Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Valintakoemateriaali

Hakijan tulee ilmoittaa sähköisellä Opintopolku.fi:n hakulomakkeella sitovasti hakuajan päättymiseen 30.3.2022 klo 15.00 mennessä, haluaako hän valintakokeessa koekysymykset suomen vai ruotsin kielellä. Valintakokeen kieltä ei voi vaihtaa hakuajan päätyttyä. Tehtävät voi saada joko suomenkielisinä, jolloin on vastattava suomeksi (suomenkielinen valintakoemateriaali) tai ruotsinkielisinä, jolloin on vastattava ruotsiksi (ruotsinkielinen valintakoemateriaali).

Suomenkieliseen valintakokeeseen vastaaville:

Lääketieteen alan valintakoe vuoden 2022 opiskelijavalinnassa perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, opetushallituksen määräys 60/011/2015), valintakokeessa jaettavaan aineistoon sekä mahdolliseen ennakkomateriaaliin.

 

Tieto mahdollisesta ennakkomateriaalista ja tarkempi tieto materiaalin julkaisuajankohdasta julkistetaan 10.1.2022 mennessä tällä lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivulla www.laaketieteelliset.fi/

Mahdollinen ennakkomateriaali julkaistaan maksuttomana sähköisesti. Ennakkomateriaali voi sisältää suomen- ja ruotsinkielisen materiaalin lisäksi tai asemesta englanninkielistä materiaalia. Mikäli materiaali sisältää englanninkielistä materiaalia, julkaistaan aineiston yhteydessä ydintermien käännökset. Mahdollinen ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakoetilaisuudessa. Mahdollinen valintakoetta varten luettava ennakkomateriaali julkaistaan vähintään kuukausi ennen valintakoetta.

 

Lukion opetussuunnitelmat ovat ladattavissa pdf-muodossa täältä.

                                

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 140-145

Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-7), opetussuunnitelman sivut 152-156

Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 157-160

 

 

Ruotsinkieliseen valintakokeeseen vastaaville:

Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2022 baserar sig på de obligatoriska kurserna och nationella fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015), på material som delas ut vid urvalsprovet samt på eventuellt förhandsmaterial.

 

Information om eventuellt förhandsmaterial och närmare information om när materialet publiceras offentliggörs senast 10.1.2022 på webbplatsen för den gemensamma antagningen inom det medicinska utbildningsområdet www.laaketieteelliset.fi

Det eventuella förhandsmaterialet publiceras elektroniskt och är kostnadsfritt. Förhandsmaterialet kan innehålla texter på engelska utöver eller i stället för texter på finska och svenska. Om materialet innehåller texter på engelska, publiceras översättningar av kärnbegreppen. Det eventuella förhandsmaterialet får inte användas under urvalsprovet. Det eventuella förhandsmaterialet som ska läsas inför urvalsprovet publiceras minst en månad före urvalsprovet.

 

Gymnasiets läroplan kan läsas i pdf-format.

 

Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1-5), s. 145-150 i läroplanen

Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1-7), s. 157-161 i läroplanen

Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1-5), s. 162-165 i läroplanen

 

Ilmoita kielivalinta opintopolun hakulomakkeella hakuajan päättymiseen mennessä.
 

Viimeksi päivitetty 27.10.2021