Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Johtamisopinnot

Sosiaali-ja terveysministeriön asetus (56/2015, muutettu 55/2020) erikoislääkäri-ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta määrittelee yhdeksi koulutuksen tavoitteeksi antaa valmiudet terveydenhuollon johtamiseen, hallintoon, suunnitteluun, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin työyhteisössä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi, kaikille erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen 1.8.2009 tai sen jälkeen opinto-oikeuden saaneille koulutukseen kuuluu pakollisena kymmenen opintopisteen (10 op) laajuiset johtamisopinnot, jotka voi suorittaa missä koulutuksen vaiheessa tahansa.

 

Valtakunnallisesti on määritelty yhteiset ydinopetusteemat ja koulutuksen rakenne, joka muodostuu lähiopetusjaksoista, portfolio-työskentelystä sekä valinnaisista opinnoista. Opintojen aihealueita ovat henkilöstöjohtaminen, vuorovaikutus ja viestintä, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, toiminta ja juridiikka, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä sekä terveydenhuollon rahoitus. Kukin viidestä erikoislääkärikoulutusta antavasta yliopistosta ohjeistaa tarkemmat johtamisopintojen suoritusvaatimukset autonomisesti, valtakunnallisesti sovittujen tavoitteiden pohjalta.

 

Johtamisopintojen suorittamisen jälkeen erikoistuva:

 • omaa hyvät vuorovaikutustaidot ja riittävät oman työn hallinnan taidot
 • omaa perusvalmiudet itsensä ja moniammatillisen tiimin johtamiseen
 • osaa toimia lähiesimiehenä ja alaisena
 • osaa toimia lääkäriasiantuntijana
 • osaa määritellä tehtäviinsä liittyvät juridiset vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
 • osaa kuvata palvelujärjestelmän eri osien tehtävät
 • osaa vertailla eri diagnostiikka- ja hoitomuotojen kustannuksia ja vaikuttavuutta
 • osaa kehittää oman erikoisalansa ja työyhteisönsä toimintaa
 • osaa vertailla eri toimintasektoreiden työskentelytapoja

Johtamisopinnot 10 op

Moniammatillinen johtamiskoulutus on pakollinen osa erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on antaa vaadittava teoreettinen taustatieto, jota tarvitaan lähijohtajan tehtävissä lääketieteen aloilla. Koulutukseen voivat osallistua myös muut terveydenhuollon ammattilaiset.  

 

Hakeminen

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2021-2022 elokuussa WebOodissa tunnisteella 4411090

 

Koulutuksen ajankohdat ja teemat 2021-22

 • ke 15.9.2021 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa
 • lokakuu vielä avoin, päivitetään tähän myöhemmin
 • ke 17.11.2021 Työelämä ja laki
 • ke 8.12.2021 Terveydenhuoltojärjestelmä
 • ke 19.1.2022 Terveystaloustieteellinen näkökulma 
 • ke 23.2.2022 Johtamisen merkitys potilasturvallisuudessa
 • ke 16.3.2022 Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja aineeton pääoma
 • to 7.4.2022 Lean -ajattelu ja prosessien johtaminen terveydenhuollossa

 

Todistus

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija saa merkinnän opintorekisteriin. Erillistä todistusta ei lähetetä.

 

Lähijohtajapätevyyskoulutus 30 op

Hakeminen lähijohtajapätevyyteen vaadittavaan kokonaisuuteen

Lääketieteen laitos järjestää lähijohtajan pätevyyden antavan koulutuspaketin. Koulutus (20 op) täydentää erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikoulutukseen sisältyvän pakollisen moniammatillisen johtamiskoulutuksen (10 op) lähijohtajan pätevyyden antavaksi koulutukseksi (yht. 30 op).

Koulutus (20 op) koostuu seuraavista:

Koulutus suoritetaan kahden vuoden aikana. Koulutukseen valitaan enintään 30 henkilöä.

Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen (liitteeksi esimiehen perustelut sekä kuvaus kehittämistehtävästä) osoitetaan professori Jukka Pelkoselle ja lähetetään amanuenssi Ella Koistiselle osoitteeseen:

tai

Itä-Suomen yliopisto 
Terveystieteiden tiedekunta / Lääketieteen laitos
Amanuenssi Ella Koistinen
PL 1627 
70211 Kuopio

 

Haku on päättynyt 16.4.2021.

 

Koulutukseen voivat hakea:

1.10 opintopisteen laajuisen (erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikoulutukseen sisältyvän pakollisen) koulutuksen suorittaneet lääkärit ja hammaslääkärit sekä ne, joilla 10 op:n koulutus on valmistumassa kevään aikana.

2. Lisäksi koulutukseen voidaan ottaa tällä hetkellä julkisen terveydenhuollon tehtävissä työskentelevät lääkärit ja hammaslääkärit, joilla on jo hallinnollista kokemusta, mutta heillä ei ole ollut erikoistumisaikana mahdollisuutta 10 op:n moniammatillisen johtamiskoulutuksen suorittamiseen.

3. Koulutukseen voivat hakea myös muiden terveydenhuollon ammattiryhmien edustajat, jotka ovat suorittaneet yllä mainitun 10 op:n johtamiskoulutuksen.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa, niin valintakriteerinä käytetään edellä mainittua järjestystä.

Lähijohtajakoulutuksen opetus on koulutettaville maksuton.

 

Todistus

Lähijohtajapätevyystodistusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostilla tai postitse. Hakemukseen on liitettävä kaikkien suoritusten todistukset tai muu kirjallinen selvitys. Liitteitä ei palauteta. Hakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen: 

Itä-Suomen yliopisto 
Terveystieteiden tiedekunta / Lääketieteen laitos
Amanuenssi Ella Koistinen
PL 1627 
70211 Kuopio

 

Hallinnointi ja neuvonta

Ella Koistinen; opintohallinto ja neuvonta 

Jukka Pelkonen; koulutuksen vastuuhenkilö

Susanna Järvelin-Pasanen; opintopalveluiden päällikkö

Täydentävien opintojen keskus (TOPIK) järjestää erikoistuvien lääkäreiden ja -hammaslääkäreiden johtamiskoulutuksen. Lisätietoja löydät täydennyskoulutuksen sivuilta.

 

Oulun yliopistossa opiskelevat erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit ilmoittautuvat koulutukseen WebOodissa.

Muiden yliopistojen erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit voivat hakea opinto-oikeutta paperisella JOO-hakulomakkeella. Hakulomake palautetaan koulutuspalveluihin osoitteeseen Lääketieteellinen tiedekunta, ammatillinen jatkokoulutus, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto.

Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden erikoistumisopintoihin vaadittavat pakoilliset MoJop-opinnot (10 op) toteutetaan yhteistyössä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan terveystieteiden tieteenalayksikön ja Tays ERVA-alueen sairaahoitopiirien (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Pirkanmaa) kanssa. Nämä kuudesta moduulista rakentuvat opinnot ovat tarjolla myös em. sairaanhoitopiireissä työskenteleville esimiehille.

 

Tampereen yliopiston erikoistujilla on mahdollisuus suorittaa 30 op:n opintokokonaisuus tekemällä em. pakollisten teoreettisten opintojen (10 op) lisäksi johtamisosaamista laajentavat + valinnaiset opinnot (20 op).

 

Moniammatillisten johtamisopintojen suorittaminen Tampereen yliopistossa

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa moniammatilliset johtamisopinnot järjestää Medimerc-yksikkö:
Lisätietoja erikoistuvien johtamisopinnoista

Viimeksi päivitetty 19.05.2021