Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Lomakkeet

Erikoislääkärikoulutuksen lomakkeet

Opinto-oikeushakemus Opintopolku-hakujärjestelmässä

Koulutustodistus terveyskeskuskoulutusjaksosta

Todistushakemus erikoislääkärikoulutuksesta

Eriytyvän vaiheen ohjausasiakirja (yleislääketiede)

Eriytyvän vaiheen ohjausasiakirja on pakollinen asetuksen 55/2020 mukaan yleislääketieteeseen erikoistuville ja sen käyttöä suositellaan myös aiemmin erikoistumisensa aloittaneille. 

 

Terveyskeskusjakso:

Pakollisen 9 kuukauden terveyskeskusjakson hyväksyttämishakemus

Terveyskeskusjakson sähköinen arviointi

Lokikirja / palauta hakemuksen mukana täytetty taulukko 1: Terveyskeskusjaksoni tavoitteet ja toteutuminen (päivitetty lokikirja lisätään tähän mahdollisimman pian)

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) lomakkeet

Opinto-oikeuden hakeminen Opintopolussa (hakulomake 1.8.2021 klo 08:00 alkaen täällä)

Todistushakemus

 

Terveyskeskusjakso: 

Lokikirja / palauta todistushakemuksen mukana täytetty taulukko 1: Terveyskeskusjaksoni tavoitteet ja toteutuminen (päivitetty lokikirja lisätään tähän mahdollisimman pian)

Terveyskeskusjakson sähköinen arviointi

Opinto-oikeuden hakeminen Opintopolussa

Todistushakemus YEK-koulutuksesta

 

Terveyskeskusjakso:

Lokikirja

Terveyskeskuksen arviointilomake
Koulutustodistus terveyskeskuskoulutusjaksosta (ks. Yhteiset lomakkeet)

Selvitys aikaisemmista koulutuspaikoista ja -kuukausista (ks. Yhteiset lomakkeet)

Todistushakemus YEK-koulutuksesta

 

Terveyskeskusjakso: 

Ohjaavan lääkärin nimeäminen
Terveyskeskuksen arviointilomake
Koulutustodistus terveyskeskuskoulutusjaksosta (ks. Yhteiset lomakkeet)

Selvitys aikaisemmista koulutuspaikoista ja -kuukausista (ks. Yhteiset lomakkeet)

Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien lomakkeet

Opinto-oikeuden hakulomake

 

Todistusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä palkkatoimiston toimittamat työtodistukset poissaolotietoineen (palkalliset ja palkattomat poissaolot), teoreettisen koulutuksen todistukset ja tentinsuoritusilmoitus. 

Hakemus liitteineen toimitetaan

  • joko sähköpostitse pdf-muodossa osoitteeseen ,
  • tai postitse osoitteeseen Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Lääketieteen laitos, Opintoamanuenssi, PL 1627, 70211 Kuopio.

Opinto-oikeuden hakulomake lisäkoulutusohjelmaan

 

Todistusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä palkkatoimiston toimittamat työtodistukset poissaolotietoineen (palkalliset ja palkattomat poissaolot), teoreettisen koulutuksen todistukset ja tentinsuoritusilmoitus. 

Hakemus liitteineen toimitetaan

  • joko sähköpostitse pdf-muodossa osoitteeseen ,
  • tai postitse osoitteeseen Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, EL-ja EHL-koulutus / todistushakemus, PL 100, 33014 Tampereen yliopisto.

Erikoishammaslääkärikoulutuksen lomakkeet

Koulutuspaikkasopimukset ja kouluttajaoikeudet

Koulutuspaikkasopimus (ks. Koulutuspaikkasopimukset ja kouluttajaoikeudet / Yhteiset lomakkeet) 

 

Henkilökohtainen koulutussopimus

Ilmoitus koulutuspaikan kouluttajavaihdoksesta

Koulutuspaikkasopimus (ks. Yhteiset lomakkeet)

Henkilökohtainen koulutussopimus ja koulutussuunnitelma

 

Yleislääketieteen koulutuspaikkasopimus

Työterveyshuollon koulutuspaikkasopimukset ja kouluttajaoikeuksien hakeminen (ks. Yhteiset lomakkeet)

Koejakso

Siirtyminen vanhan asetuksen mukaisesta koulutuksesta uuden asetusmuutoksen 55/2020 mukaiseen koulutukseen

Opinto-oikeudesta luopuminen

Opinto-oikeudesta luopuminen

 

Opinto-oikeudesta luopuminen asetuksen (678/1998) mukaiseen erikoislääkärikoulutukseen tai ilmoitus aikomuksesta valmistua asetuksen (678/1998) mukaan 31.12.2022 mennessä

Halutessasi luopua opinto-oikeudestasi, olethan ensin yhteydessä (el- ja ehl-koulutuksessa olevat) tai (YEK-koulutuksessa olevat).

Luopuminen opiskelupaikasta tehdään OSAT-järjestelmässä

Erikoisalakohtaiset lokikirjat

Työterveyshuollon lokikirja (Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto)

Kaikki tiedostot ovat joko docx- tai pdf-muotoisia.

Viimeksi päivitetty 27.07.2021