Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Ammatillisen jatkokoulutuksen opinto-oppaat

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusten opinto-oppaiden alkuosassa on kuvattu kaikkia erikoisaloja koskevat yleiset koulutusvaatimukset. Oppaiden loppuosa sisältää erikoisalakohtaiset opetussuunnitelmat. Erikoistuvan lääkärin ja hammaslääkärin edellytetään tutustuvan yleisiin koulutusvaatimuksiin ja oman erikoisalansa vaatimuksiin. Henkilökohtaisen koulutussuunnitelman tulee olla koulutusvaatimusten mukainen.

Erikoisalojen vastuuhenkilöiden yhteystiedot

 

Ohjeet koulutuskertymän laskemiseen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa

 

Yhteiset valtakunnalliset opinto-oppaat:

Anestesiologia ja tehohoito

Gastroenterologia ja Gastroenterologinen kirurgia

Ihotaudit

Infektiosairaudet

Keuhkosairaudet ja allergologia

Kliininen farmakologia ja lääkehoito

Lastenneurologia

Lastentaudit

Naistentaudit ja synnytykset

Nefrologia

Nuorisopsykiatria

Oikeuspsykiatria

Sisätaudit

Suu- ja leukakirurgia

Terveydenhuolto

Verisuonikirurgia

Verisuonikirurgia_matriisi

Yleislääketiede_etapit

 

Yliopistokohtaiset opinto-oppaat:

Helsingin yliopisto:

 

Kirurgian runkokoulutuksen blogi

Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen blogi

 

Itä-Suomen yliopisto:

 

Oulun yliopisto:

 

Tampereen yliopisto:

 

Turun yliopisto:

 

Yhteiset valtakunnalliset opinto-oppaat:

Protetiikka ja purentafysiologia

Suu- ja leukakirurgia

Terveydenhuolto

 

 

Yliopistokohtaiset opinto-oppaat:

Helsingin yliopisto:

Suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkärikoulutuksen täydentävät opinnot Helsingin yliopistossa: 

Suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkärikoulutukseen kuuluu lääketieteen täydentävä koulutus (A56/2015) tai lääketieteen täydentävä koulutus (A55/2020).

Opintojen tulee pääsääntöisesti ajoittua erikoistumiskoulutuksen alkuun. 

 

Suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkärikoulutuksen lääketieteen täydentäviin opintoihin hakeudutaan seuraavasti: 
  • Erikoistuja ottaa ilmoittautumisen osalta yhteyttä Meilahden opiskelijapalveluihin meilahti-student@helsinki.fi, josta erikoistuja ohjataan eteenpäin. 
  • Erikoistuja tutustuu huolella koulutusohjelman rakenteeseen ja erityispiirteisiin. Erikoistujaa koskevat sama ilmoittautumismenettely, samat kynnysvaatimukset sekä kurssin ajoitus kuin peruskoulutuksen opiskelijoita.
  • Erikoistuja tekee HOPS:in suu- ja leukakirurgian vastuuhenkilön kanssa. 
  • Erikoistuja ilmoittautuu kursseille opiskelijaneuvonnasta saamiensa ohjeiden mukaisesti. 

 

Itä-Suomen yliopisto:

 

Oulun yliopisto:

 

Tampereen yliopisto:

 

Turun yliopisto:

 

 

Yhteiset valtakunnalliset opinto-oppaat:

Yhteiset valtakunnalliset opinto-oppaat:

 

Lisäkoulutusohjelmien opinto-opas 2021-

 

Yliopistokohtaiset opinto-oppaat:

 

Helsingin yliopisto:

 

Itä-Suomen yliopisto:

 

 

Oulun yliopisto:

 

Tampereen yliopisto:

 

Turun yliopisto:

 
 
 

Viimeksi päivitetty 19.05.2022