Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Johtamisopinnot

Sosiaali-ja terveysministeriön asetus (56/2015, muutettu 55/2020) erikoislääkäri-ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta määrittelee yhdeksi koulutuksen tavoitteeksi antaa valmiudet terveydenhuollon johtamiseen, hallintoon, suunnitteluun, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin työyhteisössä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi, erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen kuuluu pakollisena kymmenen opintopisteen (10 op) laajuiset johtamisopinnot, jotka voi suorittaa missä koulutuksen vaiheessa tahansa.

 

Valtakunnallisesti on määritelty yhteiset ydinopetusteemat ja koulutuksen rakenne, joka muodostuu lähiopetusjaksoista, portfolio-työskentelystä sekä valinnaisista opinnoista. Opintojen aihealueita ovat henkilöstöjohtaminen, vuorovaikutus ja viestintä, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, toiminta ja juridiikka, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä sekä terveydenhuollon rahoitus. Kukin viidestä erikoislääkärikoulutusta antavasta yliopistosta ohjeistaa tarkemmat johtamisopintojen suoritusvaatimukset autonomisesti, valtakunnallisesti sovittujen tavoitteiden pohjalta.

 

Johtamisopintojen suorittamisen jälkeen erikoistuva:

 • omaa hyvät vuorovaikutustaidot ja riittävät oman työn hallinnan taidot
 • omaa perusvalmiudet itsensä ja moniammatillisen tiimin johtamiseen
 • osaa toimia lähiesimiehenä ja alaisena
 • osaa toimia lääkäriasiantuntijana
 • osaa määritellä tehtäviinsä liittyvät juridiset vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
 • osaa kuvata palvelujärjestelmän eri osien tehtävät
 • osaa vertailla eri diagnostiikka- ja hoitomuotojen kustannuksia ja vaikuttavuutta
 • osaa kehittää oman erikoisalansa ja työyhteisönsä toimintaa
 • osaa vertailla eri toimintasektoreiden työskentelytapoja

Johtamisopintojen suorittaminen Helsingin yliopistossa (avautuu uuteen välilehteen).

 

Vanhan asetuksen 678/1998 siirtymäaika päättyy 31.12.2022 ja sen jälkeen kaikilta edellytetään uuden asetuksen (56/2015 tai 55/2020) mukaiset 10 op suoritukset johtamisopinnoissa (JOP 10 op).

 

Johtamisopintojen (10 op) suorittaminen tapahtuu Moodle-alustalla moduuli kerrallaan aakkosjärjestyksessä. Aiempien moduulien suorituksista tulee olla merkinnät opintorekisterissä (Sisu) ja osallistujalla tulee olla aktiivinen opinto-oikeus erikoislääkäri/erikoishammaslääkärikoulutuksessa.

 

Nykyinen kirjareflektioiden suorittaminen (vanha läjo) poistuu ja jo aloitettujen suoritusten on oltava Moodlessa 31.12.2022 mennessä. Tämän jälkeen ei ole mahdollista suorittaa JOP10 op opintoja muulla kuin moduulimallilla.

Johtamisopinnot 10 op

Moniammatillinen johtamiskoulutus on pakollinen osa erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on antaa vaadittava teoreettinen taustatieto, jota tarvitaan lähijohtajan tehtävissä lääketieteen aloilla. Koulutukseen voivat osallistua myös muut terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on Itä-Suomen yliopistossa voimassa oleva opinto-oikeus.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2023-2024 on päättynyt Pepissä 5.9.2023. Ilmoittautuneille on lähetetty ohjeistus koulutuksen eLearn Moodle -ympäristöön kirjautumisesta sähköpostitse (Pepissä ensisijaisena olevaan sähköpostiosoitteeseen/UEF-sähköpostiin). Koulutukseen ilmoittautuneiden ensisijainen viestintäkanava on eLearn Moodle -kurssialusta.

 

Peppiin pääset tästä linkistä (kirjautuminen UEF-tunnuksilla). Koulutukseen täytyy ilmoittautua Ilmoittautumiset -välilehden kautta. Ilmoittautumisohjeen löydät Peppi-käsikirjasta (kirjautuminen UEF-tunnuksilla). 

