Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Valintakoemateriaali

Hakijan tulee ilmoittaa sähköisellä Opintopolku.fi:n hakulomakkeella sitovasti hakuajan päättymiseen 3.4.2019 klo 15.00 mennessä, haluaako hän valintakokeessa koekysymykset suomen vai ruotsin kielellä. Koekysymykset voi saada joko suomenkielisinä, jolloin on vastattava suomeksi (suomenkielinen valintakoemateriaali) tai ruotsinkielisinä, jolloin on vastattava ruotsiksi (ruotsinkielinen valintakoemateriaali). Koekysymykset ja tehtävämonisteen voi saada vain yhdellä kielellä.

Suomenkieliseen valintakokeeseen vastaaville:

Lääketieteen alan valintakoe vuoden 2019 opiskelijavalinnassa perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, opetushallituksen määräys 60/011/2015) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

 

Lukion opetussuunnitelmat ovat ladattavissa pdf-muodossa täältä.

                                

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 140-145

Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-7), opetussuunnitelman sivut 152-156

Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 157-160

 

 

Ruotsinkieliseen valintakokeeseen vastaaville:

Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2019 baserar sig på de obligatoriska kurserna och nationella fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015) samt på material som delas ut vid urvalsprovet.

 

Gymnasiets läroplan kan läsas i pdf-format.

 

Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1-5), s. 145-150 i läroplanen

Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1-7), s. 157-161 i läroplanen

Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1-5), s. 162-165 i läroplanen

 

Ilmoita kielivalinta opintopolun hakulomakkeella hakuajan päättymiseen mennessä.
 

Viimeksi päivitetty 23.10.2018