Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Lomakkeet

Erikoislääkärikoulutuksen lomakkeet

Todistushakemus erikoislääkärikoulutuksesta

Todistushakemus erikoislääkärikoulutuksesta (yleislääketiede)

Eriytyvän vaiheen ohjausasiakirja (yleislääketiede)

Eriytyvän vaiheen ohjausasiakirja on pakollinen asetuksen 55/2020 mukaan yleislääketieteeseen erikoistuville ja sen käyttöä suositellaan myös aiemmin erikoistumisensa aloittaneille. 

Erikoislääkärikoulutuksen palautelomake (palauta todistusta hakiessasi vahvistus palautteen antamisesta)

 

Terveyskeskusjakso:

Pakollisen 9 kuukauden terveyskeskusjakson hyväksyttämishakemus

Terveyskeskusjakson sähköinen arviointi

Terveyskeskusjakson lokikirja (ks. Yhteiset lomakkeet) / palauta hakemuksen mukana täytetty taulukko: Terveyskeskusjakson tavoitteet ja toteutuminen 

Todistushakemus erikoislääkärikoulutuksesta

Todistushakemus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta

 

Terveyskeskusjakso: 

Pakollisen 9 kuukauden terveyskeskuskoulutuksen hyväksyttäminen erikoislääkärikoulutukseen
Terveyskeskusjakson sähköinen arviointilomake

Koulutustodistus terveyskeskuskoulutusjaksosta (ks. Yhteiset lomakkeet)

Terveyskeskusjakson lokikirja (ks. Yhteiset lomakkeet)

 

Todistushakemukset arkistoidaan 20 vuodeksi ja todistushakemuksen liitteet 10 vuodeksi.

Terveyskeskusjakso: 

Terveyskeskuksen arviointilomake

Koulutustodistus terveyskeskuskoulutusjaksosta (ks. Yhteiset lomakkeet)

Terveyskeskusjakson lokikirja (ks. Yhteiset lomakkeet)

 

Todistuksen hakeminen:

Välipäätös- ja todistushakemus erikoislääkärikoulutuksesta

Välipäätös- ja todistushakemus erikoislääkärikoulutuksesta (työterveyshuolto)

 

Kun valmistuminen on ajankohtaista (kaikki koulutukseen vaadittavat käytännön koulutukset, johtamisopinnot ja teoriakoulutus on suoritettu) sinun tulee toimittaa todistushakemus liitteineen opintohallintoon.

 

Todistushakemuksen lähettäminen opintohallintoon

Täytä hakemus huolellisesti kohta kohdalta. Liitteksi tarvitaan:

- työtodistukset kaikista niistä työjaksoista, jotka haluat sisällyttää koulutuskokonaisuuteesi. Huomioi, että työtodistuksessa tulee näkyä poissaolot ja keskeytykset (sairauslomat, aktiivivapaat, äitiyslomat, täydennyskoulutukset ym.) tai merkintä siitä ettei niitä ole

- erikoistumislaskurilla tehty laskelma käytännön koulutuksen kertymästä (excel-tiedosto)

- todistukset teoriakoulutukseen osallistumisesta

- dokumentti erikoislääkärikuulustelun hyväksymisestä (mikäli suoritus ei näy Sisu-järjestelmässä)

Mikäli olet saanut koulutuksen aikana välipäätöksen, voit merkitä todistushakemukseen vain välipäätöksen jälkeen tehdyt työjaksot ja suorittamasi teoriakoulutukset. Liitä todistukset niistä hakemukseesi. Todistushakemus liitteineen toimitetaan opintohallintoon osoitteeseen:

Tampereen yliopisto
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
EL-ja EHL-koulutus / todistushakemus
PL 100
33014 Tampereen yliopisto

 

Jos haluat lähettää hakemuksesi sähköisesti huomioithan tietoturvallisuuden.
Voit käyttää esimerkiksi Funet FileSender-tiedostonjakopalvelua

Tällöin liitteet tulee toimittaa seuraavina pdf-tiedostokokonaisuuksina:

- todistushakemustiedosto_Etunimi_Sukunimi

- työtodistukset _ Etunimi_ Sukunimi 

- teoriakoulutukset _ Etunimi_ Sukunimi

- erikoistumislaskuri (excel-tiedostona)

- muut mahdolliset todistukset  (jotka eivät näy Sisu-järjestelmässä)

Otsikoi viestisi "Todistushakemus_ Etunimi_ Sukunimi"

 

Valmistuminen ja Sisu-järjestelmä

Valmistumisprosessi on muuttunut Sisu-opintotietojärjestelmän käyttöönoton myötä. Todistushakemuksen toimittamisen lisäksi valmistumista ja todistusta haetaan myös Sisussa. Tällä hetkellä Sisussa valmistumiseen vaadittavat toimenpiteet (koulutuskokonaisuuden koostaminen opintosuunnitelmaksi, kokonaisuuksien arviointi ja todistushakemus) tehdään ohjatusti opintohallinnon opastuksella. Aikaa tähän menee noin 15 minuuttia. Sisuun kirjaudutaan tuni-tunnuksilla osoitteessa tuni.fi/sisu.

