Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Kuulusteluun ilmoittautuminen

Valtakunnalliseen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulusteluun ilmoittautuminen sekä tenttipaikan varaaminen tapahtuu suoraan Exam-järjestelmään, aikaisintaan 30 päivää ennen oman erikoisalan tenttipäivää. Ilmoittautuminen ja tenttipaikka kannattaa varata mahdollisimman pian tämän jälkeen, jotta paikan saaminen varmistuu. Tenttipaikan varaaminen on opiskelijan vastuulla. Korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota tenttipaikkaa varaukselle, joka on tehty alle 2 viikkoa ennen tenttipäivää, sillä tilat ovat myös muiden tenttijöiden käytössä.

Alla ovat ohjeet tenttipaikan varaamiseen oman yliopiston Exam-järjestelmästä. Tenttipaikan varaaminen ei onnistu kaikilla mobiililaitteilla.

CHECK LIST ennen kuulustelua

 • Exam-tenttikoneen varaaminen 30 pv ennen oman erikoisalan tenttiä. Tenttipaikka kannattaa varata mahdollisimman pian tämän jälkeen, jotta paikan saaminen varmistuu (tenttipaikan varaamiselle ei kuitenkaan ole takarajaa)
  – Tenttipaikan varaaminen ei onnistu kaikilla mobiililaitteilla.
  - Tentin voi tehdä myös tenttivierailuna, lue huolellisesti ohjeet tenttivierailupaikan varaamisesta
 • Kuulustelun kesto on 2h 55min

  – Muista tenttikoneesi numero sekä yliopiston tunnukset, joilla kirjaudutaan tenttikoneelle

  – Kuulustelun voi suorittaa ainoastaan erikoisalalle varattuna aikana, muina aikoina suoritettuja tenttejä ei arvioida

  – Tenttitilaan ei saa tuoda mitään (lukuun ottamatta henkilöllisyystodistusta)

  - Tenttitilasta ei saa poistua kesken tentin ja tulla takaisin jatkamaan tenttiä
 • Erityisjärjestelyt: Ilmoita ajoissa erillisellä lomakkeella, jos:
  – tarvitset tenttiin terveydentilaasi liittyviä erityisjärjestelyjä,
  – suoritat tentin ruotsiksi
  – osallistut radiologian kuvatenttiin, suuradiologian kuvatenttiin, patologian preparaattitenttiin, suupatologian preparaattitenttiin tai suun mikrobiologian tenttiin
  – osallistut erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien kuulusteluun
  Huom! Lomakeilmoituksen lisäksi sinun tulee aina varata myös Exam-tenttipaikka oman yliopiston Exam-järjestelmän kautta.

Ohjeet tenttipaikan varaamiseen Exam-järjestelmästä

Tentit järjestetään Meilahden Biomedicum 2 B:n (Tukholmankatu 8) 1. kerroksen Examinarium-tenttitilassa. Sisäänkäynti tilaan on Tukholmankadun ja Paciuksenkadun väliseltä pikkukujalta (ks. kartta).

 

Mikäli tenttikoneita ei enää ole vapana Meilahden tiloissa, voit tehdä varauksen Aleksandrian erikoislääkäritentit –examtilaan (Aleksandria erikoislääkäritentit 1 ja 2). Aleksandrian examinariumtenttitiloihin tule paikalle n. 15 minuuttia ennen tentin alkua kiinteistön edustalle (Fabianinkatu 28). Virkailija tulee päästämään tenttijät sisään ja ohjaa heidät tenttitiloihin. Klo 8 alkavaan tenttiin tule klo 7.45.

 

Ilmoittautuminen ja tenttipaikan varaaminen tapahtuu suoraan Exam-järjestelmän kautta.

Mikäli sinulla on ongelmia ilmoittautumisessa ja paikan varaamisessa, ota yhteyttä: 

Sähköisen tentin sivulta löydät tilan ohjeet ja käyttöehdot, tutustu tenttitilan ohjeisiin ja sääntöihin huolella ennen tenttiä. Järjestelmään kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla.

HUOM. tentin tekeminen edellyttää, että käyttäjätunnukset ovat voimassa ja olet ilmoittautunut läsnäolevaksi kuluvalle lukuvuodelle. 

