Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Henkilötietojen käsittely

Selosteen linkit avautuvat uuteen välilehteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston terveystieteiden tiedekunnan/ lääketieteen tiedekuntien yhteisrekisterinpitäjyys

 

Helsingin yliopisto:

Haartmaninkatu 8

PL 63

00014 Helsingin yliopisto

 

Itä-Suomen yliopisto:

Terveystieteiden tiedekunta

Yliopistonranta 1A, Medistudia 4. krs.

70200 Kuopio

 

Oulun yliopisto:

Lääketieteellinen tiedekunta
Aapistie 7 A
90014 Oulun yliopisto

 

Tampereen yliopisto:

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta,
Arvo Ylpön katu 34,
33014 Tampereen yliopisto

 

Turun yliopisto:

Lääketieteellinen tiedekunta,

20014 Turun yliopisto

 

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt

 

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

Johanna Pikkarainen
meilahti.specialist@helsinki.fi

 

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta

Emma Mertakorpi
erikoislaakarikoulutus@uef.fi

 

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

Marjo Tourula
study.medicine@oulu.fi

 

Tampereen ylipiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Sari Orhanen
met.ammatillinen.jatkokoulutus.tau@tuni.fi

 

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

Kirsi Puomila
laak-ammatillinen@utu.fi

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Laaketieteelliset-sivustolla henkilötietoja käytetään tiedottamiseen, verkkosivujen tekniseen ylläpitoon, viestintään, markkinointiin sekä sivuston käytön analysointiin ja sen kehittämiseen. Laaketieteelliset-sivustolla ei käsitellä mitään opiskelijoihin liittyvää tietoa kuten esimerkiksi opiskelijoiden henkilötietoja, opiskelijoiden opintosuorituksia tai muita vastaavia tietoja. Tämä tapahtuu koulutusta tarjoavissa yliopistoissa, joissa noudatetaan kunkin yliopiston tietosuojaselostetta.

 

Yliopistojen tietosuojailmoitukset ovat luettavissa:

 

Helsingin yliopisto:
https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/tietosuoja

Itä-Suomen yliopisto:
https://www.uef.fi/fi/henkilotietojen-kasittely

Oulun yliopisto:
https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Tietosuojaseloste_Eforms.pdf-corrected.pdf

Tampereen yliopisto:
https://www.tuni.fi/fi/yksityisyys/tampereen-korkeakouluyhteison-yleinen-tietosuojailmoitus

Turun yliopisto:
https://www.utu.fi/fi/tietosuoja

Tietosuojailmoitus - opiskelijoiden henkilötietojen käsittely koulutuksen yhteydessä (TY)

 

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat

Laaketieteelliset-sivustolla käsitellään pääsääntöisesti yhteystietoja ja toimikuntien jäsenlistoja. Käsittelemme nimitietoja, yhteystietoja sekä työpositioon liittyviä tietoja. Lisäksi ylläpidämme verkkosivuilla erilaisten toimikuntien jäsenlistoja. Tietoja säilytetään verkkosivuilla siihen asti, kuin on tarpeellista. Kun henkilö poistuu työtehtävästä, eroaa toimikunnasta tai muuten vaihtaa tehtävää eikä henkilötietojen esittämiselle nähdä perustetta, tiedot poistetaan.

Evästeiden kautta saatuja henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun se on palvelun kannalta tarpeellista.

 

5. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan?

Henkilötiedot sivustolle saadaan yliopistojen tietokannasta. Lisätietoa yliopistojen tietosuojailmoituksista.

 

6. Evästeiden käyttö

Lääketieteelliset-sivustolla julkaisujärjestelmä käyttää evästeitä hallintakäyttäjän kirjautumisen ja istunnon tunnistamiseen. Sivustolla vierailevalle saatetaan asettaa automaattisesti eväste teknisen puolen toiminnan tarkistamiseksi, mutta siihen ei tallenneta jatkokäytettävää tietoa, josta käyttäjän voisi henkilöidä.

Sivustolla käytettävät Google Analytics -kävijäseuranta asettaa omat evästeensä ja käytössä on Universal Analytics -tekniikka. Lisätietoja UA:sta ja sen keräämistä tiedoista: 

https://support.google.com/analytics/answer/2795983?hl=fi&ref_topic=6010376

 

7. Henkilötietojen siirrot

Sivustolla olevia henkilötietoja voidaan siirtää yliopistojen tietojärjestelmiin. Tällöin henkilötietoja käsitellään kunkin yliopiston tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Laaketieteelliset.fi sivustolla olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle. Sivustoa voi katsoa EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella.

 

8. Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet ja miten niitä voi käyttää?

Henkilötietojen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän yleinen etu, jolloin rekisteröidyllä on oikeus:

  • Saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
  • Saada pääsy tietoihin
  • Oikaista tietoja
  • Poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
  • Rajoittaa tietojen käsittelyä
  • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

 

Mikäli sinulla on kysyttävää oikeuksistasi tai haluat korjata, poistaa tai saada tiedoksi sinua koskevaa tietoa ole yhteydessä seuraaviin sähköpostiosoitteisiin:

 

Helsingin yliopisto

meilahti.specialist@helsinki.fi

 

Itä-Suomen yliopisto

erikoislaakarikoulutus@uef.fi

 

Oulun yliopisto

study.medicine@oulu.fi

 

Tampereen yliopisto

met.ammatillinen.jatkokoulutus.tau@tuni.fi

 

Turun yliopisto

laak-ammatillinen@utu.fi

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä huomautus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, tietosuoja@om.fi

Viimeksi päivitetty 15.11.2022