Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Valintakoemateriaali

Hakija voi valita valintakokeen suorituskielen (suomi/ruotsi) valintakoejärjestelmässä kokeen alussa. Tehtäviin on vastattava kielellä, jonka on valinnut valintakokeen suorituskieleksi. Kielivalintaa ei voi muuttaa kesken kokeen.

Suomenkieliseen valintakokeeseen vastaaville:

Lääketieteen alan valintakoe vuoden 2024 opiskelijavalinnassa perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019, opetushallituksen määräykset ja ohjeet 2019:2a, OPH-2263-2019; otettu käyttöön 1.8.2021) sekä valintakokeeseen mahdollisesti sisältyvään aineistoon.

 

Lukion opetussuunnitelmat pdf-muodossa

Luku 6.7 Biologia (moduulit 1-6), opetussuunnitelman sivut 233-241

Luku 6.9 Fysiikka (moduulit 1-8), opetussuunnitelman sivut 249-257

Luku 6.10 Kemia (moduulit 1-6), opetussuunnitelman sivut 258-266

 

Ruotsinkieliseen valintakokeeseen vastaaville:

Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2024 baserar sig på de obligatoriska och nationella valfria studier i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2019, Utbildningsstyrelsens föreskrifter och anvisningar 2019:2b, OPH-2263-2019;  infördes 1.8.2021) och på material som eventuellt ingår i urvalsprovet.

 

Gymnasiets läroplan i pdf-format. 

Kapitel 6.7 Biologi (moduler 1-6), s. 239-247 i läroplanen

Kapitel 6.9 Fysik (moduler 1-8), s. 255-264 i läroplanen

Kapitel 6.10 Kemi (moduler 1-6), s. 264-274 i läroplanen

Viimeksi päivitetty 26.10.2023