Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Valintakoemateriaali

Hakijan tulee ilmoittaa sähköisellä Opintopolku.fi:n hakulomakkeella sitovasti hakuajan päättymiseen 31.3.2021 klo 15.00 mennessä, haluaako hän valintakokeessa koekysymykset suomen vai ruotsin kielellä.Valintakokeen kieltä ei voi vaihtaa hakuajan päätyttyä. Tehtävämonisteen voi saada joko suomenkielisinä, jolloin on vastattava suomeksi (suomenkielinen valintakoemateriaali) tai ruotsinkielisinä, jolloin on vastattava ruotsiksi (ruotsinkielinen valintakoemateriaali).

Suomenkieliseen valintakokeeseen vastaaville:

Lääketieteen alan valintakoe vuoden 2021 opiskelijavalinnassa perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, opetushallituksen määräys 60/011/2015) sekä 

valintakokeessa jaettavaan aineistoon sekä ennakkomateriaaliin.

 

Valintakokeen ennakkomateriaali

Lääketieteellisten alojen valintakoevaatimuksiin sisältyy ennakkomateriaali, joka on maksuton ja jonka sisältö julkaistaan sähköisesti lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla. Ennakkomateriaali voi sisältää suomen- ja ruotsinkielisen materiaalin lisäksi tai asemesta englanninkielistä materiaalia. Mikäli materiaali sisältää englanninkielistä materiaalia, julkaistaan aineiston yhteydessä ydintermien käännökset. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakoetilaisuudessa.

 

Valintakoetta varten luettava ennakkomateriaali on julkaistu 23.4.2021:
Valintakokeen ennakkomateriaali 2021 (päivitetty 26.4.)  

 

 

Lukion opetussuunnitelmat ovat ladattavissa pdf-muodossa täältä.

                                

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 140-145

Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-7), opetussuunnitelman sivut 152-156

Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 157-160

 

 

Ruotsinkieliseen valintakokeeseen vastaaville:

Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2021 baserar sig på de obligatoriska kurserna och nationella fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015), på material som delas ut vid urvalsprovet samt på förhandsmaterial.

 

Förhandsmaterial för urvalsprov
Urvalsprovkrav för det medicinska utbildningsområdet ingår förhandsmaterial, som är kostnadsfritt och vars innehåll ska publiceras elektroniskt på webbplatsen Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet. Förhandsmaterialet kan innehålla texter på engelska utöver eller i stället för texter på finska och svenska. Om materialet innehåller texter på engelska, publiceras översättningar av kärnbegreppen. Förhandsmaterialet får inte användas under urvalsprovet. 

 

Förhandsmaterialet som ska läsas inför urvalsprovet har publicerad 23.4.2021: 
Förhandsmaterial för urvalsprovet 2021 (uppdaterad 26.4.)

 

Gymnasiets läroplan kan läsas i pdf-format.

 

Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1-5), s. 145-150 i läroplanen

Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1-7), s. 157-161 i läroplanen

Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1-5), s. 162-165 i läroplanen

 

Ilmoita kielivalinta opintopolun hakulomakkeella hakuajan päättymiseen mennessä.
 

Viimeksi päivitetty 26.04.2021