 

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu lähi- tai etätoteutuksena järjestettävästä koulutuspäivästä sekä kirjallisesta tehtävästä/tehtävistä. Osa luentopäivistä voidaan pitää yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa.

 

Teemat ja luentojen ajankohdat lukuvuonna 2023-2024

 • Tiistai 12.9.2023: Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa (lähiluento)
 • Torstai 12.10.2023: Johtaminen, työyhteisöjen piilodynamiikka sekä rakentava vaikeiden asioiden ratkaisu (etäluento)
 • Tiistai 14.11.2023: Terveydenhuoltojärjestelmä (lähiluento)
 • Tiistai 12.12.2023: Työelämä ja laki (hybriditoteutus)
 • Tiistai 16.1.2024: Terveystaloustieteellinen näkökulma (lähiluento)
 • Torstai 22.2.2024 ja 29.2.2024 (kaksi ryhmää, toiseen osallistuminen): Johtamisen merkitys potilasturvallisuudessa (lähiluento)
 • Tiistai 19.3.2024: Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja aineeton pääoma (etäluento)
 • Tiistai 16.4.2024: Lean -ajattelu ja prosessien johtaminen terveydenhuollossa (lähiluento)

 

Teemat ja luentojen ajankohdat lukuvuonna 2024-2025 (lista päivittyy)

 • Torstai 12.9.2024 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa (lähiluento)
 • Torstai 10.10.2024 Johtaminen, työyhteisöjen piilodynamiikka sekä rakentava vaikeiden asioiden ratkaisu (etäluento)
 • Perjantai 29.11.2024 Terveydenhuollon ja johtamisen juridiikkaa (etäluento)
 • Tiistai 10.12.2024 Terveystaloustieteellinen näkökulma (etäluento)
 • Keskiviikko 15.1.2025 Terveydenhuoltojärjestelmä

 

Todistus

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija saa merkinnän opintorekisteriin. Erillistä todistusta ei lähetetä (pl. muissa yliopistossa kirjoilla olevat opiskelijat).

 

Yhteyshenkilöt

Hanna Tenhunen; opintohallinto (sähköposti )

Liisa Suominen; johtamiskoulutuksen vastuuhenkilö

 

Lähijohtajapätevyyskoulutus 30 op

Lääketieteen laitos tarjoaa erikoistuville sekä jo erikoistuneille hammaslääkäreille ja lääkäreille mahdollisuuden suorittaa lähijohtajan pätevyyden tuottavan koulutuspaketin. Koulutuspaketti (20 op) täydentää erikoistumiskoulutukseen sisältyvän pakollisen johtamiskoulutuksen (10 op) lähijohtajan pätevyyden antavaksi kokonaisuudeksi (yht. 30 op). Se antaa valmiudet toimia lähijohtajana sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Koulutuspaketti suositellaan käytäväksi jo erikoistumisen aikana.

 

Opintojen rakenne

Lähijohtaja -koulutuspaketti rakentuu johtamisen osaamisesta, oikeusosaamisesta sekä SOTE-järjestelmä- / talousosaamisesta (ks. rakenne tarkemmin liitteestä, PDF). Opintojaksot ovat yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan opetustarjonnassa. 

 

Hakeminen lähijohtajapätevyys -kokonaisuuteen

Kokonaisuuteen haetaan erikseen ilmoitettavana hakuaikana keväällä huhti-toukokuussa.

 

Seuraava haku lähijohtajapätevyyskoulutukseen on 15.4.-15.5.2024, hakulinkki lisätään tälle sivulle ennen haun alkua. 

 

Koulutukseen voivat hakea:

 • 10 opintopisteen laajuisen (erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikoulutukseen pakollisena sisältyvän) koulutuksen suorittaneet lääkärit ja hammaslääkärit sekä ne, joilla 10 op:n koulutus on valmistumassa kevään aikana.
 • Lisäksi koulutukseen voidaan ottaa tällä hetkellä julkisen terveydenhuollon tehtävissä työskentelevät lääkärit ja hammaslääkärit, joilla on jo hallinnollista kokemusta, mutta heillä ei ole ollut erikoistumisaikana mahdollisuutta 10 op:n moniammatillisen johtamiskoulutuksen suorittamiseen.
 • Koulutukseen voivat hakea myös muiden terveydenhuollon ammattiryhmien edustajat, jotka ovat suorittaneet yllä mainitun 10 op:n johtamiskoulutuksen.