 

Jos käytät järjestelmää ensimmäistä kertaa, sinun tulee ensin hyväksyä käyttöehdot. Varauksen tekeminen toimii lähes samalla tavalla kuin sähköisen tentin sivulta löytyvistä ohjeista, mutta erikoislääkäritentin löydät valitsemalla tentit (paina kahdesti, jos valikko ei heti näy) ja sen alla olevan yhteistentit. Valitse listasta ”Erikoislääkärikuulustelu, [oma erikoisala]”, jonka jälkeen pääset valitsemaan tenttitilan ja ajan kalenterista. Valitse tenttitilaksi Meilahti. Tenttiajaksi tulee valita oman erikoisalan tenttiaika. Järjestelmä sallii varauksen tekemisen myös muulle ajankohdalle, mutta tentin suorittaminen on mahdollista ainoastaan kyseisen kuulustelun valtakunnallisen aikataulun mukaisena ajankohtana. Muina aikoina suoritettuja tenttejä ei arvioida. (Aikataulu löytyy etusivulta)

Muista vahvistaa varauksesi!

 

Mikäli olet varannut väärän tenttiajan tai tenttitilan, varauksesi perutaan ja tästä ilmoitetaan @helsinki.fi sähköpostiosoitteeseesi.

 

Kuulusteluaika sähköisessä tentissä on 2 tuntia 55 minuuttia. Arviointiaika on 4 viikkoa, ja tuloksen näet Exam-järjestelmästä, kohdasta yhteistenttien tulokset.

Ohjevideo Examinariumin käytöstä:
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/b9d78903-b671-4fdd-9d83-2ca1fc44ddc2

Ilmoittautuminen ja tenttipaikan varaus tehdään suoraan Exam-järjestelmään. Suosittelemme varaamaan paikan pian. Ongelmatilanteissa ota yhteys:

Sähköisen tentin tilat ja käytännöt sivulta löydät tilan ohjeet ja käyttöehdot. Järjestelmään kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. Jos käytät järjestelmää ensimmäistä kertaa, sinun on hyväksyttävä ensin käyttöehdot. Varauksen tekeminen toimii lähes samalla tavalla kuin opiskelijan ohjeissa (linkki alla), mutta erikoistumiskoulutuksen tentin löydät valitsemalla vasemmasta valikosta kohdan ”Tentit” (paina kahdesti, jos valikko ei heti näy) ja sen alla olevan ”Yhteistentit”. Valitse listasta ”Erikoislääkärikuulustelu/Erikoishammaslääkärikuulustelu, [oma erikoisala]”, jonka jälkeen pääset valitsemaan tenttitilan ja ajan kalenterista. Valitse tenttitilaksi joko Kuopion tai Joensuun tila (EI erityistenttitilaa, jos tähän ei ole tarvetta) ja tenttiajaksi oman erikoisalasi tenttiaika. Muina aikoina suoritettuja tenttejä ei arvioida. (Aikataulu löytyy etusivulta).

Muista vahvistaa varauksesi!

Kuulusteluaika on 2 tuntia 55 minuuttia. Arviointiaika on 4 viikkoa, ja tuloksen näet Exam-järjestelmästä, kohdasta yhteistenttien tulokset.

Tutustu tenttitilan ohjeisiin ja sääntöihin huolella ennen tenttiä.

Exam-opiskelijan ohjeet:
https://kamu.uef.fi/student-book/exam-opiskelijan-ohjeet/

Ilmoittautuminen ja tenttipaikan varaaminen tapahtuu suoraan Exam-järjestelmän kautta. Suosittelen varaamaan paikan pian. Mikäli sinulla on ongelmia ilmoittautumisessa ja paikan varaamisessa, ota yhteyttä: .

