Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Johtamisopinnot

Sosiaali-ja terveysministeriön asetus (56/2015, muutettu 55/2020) erikoislääkäri-ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta määrittelee yhdeksi koulutuksen tavoitteeksi antaa valmiudet terveydenhuollon johtamiseen, hallintoon, suunnitteluun, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin työyhteisössä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi, erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen kuuluu pakollisena kymmenen opintopisteen (10 op) laajuiset johtamisopinnot, jotka voi suorittaa missä koulutuksen vaiheessa tahansa.

 

Valtakunnallisesti on määritelty yhteiset ydinopetusteemat ja koulutuksen rakenne, joka muodostuu lähiopetusjaksoista, portfolio-työskentelystä sekä valinnaisista opinnoista. Opintojen aihealueita ovat henkilöstöjohtaminen, vuorovaikutus ja viestintä, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, toiminta ja juridiikka, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä sekä terveydenhuollon rahoitus. Kukin viidestä erikoislääkärikoulutusta antavasta yliopistosta ohjeistaa tarkemmat johtamisopintojen suoritusvaatimukset autonomisesti, valtakunnallisesti sovittujen tavoitteiden pohjalta.

Johtamisopintojen suorittamisen jälkeen erikoistuva:

 • omaa hyvät vuorovaikutustaidot ja riittävät oman työn hallinnan taidot
 • omaa perusvalmiudet itsensä ja moniammatillisen tiimin johtamiseen
 • osaa toimia lähiesihenkilönä ja alaisena
 • osaa toimia lääkäriasiantuntijana
 • osaa määritellä tehtäviinsä liittyvät juridiset vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
 • osaa kuvata palvelujärjestelmän eri osien tehtävät
 • osaa vertailla eri diagnostiikka- ja hoitomuotojen kustannuksia ja vaikuttavuutta
 • osaa kehittää oman erikoisalansa ja työyhteisönsä toimintaa
 • osaa vertailla eri toimintasektoreiden työskentelytapoja
 • Erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin koulutukseen pakollisena kuuluvat johtamisopinnot (10 op) voi korvata vain toisessa yliopistossa suoritetuilla vastaavilla opinnoilla. Mikäli erikoistuva on aiempaan erikoistumiseen liittyen kertaalleen hyväksytysti suorittanut 10 op johtamisopinnot, ei niiden suorittamista vaadita uudelleen toisen alan erikoistumiskoulutukseen.
 • Suoritettu erikoistuvan lääkärin/hammaslääkärin johtamisopintokokonaisuus (10 op) ei vanhene. Yksittäiset osasuoritukset sen sijaan vanhenevat 10 vuodessa.
 • Johtamisopinnot voi suorittaa vain omassa yliopistossa eikä muiden yliopiston erikoistuvia oteta suorittamaan 10 op johtamisopintokokonaisuutta.
 • 10 op johtamisopintoja on nimitetty eri yliopistoissa eri tavalla. Jatkossa kaikissa yliopistoissa käytetään termiä Erikoistuvan lääkärin/hammaslääkärin johtamisopinnot.

Yliopistokohtaiset ohjeet

Johtamisopintojen suorittaminen Helsingin yliopistossa (avautuu uuteen välilehteen).

 

Vanhan asetuksen 678/1998 siirtymäaika päättyy 31.12.2022 ja sen jälkeen kaikilta edellytetään uuden asetuksen (56/2015 tai 55/2020) mukaiset 10 op suoritukset johtamisopinnoissa (JOP 10 op).

 

Johtamisopintojen (10 op) suorittaminen tapahtuu Moodle-alustalla moduuli kerrallaan aakkosjärjestyksessä. Aiempien moduulien suorituksista tulee olla merkinnät opintorekisterissä (Sisu) ja osallistujalla tulee olla aktiivinen opinto-oikeus erikoislääkäri/erikoishammaslääkärikoulutuksessa.

 

Nykyinen kirjareflektioiden suorittaminen (vanha läjo) poistuu ja jo aloitettujen suoritusten on oltava Moodlessa 31.12.2022 mennessä. Tämän jälkeen ei ole mahdollista suorittaa JOP10 op opintoja muulla kuin moduulimallilla.

