaa kuulustelun arvosteluperusteet (pisteytys) tentissä. Kuulustelu perustuu, paitsi koulutusohjelmassa mainittuun kirjallisuuteen, lehtiin ja lainsäädäntöön, myös siihen kunkin erikoisalan käytännön tietoon, joka koulutuksessa olevalle on kertynyt. Kuulusteltavat esiintyvät kuulusteussa joko omilla nimillään tai koodeilla (anonyymisti).
   
 6. Kuulusteluvastausten tarkastaminen
  Kumpikin kuulustelija arvostelee kaikki vastaukset itsenäisesti. Jälkimmäinen kuulustelija palauttaa vastaukset arvosteluineen kuulusteltavalle. Vastaukset on palautettava neljän viikon kuluessa. Kuulustelija antaa kuulustelun suorittamisesta kirjallisen todistuksen, josta tulee tiedottaa myös tiedekuntaan. 

  Erikoilääkärikuulustelun yhteydessä järjestettävät kuulustelut tehdään sähköisinä exam-tentteinä, jolloin arvostelu tapahtuu exam-järjestelmässä.
   
 7. Kuulustelun arvostelu
  Kuulustelut voidaan arvostella asteikolla hyväksytty/hylätty ja käyttäen pisteytystä. Kuulustelijoiden tulee neuvotella keskenään siitä, ketkä ovat kuulustelussa hyväksytty ja ketkä hylätty. Hylätyistä kuulusteluista on annettava kirjallinen vastine joko vaadittavien asiakokonaisuuksien luettelona tai henkilökohtaisena kirjallisena palautteena.
   
 8. Oikaisumenettely
  Kuulusteltava voi pyytää kirjallisesti oikaisua kuulustelun arvostelleilta kuulustelijoilta 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hän on saanut kuulustelun tulokset tietoonsa. Kuulustelijoiden tulee antaa perusteltu vastauksensa kohtuullisessa ajassa. Mikäli kuulusteltava on vielä tyytymätön päätökseen, hän voi hakea oikaisua oman tiedekuntansa säännösten mukaisesti.

Viimeksi päivitetty 21.02.2022