Sähköisen tentin sivulta löydät tilan ohjeet ja käyttöehdot, tutustu tenttitilan ohjeisiin ja sääntöihin huolella ennen tenttiä. Järjestelmään kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. Jos käytät järjestelmää ensimmäistä kertaa, sinun tulee ensin hyväksyä käyttöehdot. Varauksen tekeminen toimii lähes samalla tavalla kuin sähköisen tentin sivulta löytyvällä ohjevideoilla, mutta erikoislääkäritentin löydät valitsemalla tentit (paina kahdesti, jos valikko ei heti näy) ja sen alla olevan yhteistentit. Valitse listasta ”Erikoislääkärikuulustelu, [oma erikoisala]”, jonka jälkeen pääset valitsemaan tenttitilan ja ajan kalenterista. Valitse tenttitilaksi Dentopolis/Linnanmaa ja tenttiajaksi oman erikoisalasi tenttiaika. Muina aikoina suoritettuja tenttejä ei arvioida. (Aikataulu löytyy etusivulta)

Huomioithan, että kaikki erityisjärjestelyjä vaativien kuulustelujen tenttitilat sekä preparaatti- ja kuvatenttitilat tulee varata Dentopoliksesta.

 

Muista vahvistaa varauksesi!

Kuulusteluaika sähköisessä tentissä on 2 tuntia 55 minuuttia. Arviointiaika on 4 viikkoa, ja tuloksen näet Exam-järjestelmästä, kohdasta yhteistenttien tulokset.

Tuni-tunnuksen käyttöönotto

 

Jos sinulla ei ole vielä käytössä Tuni-tunnusta, käy aktivoimassa se seuraavien ohjeiden avulla: Käyttäjätunnus ja salasana. Tarvitset Tuni-tunnuksen, kun ilmoittaudut kuulustelun tenttiin Sisussa. Lisäksi tunnusta tarvitaan TUNI EXAM -järjestelmässä tenttipaikan varaamiseen ja tentin suorittamiseen.

 

Tenttiin ilmoittautuminen Sisu-järjestelmässä

 

Erikoislääkärikuulusteluun osallistuvien on ilmoittauduttava tenttiin Sisu-järjestelmässä (https://www.tuni.fi/sisu). Sisu on Tampereen yliopiston opintotietojärjestelmä, jossa hoidetaan henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS), kurssi-ilmoittautumiset, suoritusmerkinnät, todistukset ja muu sähköinen asiointi.

Ilmoittaudu kuulustelun tenttiin Sisu-järjestelmässä viimeistään 20.5.2022. Ilmoittautumista ei siis välttämättä tarvitse tehdä ennen tentin suorittamista. Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää, että ilmoittautuminen Sisu-järjestelmässä on tehty. 

Katso seuraavat ohjevideot: Opintojaksolle ilmoittautuminen ja HOPSin rakentaminen

Lue seuraava ohje: Ammatillinen jatkokoulus – kursseille ilmoittautuminen Sisussa

 

Kirjaudu Sisuun Tuni-tunnuksella ja hae opintojakso MEDATEN Valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelu. Valitse oikea toteutus (Tentti 1.4.2022-31.5.2022) ja ilmoittaudu toteutukselle.

 

Lisää ohjeita Sisun käyttöön liittyen löydät Opiskelijan oppaasta. Jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, otathan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen .

 

EXAM-tentin varaaminen ja suorittaminen

 

Valtakunnallisen kuulustelun tentit suoritetaan sähköisenä EXAM-tenttinä. Jos olet ensimmäistä kertaa suorittamassa sähköistä tenttiä, luethan huolella seuraavat ohjeet: Tilojen käyttösäännöt ja Opiskelijan ohjeet. Halutessasi voit myös suorittaa EXAM-testitentin.

Varaa tenttipaikka TUNI EXAM -järjestelmästä mahdollisimman pian (Huom. Varauksen voi tehdä kuitenkin aikaisintaan 30 päivää ennen tenttipäivää).

 1. Kirjaudu järjestelmään Tuni-tunnuksella osoitteessa https://sites.tuni.fi/exam/.
 2. Paina EXAM-järjestelmän valikon Tentit-otsikkoa. Paina sitten Tentit-otsikon alle ilmestynyttä Yhteistentit-otsikkoa. Valitse sivulta oikea kuulustelun tentti tai hae tenttiä sen nimellä (esim. k22 Erikoislääkärikuulustelu, Neurokirurgia).
 3. Valitse tenttipaikaksi EXAM-tila A203d, Päätalo, Keskustakampus. Huom.! Poikkeuksena radiologian ja suuradiologian tentit (kuvat) sekä patologian ja suupatologian tentit (preparaatit), joihin varataan tenttipaikka EXAM-tilasta Radiologia A314, Arvo, Kaupin kampus.
 4. Valitse varauskalenterista oman erikoisalasi tenttiaika, joka on ilmoitettu tentin nimessä ja kuulustelun aikataulussa. Muina aikoina suoritettuja kuulustelun tenttejä ei arvioida.