Koulutukseen valitaan enintään 20 henkilöä. Mikäli hakijoita on enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa, niin valintakriteerinä käytetään edellä mainittua järjestystä. Jos opiskelija ei ole suorittanut pakollista 10 op johtamiskoulutusta erikoistumiskoulutuksensa aikana, hänen tulee suorittaa se lähijohtajapätevyyskoulutuksen aikana.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dekaani myöntää koulutukseen hyväksytyille erillisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään kahdeksi lukuvuodeksi.

 

Lähijohtajakoulutuksen opetus on koulutettaville maksuton.

 

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Opintojaksoille ilmoittaudutaan yliopiston opintotietojärjestelmän (Peppi) kautta. Lähijohtajapätevyysseminaarien (0 op) ilmoittautumiskäytännöistä tiedotetaan opiskelijoita erikseen.

 

Todistus kokonaisuuden suorittamisesta

Kun kokonaisuuteen kuuluvat opinnot on tehty, opiskelija voi hakea todistusta. Lähijohtajapätevyystodistusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostilla tai postitse. Hakemukseen on liitettävä kaikkien suoritusten todistukset tai muu kirjallinen selvitys, mikäli suoritetut opinnot eivät näy opintorekisterissä. Liitteitä ei palauteta. Hakemus liitteineen lähetetään joko sähköpostitse (ensisijainen) tai postitse.

 

Sähköpostiosoite: TTmojo@uef.fi

Postiosoite:

Koulutussuunnittelija Hanna Tenhunen

Itä-Suomen yliopisto

Terveystieteiden tiedekunta / Lääketieteen laitos

Opintohallinto / Lähijohtajakoulutus

PL 1627

70211 Kuopio

 

Koulutuksen yhteyshenkilöt

Vastuuhenkilö: Professori Liisa Suominen

 • Sähköposti:
 • Pätevyyteen liittyvät kysymykset, hyväksiluvut

Opintohallinnon yhteyshenkilö: Koulutussuunnittelija Hanna Tenhunen

 • Sähköposti:
 • Todistukset, yleinen opintoneuvonta

Opintojaksoihin liittyvät kysymykset voi osoittaa suoraan opintojaksojen vastuuopettajille.

 • Yhteystiedot löytyvät opintojaksokuvauksista.

Kokonaisuuden eLearn Moodle-alusta

 • Opiskelijoiden tiedottaminen sekä yleinen ohjeistus sitä kautta

Johtamisopinnot 2024 (10 op)

Kenelle? 

Koulutus on tarkoitettu Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen sisältyy 10 opintopisteen laajuinen johtamiskoulutus.

 

Mitä ja miten? 

Vuonna 2024 Oulun yliopiston erikoistuvien lääkärien johtamiskoulutus järjestetään etäyhteyksien avulla. Johtamiskoulutus koostuu kahdeksasta luentopäivästä ja niihin liittyvistä tehtävistä. Luentopäivät kestävät klo 8:00 - 15:45, ellei toisin ole ilmoitettu. Osa luentopäivistä pidetään yhteystyössä toisten yliopistojen kanssa. Muutokset opintopistemäärissä ovat mahdollisia.

 

Aiemmin suoritetut johtamisopinnot korvaavat tietyt osat uuden rakenteen opinnoista vastaavuusohjeen mukaisesti.

