Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Kuulusteluun ilmoittautuminen

Valtakunnalliseen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulusteluun ilmoittautuminen sekä tenttipaikan varaaminen tapahtuu suoraan Exam-järjestelmään, aikaisintaan 30 päivää ennen oman erikoisalan tenttipäivää. Ilmoittautuminen ja tenttipaikka kannattaa varata mahdollisimman pian tämän jälkeen, jotta paikan saaminen varmistuu. Tenttipaikan varaaminen on opiskelijan vastuulla. Korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota tenttipaikkaa varaukselle, joka on tehty alle 2 viikkoa ennen tenttipäivää, sillä tilat ovat myös muiden tenttijöiden käytössä.

Alla ovat ohjeet tenttipaikan varaamiseen oman yliopiston Exam-järjestelmästä. Tenttipaikan varaaminen ei onnistu kaikilla mobiililaitteilla.

CHECK LIST ennen kuulustelua

 • Toimiva oman yliopiston tunnus
  – Tenttipaikan varaamiseen tarvitset yliopiston käyttäjätunnukset. Huolehdi ajoissa, että sinulla on voimassaolevat käyttäjätunnukset
  Helsingin yliopiston tunnukset
  Itä-Suomen yliopiston tunnukset
  Oulun yliopiston tunnukset
  Tampereen yliopiston tunnukset
  Turun yliopiston tunnukset
  – Voit suorittaa kuulustelun vain sille erikoisalalle, johon sinulla on opinto-oikeus. Tentin voit suorittaa erikoistumiskoulutusta tarjoavissa yliopistoissa: HY, OY, TaY, TY ja UEF.
  Jos varaat tenttitilaa toisesta yliopistosta, valitse tenttitilaa varatessasi: tenttivaraus ulkopuolisesta oppilaitoksesta. MIkäli haluat suorittaa preparaatti- tai kuvatentin toisessa yliopistossa, sinun tulee ensin olla yhteydessä valtakunnalliseen tenttikoordinaattoriin.
 • Exam-tenttikoneen varaaminen 30 pv ennen oman erikoisalan tenttiä. Tenttipaikka kannattaa varata mahdollisimman pian tämän jälkeen, jotta paikan saaminen varmistuu (tenttipaikan varaamiselle ei kuitenkaan ole takarajaa)
  – Tenttipaikan varaaminen ei onnistu kaikilla mobiililaitteilla.
 • Kuulustelun kesto on 2h 55min

  – Muista tenttikoneesi numero sekä yliopiston tunnukset, joilla kirjaudutaan tenttikoneelle

  – Kuulustelun voi suorittaa ainoastaan erikoisalalle varattuna aikana, muina aikoina suoritettuja tenttejä ei arvioida

  – Tenttitilaan ei saa tuoda mitään (lukuun ottamatta henkilöllisyystodistusta)

  - Tenttitilasta ei saa poistua kesken tentin ja tulla takaisin jatkamaan tenttiä
 • Erityisjärjestelyt: Ilmoita ajoissa erillisellä lomakkeella, jos:
  – tarvitset tenttiin terveydentilaasi liittyviä erityisjärjestelyjä,
  – suoritat tentin ruotsiksi
  – osallistut (suu)radiologian kuvatenttiin, (suu)patologian preparaattitenttiin tai suun mikrobiologian tenttiin
  – osallistut erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien kuulusteluun
  Huom! Lomakeilmoituksen lisäksi sinun tulee aina varata myös Exam-tenttipaikka oman yliopiston Exam-järjestelmän kautta.

Ohjeet tenttipaikan varaamiseen Exam-järjestelmästä

Tentit järjestetään Meilahden Biomedicum 2:n (Tukholmankatu 8) 1. kerroksen Examinarium-tenttitilassa. Sisäänkäynti tilaan on Tukholmankadun ja Paciuksenkadun väliseltä pikkukujalta (ks. kartta).

 

Mikäli tenttikoneita ei enää ole vapana Meilahden tiloissa, voit tehdä varauksen Aleksandrian erikoislääkäritentit –examtilaan (Aleksandria erikoislääkäritentit 1 ja 2). Aleksandrian examinariumtenttitiloihin tule paikalle n. 15 minuuttia ennen tentin alkua kiinteistön edustalle (Fabianinkatu 28). Virkailija tulee päästämään tenttijät sisään ja ohjaa heidät tenttitiloihin. Klo 8 alkavaan tenttiin tule klo 7.45.

 

Ilmoittautuminen ja tenttipaikan varaaminen tapahtuu suoraan Exam-järjestelmän kautta.