 

Ammattioikeuksien hakeminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA myöntää hakemuksesta oikeuden toimia laillistettuna lääkärinä ja erikoislääkärinä. Ammattioikeuksia sinun tulee hakea itse. 

 

Yliopiston sähköisten palveluiden käyttö valmistumisen jälkeen (sähköposti, kirjasto, ym.)

Huomioithan valmistumisen yhteydessä peruspalvelutunnuksesi sulkeutumisen seitsemän päivän kuluttua. Tarkempia tietoja valmistuvan opiskelijan tietotekniikkapalveluista saat IT-helpdeskistä.

Sähköpostilaatikon ja tunnukseen liittyvän kotihakemiston sisältö tuhotaan, joten ota itsellesi tarpeellinen aineisto talteen hyvissä ajoin!

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) lomakkeet

Opinto-oikeuden hakeminen Opintopolussa

Todistushakemus

 

Terveyskeskusjakso: 

Terveyskeskusjakson lokikirja (ks. Yhteiset lomakkeet) / palauta todistushakemuksen mukana täytetty taulukk: Terveyskeskusjakson tavoitteet ja toteutuminen

Terveyskeskusjakson sähköinen arviointi

Todistushakemus YEK-koulutuksesta

 

Terveyskeskusjakso: 

Ohjaajan nimeäminen

Koulutusjakson suunnittelu seuranta ja oppimista ohjaava arviointi

Terveyskeskusjakson sähköinen arviointilomake

Terveyskeskusjakson lokikirja (ks. Yhteiset lomakkeet)

 

 

Todistushakemukset arkistoidaan 20 vuodeksi ja todistushakemuksen liitteet 10 vuodeksi.

Opinto-oikeuden hakeminen Opintopolussa

Todistushakemus YEK-koulutuksesta

 

Terveyskeskusjakso:

Terveyskeskusjakson lokikirja (ks. Yhteiset lomakkeet)

Terveyskeskuksen arviointilomake
Koulutustodistus terveyskeskuskoulutusjaksosta (ks. Yhteiset lomakkeet)

Selvitys aikaisemmista koulutuspaikoista ja -kuukausista (ks. Yhteiset lomakkeet)

Todistushakemus YEK-koulutuksesta

 

Terveyskeskusjakso: 

Ohjaavan lääkärin nimeäminen
Terveyskeskuksen arviointilomake
Koulutustodistus terveyskeskuskoulutusjaksosta (ks. Yhteiset lomakkeet)

Selvitys aikaisemmista koulutuspaikoista ja -kuukausista (ks. Yhteiset lomakkeet)

Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien lomakkeet

Opinto-oikeuden hakulomake

 

Todistusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä palkkatoimiston toimittamat työtodistukset poissaolotietoineen (palkalliset ja palkattomat poissaolot), teoreettisen koulutuksen todistukset ja tentinsuoritusilmoitus. 

Hakemus liitteineen toimitetaan

  • joko sähköpostitse pdf-muodossa osoitteeseen ,
  • tai postitse osoitteeseen Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Lääketieteen laitos, Opintoamanuenssi, PL 1627, 70211 Kuopio.

Opinto-oikeuden hakulomake lisäkoulutusohjelmaan

 

Todistushakemus lisäkoulutusohjelmasta

 

Todistushakemukset arkistoidaan 20 vuodeksi ja todistushakemuksen liitteet 10 vuodeksi.

Opinto-oikeuden hakulomake lisäkoulutusohjelmaan

 

Todistusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä palkkatoimiston toimittamat työtodistukset poissaolotietoineen (palkalliset ja palkattomat poissaolot), teoreettisen koulutuksen todistukset ja tentinsuoritusilmoitus. 

Hakemus liitteineen toimitetaan

  • joko sähköpostitse pdf-muodossa osoitteeseen ,
  • tai postitse osoitteeseen Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, EL-ja EHL-koulutus / todistushakemus, PL 100, 33014 Tampereen yliopisto.

Erikoishammaslääkärikoulutuksen lomakkeet

Todistushakemus

Erikoishammaslääkärikoulutuksen palautelomake (palauta todistusta hakiessasi vahvistus palautteen antamisesta)

Todistushakemus erikoishammaslääkärikoulutuksesta

 

Todistushakemukset arkistoidaan 20 vuodeksi ja todistushakemuksen liitteet 10 vuodeksi.

Välipäätös- ja todistushakemus erikoishammaslääkärikoulutuksesta

 

Kun valmistuminen on ajankohtaista (kaikki koulutukseen vaadittavat käytännön koulutukset, johtamisopinnot ja teoriakoulutus on suoritettu) sinun tulee toimittaa todistushakemus liitteineen opintohallintoon.