Johtamisopinnot 10 op

Moniammatillinen johtamiskoulutus on pakollinen osa erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on antaa vaadittava teoreettinen taustatieto, jota tarvitaan lähijohtajan tehtävissä lääketieteen aloilla. Koulutukseen voivat osallistua myös muut terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on Itä-Suomen yliopistossa voimassa oleva opinto-oikeus.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2023-2024 on päättynyt Pepissä 5.9.2023. Ilmoittautuneille on lähetetty ohjeistus koulutuksen eLearn Moodle -ympäristöön kirjautumisesta sähköpostitse (Pepissä ensisijaisena olevaan sähköpostiosoitteeseen/UEF-sähköpostiin). Koulutukseen ilmoittautuneiden ensisijainen viestintäkanava on eLearn Moodle -kurssialusta.

 

Lukuvuonna 2024–2025 ei enää ilmoittauduta suorittamaan koko 10 op kokonaisuutta, vaan jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen Pepissä. Pääsääntöisesti ilmoittautumisaika on kuukauden mittainen, päättyen noin viikkoa ennen koulutuspäivää (tarkat ilmoittautumisajat ensi lukuvuoden opintojaksolistauksessa – pienet muutokset mahdollisia). Huomioithan, että opintojaksoille ilmoittautuminen on edellytys suoritusmerkinnän kirjaamiselle, joten laita ilmoittautumisajat itsellesi ylös ja ilmoittaudu jaksoille ajoissa.

 

Kirjautumisohjeet eLearn Moodle -ympäristöön lähetetään ilmoittautuneille Pepissä olevaan sähköpostiosoitteeseen (viimeistään opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä) . Yleiset ohjeistukset, kirjalliset tehtävät, tehtävien palautuslaatikot, ja koulutuspäivien tarkemmat tiedot löytyvät eLearnista. Kurssin ensisijaisena viestintäkanavana käytetään eLearnin Uutiset-osiota.

 

Ohjeet Pepissä ilmoittautumiseen (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

 

Koulutuksen sisältö ja suorittaminen

Koulutus koostuu lähi- tai etätoteutuksena järjestettävästä koulutuspäivästä sekä kirjallisesta tehtävästä/tehtävistä. Osa koulutuspäivistä voidaan pitää yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa.

 

Opiskelija voi suorittaa 10 op kokonaisuuden useamman lukuvuoden aikana. Moniammatillinen johtamiskoulutus (10 op) -opintokokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja voi hyväksilukea ainoastaan toisessa yliopistossa suoritetuilla, vastaavaan kokonaisuuteen kuuluvilla johtamisopinnoilla.

 

Aiemmin jakson osasuoritukset (luento ja kirjallinen tehtävä/tehtävät) on voinut suorittaa eri lukuvuosina. Jos opiskelijalta puuttuu osasuorituksia (jaksoon kuuluva kirjallinen tehtävä tai luento), voi puuttuvia osasuosituksia tehdä siirtymäkauden (lukuvuosi 2024–2025) aikana. Siirtymäkauden jälkeen jakso täytyy tehdä kokonaan, vaikka olisi aiemmin suorittanut luento- tai tehtäväosion.

 

Opintojaksot ja koulutuspäivien ajankohdat lukuvuonna 2024–2025

 

Koulutuspäivät klo 9-15, ellei toisin mainittu (ajankohdat voivat vielä päivittyä)

 

