Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Kuulusteluun ilmoittautuminen

Valtakunnalliseen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulusteluun ilmoittautuminen sekä tenttipaikan varaaminen tapahtuu suoraan Exam-järjestelmään, aikaisintaan 30 päivää ennen oman erikoisalan tenttipäivää. Ilmoittautuminen ja tenttipaikka tulee varata mahdollisimman pian tämän jälkeen, jotta paikan saaminen varmistuu. Tenttipaikan varaaminen on opiskelijan vastuulla. Korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota tenttipaikkaa varaukselle, joka on tehty alle 2 viikkoa ennen tenttipäivää, sillä tilat ovat myös muiden tenttijöiden käytössä.

Alla ovat ohjeet tenttipaikan varaamiseen oman yliopiston Exam-järjestelmästä. Tenttipaikan varaaminen ei onnistu kaikilla mobiililaitteilla.

CHECK LIST ennen kuulustelua

 • Exam-tenttikoneen varaaminen 30 pv ennen oman erikoisalan tenttiä. Tenttipaikka tulee varata mahdollisimman pian tämän jälkeen, jotta paikan saaminen varmistuu
  – Tenttipaikan varaaminen ei onnistu kaikilla mobiililaitteilla.
  - Tentin voi tehdä myös tenttivierailuna, lue huolellisesti ohjeet tenttivierailupaikan varaamisesta
 • Kuulustelun kesto on 2h 55min

  – Muista tenttikoneesi numero sekä yliopiston tunnukset, joilla kirjaudutaan tenttikoneelle

  – Kuulustelun voi suorittaa ainoastaan erikoisalalle varattuna aikana, muina aikoina suoritettuja tenttejä ei arvioida

  – Tenttitilaan ei saa tuoda mitään (lukuun ottamatta henkilöllisyystodistusta)

  - Tenttitilasta ei saa poistua kesken tentin ja tulla takaisin jatkamaan tenttiä
 • Ilmoita ajoissa erillisellä lomakkeella, jos:
  – suoritat tentin ruotsiksi
  – osallistut radiologian kuvatenttiin, suuradiologian kuvatenttiin, suupatologian tenttiin tai suun mikrobiologian tenttiin
  – osallistut erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien kuulusteluun
  Huom! Lomakeilmoituksen lisäksi sinun tulee aina varata myös Exam-tenttipaikka oman yliopiston Exam-järjestelmän kautta.
 • Jos tarvitset kuulusteluun yksilöllisiä, terveydentilaasi liittyviä järjestelyjä, kuten mahdollisuuden ottaa mukaan lääkkeitä/eväitä tai käydä wc:ssä kuulustelun aikana, lue alta oman yiopistosi ohjeet yksilöllisten järjestelyjen ilmoittamiseen

Ohjeet tenttipaikan varaamiseen Exam-järjestelmästä

Käyttäjätunnukset ja opinto-oikeus

Tentin tekeminen edellyttää, että käyttäjätunnukset ovat voimassa ja opinto-oikeutesi on aktiivinen kuluvalla lukuvuodella.

 

Tenttitila

Tentit järjestetään Meilahden Biomedicum 2 B:n (Tukholmankatu 8) 1. kerroksen Exam-tenttitilassa. Sisäänkäynti tilaan on Tukholmankadun ja Paciuksenkadun väliseltä pikkukujalta.

 

Jos tenttitila on täynnä

Mikäli tenttikoneita ei enää ole vapana Meilahden tiloissa, voit tehdä varauksen Kumpula Physicum Exam-tenttitilaan. Tämä Kumpulan tila on varattu lisätilaksi kuulustelua varten, varausta ei voi tehdä muihin Exam-tiloihin.

 

Tenttivierailijat

Tenttivierailijat muista yliopistoista voivat varata tenttivierailupaikan ainoastaan Aleksandria 4th floor exam visit (1-8) -tenttivierailutilasta Helsingin yliopiston ohjeistuksen mukaisesti. Tenttivierailua ei voi suorittaa muissa Helsingin yliopiston tenttitiloissa. Katso tenttivierailijoiden ohjeet.

 

Ilmoittautuminen ja tenttipaikan varaaminen

Ilmoittautuminen ja tenttipaikan varaaminen tapahtuu suoraan Exam-järjestelmän kautta.

 

Helsingin yliopiston opiskelijan ohjeiden Tenttiminen Examinarium-tenttiakvaariossa -sivulta löydät tilan ohjeet ja käyttöehdot. Tutustu tenttitilan ohjeisiin ja sääntöihin huolella ennen tenttiä.

