Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Valintakoemateriaali

Hakija voi valita valintakokeen suorituskielen (suomi/ruotsi) valintakoejärjestelmässä kokeen alussa. Kielivalintaa ei voi muuttaa kesken kokeen.

Suomenkieliseen valintakokeeseen vastaaville:

Lääketieteen alan valintakoe vuoden 2022 opiskelijavalinnassa perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, opetushallituksen määräys 60/011/2015), valintakokeessa jaettavaan aineistoon sekä mahdolliseen ennakkomateriaaliin.

 

Tieto mahdollisesta ennakkomateriaalista ja tarkempi tieto materiaalin julkaisuajankohdasta julkistetaan 10.1.2022 mennessä tällä lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivulla www.laaketieteelliset.fi/

Päivitetty tieto 9.12.2021: Lääketieteellisten alojen valintakokeeseen 2022 ei sisälly ennakkomateriaalia.

 

Lukion opetussuunnitelmat ovat ladattavissa pdf-muodossa täältä.

                                

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 140-145

Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-7), opetussuunnitelman sivut 152-156

Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 157-160

 

 

Ruotsinkieliseen valintakokeeseen vastaaville:

Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2022 baserar sig på de obligatoriska kurserna och nationella fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015), på material som delas ut vid urvalsprovet samt på eventuellt förhandsmaterial.

 

Information om eventuellt förhandsmaterial och närmare information om när materialet publiceras offentliggörs senast 10.1.2022 på webbplatsen för den gemensamma antagningen inom det medicinska utbildningsområdet www.laaketieteelliset.fi

Uppdaterad information 9.12.2021: Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2022 inkluderar inte förhandsmaterial.

 

Gymnasiets läroplan kan läsas i pdf-format.

 

Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1-5), s. 145-150 i läroplanen

Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1-7), s. 157-161 i läroplanen

Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1-5), s. 162-165 i läroplanen

 

 

Viimeksi päivitetty 28.01.2022