 • Torstai 12.9.2024 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa, 1 op (lähikoulutus)
    • Ilmoittautumisaika 1.8.-5.9.2024
    • Alkuinfo MOJOn suorittamiseen liittyen klo 8.45-9.00, koulutuspäivä klo 9-15
 • Torstai 10.10.2024 Johtaminen, työyhteisöjen piilodynamiikka sekä rakentava vaikeiden asioiden ratkaisu, 1 op (etäkoulutus)
    • Ilmoittautumisaika 3.9.-3.10.2024
 • Perjantai 29.11.2024 Terveydenhuollon ja johtamisen juridiikkaa, 1 op (etäkoulutus)
    • Ilmoittautumisaika 21.10.-21.11.2024
    • Vastaa aiempaa Työelämä ja laki -jaksoa
 • Tiistai 10.12.2024 Terveystaloustieteellinen näkökulma, 2 op (etäkoulutus)
    • Ilmoittautumisaika 2.11.-2.12.2024
 • Keskiviikko 15.1.2025 Terveydenhuoltojärjestelmä, 1 op
    • Ilmoittautumisaika 7.12.2024-7.1.2025
 • 20.2. ja 27.2.2025 (vaihtoehtoiset koulutuspäivät) Johtamisen merkitys potilasturvallisuudessa, 1 op (lähikoulutus)
    • Ilmoittautumisaika 1.9.2024-13.2.2025 (HUOM! Valitse koulutuspäivä/opetusryhmä, johon osallistut. Jos koulutuspäivän osallistujamäärä on täynnä, valitse toinen ryhmä)
    • Koulutuspäivät klo 9-16
 • Tiistai 11.3.2025 Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja aineeton pääoma, 2 op (etäluento)
    • Ilmoittautumisaika 3.2.-3.3.2025
 • Tiistai 8.4.2025 Lean -ajattelu ja prosessien johtaminen terveydenhuollossa, 1 op (lähikoulutus)
    • Ilmoittautumisaika 1.-31.3.2025

 

Todistus

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija saa merkinnän opintorekisteriin. Erillistä todistusta ei lähetetä (pl. muissa yliopistossa kirjoilla olevat opiskelijat).

 

Yhteyshenkilöt (linkit avautuvat uuteen välilehteen)

Hanna Tenhunen; opintohallinto (sähköposti )

Liisa Suominen; johtamiskoulutuksen vastuuhenkilö

 

Lähijohtajapätevyyskoulutus 30 op

Lääketieteen laitos tarjoaa erikoistuville sekä jo erikoistuneille hammaslääkäreille ja lääkäreille mahdollisuuden suorittaa lähijohtajan pätevyyden tuottavan koulutuspaketin. Koulutuspaketti (20 op) täydentää erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen sisältyvän pakollisen johtamiskoulutuksen (10 op) lähijohtajan pätevyyden antavaksi kokonaisuudeksi (yht. 30 op). Kokonaisuus antaa valmiudet toimia lähijohtajana sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Koulutuspaketti suositellaan käytäväksi jo erikoistumisen aikana.

 

Opintojen rakenne

Lähijohtaja -koulutuspaketti rakentuu johtamisen osaamisesta, oikeusosaamisesta sekä SOTE-järjestelmä-/talousosaamisesta. Kyseisten opintokokonaisuuksien opintojaksot ovat yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan  opetustarjonnassa. Opintokokonaisuudet arvioidaan
asteikolla hyväksytty-hylätty. 

 

Lähijohtajakoulutuksen rakenne ja opintojaksot (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

 

Hakeminen lähijohtajapätevyys -kokonaisuuteen

Kokonaisuuteen haetaan erikseen. Hakuaika on keväisin huhti-toukokuussa.

 

Haku lähijohtajapätevyyskoulutukseen on 15.4.-15.5.2024. Hakulinkki on auki hakuajan. 

Hakulinkki: https://link.webropol.com/s/lahijohtajahakukevat2024 (linkki avautuu uuteen välilehteen)

 

Koulutukseen voivat hakea:

 • 10 opintopisteen laajuisen (erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikoulutukseen pakollisena sisältyvän) johtamiskoulutuksen suorittaneet lääkärit ja hammaslääkärit sekä ne, joilla 10 op:n koulutus on valmistumassa kevään aikana.
 • Lisäksi koulutukseen voidaan ottaa tällä hetkellä julkisen terveydenhuollon tehtävissä työskentelevät lääkärit ja hammaslääkärit, joilla on jo hallinnollista kokemusta, mutta heillä ei ole ollut erikoistumisaikana mahdollisuutta 10 op:n moniammatillisen johtamiskoulutuksen suorittamiseen.
 • Koulutukseen voivat hakea myös muiden terveydenhuollon ammattiryhmien edustajat, jotka ovat suorittaneet yllä mainitun 10 op:n johtamiskoulutuksen.

Koulutukseen valitaan enintään 20 henkilöä. Mikäli hakijoita on enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa, niin valintakriteerinä käytetään edellä mainittua järjestystä. Jos opiskelija ei ole suorittanut pakollista 10 op johtamiskoulutusta erikoistumiskoulutuksensa aikana, hänen tulee suorittaa se lähijohtajapätevyyskoulutuksen aikana.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dekaani myöntää koulutukseen hyväksytyille erillisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään kahdeksi lukuvuodeksi.

