Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Lomakkeet

Sivun lomakkeet avautuvat uuteen välilehteen (pdf) tai Word-ohjelmassa.

Erikoislääkärikoulutuksen lomakkeet

Opinto-oikeushakemus Opintopolku-hakujärjestelmässä

 

Terveyskeskusjakso: 

Koulutustodistus terveyskeskuskoulutusjaksosta

Terveyskeskusjakson lokikirja

Vastaanoton havainnointi Mottagningsobservation
Potilastapauskeskustelu

 

Terveyskeskuskoulutusjakson arviointilomakkeet

Täytä sen yliopiston arviointilomake, jonka alueella jakso on tehty (ks. yliopistojen koulutusterveyskeskukset).

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto 

 

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen ohjauksen ja arvioinnin työvälineitä

Osaamisen arviointi yleislääketieteessä -ohje

Koulutusjakson suunnitelma -lomake ja koulutusjakson suunnitelma -lomakkeen täyttöohjeita.

Käytä erillistä ohjetiedostoa, jos lomakkeen kommenttitoiminnolla lisätyt ohjeet eivät avaudu oikein. Lomake toimii parhaiten Adobe Acrobat Readerilla. 

 

Koulutusjakson sähköisen arvioinnin linkit löytyvät lomakkeesta. Täytä lomake siihen yliopistoon, jossa sinulla on opinto-oikeus. Koulutusjakson sähköinen arviointi annetaan aina koulutusjakson suunnitelman vaihtuessa. 

 

Potilastapauskeskustelu

Potilaspalaute

Vastaanoton havainnointi Mottagningsobservation

Yhteistyötaitojen itsearviointi

Yhteistyötaitojen työyhteisöarviointi

Yleislääketieteeseen erikoistuvan etapit

 

 

Muut erikoislääkärikoulutuksen ohjauksen ja arvioinnin työvälineet

Täytettävä mallipohja henkilökohtaisesta koulutussuunnitelmasta  pdf-lomake/ word-lomake

(Erikoisaloilla voi olla käytössä myös omia pohjia henkilökohtaisesta koulutussuunnitelmasta) 

Todistushakemus erikoislääkärikoulutuksesta

Todistushakemus erikoislääkärikoulutuksesta (yleislääketiede)

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen ohjausasiakirja

Ohjausasiakirja on pakollinen asetuksen 55/2020 mukaan yleislääketieteeseen erikoistuville ja sen käyttöä suositellaan myös aiemmin erikoistumisensa aloittaneille. Täytä myös sähköinen arviointi koulutusjaksosta. Ohjausasiakirja on muuttunut koulutusjakson suunnitelmaksi. Jatkossa käytetään tätä suunnitelmalomaketta ja siinä olevaa sähköisen arvioinnin linkkiä (ks. Yhteiset lomakkeet). 

 

Erikoislääkärikoulutuksen palautelomake (palauta todistusta hakiessasi vahvistus palautteen antamisesta)

 

Terveyskeskusjakso:

Pakollisen 9 kuukauden terveyskeskusjakson hyväksyttämishakemus

9 kuukauden terveyskeskusjakson hakemus löytyy myös ELSA-järjestelmästä

Terveyskeskusjakson sähköinen arviointi (ks. Yhteiset lomakkeet)

Koulutustodistus terveyskeskuskoulutusjaksosta (ks. Yhteiset lomakkeet)

Terveyskeskusjakson lokikirja (ks. Yhteiset lomakkeet) 

Todistushakemus erikoislääkärikoulutuksesta

Todistushakemus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta

 

Terveyskeskusjakso: 

Pakollisen 9 kuukauden terveyskeskuskoulutuksen hyväksyttäminen erikoislääkärikoulutukseen
Terveyskeskusjakson sähköinen arviointilomake

Koulutustodistus terveyskeskuskoulutusjaksosta (ks. Yhteiset lomakkeet)

Terveyskeskusjakson lokikirja (ks. Yhteiset lomakkeet)

 

Todistushakemukset arkistoidaan 20 vuodeksi ja todistushakemuksen liitteet 10 vuodeksi.

Terveyskeskusjakso: 

Terveyskeskuksen arviointilomake

Koulutustodistus terveyskeskuskoulutusjaksosta (ks. Yhteiset lomakkeet)

Terveyskeskusjakson lokikirja (ks. Yhteiset lomakkeet)

 

Todistuksen hakeminen:

Todistushakemus erikoislääkärikoulutuksesta

Todistushakemus erikoislääkärikoulutuksesta (työterveyshuolto)

 

Koulutuskertymää voi seurata ELSA-järjestelmässä. Välipäätöksiä ei tehdä enää ELSAn käyttöönoton jälkeen.