Mikäli sinulla on ongelmia ilmoittautumisessa ja paikan varaamisessa, ota yhteyttä: 

Sähköisen tentin sivulta löydät tilan ohjeet ja käyttöehdot, tutustu tenttitilan ohjeisiin ja sääntöihin huolella ennen tenttiä. Järjestelmään kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla.

HUOM. tentin tekeminen edellyttää, että käyttäjätunnukset ovat voimassa ja olet ilmoittautunut läsnäolevaksi kuluvalle lukuvuodelle. 

 

Jos käytät järjestelmää ensimmäistä kertaa, sinun tulee ensin hyväksyä käyttöehdot. Varauksen tekeminen toimii lähes samalla tavalla kuin sähköisen tentin sivulta löytyvistä ohjeista, mutta erikoislääkäritentin löydät valitsemalla tentit (paina kahdesti, jos valikko ei heti näy) ja sen alla olevan yhteistentit. Valitse listasta ”Erikoislääkärikuulustelu, [oma erikoisala]”, jonka jälkeen pääset valitsemaan tenttitilan ja ajan kalenterista. Valitse tenttitilaksi Meilahti. Tenttiajaksi tulee valita oman erikoisalan tenttiaika. Järjestelmä sallii varauksen tekemisen myös muulle ajankohdalle, mutta tentin suorittaminen on mahdollista ainoastaan kyseisen kuulustelun valtakunnallisen aikataulun mukaisena ajankohtana. Muina aikoina suoritettuja tenttejä ei arvioida. (Aikataulu löytyy etusivulta)

Muista vahvistaa varauksesi!

 

Mikäli olet varannut väärän tenttiajan tai tenttitilan, varauksesi perutaan ja tästä ilmoitetaan @helsinki.fi sähköpostiosoitteeseesi.

 

Kuulusteluaika sähköisessä tentissä on 2 tuntia 55 minuuttia. Arviointiaika on 4 viikkoa, ja tuloksen näet Exam-järjestelmästä, kohdasta yhteistenttien tulokset.

Ohjevideo Examinariumin käytöstä:
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/b9d78903-b671-4fdd-9d83-2ca1fc44ddc2

Ilmoittautuminen ja tenttipaikan varaus tehdään suoraan Exam-järjestelmään. Suosittelemme varaamaan paikan pian. Ongelmatilanteissa ota yhteys:

Sähköisen tentin tilat ja käytännöt sivulta löydät tilan ohjeet ja käyttöehdot. Järjestelmään kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. Jos käytät järjestelmää ensimmäistä kertaa, sinun on hyväksyttävä ensin käyttöehdot. Varauksen tekeminen toimii lähes samalla tavalla kuin opiskelijan ohjeissa (linkki alla), mutta erikoistumiskoulutuksen tentin löydät valitsemalla vasemmasta valikosta kohdan ”Tentit” (paina kahdesti, jos valikko ei heti näy) ja sen alla olevan ”Yhteistentit”. Valitse listasta ”Erikoislääkärikuulustelu/Erikoishammaslääkärikuulustelu, [oma erikoisala]”, jonka jälkeen pääset valitsemaan tenttitilan ja ajan kalenterista. Valitse tenttitilaksi joko Kuopion tai Joensuun tila (EI erityistenttitilaa, jos tähän ei ole tarvetta) ja tenttiajaksi oman erikoisalasi tenttiaika. Muina aikoina suoritettuja tenttejä ei arvioida. (Aikataulu löytyy etusivulta).

Muista vahvistaa varauksesi!

Kuulusteluaika on 2 tuntia 55 minuuttia. Arviointiaika on 4 viikkoa, ja tuloksen näet Exam-järjestelmästä, kohdasta yhteistenttien tulokset.

Ilmoittaudu hyvissä ajoin Opparin (Kuopio, Canthia-rakennus, 2. krs tai Joensuu Carelia, kirjasto 1. krs) tiskillä ennen tentin alkua. Tutustu tenttitilan ohjeisiin ja sääntöihin huolella ennen tenttiä.

Exam-opiskelijan ohjeet:
https://kamu.uef.fi/student-book/exam-opiskelijan-ohjeet/

Ilmoittautuminen ja tenttipaikan varaaminen tapahtuu suoraan Exam-järjestelmän kautta. Suosittelen varaamaan paikan pian. Mikäli sinulla on ongelmia ilmoittautumisessa ja paikan varaamisessa, ota yhteyttä: .