Jos tenttipaikan varaamisesta on kysyttävää, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen .

 

Saavu kuulustelun tenttiin viimeistään 5 min ennen tenttiaikaa, koska silloin yliopiston henkilökunta on avaamassa sinulle tenttitilan oven. Päätalon ja Radiologian EXAM-tiloihin kulkemiseen et siis tarvitse opiskelijakorttia tai erillistä kulkukorttia. Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi kuulustelun tentissä (passi, henkilökortti, opiskelijakortti tai ajokortti). EXAM-tiloissa käytetään omaa tai yliopiston tarjoamaa hengityssuojainta. Tenttien arviointiaika on 4 viikkoa, mutta saat Tuni-sähköpostiisi ilmoituksen, kun tenttisuorituksesi on arvioitu.

Tentti suoritetaan sähköisenä tenttinä Turun yliopiston sähköisen tentin tiloissa, ilmoittautuminen ja tenttipaikan varaaminen tapahtuu suoraan Exam-järjestelmän kautta. Suosittelen varaamaan paikan pian. Mikäli sinulla on ongelmia ilmoittautumisessa ja paikan varaamisessa, ota yhteyttä: .

Järjestelmään kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. Jos käytät järjestelmää ensimmäistä kertaa, sinun tulee ensin hyväksyä käyttöehdot. Varauksen tekeminen toimii lähes samalla tavalla kuin sähköisen tentin opiskelijan ohjeessa, mutta erikoislääkäritentin löydät suoraan Examista valitsemalla tentit (paina kahdesti, jos valikko ei heti näy) ja sen alla olevan yhteistentit.

Valitse listasta ”Erikoislääkärikuulustelu, [oma erikoisala]”, jonka jälkeen pääset valitsemaan tenttitilan ja ajan kalenterista. Valitse tenttitilaksi Educarium, jos tenttisi on klo 8-11 ja 14-17  tai TuKKK, jos tenttisi on klo 11-14  ja tenttiajaksi oman erikoisalasi tenttiaika. (Aikataulu löytyy etusivulta)

Huom preparaattitentit! Tenttitila: Publicumin 417

Muina aikoina suoritettuja tenttejä ei arvioida. Muista vahvistaa varauksesi!

Yllä mainittuihin tenttitiloihin pääset tenttipäivänä ilman kulkukorttia. Muuten tenttitilojen ovet ovat lukittu ja niihin kuljetaan kulkukortilla. (Examin vahvistuviestissä oleva ohje kulkulätkästä ei koske erikoistuvia, mikäli tenttipaikan on varannut ohjeiden mukaan)

Sähköisen tentin sivulta löydät tenttitilojen ohjeet ja käyttöehdot. Tutustu tenttitilan ohjeisiin ja sääntöihin huolella ennen tenttiä.

Kuulusteluaika sähköisessä tentissä on 2 tuntia 55 minuuttia. Arviointiaika on 4 viikkoa, ja tuloksen näet Exam-järjestelmästä, kohdasta yhteistenttien tulokset.

 

HUOM! Koulutettavan tulee erikseen ilmoittaa tiedekuntaan, jos hän tarvitsee kuulusteluun terveydentilaan liittyviä erityisjärjestelyjä, suorittaa kuulustelun ruotsin kielellä tai on osallistumassa radiologian kuvatenttiin, suuradiologian kuvatenttiin, patologian preparaattitenttiin, suupatologian preparaattitenttiin, suun mikrobiologian tenttiin tai lisäkoulutusohjelmien kuulusteluun. Ilmoitus tulee tehdä erillisellä lomakkeella viimeistään 5 viikkoa ennen kuulustelukierroksen alkamista. Tämän lisäksi on aina varattava Exam-tenttikone yleisohjeiden mukaan.

Viimeksi päivitetty 21.04.2022