 

Kun valmistuminen on ajankohtaista (kaikki koulutukseen vaadittavat käytännön koulutukset, johtamisopinnot ja teoriakoulutus on suoritettu) sinun tulee toimittaa todistushakemus liitteineen opintohallintoon.

 

Todistushakemuksen lähettäminen opintohallintoon

 

Erikoistuvat, jotka valmistuvat ennen syyslukukautta 2023, voivat jättää todistushakemuksen liitteineen tiedekuntaan joko paperisena, sähköisenä tai ELSAn kautta (ks. alla).  Tämän jälkeen kaikki valmistumishakemukset tehdään ELSAssa.

 

ELSA - Erikoistuvien seuranta- ja arviointipalvelu (avautuu uuteen välilehteen)

 

Paperilomake

 

Täytä hakemus huolellisesti kohta kohdalta. Liitteeksi tarvitaan:

- työtodistukset kaikista niistä työjaksoista, jotka haluat sisällyttää koulutuskokonaisuuteesi. Huomioi, että työtodistuksessa tulee näkyä poissaolot ja keskeytykset (sairauslomat, aktiivivapaat, äitiyslomat, täydennyskoulutukset ym.) tai merkintä siitä ettei niitä ole

- erikoistumislaskurilla tehty laskelma käytännön koulutuksen kertymästä (excel-tiedosto)

- todistukset teoriakoulutukseen osallistumisesta

- dokumentti erikoislääkärikuulustelun hyväksymisestä (mikäli suoritus ei näy Sisu-järjestelmässä)

Mikäli olet saanut koulutuksen aikana välipäätöksen, voit merkitä todistushakemukseen vain välipäätöksen jälkeen tehdyt työjaksot ja suorittamasi teoriakoulutukset. Liitä todistukset niistä hakemukseesi. Todistushakemus liitteineen toimitetaan opintohallintoon osoitteeseen:

Tampereen yliopisto
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
EL-ja EHL-koulutus / todistushakemus
PL 100
33014 Tampereen yliopisto

 

Sähköinen hakemus

 

Jos haluat lähettää hakemuksesi sähköisesti huomioithan tietoturvallisuuden.
Voit käyttää esimerkiksi Funet FileSender-tiedostonjakopalvelua

Tällöin liitteet tulee toimittaa seuraavina pdf-tiedostokokonaisuuksina:

- todistushakemustiedosto_Etunimi_Sukunimi

- työtodistukset _ Etunimi_ Sukunimi 

- teoriakoulutukset _ Etunimi_ Sukunimi

- erikoistumislaskuri (excel-tiedostona)

- muut mahdolliset todistukset  (jotka eivät näy Sisu-järjestelmässä)

Otsikoi viestisi "Todistushakemus_ Etunimi_ Sukunimi"

Lähetä asiointisähköpostiin: met.ammatillinen.jatkokoulutus.tau@tuni.fi

 

Valmistuminen ja Sisu-järjestelmä

 

Todistushakemuksen toimittamisen lisäksi valmistumista ja todistusta haetaan myös Sisussa sen jälkeen kun vastuuhenkilö on hyväksynyt koulutuskokonaisuuden. Opintohallinto ottaa erikoistuvaan erikseen yhteyttä ja ohjeistaa valmistumishakemuksen tekemisen. Valmistumishakemuksen tekemisestä on ohjevideo. Sisuun kirjaudutaan tuni-tunnuksilla osoitteessa tuni.fi/sisu.

 

Ammattioikeuksien hakeminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA myöntää hakemuksesta oikeuden toimia laillistettuna lääkärinä ja erikoislääkärinä. Ammattioikeuksia sinun tulee hakea itse. 

 

Yliopiston sähköisten palveluiden käyttö valmistumisen jälkeen (sähköposti, kirjasto, ym.)

Huomioithan valmistumisen yhteydessä peruspalvelutunnuksesi sulkeutumisen 14 päivän kuluttua valmistumispäivästä. Tarkempia tietoja valmistuvan opiskelijan tietotekniikkapalveluista saat IT-helpdeskistä.