 • Järjestelmään kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla.
 • Varauksen tekeminen toimii lähes samalla tavalla kuin sähköisen tentin sivulta löytyvistä ohjeista, mutta erikoislääkäritentin löydät valitsemalla Tentit (paina kahdesti, jos valikko ei heti näy) ja sen alla oleva Yhteistentit. Valitse listasta ”Erikoislääkärikuulustelu, [oma erikoisala]”, jonka jälkeen pääset valitsemaan tenttitilan ja ajan kalenterista. Voit etsiä oman alasi tenttiä Examista esimerkiksi laittamalla hakusanaksi [oma erikoisala] [tentin päivämäärä].
 • Valitse tenttitilaksi Meilahti.
 • Tenttiajaksi tulee valita oman erikoisalan tenttiaika. Järjestelmä sallii varauksen tekemisen myös muulle ajankohdalle, mutta tentin suorittaminen on mahdollista ainoastaan kyseisen kuulustelun valtakunnallisen aikataulun mukaisena ajankohtana. Muina aikoina suoritettuja tenttejä ei arvioida. (Aikataulu löytyy Valtakunnallinen kuulustelu -pääsivulta). Kuulusteluaika sähköisessä tentissä on 2 tuntia 55 minuuttia.
 • Muista vahvistaa varauksesi!

 

Tarkista lopuksi varauksen tiedot

Oman varauksesi tiedot näet Examista.

 • Tarkista, että varaamasi tenttitila ja tentin suoritusaika ovat ohjeiden ja aikataulujen mukaiset.
 • Tarkista, että olet ilmoittautunut oman erikoisalasi tenttiin. 

 

HUOM! Osaa tentteihin osallistujista koskee Exam-ilmoittautumisen lisäksi lomakeilmoittautuminen, josta tietoa yllä CHECK LIST ennen tenttiä -kohdassa sekä sivun alalaidassa.

 

Lisäohjeita

Ohjevideo Examinariumin käytöstä on Unitubessa.

 

Luethan helsinki.fi-sähköpostiasi säännöllisesti, sillä olemme ensisijaisesti yhteydessä helsinki.fi-sähköpostiisi tenttiin liittyvissä asioissa.

 

Mikäli sinulla on ongelmia ilmoittautumisessa ja paikan varaamisessa, ota yhteyttä: 

 

Yksilölliset järjestelyt

Jos tarvitset kuulusteluun yksilöllisiä, terveydentilaasi liittyviä järjestelyjä, kuten mahdollisuuden ottaa mukaan lääkkeitä ja eväitä tai käydä wc:ssä kuulustelun aikana, ilmoita näistä kolme viikkoa ennen tenttikierroksen alkamista osoitteeseen .

 

 • Lähetä viesti salattuna ja otsikoi se "Erikoislääkärikuulustelun yksilölliset järjestelyt".
 • Ilmoita viestissä nimesi, opiskelijanumerosi (löytyy Sisusta kohdasta Omat tiedot - Henkilötiedot), mihin tenttiin olet osallistumassa sekä tarpeesi yksilöllisiin järjestelyihin.
 • Yksilöllisiin järjestelyihin pitää aina lähtökohtaisesti olla terveydentilaan liittyvä peruste, joka tulee osoittaa lääkärin lausunnolla osoittaa. Liitä viestiisi lääkärintodistus, johon vetoat.
 • Sähköpostiviestin lisäksi on aina varattava Exam-tenttikone yleisohjeiden mukaan.
 • Yliopistosta ilmoitetaan sinulle ennen kuulusteluajankohtaa käytännön järjestelyistä sähköpostitse.

 

Voi olla tilanteita, että yksilöllisiä järjestelyitä ei voida myöntää, jos yhteydenottosi tulee kuulustelun ajankohtaan nähden liian myöhään tai järjestelyt todetaan muutoin mahdottomaksi järjestää.  

 

Lomakeilmoittautumisten lisätiedot

Lomakeilmoittautumisista (kuulustelun suorittaminen ruotsin kielellä, osallistuminen radiologian tai suuradiologian kuvatenttiin, suupatologian tai suun mikrobiologian tenttiin tai lisäkoulutusohjelmien kuulusteluun) vastaa tenttikoordinaattori Lottamaria Kipinoinen, . Näissä kysymyksissä olethan yhteydessä tenttikoordinaattoriin.