 

Lähijohtajakoulutuksen opetus on koulutettaville maksuton.

 

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Opintojaksoille ilmoittaudutaan yliopiston opintotietojärjestelmän (Peppi) kautta. Lähijohtajapätevyysseminaarien (0 op) ilmoittautumiskäytännöistä tiedotetaan opiskelijoita erikseen.

 

Todistus kokonaisuuden suorittamisesta

Kun kokonaisuuteen kuuluvat opinnot on tehty, opiskelija voi hakea todistusta. Lähijohtajapätevyystodistusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostilla tai postitse. Hakemukseen on liitettävä kaikkien suoritusten todistukset tai muu kirjallinen selvitys, mikäli suoritetut opinnot eivät näy opintorekisterissä. Liitteitä ei palauteta. Hakemus liitteineen lähetetään joko sähköpostitse (ensisijainen) tai postitse.

 

Sähköpostiosoite:

 

Postiosoite:

Hanna Tenhunen

Itä-Suomen yliopisto

Terveystieteiden tiedekunta / Lääketieteen laitos

Opintohallinto / Lähijohtajakoulutus

PL 1627

70211 Kuopio

 

Koulutuksen yhteyshenkilöt

Vastuuhenkilö: Professori Liisa Suominen

 • Sähköposti:
 • Pätevyyteen liittyvät kysymykset, hyväksiluvut

Opintohallinnon yhteyshenkilö: Hanna Tenhunen

 • Sähköposti:
 • Kokonaisuuteen liittyvät käytännön asiat

Opintojaksoihin liittyvät kysymykset voi osoittaa suoraan opintojaksojen vastuuopettajille.

 • Yhteystiedot löytyvät opintojaksokuvauksista.

Kokonaisuuden eLearn Moodle-alusta

 • Opiskelijoiden tiedottaminen sekä yleinen ohjeistus
 • Kirjautumisohjeet lähetetään koulutukseen hyväksytyille

Johtamisopinnot 2024 (10 op)

Kenelle? 

Koulutus on tarkoitettu Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen sisältyy 10 opintopisteen laajuinen johtamiskoulutus.

 

Mitä ja miten? 

Vuonna 2024 Oulun yliopiston erikoistuvien lääkärien johtamiskoulutus järjestetään etäyhteyksien avulla. Johtamiskoulutus koostuu kahdeksasta luentopäivästä ja niihin liittyvistä tehtävistä. Luentopäivät kestävät klo 8:00 - 15:45, ellei toisin ole ilmoitettu. Osa luentopäivistä pidetään yhteystyössä toisten yliopistojen kanssa. Muutokset opintopistemäärissä ovat mahdollisia.

 

Aiemmin suoritetut johtamisopinnot korvaavat tietyt osat uuden rakenteen opinnoista vastaavuusohjeen mukaisesti.

 

Koulutuksen tavoitteet 

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja: 

 • tuntee roolinsa ja identiteettinsä lähiesimiehenä 
 • tunnistaa organisaationsa toiminnan ja sen johtamisen lähtökohdat 
 • ymmärtää henkilöstöjohtamisen ja osaamisen johtamisen perusteet 
 • tuntee sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön sekä taloushallinnon periaatteet 
 • osaa edistää potilasturvallisuutta 
 • hallitsee johtamisessa tarvittavat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
 • oppii verkostoitumaan ja saamaan vertaistukea omaan johtamiseensa 
 • on saanut välineitä oman työnsä hallintaan ja johtamisosaamisen kehittämiseen 

 

Koulutuksen sisältö syksyllä 2024

 

V Terveydenhuoltojärjestelmä 12.9.2024 (1 op)

Ilmoittautuminen 2.8.2024-2.9.2024

 

VI Johtaminen, työyhteisöjen piilodynamiikka sekä rakentava vaikeiden asioiden ratkaisu 17.10.2024 (1 op)

Ilmoittautuminen 2.8.-10.10.2024

 • Luennoitsija: Heini Salmu
 • Sisältö:
  • Valmentava johtaminen
  • Itsetuntemus ja ihmisten erilaisuus voimavarana
  • Toimiva työyhteisö ja tiimi
  • Hyvän vuorovaikutuksen kulmakivet 
  • Palautteen merkitys kehittymiselle
  • Ratkaisukeskeisyys
  • Haasteelliset keskustelutilanteet