 

Koulutuksen tavoitteet 

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja: 

 • tuntee roolinsa ja identiteettinsä lähiesimiehenä 
 • tunnistaa organisaationsa toiminnan ja sen johtamisen lähtökohdat 
 • ymmärtää henkilöstöjohtamisen ja osaamisen johtamisen perusteet 
 • tuntee sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön sekä taloushallinnon periaatteet 
 • osaa edistää potilasturvallisuutta 
 • hallitsee johtamisessa tarvittavat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
 • oppii verkostoitumaan ja saamaan vertaistukea omaan johtamiseensa 
 • on saanut välineitä oman työnsä hallintaan ja johtamisosaamisen kehittämiseen 

 

Koulutuksen sisältö 

I Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa 24.1.2024 (1 op)

Aiemmin suoritettu kaksipäiväinen EJO 1 -moduuli korvaa tämän luentopäivän.

Ohjelma:

 • Info EJO-koulutuksen suorittamisesta (Vaattovaara)
 • Lähiesimiehen rooli ja identiteetti (Wiik)
 • Itsensä johtaminen (Jääskeläinen)

ILMOITTAUTUMISET:  Peppi-opintotietojärjestelmään15.12.2023-15.1.2024

 

II Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja aineeton pääoma 19.3.2024 klo 9-15 (2 op)

Aiemmin suoritettu kaksipäiväinen EJO 3 -moduuli korvaa tämän luentopäivän.

 • Luentopäivästä vastaa Itä-Suomen yliopisto
 • Luennoitsija Mirjami Ikonen, Yliopistonlehtori, KTT

ILMOITTAUTUMISET:  Peppi-opintotietojärjestelmään 12.2.-11.3.2024

 

III Johtamisen merkitys potilasturvallisuudessa 17.4.2024 (1 op)

 

 

IV Lean-ajattelu ja prosessien johtaminen terveydenhuollossa 25.4.2024 (1 op)

 

V Terveydenhuoltojärjestelmä 12.9.2024 (1 op)

 

VI Johtaminen, työyhteisöjen piilodynamiikka sekä rakentava vaikeiden asioiden ratkaisu 17.10.2024 (1 op)

 • Luennoitsija: Heini Salmu

 

VII Terveydenhuollon ja johtamisen juridiikkaa 29.11.2024 (1 op)

 • Luentopäivästä vastaa Tampereen yliopisto
 • Luennoitsijat: Ritva Halila ja Teppo Heikkilä

 

VIII Terveystaloustieteellinen näkökulma 10.12.2024 klo 9-15 (2 op)

 • Luentopäivästä vastaa Oulun yliopisto
 • Luennoitsija Teemu Taulavuori, Muonion-Enontekiön tulosalueen johtava lääkäri

 

 

Vahva suositus on, että otat käyttöön Oulun yliopiston opiskelijoille tarjoaman Office 365 for Education sähköpostipalvelun ja seuraat sitä säännöllisesti. Huolehdithan, että sinulla on Pepissä tiedoissasi oikea sähköpostiosoite.

 

Yhteyshenkilö:

koulutussuunnittelija Sari Vierelä, study.medicine(at)oulu.fi

johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula, puh. 0294 48 3523, study.medicine(at)oulu.fi

 

 

Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden erikoistumisopintoihin vaadittavat pakolliset MoJop-opinnot (10 op) toteutetaan yhteistyössä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan terveystieteiden tieteenalayksikön ja Tays ERVA-alueen sairaahoitopiirien (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Pirkanmaa) kanssa. Nämä kuudesta moduulista rakentuvat opinnot ovat tarjolla myös em. sairaanhoitopiireissä työskenteleville esimiehille.

 

Tampereen yliopiston erikoistujilla on mahdollisuus suorittaa 30 op:n opintokokonaisuus tekemällä em. pakollisten teoreettisten opintojen (10 op) lisäksi johtamisosaamista laajentavat + valinnaiset opinnot (20 op).

 

Moniammatillisten johtamisopintojen suorittaminen Tampereen yliopistossa (avautuu uudelle välilehdelle)

 

MOJOP 10 op -koulutus  SYKSYLLÄ 2023 - aikataulut ja ilmoittautuminen:

 

Mojop10 op -koulutus tullaan järjestämään syksyllä 2023 etäopetushybridinä (webinaari+verkko-opiskelu).

