Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Ohjeet oikaisupyyntöihin

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinta

Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen yliopiston määräämältä toimielimeltä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta siten kuin hallintolaissa säädetään. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä valinnan tuloksen tallentamisesta Opintopolkuun siten, että hakija on voinut ottaa sen vastaan sähköisesti. (SähkAsL 13/2003, 19 §.)

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti sille viranomaiselle tai muulle julkista hallintotehtävää hoitavalle, joka on tehnyt päätöksen. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. (HL 434/2003, 49 d §.)

Oikaisupyynnössä hakija ilmoittaa kirjallisesti

  • nimensä ja kotikuntansa
  • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua pyytävälle voidaan toimittaa. Oikaisupyynnössä voi ilmoittaa myös sähköpostiosoitteen mainittua tarkoitusta varten,
  • mitä päätöstä hän pyytää oikaistavaksi,
  • mitä kohtaa päätöksestä hän pyytää oikaistavaksi tai
  • miten päätöstä tulisi hänen mukaansa oikaista ja
  • millä perusteilla päätöstä tulisi oikaista hänen pyytämällään tavalla.

Ei-hakukelpoiset hakijat ja opiskelijavalinnan ensimmäisessä valintavaiheessa (ennen haastattelua) karsiutuneet hakijat: Oikaisupyyntö tulee toimittaa viimeistään 14 vrk:n kuluessa opiskelijavalintapäätöksen tiedoksisaannista. Tarkista tarkka ajankohta päätöksestä. 

 

Muut valinnan tulokseen (esim. haastattelun arviointiin) oikaisua hakevat: Oikaisupyyntö tulee toimittaa viimeistään 3.1.2022 klo 15:00 mennessä. 

Kirjallinen oikaisupyyntö toimitetaan päätöksessä ohjeistetun mukaisesti hakukohteen yliopistoon. 
Sähköisesti toimitettujen tiedostojen tulee olla asiakirjamuotoisia (esim. pdf tai docx).

 

Huom. Hakija vastaa itse siitä, että oikaisupyyntö on perillä ennen määräaikaa. Pelkkä postileima ei riitä. (HL 434/2003, 17 §.)

Oikaisupyyntöä varten voit pyytää opiskelijavalinnan alkupiste-erittelyn ja haastatteluarvioinnin yhteenvedon (myöh. pisteytys) hakukohteen yliopiston hakijapalveluista/opintotoimistosta. Voit tilata kopion arviointilomakkeesta sen jälkeen, kun olet saanut tiedon valinnan tuloksen valmistumisesta. Huomaa, että arvioitsijat ovat lomakkeella antaneet kustakin arvioitavasta osa-alueesta yhteisen pistemäärän. Arviointilomake ei välttämättä sisällä muuta tietoa, eli se ei välttämättä sisällä sanallista arviointia.

 

Helsingin yliopisto

Hakijan on niin halutessaan mahdollista saada sähköpostitse oma haastatteluarvostelunsa. Pyynnön voi jättää osoitteeseen . Kirjoita otsikoksi "Erikoislääkärihaun/erikoishammaslääkärihaun haastatteluarvostelu". Kirjoita viestiin oma nimesi, syntymäaikasi ja erikoisala, johon hait. Lähetä pyyntö samasta sähköpostiosoitteesta, jonka olet ilmoittanut Opintopolun hakemuslomakkeella. Kopiot haastatteluarvostelusta toimitetaan salatulla sähköpostilla. Tilattuja kopioita ei voi tulla noutamaan henkilökohtaisesti.

 

Pyrimme lähettämään tilaamasi kopiot mahdollisimman pian tilauksesi jälkeen siinä tapauksessa, että tilaat kopiot ennen oikaisupyyntöajan päättymistä. Sen jälkeen toimittamiseen saattaa kulua pitempi aika. Priorisoimme hylättyjen hakijoiden tilauksia oikaisupyyntöaikana.

 

Arviointilomakkeita säilytetään 6 kk ajan valinnan tulosten julkaisusta, jonka jälkeen ne hävitetään. Arviointilomake on siis saatavilla 6 kk valinnan tuloksen julkaisusta.

 

Itä-Suomen yliopisto

Valintadokumentit ovat tilattavissa tästä linkistä.  Tilauksen hinta on 20,00 € sis. alv 24% (sisältää kopion/skannauksen ja lähetyksen). 

Viimeksi päivitetty 01.03.2022