 

VII Terveydenhuollon ja johtamisen juridiikkaa 29.11.2024 (1 op)

Ilmoittautuminen 2.8.-22.11.2024

 • Luentopäivästä vastaa Tampereen yliopisto
 • Luennoitsijat: Ritva Halila ja Teppo Heikkilä

 

VIII Terveystaloustieteellinen näkökulma 10.12.2024 klo 9-15 (2 op)

Ilmoittautuminen 2.8.-3.12.2024

 • Luentopäivästä vastaa Oulun yliopisto
 • Luennoitsija Teemu Taulavuori, Muonion-Enontekiön tulosalueen johtava lääkäri

 

Yliopiston järjestelmistä lähtevät viestit ohjautuvat sinulle luotuun student.oulu.fi-osoitteeseen. Vahva suositus on, että otat käyttöön Oulun yliopiston opiskelijoille tarjoaman Office 365 for Education sähköpostipalvelun ja seuraat sitä säännöllisesti. Huolehdithan, että sinulla on Pepissä tiedoissasi oikea sähköpostiosoite tai olet uudelleenohjannut student-osoitteen viestit käytössäsi olevaan sähköpostiin.

 

Yhteyshenkilö:

koulutussuunnittelija Sari Vierelä, study.medicine(at)oulu.fi

koulutussuunnittelija Anne Viherkari, study.medicine(at)oulu.fi

johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula, puh. 0294 48 3523, study.medicine(at)oulu.fi

 

 

Tampereen yliopiston erikoistujilla on mahdollisuus suorittaa 30 op:n opintokokonaisuus tekemällä em. pakollisten teoreettisten opintojen (10 op) lisäksi johtamisosaamista laajentavat + valinnaiset opinnot (20 op).

 

Moniammatillisten johtamisopintojen suorittaminen Tampereen yliopistossa (avautuu uudelle välilehdelle)

 

 

 

---

 

MOJOP 10 op -koulutus  SYKSYLLÄ 2024 - aikataulut ja ilmoittautuminen:

 

Mojop10 op -koulutus tullaan järjestämään syksyllä 2024 etäopetushybridinä (webinaari+verkko-opiskelu).

 • Ilmoittautuminen syksyn 2024 moduuleihin alkaa Sisu-järjestelmässä 1.8.2024 (https://www.tuni.fi/sisu) ja päättyy viikkoa ennen kurssin alkua.
 • Mojop-opintojaksot löytyvät Sisu-järjestelmässä koodeilla MOJOPP1, MOJOPP2, jne. Jakso "MOJOPP7 Oman johtajuuden kehittymisen portfolio" on auki ilmoittautumisille koko lukuvuoden.
 • Suoritusmerkintä voidaan rekisteröidä vain kun Sisu-ilmoittautuminen on tehty.
 • Tarkempia tietoja -> Mojop-info-Moodle 2023 osoitteessa: https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=36554

 

MOJOPP1. Organisaation toiminta ja johtaminen ke 4.9.2024
MOJOPP2. Henkilöstövoimavarojen johtaminen to 26.9.2024
MOJOPP3. Johtamisen vuorovaikutus ja organisaatioviestintä to 10.10.2024
MOJOPP5. Terveydenhuollon ja johtamisen juridiikkaa 29.11.2024
MOJOPP4. Terveystaloustiede 10.12.2024
MOJOPP6. Sosiaali- ja terveyspolitiikka ti 3.12.2024

 

Aikataulussa ilmoitettu päivämäärä tarkoittaa moduulin webinaaripäivän ajankohtaa (tarkempi aika tarkistettavissa SISUsta). Webinaarista käynnistyy verkko-opiskeluosuus, jonka suorittamiseen on varattu aikaa n. 2 kk.

 

Todistus

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija saa merkinnän opintorekisteriin.

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa moniammatilliset johtamisopinnot järjestää Medimerc-yksikkö:
Lisätietoja erikoistuvien johtamisopinnoista (avautuu uudelle välilehdelle)

Viimeksi päivitetty 28.06.2024