Sähköisen tentin sivulta löydät tilan ohjeet ja käyttöehdot, tutustu tenttitilan ohjeisiin ja sääntöihin huolella ennen tenttiä. Järjestelmään kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. Jos käytät järjestelmää ensimmäistä kertaa, sinun tulee ensin hyväksyä käyttöehdot. Varauksen tekeminen toimii lähes samalla tavalla kuin sähköisen tentin sivulta löytyvällä ohjevideoilla, mutta erikoislääkäritentin löydät valitsemalla tentit (paina kahdesti, jos valikko ei heti näy) ja sen alla olevan yhteistentit. Valitse listasta ”Erikoislääkärikuulustelu, [oma erikoisala]”, jonka jälkeen pääset valitsemaan tenttitilan ja ajan kalenterista. Valitse tenttitilaksi Dentopolis/Linnanmaa ja tenttiajaksi oman erikoisalasi tenttiaika. Muina aikoina suoritettuja tenttejä ei arvioida. (Aikataulu löytyy etusivulta)

Huomioithan, että kaikki erityisjärjestelyjä vaativien kuulustelujen tenttitilat sekä preparaatti- ja kuvatenttitilat tulee varata Dentopoliksesta.

 

Muista vahvistaa varauksesi!

Kuulusteluaika sähköisessä tentissä on 2 tuntia 55 minuuttia. Arviointiaika on 4 viikkoa, ja tuloksen näet Exam-järjestelmästä, kohdasta yhteistenttien tulokset.

Ilmoittautuminen ja tenttipaikan varaaminen tapahtuu suoraan TUNI EXAM-järjestelmän kautta. Suosittelemme varaamaan paikan mahdollisimman pian. Mikäli sinulla on ongelmia ilmoittautumisessa ja paikan varaamisessa, ota yhteyttä: .

Sähköisen tenttipalvelun (TUNI EXAM) kotisivulta löydät tenttitilojen käyttösäännöt, tietoa tenttitiloista ja opiskelijan ohjeet. Tutustu käyttösääntöihin ja sähköisen tenttimisen ohjeisiin huolella ennen tenttiä.

Järjestelmään kirjaudutaan HAKA-kirjautumisen kautta TUNI-käyttäjätunnuksella. Jos et ole vielä aktivoinut käyttöösi uusia TUNI-tunnuksia, tee se ennen varauksen tekemistä seuraavien ohjeiden avulla: Käyttäjätunnus ja salasana. Muista tunnuksesi, sillä tarvitset niitä tentissä kirjautuessasi EXAMiin. Jos käytät EXAM-järjestelmää ensimmäistä kertaa, sinun tulee kirjautumisen yhteydessä hyväksyä järjestelmän käyttöehdot.

Varauksen tekeminen tapahtuu lähes samalla tavalla kuin sähköisen tenttipalvelun sivulta löytyvistä ohjeista, mutta valtakunnallisten kuulusteluiden tentit löydät valitsemalla EXAM-järjestelmässä Tentit (paina kahdesti, jos valikko ei heti näy) ja sen alla olevan Yhteistentit. Valitse listasta ”s21 Erikoislääkärikuulustelu, [oma erikoisala]”, jonka jälkeen pääset valitsemaan tenttitilan ja -ajan kalenterista. Valitse tenttitila (alla ohje) ja tenttiajaksi oman erikoisalasi tenttiaika. Muina aikoina suoritettuja tenttejä ei arvioida. (Aikataulu löytyy Valtakunnallinen kuulustelu -sivun etusivulta). Lopuksi muista vahvistaa varauksesi.

Tenttipaikka tulee varata TUNI EXAM-järjestelmässä Kaupin kampuksen EXAM-tilasta E109, Arvo.  

Huom! Poikkeuksena ke 29.9 klo 14-17 tentit (radiologian kuvat ja patologian preparaatit) ja pe 1.10 klo 14-17 tentit (suuradiologia kuvat ja suupatologian preparaatit) järjestetään Arvo-rakennuksen radiologian luokassa A314.          

Jos järjestelmä ilmoittaa, ettei ko. tenttitilassa ole enää vapaita koneita, valitse tilaksi Keskustakampuksen tenttitila A203d.

Tila sijaitsee Päätalon toisessa kerroksessa.

Jos tenttitilan varaamisessa on ongemia, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen . Kaikille ajoissa ilmoittautuneille löytyy tenttipaikka.

Koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia tenttijät käyttävät EXAM-tiloissa hengityssuojainta. Voit käyttää omaa tai yliopiston tarjoamaa hengityssuojainta. (Osa Tampereen yliopiston turvallisuusjärjestelyitä, jotka ovat voimassa 3.8.2020 alkaen toistaiseksi.)

Kuulusteluaika sähköisessä tentissä on 2 tuntia 55 minuuttia. Arviointiaika on 4 viikkoa, ja tuloksen näet Exam-järjestelmästä, kohdasta yhteistenttien tulokset.