Sähköpostilaatikon ja tunnukseen liittyvän kotihakemiston sisältö tuhotaan, joten ota itsellesi tarpeellinen aineisto talteen hyvissä ajoin!

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) lomakkeet

Opinto-oikeuden hakeminen Opintopolussa

Todistushakemus

 

Terveyskeskusjakso: 

Terveyskeskusjakson lokikirja (ks. Yhteiset lomakkeet) 

Koulutustodistus terveyskeskuskoulutusjaksosta (ks. Yhteiset lomakkeet)

Terveyskeskusjakson sähköinen arviointi (ks. Yhteiset lomakkeet)

Todistushakemus YEK-koulutuksesta

 

Terveyskeskusjakso: 

Ohjaajan nimeäminen

Koulutusjakson suunnittelu seuranta ja oppimista ohjaava arviointi

Terveyskeskusjakson sähköinen arviointilomake

Terveyskeskusjakson lokikirja (ks. Yhteiset lomakkeet)

 

 

Todistushakemukset arkistoidaan 20 vuodeksi ja todistushakemuksen liitteet 10 vuodeksi.

Opinto-oikeuden hakeminen Opintopolussa

 

Terveyskeskusjakso:

Terveyskeskusjakson lokikirja (ks. Yhteiset lomakkeet)

Terveyskeskuksen arviointilomake
Koulutustodistus terveyskeskuskoulutusjaksosta (ks. Yhteiset lomakkeet)

Selvitys aikaisemmista koulutuspaikoista ja -kuukausista (ks. Yhteiset lomakkeet)

 

Todistushakemus YEK-koulutuksesta

Kun valmistuminen on ajankohtaista (kaikki koulutukseen vaadittavat käytännön koulutukset ja teoriakoulutus on suoritettu) sinun tulee toimittaa todistushakemus liitteineen opintohallintoon.

 

Todistushakemuksen lähettäminen opintohallintoon

Täytä hakemus huolellisesti kohta kohdalta. Liitteeksi tarvitaan:

- työtodistukset kaikista niistä työjaksoista, jotka haluat sisällyttää koulutuskokonaisuuteesi. Huomioi, että työtodistuksessa tulee näkyä poissaolot ja keskeytykset (sairauslomat, aktiivivapaat, äitiyslomat, täydennyskoulutukset ym.) tai merkintä siitä, ettei niitä ole

- erikoistumislaskurilla tehty laskelma käytännön koulutuksen kertymästä (excel-tiedosto)

- todistus teoriakoulutuksen (sosiaalivakuutus ja sairausvakuutus) opintosuorituksesta, mikäli olet suorittanut ne muussa yliopistossa. Muutoin tarkista, että teoriakoulutuksen opintosuoritusmerkinnät näkyvät Sisu-järjestelmässä.

Todistushakemus liitteineen toimitetaan opintohallintoon osoitteeseen:

Voit käyttää esimerkiksi Funet FileSender-tiedostonjakopalvelua

 

Liitteet tulee toimittaa seuraavina pdf-tiedostokokonaisuuksina:

- YEK-todistushakemustiedosto_Etunimi_Sukunimi

- työtodistukset _ Etunimi_ Sukunimi 

(- teoriakoulutukset _ Etunimi_ Sukunimi)

- erikoistumislaskuri (excel-tiedostona)

Otsikoi viestisi "YEK-todistushakemus_ Etunimi_ Sukunimi"

 

Yliopiston sähköisten palveluiden käyttö valmistumisen jälkeen (sähköposti, kirjasto, ym.)

Huomioithan valmistumisen yhteydessä peruspalvelutunnuksesi sulkeutumisen seitsemän päivän kuluttua. Tarkempia tietoja valmistuvan opiskelijan tietotekniikkapalveluista saat IT-helpdeskistä.

Sähköpostilaatikon ja tunnukseen liittyvän kotihakemiston sisältö tuhotaan, joten ota itsellesi tarpeellinen aineisto talteen hyvissä ajoin!

Todistushakemus YEK-koulutuksesta

 

Terveyskeskusjakso: 

Ohjaavan lääkärin nimeäminen
Terveyskeskuksen arviointilomake
Koulutustodistus terveyskeskuskoulutusjaksosta (ks. Yhteiset lomakkeet)

Selvitys aikaisemmista koulutuspaikoista ja -kuukausista (ks. Yhteiset lomakkeet)

Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien lomakkeet

Opinto-oikeuden hakulomake

 

Todistusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä palkkatoimiston toimittamat työtodistukset poissaolotietoineen (palkalliset ja palkattomat poissaolot), teoreettisen koulutuksen todistukset ja tentinsuoritusilmoitus. 

