Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Lääketieteellisten alojen valintaperusteet 2021 on julkaistu

09.10.2020

Lääketieteellisten alojen opiskelijavalinnan 2021 yleiset kaikille lääketieteellisten alojen hakukohteille yhteiset tiedot on julkaistu näillä yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Hakuaika syksyllä 2021 alkaviin opintoihin on 17.3.-31.3.2021. Vuoden 2021 valinnassa valitaan uusia opiskelijoita todistusvalinnalla sekä valintakoevalinnalla. Todistusvalinnassa valitaan enintään 51 % aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella jokaisessa lääketieteellisten alojen hakukohteessa eläinlääketieteessä, hammaslääketieteessä sekä lääketieteessä. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Valintakoevalinnassa valitaan tämän jälkeen vähintään 49% aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista valintakoepisteiden perusteella.

 

Korkeakoulujen yhteishaussa varataan lääketieteellisten alojen hakukohteiden opiskelijavalinnassa kokonaisuudessaan 65 % aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille. Valintakoevalinnassa varataan paikkoja ensikertalaisille hakijoille se määrä, että kokonaisuudessaan hakukohteen aloituspaikkamäärästä enintään 65% tulee kiintiöidyksi ensikertalaisille hakijoille.

 

Muutoksia valinnassa

Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin tai hammaslääketieteen hakukohteisiin. Hakurajaus eläinlääketieteen hakukohteen osalta on poistunut eli hakijan on mahdollista hakea samaan aikaan eläinlääketieteeseen ja lääketieteeseen tai eläinlääketieteeseen ja hammaslääketieteeseen. Aiempina vuosina käytössä ollut ensisijaisuuspiste, joka hakijalle annettiin ylimmän hakutoiveen kohteeseen, ei ole enää käytössä.

 

Lääketieteen alan valintakoe vuoden 2021 opiskelijavalinnassa perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon sekä mahdolliseen ennakkomateriaaliin. Tieto mahdollisesta ennakkomateriaalista ja tarkempi tieto materiaalin julkaisuajankohdasta julkistetaan 30.11.2020 mennessä näillä lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivulla www.laaketieteelliset.fi .  Lisätietoa valintakoemateriaalista löytyy sivulta https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valintakoemateriaali

 

Valintakokeiden tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Valintakokeiden tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan näillä yhteisvalinnan verkkosivuilla myöhemmin, viimeistään 16.3.2021.

 

Lääketieteellisten alojen valintakokeen voi suorittaa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku. Hakijan tulee ilmoittaa Opintopolussa yhteishaun hakemuksella paikkakunta, missä suorittaa valintakokeen. Valintakoepaikan valinta on sitova, eikä sitä voi enää hakuajan jälkeen vaihtaa.

 

Lisätietoa hakuohjeista, valintamenettelystä ja  valintakoemateriaalista.

 

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden tulee huomioida kielitaidon osoittamiseen liittyvät vaatimukset jo hakuvaiheessa. Hakijan on osoitettava suomen kielen taito hakiessaan suomenkieliseen koulutusohjelmaan tai suomenkieliselle opintolinjalle.

Hakiessaan Helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkieliselle opintolinjalle, hakijan on puolestaan osoitettava ruotsin kielen taito. Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelman ja eläinlääketieteen kandiohjelman hakukohteissa kielitaidon voi osoittaa joko suomen tai ruotsin kielessä.

 

Kielitaitovaatimukset voi tarkistaa sivulta https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/kielitaidon-osoittaminen

 

Sivujen linkkejä lisätään yliopistojen julkaistessa omia tietojaan

Hakijoiden on tärkeä tarkistaa aina hakukohdekohtaiset ohjeet hakukohteiden omista valintaperusteista. Myös yliopistojen tarkentaviin ohjeisiin on tärkeä tutustua.  Tarkemmat tiedot hakukohteiden valintaperusteista julkaistaan Opintopolku.fi –sivuilla viimeistään 26.10.2020. Tälle laaketieteelliset.fi-sivustolle päivitetään linkit lääketieteellisten alojen hakukohteisiin sitä mukaa, kun hakukohteiden tietoja julkaistaan. Myös linkkejä yliopistojen valintojen 2021 ohjesivuille päivitetään näille yhteisvalinnan sivuille, kun yliopistot julkaisevat tietoja omilla sivuillaan.

 

Ruotsinkieliset sivut päivitetään myöhemmin.

« Takaisin uutisarkistoon