Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Lisäkoulutusohjelmien kuulustelu

Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien kuulustelusta huolehtii kukin lisäkoulutusala. Tiedekunnat eivät vastaa kuulustelusta aiheutuvista kustannuksista. Kuulustelijoille ei makseta kuulustelupalkkiota.

 

Lisäkoulutusalat sopivat kuulustelun käytännön järjestelyistä (aika, paikka, ilmoittautuminen, kesto, valvonta). Mikäli kuulustelu järjestetään valtakunnallisen erikoislääkärikuulustelun yhteydessä, se suoritetaan sähköisenä Exam-kuulusteluna. Lisäkoulutusohjelmien valtakunnalliset Exam-kuulusteluajankohdat löytyvät Valtakunnallisen kuulustelun -sivuilta. Samalta sivulta löydät myös kuulustelu-kirjallisuuden sekä ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

 

Lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilöt voivat päättää muista arviointimenetelmistä tai järjestää erillisen kuulustelun, mikäli se katsotaan lisäkoulutusohjelman tavoitteiden mukaan paremmaksi vaihtoehdoksi.

 

Kuulusteluun ilmoittautuminen

1. Kuulustelu valtakunnallisen erikoislääkärikuulustelun yhteydessä

Mikäli kuulustelu järjestetään valtakunnallisen Exam-kuulustelun yhteydessä, kuulusteluun ilmoittaudutaan sekä lomakkeella että lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilölle. Kuulusteluun ilmoittautumisen lisäksi tulee aina varata myös Exam-tenttipaikka oman yliopiston Exam-järjestelmän kautta.

 

Ilmoittautumisohjeet löytyvät Valtakunnallisen kuulustelun -sivuilta.

 

Lastentaudit: Ilmoittautuvat lomakkeen lisäksi lisäkoulutusohjelman valtakunnalliselle yhdyshenkilölle.
Radiologia ja gynekologia: Ilmoittaudutaan oman tiedekunnan lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilölle tai mikäli paikallisesti sovittu, valtakunnalliselle yhdyshenkilölle.
Lisääntymislääketiede: Ilmoittautuvat lomakkeen lisäksi lisäkoulutusohjelman valtakunnalliselle yhdyshenkilölle.

 

 

2. Lisäkoulutusohjelma järjestää kuulustelun itsenäisesti

Mikäli tentti järjestetään muuten kuin valtakunnallisena Exam-kuulusteluna, ilmoittaudutaan lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilölle, joka huolehtii tässä tapauksessa tenttijärjestelyistä (aika, paikka, ilmoittautuminen, kesto, valvonta).

 

UEF: ilmoittaudu sekä vastuuhenkilölle että osoitteeseen

Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien kuulustelusta huolehtii kukin lisäkoulutusala.

 

Kuulustelijat

Lisäkoulutusohjelmien kuulustelijoina toimii alan vastuuhenkilö tai eriksen nimetyt kuulustelijat kussakin yliopistossa, missä ala on edustettuna. Kuulustelijoita on kaksi kerrallaan. Lisäkoulutusohjelman valtakunnallinen vastuuhenkilö sekä koordinaattori hankkivat kuulustelijat kuhunkin kuulusteluun. Mikäli lisäkoulutus on vain yhdessä tiedekunnassa, tämän alan vastuuhenkilö hankkii kuulustelijaparikseen alan dosentin toisesta tiedekunnasta. Tiedekunnat eivät vastaa kuulustelusta aiheutuvista kustannuksista.
 

Kuulusteluvaatimukset

Mikäli lisäkoulutusohjelma on useammassa kuin yhdessä tiedekunnassa, lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilöiden tulee sopia kuulusteluvaatimusten yhteneväisyydestä. Lisäkoulutusohjelmien kuulusteluvaatimukset ovat voimassa toistaiseksi.
 

Kuulusteluajankohdat ja -paikat

Lisäkoulutusalat sopivat kuulustelun käytännön järjestelyistä (aika, paikka, ilmoittautuminen, kesto, valvonta). Mikäli kuulustelu järjestetään valtakunnallisen erikoislääkärikuulustelun yhteydessä, se suoritetaan sähköisenä Exam-kuulusteluna. Lisäkoulutusohjelmien valtakunnalliset Exam-kuulusteluajankohdat löytyvät Valtakunnallinen kuulustelu -verkkosivuilta.

 

Lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilöt voivat päättää muista arviointimenetelmistä tai järjestää erillisen kuulustelun, mikäli se katsotaan lisäkoulutus-ohjelman tavoitteiden mukaan paremmaksi vaihtoehdoksi.

 

Kuulusteluun ilmoittautuminen

Mikäli kuulustelu järjestetään valtakunnallisena Exam-kuulusteluna, kuulusteluun osallistuvan on varattava tenttipaikka oman yliopistonsa Exam-järjestelmässä. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät Valtakunnallisen kuulustelun -verkkosivuilta.


Mikäli kuulustelu järjestetään muuten kuin valtakunnallisena Exam-kuulusteluna, siihen ilmoittaudutaan lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilölle, joka huolehtii tenttijärjestelyistä.

 

Kuulustelukysymysten asettaminen

Kuulustelijat laativat kysymykset yhdessä. Kuulustelijoiden tulee ilmoittaa kuulustelun arvosteluperusteet (pisteytys) tentissä. Kuulustelu perustuu paitsi koulutusohjelmassa mainittuun kirjallisuuteen, lehtiin ja lainsäädäntöön, myös siihen kunkin erikoisalan käytännön tietoon, joka koulutuksessa olevalle on kertynyt.

 

Kuulustelun tarkastaminen ja arviointi

Kumpikin kuulustelija arvostelee vastaukset itsenäisesti. Kuulustelijoiden tulee neuvotella keskenään arvioinnista ja kuulustelun tuloksesta. Kuulustelu arvioidaan 4 viikon kuluessa. Kuulustelukysymykset voidaan pisteyttää, mutta kuulustelu kokonaisuudessaan arvostellaan arvosanalla hyväksytty tai hylätty.

 

Exam-kuulusteluissa arvostelu tapahtuu Exam-järjestelmässä ja tenttijä näkee arvioinnin kirjautumalla Exam-järjestelmään. Hylätyn tuloksen saaneet voivat halutessaan pyytää kuulusteluvastauksensa ja tehtäväkohtaiset pistemäärät sähköpostitse valtakunnalliselta tenttikoordinaattorilta.

 

Lisäkoulutusohjelmien itsenäisesti järjestämissä kuulusteluissa kuulustelija antaa kuulustelun suorittamisesta kirjallisen todistuksen, josta tulee tiedottaa myös tiedekuntaan.

 

Hylätyistä kuulusteluista on annettava kirjallinen vastine joko vaadittavien asiakokonaisuuksien luettelona tai henkilökohtaisena kirjallisena palautteena.

Oikaisumenettely

Kuulusteltava voi pyytää kirjallisesti oikaisua kuulustelun arvostelleilta kuulustelijoilta 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hän on saanut kuulustelun tulokset tietoonsa. Kuulustelijoiden tulee antaa perusteltu vastauksensa kohtuullisessa ajassa. Mikäli kuulusteltava on vielä tyytymätön päätökseen, hän voi hakea oikaisua oman tiedekuntansa säännösten mukaisesti.

Viimeksi päivitetty 08.12.2023