Hakemus liitteineen toimitetaan

  • joko sähköpostitse pdf-muodossa osoitteeseen ,
  • tai postitse osoitteeseen Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Lääketieteen laitos, Opintoamanuenssi, PL 1627, 70211 Kuopio.

Opinto-oikeuden hakulomake lisäkoulutusohjelmaan

 

Todistusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä palkkatoimiston toimittamat työtodistukset poissaolotietoineen (palkalliset ja palkattomat poissaolot), teoreettisen koulutuksen todistukset ja tentinsuoritusilmoitus. 

Hakemus liitteineen toimitetaan

  • joko sähköpostitse pdf-muodossa osoitteeseen ,
  • tai postitse osoitteeseen Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, EL-ja EHL-koulutus / todistushakemus, PL 100, 33014 Tampereen yliopisto.

Erikoishammaslääkärikoulutuksen lomakkeet

Muut erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjauksen ja arvioinnin työvälineet

Täytettävä mallipohja henkilökohtaisesta koulutussuunnitelmasta  pdf-lomake/ word-lomake

(Erikoisaloilla voi olla käytössä myös omia pohjia henkilökohtaisesta koulutussuunnitelmasta) 

Todistushakemus

Erikoishammaslääkärikoulutuksen palautelomake (palauta todistusta hakiessasi vahvistus palautteen antamisesta)

Todistushakemus erikoishammaslääkärikoulutuksesta

 

Todistushakemukset arkistoidaan 20 vuodeksi ja todistushakemuksen liitteet 10 vuodeksi.

Välipäätös- ja todistushakemus erikoishammaslääkärikoulutuksesta

 

Kun valmistuminen on ajankohtaista (kaikki koulutukseen vaadittavat käytännön koulutukset, johtamisopinnot ja teoriakoulutus on suoritettu) sinun tulee toimittaa todistushakemus liitteineen opintohallintoon.

 

Todistushakemuksen lähettäminen opintohallintoon

Täytä hakemus huolellisesti kohta kohdalta. Liitteksi tarvitaan:

- työtodistukset kaikista niistä työjaksoista, jotka haluat sisällyttää koulutuskokonaisuuteesi. Huomioi, että työtodistuksessa tulee näkyä poissaolot ja keskeytykset (sairauslomat, aktiivivapaat, äitiyslomat, täydennyskoulutukset ym.) tai merkintä siitä ettei niitä ole

- erikoistumislaskurilla tehty laskelma käytännön koulutuksen kertymästä (excel-tiedosto)

- todistukset teoriakoulutukseen osallistumisesta

- dokumentti erikoislääkärikuulustelun hyväksymisestä (mikäli suoritus ei näy Sisu-järjestelmässä)

Mikäli olet saanut koulutuksen aikana välipäätöksen, voit merkitä todistushakemukseen vain välipäätöksen jälkeen tehdyt työjaksot ja suorittamasi teoriakoulutukset. Liitä todistukset niistä hakemukseesi. Todistushakemus liitteineen toimitetaan opintohallintoon osoitteeseen:

Tampereen yliopisto
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
EL-ja EHL-koulutus / todistushakemus
PL 100
33014 Tampereen yliopisto

 

Jos haluat lähettää hakemuksesi sähköisesti huomioithan tietoturvallisuuden.
Voit käyttää esimerkiksi Funet FileSender-tiedostonjakopalvelua

Tällöin liitteet tulee toimittaa seuraavina pdf-tiedostokokonaisuuksina:

- todistushakemustiedosto_Etunimi_Sukunimi

- työtodistukset _ Etunimi_ Sukunimi 

- teoriakoulutukset _ Etunimi_ Sukunimi

- erikoistumislaskuri (excel-tiedostona)

- muut mahdolliset todistukset  (jotka eivät näy Sisu-järjestelmässä)

Otsikoi viestisi "Todistushakemus_ Etunimi_ Sukunimi"

 

Valmistuminen ja Sisu-järjestelmä

Valmistumisprosessi on muuttunut Sisu-opintotietojärjestelmän käyttöönoton myötä. Todistushakemuksen toimittamisen lisäksi valmistumista ja todistusta haetaan myös Sisussa. Tällä hetkellä Sisussa valmistumiseen vaadittavat toimenpiteet (koulutuskokonaisuuden koostaminen opintosuunnitelmaksi, kokonaisuuksien arviointi ja todistushakemus) tehdään ohjatusti opintohallinnon opastuksella. Aikaa tähän menee noin 15 minuuttia. Sisuun kirjaudutaan tuni-tunnuksilla osoitteessa tuni.fi/sisu.