Ilmoittautuminen ja tenttipaikan varaus tehdään suoraan Exam-järjestelmään (avautuu uuteen välilehteen). Suosittelemme varaamaan paikan pian. Ongelmatilanteissa ota yhteys:

 

Sähköisen tentin tilat ja käytännöt -sivulta (avautuu uuteen välilehteen) löydät tilan ohjeet ja käyttöehdot. Järjestelmään kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. Jos käytät järjestelmää ensimmäistä kertaa, sinun on hyväksyttävä ensin käyttöehdot. Varauksen tekeminen toimii lähes samalla tavalla kuin opiskelijan ohjeissa (linkki alla), mutta erikoistumiskoulutuksen tentin löydät valitsemalla vasemmasta valikosta kohdan ”Tentit” (paina kahdesti, jos valikko ei heti näy) ja sen alla olevan ”Yhteistentit”. Valitse listasta ”Erikoislääkärikuulustelu/Erikoishammaslääkärikuulustelu, [oma erikoisala]”, jonka jälkeen pääset valitsemaan tenttitilan ja ajan kalenterista. Valitse tenttitilaksi joko Kuopion tai Joensuun tila (EI erityistenttitilaa, jos tähän ei ole tarvetta) ja tenttiajaksi oman erikoisalasi tenttiaika. Muina aikoina suoritettuja tenttejä ei arvioida. (Aikataulu löytyy kuulustelun etusivulta).

Muista vahvistaa varauksesi!

 

Tutustu tenttitilan ohjeisiin ja sääntöihin huolella ennen tenttiä. (HUOM! Erikoistumiskoulutuksen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua Pepissä, tämä koskee muita UEF:n tenttejä). 

Exam-opiskelijan ohjeet (avautuu uuteen välilehteen)

 

Yksilölliset järjestelyt

Jos tarvitset kuulusteluun yksilöllisiä, terveydentilaasi liittyviä järjestelyjä, kuten mahdollisuuden ottaa mukaan lääkkeitä ja eväitä tai käydä wc:ssä kuulustelun aikana, ilmoita näistä kaksi viikkoa ennen kuulustelua osoitteeseen Yksilöllisiin järjestelyihin pitää aina lähtökohtaisesti olla terveydentilaan liittyvä peruste. Yliopistosta ilmoitetaan sinulle ennen kuulusteluajankohtaa käytännön järjestelyistä sähköpostitse.

 

Tämän lisäksi on aina varattava Exam-tenttikone yleisohjeiden mukaan.

Ilmoittautuminen ja tenttipaikan varaaminen tapahtuu suoraan Exam-järjestelmän kautta (avautuu uuteen välilehteen). Suosittelen varaamaan paikan pian. Mikäli sinulla on ongelmia ilmoittautumisessa ja paikan varaamisessa, ota yhteyttä: .

Sähköisen tentin sivulta (avautuu uuteen välilehteen) löydät tilan ohjeet ja käyttöehdot, tutustu tenttitilan ohjeisiin ja sääntöihin huolella ennen tenttiä. Järjestelmään kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. Jos käytät järjestelmää ensimmäistä kertaa, sinun tulee ensin hyväksyä käyttöehdot. Varauksen tekeminen toimii lähes samalla tavalla kuin sähköisen tentin sivulta löytyvällä ohjevideoilla, mutta erikoislääkäritentin löydät valitsemalla tentit (paina kahdesti, jos valikko ei heti näy) ja sen alla olevan yhteistentit. Valitse listasta ”Erikoislääkärikuulustelu, [oma erikoisala]”, jonka jälkeen pääset valitsemaan tenttitilan ja ajan kalenterista. Valitse tenttitilaksi Dentopolis/Linnanmaa ja tenttiajaksi oman erikoisalasi tenttiaika. Muina aikoina suoritettuja tenttejä ei arvioida. (Aikataulu löytyy etusivulta)

Huomioithan, että kaikki erityisjärjestelyjä vaativien kuulustelujen tenttitilat sekä preparaatti- ja kuvatenttitilat tulee varata Dentopoliksesta.

 

Muista vahvistaa varauksesi!

 

Yksilölliset järjestelyt

Jos tarvitset kuulusteluun yksilöllisiä, terveydentilaasi liittyviä järjestelyjä, kuten mahdollisuuden ottaa mukaan lääkkeitä ja eväitä tai käydä wc:ssä kuulustelun aikana, ilmoita näistä kaksi viikkoa ennen kuulustelua osoitteeseen tai . Yksilöllisiin järjestelyihin pitää aina lähtökohtaisesti olla terveydentilaan liittyvä peruste, joka koulutettavan tulee lääkärin lausunnolla osoittaa. Liitä siis viestiisi lääkärintodistus, johon vetoat. Yliopistosta ilmoitetaan sinulle ennen kuulusteluajankohtaa käytännön järjestelyistä sähköpostitse.