 

Todistushakemuksen lähettäminen opintohallintoon

Täytä hakemus huolellisesti kohta kohdalta. Liitteksi tarvitaan:

- työtodistukset kaikista niistä työjaksoista, jotka haluat sisällyttää koulutuskokonaisuuteesi. Huomioi, että työtodistuksessa tulee näkyä poissaolot ja keskeytykset (sairauslomat, aktiivivapaat, äitiyslomat, täydennyskoulutukset ym.) tai merkintä siitä ettei niitä ole

- erikoistumislaskurilla tehty laskelma käytännön koulutuksen kertymästä (excel-tiedosto)

- todistukset teoriakoulutukseen osallistumisesta

- dokumentti erikoislääkärikuulustelun hyväksymisestä (mikäli suoritus ei näy Sisu-järjestelmässä)

Mikäli olet saanut koulutuksen aikana välipäätöksen, voit merkitä todistushakemukseen vain välipäätöksen jälkeen tehdyt työjaksot ja suorittamasi teoriakoulutukset. Liitä todistukset niistä hakemukseesi. Todistushakemus liitteineen toimitetaan opintohallintoon osoitteeseen:

Tampereen yliopisto
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
EL-ja EHL-koulutus / todistushakemus
PL 100
33014 Tampereen yliopisto

 

Jos haluat lähettää hakemuksesi sähköisesti huomioithan tietoturvallisuuden.
Voit käyttää esimerkiksi Funet FileSender-tiedostonjakopalvelua

Tällöin liitteet tulee toimittaa seuraavina pdf-tiedostokokonaisuuksina:

- todistushakemustiedosto_Etunimi_Sukunimi

- työtodistukset _ Etunimi_ Sukunimi 

- teoriakoulutukset _ Etunimi_ Sukunimi

- erikoistumislaskuri (excel-tiedostona)

- muut mahdolliset todistukset  (jotka eivät näy Sisu-järjestelmässä)

Otsikoi viestisi "Todistushakemus_ Etunimi_ Sukunimi"

 

Valmistuminen ja Sisu-järjestelmä

Valmistumisprosessi on muuttunut Sisu-opintotietojärjestelmän käyttöönoton myötä. Todistushakemuksen toimittamisen lisäksi valmistumista ja todistusta haetaan myös Sisussa. Tällä hetkellä Sisussa valmistumiseen vaadittavat toimenpiteet (koulutuskokonaisuuden koostaminen opintosuunnitelmaksi, kokonaisuuksien arviointi ja todistushakemus) tehdään ohjatusti opintohallinnon opastuksella. Aikaa tähän menee noin 15 minuuttia. Sisuun kirjaudutaan tuni-tunnuksilla osoitteessa tuni.fi/sisu.

 

Ammattioikeuksien hakeminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA myöntää hakemuksesta oikeuden toimia laillistettuna lääkärinä ja erikoislääkärinä. Ammattioikeuksia sinun tulee hakea itse. 

 

Yliopiston sähköisten palveluiden käyttö valmistumisen jälkeen (sähköposti, kirjasto, ym.)

Huomioithan valmistumisen yhteydessä peruspalvelutunnuksesi sulkeutumisen seitsemän päivän kuluttua. Tarkempia tietoja valmistuvan opiskelijan tietotekniikkapalveluista saat IT-helpdeskistä.

Sähköpostilaatikon ja tunnukseen liittyvän kotihakemiston sisältö tuhotaan, joten ota itsellesi tarpeellinen aineisto talteen hyvissä ajoin!

Koulutuspaikkasopimukset ja kouluttajaoikeudet

Koulutuspaikkasopimus (ks. Koulutuspaikkasopimukset ja kouluttajaoikeudet / Yhteiset lomakkeet) 

 

Henkilökohtainen koulutussopimus

Ilmoitus koulutuspaikan kouluttajavaihdoksesta

Koulutuspaikkasopimus (ks. Yhteiset lomakkeet)

Henkilökohtainen koulutussopimus ja koulutussuunnitelma

 

Yleislääketieteen koulutuspaikkasopimus

Työterveyshuollon koulutuspaikkasopimukset ja kouluttajaoikeuksien hakeminen (ks. Yhteiset lomakkeet)

Koejakso

Siirtyminen vanhan asetuksen mukaisesta koulutuksesta uuden asetusmuutoksen 55/2020 mukaiseen koulutukseen

Opinto-oikeudesta luopuminen

Opinto-oikeudesta luopuminen

 

Opinto-oikeudesta luopuminen asetuksen (678/1998) mukaiseen erikoislääkärikoulutukseen tai ilmoitus aikomuksesta valmistua asetuksen (678/1998) mukaan 31.12.2022 mennessä

Halutessasi luopua opinto-oikeudestasi, olethan ensin yhteydessä (el- ja ehl-koulutuksessa olevat) tai (YEK-koulutuksessa olevat).

Luopuminen opinto-oikeudesta tehdään OSAT-järjestelmässä

Erikoisalakohtaiset lokikirjat

Työterveyshuollon lokikirja (Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto)

Kaikki tiedostot ovat joko docx- tai pdf-muotoisia.

Viimeksi päivitetty 14.10.2021