Jos haluat tutustua järjestelmään ja tilaan etukäteen niin voit tehdä halutessasi suorittaa EXAM-testitentin. Testitentissä toimitaan kuten oikeassa tentissä.

Erikoislääkärikuulusteluun ilmoittautuminen Sisu-järjestelmässä

Tampereen yliopistossa otettiin elokuussa 2020 käyttöön uusi Sisu-opintotietojärjestelmä.  Sisu-järjestelmässä hoidetaan henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS), kurssi-ilmoittautumiset, suoritusmerkinnät, todistukset ja sähköinen asiointi.

Exam-järjestelmässä tehdyn tentti-ilmoittautumisen ja tenttipaikan varaamisen lisäksi erikoislääkärikuulusteluun osallistuvien on ilmoittauduttava tenttiin myös Sisu-järjestelmässä (https://www.tuni.fi/sisu).

Ilmoittautuminen tenttiin Sisu-järjestelmässä on auki tenttiviikkojen viimeiseen päivään asti – ilmoittautumista ei siis välttämättä tarvitse tehdä ennen tenttiä vaan riittää, että ilmoittaudut tämän aikajakson sisällä. Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää sitä, että ilmoittautuminen Sisu-järjestelmässä on tehty.

Liitteenä on ohje ilmoittautumista varten.

Syksy 2021: Ilmoittautuminen tehdään opintojakson MEDATEN (Valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelu) toteutukselle ”Valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelu, Tentti 27.9.-8.10.2021”.

Lisää ohjeita Sisun käyttöön liittyen löytyy Opiskelijan oppaasta: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/tampereen-yliopiston-opiskelijan-opas/opintojen-suunnittelu-ja-sisu-info

Tentti suoritetaan sähköisenä tenttinä Turun yliopiston sähköisen tentin tiloissa, ilmoittautuminen ja tenttipaikan varaaminen tapahtuu suoraan Exam-järjestelmän kautta. Suosittelen varaamaan paikan pian. Mikäli sinulla on ongelmia ilmoittautumisessa ja paikan varaamisessa, ota yhteyttä: .

Järjestelmään kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. Jos käytät järjestelmää ensimmäistä kertaa, sinun tulee ensin hyväksyä käyttöehdot. Varauksen tekeminen toimii lähes samalla tavalla kuin sähköisen tentin opiskelijan ohjeessa, mutta erikoislääkäritentin löydät suoraan Examista valitsemalla tentit (paina kahdesti, jos valikko ei heti näy) ja sen alla olevan yhteistentit.

Valitse listasta ”Erikoislääkärikuulustelu, [oma erikoisala]”, jonka jälkeen pääset valitsemaan tenttitilan ja ajan kalenterista. Valitse tenttitilaksi Educarium, jos tenttisi on klo 8-11 ja 14-17  tai TuKKK, jos tenttisi on klo 11-14  ja tenttiajaksi oman erikoisalasi tenttiaika. (Aikataulu löytyy etusivulta)

Huom preparaattitentit! tenttitila: erityistenttitila

Muina aikoina suoritettuja tenttejä ei arvioida. Muista vahvistaa varauksesi!

Yllä mainittuihin tenttitiloihin pääset tenttipäivänä ilman kulkukorttia. Muuten tenttitilojen ovet ovat lukittu ja niihin kuljetaan kulkukortilla. (Examin vahvistuviestissä oleva ohje kulkulätkästä ei koske erikoistuvia, mikäli tenttipaikan on varannut ohjeiden mukaan)

Sähköisen tentin sivulta löydät tenttitilojen ohjeet ja käyttöehdot. Tutustu tenttitilan ohjeisiin ja sääntöihin huolella ennen tenttiä.

Kuulusteluaika sähköisessä tentissä on 2 tuntia 55 minuuttia. Arviointiaika on 4 viikkoa, ja tuloksen näet Exam-järjestelmästä, kohdasta yhteistenttien tulokset.

HUOM! Koulutettavan tulee erikseen ilmoittaa tiedekuntaan, jos hän tarvitsee kuulusteluun terveydentilaan liittyviä erityisjärjestelyjä, suorittaa kuulustelun ruotsin kielellä tai on osallistumassa (suu)radiologian kuvatenttiin, (suu)patologian preparaattitenttiin, suun mikrobiologian tenttiin tai lisäkoulutusohjelmien kuulusteluun. Ilmoitus tulee tehdä erillisellä lomakkeella viimeistään 5 viikkoa ennen kuulustelukierroksen alkamista. Tämän lisäksi on aina varattava Exam-tenttikone yleisohjeiden mukaan.

Viimeksi päivitetty 17.09.2021