Tämän lisäksi on aina varattava Exam-tenttikone yleisohjeiden mukaan.

Lisätietoja yksilöllisistä opintojärjestelyistä ja esteettömyydestä löytyy verkkosivuiltamme.

Tuni-tunnuksen käyttöönotto

Jos sinulla ei ole vielä käytössä Tuni-tunnusta, käy aktivoimassa se seuraavien ohjeiden avulla: Käyttäjätunnus ja salasana. Tarvitset Tuni-tunnuksen, kun ilmoittaudut kuulustelun tenttiin Sisussa. Lisäksi tunnusta tarvitaan TUNI EXAM -järjestelmässä tenttipaikan varaamiseen ja tentin suorittamiseen.

Huom. Lisäkoulutusohjelmien tentteihin ei ilmoittauduta SISUssa, vaan siinä riittää erillinen ilmoittautuminen ja EXAM-tenttiajan varaus (ks. alta).

 

Tenttiin ilmoittautuminen Sisussa

Kuulusteluun osallistuvien on ilmoittauduttava tenttiin Sisussa ennen tentin suorittamista. Sisu on Tampereen yliopiston opintotietojärjestelmä, jossa hoidetaan henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS), kurssi-ilmoittautumiset, suoritusmerkinnät, todistukset ja muu sähköinen asiointi. Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää, että ilmoittautuminen on tehty.

Katso seuraavat ohjevideot: Opintojaksolle ilmoittautuminen ja HOPSin rakentaminen

Lue seuraava ohje: Ammatillinen jatkokoulutus – kursseille ilmoittautuminen Sisussa

Kirjaudu Sisuun Tuni-tunnuksella ja hae opintojakso MEDATEN Valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelu. Valitse oikea toteutus ja ilmoittaudu toteutukselle.

Lisää ohjeita Sisun käyttöön liittyen löydät Opiskelijan oppaasta. Jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, otathan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen .

 

EXAM-tentin varaaminen

Kuulustelun tentit suoritetaan sähköisenä EXAM-tenttinä. Varaa tenttipaikka TUNI EXAM -järjestelmästä mahdollisimman pian. Huom. Varauksen voi tehdä aikaisintaan 30 päivää ennen tenttipäivää.

 1. Käytä tietokonetta ja kirjaudu TUNI EXAM -järjestelmään Tuni-tunnuksella.
 2. Paina valikon Tentit-otsikkoa. Paina sitten Tentit-otsikon alle ilmestynyttä Yhteistentit-otsikkoa.
 3. Hae tenttiä sen nimellä (esim. Lastenkirurgia).
 4. Kun olet löytänyt oikean tentin, paina Ilmoittaudu-painiketta.
 5. Seuraavaksi valitse tenttipaikaksi EXAM-tila A203d, Päätalo, Keskustakampus. Huom.! Poikkeuksena radiologian ja suuradiologian tentit (kuvat) sekä patologian ja suupatologian tentit (preparaatit), joihin varataan tenttipaikka EXAM-tilasta Radiologia A314, Arvo, Kaupin kampus. Näihin tenttitiloihin et tarvitse kulkukorttia, mutta ota mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus.
 6. Valitse varauskalenterista oman erikoisalasi tenttipäivä ja -aika, jotka on ilmoitettu tentin nimessä ja kuulustelun aikataulussa. Muina aikoina suoritettuja tenttejä ei arvioida.

 

Yksilölliset järjestelyt

Yksilöllisiä järjestelyitä tentteihin voi saada Tampereen yliopiston opiskelija, jolla on tentin suorittamiseen vaikuttava sairaus, vamma tai muu tila. Ilmoita yksilöllisten järjestelyiden tarpeesta sähköpostitse Tampereen yliopiston tenttipalveluille (). Ilmoita viestissäsi seuraavat tiedot:

 • Etunimi ja sukunimi
 • Suoritettava tentti ja tentin ajankohta
 • Tarvittavat yksilölliset järjestelyt ja perustelu

Viesti tulee lähettää viimeistään kolme viikkoa ennen tenttipäivää, jotta se ehditään käsittelemään ajoissa. Myöhempiä ilmoituksia ei valitettavasti voida huomioida. Lisäksi on hyvä huomioida, että osa yksilöllisistä järjestelyistä voi vaatia tenttivarauksen tekemistä saavutettavaan tenttitilaan. Henkilökohtaisia tiloja on saatavilla rajoitetusti.

 

EXAM-tentin suorittaminen

Jos olet ensimmäistä kertaa suorittamassa sähköistä tenttiä, luethan huolella seuraavat ohjeet: Tilojen käyttösäännöt ja Opiskelijan ohjeet. Halutessasi voit myös suorittaa testitentin ennen varsinaista kuulustelun tenttiä. 