 

Ammattioikeuksien hakeminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA myöntää hakemuksesta oikeuden toimia laillistettuna lääkärinä ja erikoislääkärinä. Ammattioikeuksia sinun tulee hakea itse. 

 

Yliopiston sähköisten palveluiden käyttö valmistumisen jälkeen (sähköposti, kirjasto, ym.)

Huomioithan valmistumisen yhteydessä peruspalvelutunnuksesi sulkeutumisen seitsemän päivän kuluttua. Tarkempia tietoja valmistuvan opiskelijan tietotekniikkapalveluista saat IT-helpdeskistä.

Sähköpostilaatikon ja tunnukseen liittyvän kotihakemiston sisältö tuhotaan, joten ota itsellesi tarpeellinen aineisto talteen hyvissä ajoin!

Koulutuspaikkasopimukset ja kouluttajaoikeudet

Koulutuspaikkasopimus

 

Helsingin yliopiston koulutuspaikkasopimuksen e-lomake löytyy Helsingin yliopiston alta.

Oulun yliopiston koulutuspaikkasopimuspohja löytyy Oulun yliopiston alta.

 

Yleislääketieteen henkilökohtainen koulutussopimus 

Helsingin yliopiston YLE-erikoistuvat täyttävät Helsingin yliopiston henkilökohtaisen koulutussopimuksen e-lomakkeen

 

Työterveyshuollon koulutuspaikkasopimukset ja kouluttajaoikeuksien hakeminen

 

 

Koulutuspaikkasopimus (ks. Yhteiset lomakkeet)

Henkilökohtainen koulutussopimus ja koulutussuunnitelma

 

Työterveyshuollon koulutuspaikkasopimukset ja kouluttajaoikeuksien hakeminen (ks. Yhteiset lomakkeet)

Koejakso

Suosittelemme täyttämään koejaksosopimuksen ELSA-järjestelmässä

Ohjevideot sopimuksen tekemiseen ELSAssa.

Toissijaisesti voit täyttää Koejakson koulutussopimuksen paperilla.

 

Koejakson arviointi (täytettävissä myös ELSAssa)

 

Yleislääketiede:

Yleislääketieteen koejakson koulutussopimus

Yleislääketieteen koejakson arviointi 

Vastaanoton havainnointi (pdf / täytettävä pdf)

 

Lisäajan hakeminen: 

Koejakson lisäaikahakemus

Helsingin yliopiston koejakson lisäaikahakemus löytyy Helsingin yliopiston alta.

Oulun yliopiston koejakson lisäaikahakemus löytyy Oulun yliopiston alta.

 

 

 

Yleislääketiede:

Observation under mottagning

 

Lisäajan hakeminen:

Koejakson lisäaikahakemus, e-lomake

 

HUOM! Lisäaikahakemus tulee jättää viimeistään kuukautta ennen määräaikaisen opinto-oikeuden päättymistä.
Jos opinto-oikeutesi päättyy kesällä (31.7.), hakemus jätetään 15.6. mennessä. 

Koejakson lisäajan hakeminen:

Koejaksolle voit hakea lisäaikaa EL-EHL_Määräaikaisen opinto-oikeuden lisäaikahakemus -lomakkeella e-Forms-järjestelmässä.

Lisätietoa e-Forms - Oulun yliopiston sähköisestä lomakejärjestelmästä

Siirtyminen vanhan asetuksen mukaisesta koulutuksesta uuden asetusmuutoksen 55/2020 mukaiseen koulutukseen

Opinto-oikeudesta luopuminen

Halutessasi luopua opinto-oikeudestasi, olethan ensin yhteydessä (el- ja ehl-koulutuksessa olevat) tai (YEK-koulutuksessa olevat).

Luopuminen opinto-oikeudesta tehdään eForms-järjestelmässä

Erikoisalakohtaiset lokikirjat

Työterveyshuollon lokikirja (Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto)

Erikoisalakohtaisia lokikirjoja voi tiedustella erikoisalan vastuuhenkilöltä.

 

Tiedekunnan tiedossa olevat lokikirjat: 

Viimeksi päivitetty 21.03.2023