Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Tilastotietoa

 

Valtakunnallinen listaus aloituspaikoista ja hakijamääristä hakukierroksittain (Excel-tiedosto)

  • Taulukkoon päivitetty kevään 2024 lisähaun hakijat

 

Tilastotietoa EL ja EHL -valinnoista, syksy 2019 ja kevät 2020

 

Valtakunnalliset tilastot valituista hakijoista (Excel)

 

Tiedot haastattelujen ja opiskelijavalinnan pisterajoista (syksy 2019 - kevät 2022):

Valtakunnallinen tilasto pisterajoista hakukierroksittain (Excel).

 

Jos tarvitset lisätietoa pisteytyksestä, ole yhteydessä hakukohteen yliopiston opintohallintoon.

Erikoislääkärikoulutus

 

Valtakunnallinen tilasto valmistuneista erikoislääkäreistä 2002-2023

 

Akuuttilääketiede

Anestesiologia ja tehohoidot

Endokrinologia

Foniatria

Fysiatria

Gastroenterologia

Gastroenterologinen kirurgia

Geriatria

Ihotaudit ja allergologia

Infektiosairaudet

Kardiologia

Keuhkosairaudet ja allergologia

Kliininen farmakologia ja lääkehoito

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Kliininen hematologia

Kliininen kemia

Kliininen mikrobiologia

Kliininen neurofysiologia

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Käsikirurgia

Lastenkirurgia

Lastenneurologia

Lastentaudit

Lastenpsykiatria

Liikuntalääketiede

Naistentaudit ja synnytykset

Nefrologia

Neurokirurgia

Neurologia

Nuorisopsykiatria

Oikeuslääketiede

Oikeuspsykiatria

Ortopedia ja traumatologia

Patologia

Perinnöllisyyslääketiede

Plastiikkakirurgia

Psykiatria

Radiologia

Reumatologia

Silmätaudit

Sisätaudit

Suu- ja leukakirurgia

Sydän- ja leukakirurgia

Syöpätaudit

Terveydenhuolto

Työterveyshuolto

Urologia

Verisuonikirurgia

Yleiskirurgia

Yleislääketiede

 

 

Erikoishammaslääkärikoulutus

 

Valtakunnallinen tilasto valmistuneista erikoishammaslääkäreistä 1988 - 2023

 

Hammaslääketieteellinen diagnostiikka, suun mikrobiologia

Hammaslääketieteellinen diagnostiikka, suupatologia

Hammaslääketieteellinen diagnostiikka, suuradiologia

Hampaiston oikomishoito

Kliininen hammashoito, kariologia ja endodontia

Kliininen hammashoito, lasten hammashoito

Kliininen hammashoito, parodontologia

Kliininen hammashoito, protetiikka ja purentafysiologia

Suu- ja leukakirurgia

Terveydenhuolto

 

Viimeksi päivitetty 02.04.2024