Saavu kuulustelun tenttiin viimeistään 5 min ennen tenttiaikaa, koska silloin yliopiston henkilökunta on avaamassa sinulle tenttitilan oven. Kuulustelun tentissä et tarvitse kulkukorttia, koska tenttivaraus tulee tehdä tiettyyn EXAM-tilaan.

Tenttien arviointiaika on noin 4 viikkoa. Saat Tuni-sähköpostiisi ilmoituksen, kun tenttisuorituksesi on arvioitu.

 

Jos tenttipaikan varaamisesta tai tentin suorittamisesta on kysyttävää, otathan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen .

 

 

 

Tentti suoritetaan sähköisenä tenttinä Turun yliopiston sähköisen tentin tiloissa, ilmoittautuminen ja tenttipaikan varaaminen tapahtuu suoraan Exam-järjestelmän (avautuu uudelle välilehdelle) kautta. Mikäli sinulla on ongelmia ilmoittautumisessa ja paikan varaamisessa, ota yhteyttä: .

Järjestelmään kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. Varauksen tekeminen toimii lähes samalla tavalla kuin sähköisen tentin opiskelijan ohjeessa (avautuu uudelle välilehdelle), mutta erikoislääkäritentin löydät suoraan Examista valitsemalla vasemman puolen valikosta yhteistentit.
Valitse listasta ”Erikoislääkärikuulustelu, [oma erikoisala]”, jonka jälkeen pääset valitsemaan tenttitilan ja ajan kalenterista. Valitse tenttitilaksi Teutori ja tenttiajaksi oman erikoisalasi tenttiaika. (Aikataulu löytyy etusivulta)

HUOM! Radiologian ja suuradiologian kuvatentissä tenttitila ilmoitetaan myöhemmin.

 

Muina aikoina suoritettuja tenttejä ei arvioida. Muista vahvistaa varauksesi!

Yllä mainittuihin tenttitiloihin pääset tenttipäivänä ilman kulkukorttia. Muuten tenttitilojen ovet ovat lukittu ja niihin kuljetaan kulkukortilla. (Examin vahvistuviestissä oleva ohje kulkulätkästä ei koske erikoistuvia, mikäli tenttipaikan on varannut ohjeiden mukaan.)
Sähköisen tentin sivulta löydät tenttitilojen ohjeet (avautuu uudelle välilehdelle) ja käyttöehdot. Tutustu tenttitilan ohjeisiin ja sääntöihin huolella ennen tenttiä.

 

Yksilölliset järjestelyt

Jos tarvitset kuulusteluun yksilöllisiä, terveydentilaasi liittyviä järjestelyjä, kuten mahdollisuuden ottaa mukaan lääkkeitä/eväitä tai käydä wc:ssä kuulustelun aikana, tulee sinun ilmoittaa näistä hyvissä ajoin ennen kuulustelua osoitteeseen . Yksilöllisiin järjestelyihin pitää aina lähtökohtaisesti olla terveydentilaan liittyvä peruste, joka koulutettavan tulee lääkärin lausunnolla osoittaa. Liitä siis viestiisi lääkärintodistus, johon vetoat. Yliopistosta ilmoitetaan sinulle ennen kuulusteluajankohtaa käytännön järjestelyistä sähköpostitse.

Tämän lisäksi on aina varattava Exam-tenttikone yleisohjeiden mukaan.
Voi olla tilanteita, että yksilöllisiä järjestelyitä ei voida myöntää, jos yhteydenottosi tulee kuulustelun ajankohtaan nähden liian myöhään tai järjestelyt todetaan muutoin mahdottomaksi järjestää.

 

HUOM! Koulutettavan tulee erikseen ilmoittautua lomakkeella, jos hän suorittaa kuulustelun ruotsin kielellä tai on osallistumassa radiologian tai suuradiologian kuvatenttiin, suupatologian tai suun mikrobiologian tenttiin tai lisäkoulutusohjelmien kuulusteluun. Ilmoitus tulee tehdä erillisellä lomakkeella viimeistään 3 viikkoa ennen kuulustelukierroksen alkamista. Tämän lisäksi on aina varattava Exam-tenttikone yleisohjeiden mukaan.

 

Yksilöllisistä tenttijärjestelyistä tulee ottaa yhteyttä omaan yliopistoon sähköpostitse viimeistään 14 pv ennen tenttiä, ks. lisäohjeet ylempää.

Viimeksi päivitetty 27.05.2024