 • Ilmoittautuminen syksyn 2023 moduuleihin alkaa 1.8.2023 Sisu-järjestelmässä (https://www.tuni.fi/sisu) ja päättyy viikkoa ennen kurssin alkua.
 • Mojop-opintojaksot löytyvät Sisu-järjestelmässä koodeilla MOJOPP1, MOJOPP2, jne.
 • Suoritusmerkintä voidaan rekisteröidä vain kun Sisu-ilmoittautuminen on tehty.
 • Tarkempia tietoja: Mojop-info-Moodle 2023 osoitteessa: https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=36554 

 

MOJOPP1. Organisaation toiminnan ja johtamisen lähtökohtia, 7.9.2023

MOJOPP2. Henkilöstön voimavarojen johtaminen, 21.9.2023

MOJOPP3. Johtamisen vuorovaikutus ja organisaatioviestintä, 13.10.2023

MOJOPP4. Talouden ohjaus ja toiminnan arviointi terveydenhuollossa, 7.11.2023

MOJOPP5. Terveydenhuollon ja johtamisen juridiikkaa, 30.11.2023

MOJOPP6. Sosiaali- ja terveyspolitiikka, 8.12.2023

MOJOPP7. Oman johtajuuden kehittymisen portfolio (ilmoittautuminen auki koko lukuvuoden 1.8.2023–31.7.2024). Tähän opintojaksoon kerrytetään tehtäviä MOJOP-osioista 1-6 ja kootaan oman johtajuuden kehittymisen portfolioksi.

 

Aikataulussa ilmoitettu päivämäärä tarkoittaa moduulin webinaaripäivän (klo 8.30-n. klo 14 Zoomissa) ajankohtaa. Webinaarista käynnistyy verkko-opiskeluosuus, jonka suorittamiseen on varattu aikaa n. 2 kk.

 

Todistus

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija saa merkinnän opintorekisteriin. Erillistä todistusta ei lähetetä (poikkeuksena muiden yliopistojen erikoistuvat).

 

---

 

MOJOP 10 op -koulutus  KEVÄÄLLÄ 2024 - aikataulut ja ilmoittautuminen:

 

Mojop10 op -koulutus tullaan järjestämään keväällä 2024 etäopetushybridinä (webinaari+verkko-opiskelu).

 • Ilmoittautuminen kevään 2024 moduuleihin on alkanut Sisu-järjestelmässä (https://www.tuni.fi/sisu) ja päättyy viikkoa ennen kurssin alkua.
 • Mojop-opintojaksot löytyvät Sisu-järjestelmässä koodeilla MOJOPP1, MOJOPP2, jne.
 • Suoritusmerkintä voidaan rekisteröidä vain kun Sisu-ilmoittautuminen on tehty.
 • Tarkempia tietoja -> Mojop-info-Moodle 2023 osoitteessa: https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=36554

 

MOJOPP1. Organisaation toiminnan ja johtamisen lähtökohtia, 17.1.2024

MOJOPP2. Henkilöstön voimavarojen johtaminen, 19.3.2024

MOJOPP3. Johtamisen vuorovaikutus ja organisaatioviestintä, 15.2.2024

MOJOPP4. Talouden ohjaus ja toiminnan arviointi terveydenhuollossa, 17.4.2024

MOJOPP5. Terveydenhuollon ja johtamisen juridiikkaa, 10.5.2024

MOJOPP6. Sosiaali- ja terveyspolitiikka, 23.5.2024

 

Aikataulussa ilmoitettu päivämäärä tarkoittaa moduulin webinaaripäivän (klo 8.30-n. klo 14 Zoomissa, huom! Mojopp2 webinaari klo 9.00-15.00) ajankohtaa. Webinaarista käynnistyy verkko-opiskeluosuus, jonka suorittamiseen on varattu aikaa n. 2 kk.

 

Todistus

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija saa merkinnän opintorekisteriin. Erillistä todistusta ei lähetetä (poikkeuksena muiden yliopistojen erikoistuvat).

 

 

 

 

 

 

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa moniammatilliset johtamisopinnot järjestää Medimerc-yksikkö:
Lisätietoja erikoistuvien johtamisopinnoista (avautuu uudelle välilehdelle)

Viimeksi päivitetty 14.02.2024