Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta
kuvituskuva eläinlääketiede

Eläinlääketiede

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto on akateeminen eläinlääkärin ammattiin johtava tutkinto. Eläinten, ihmisten ja ympäristön terveys liittyvät toisiinsa ja eläinlääkäreillä on merkittävä rooli tässä kokonaisuudessa. Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet tulla Suomen lainsäädännön mukaisesti laillistetuksi eläinlääkäriksi ja toimia EU:n säädösten (EY 854/2004) tarkoittamana virkaeläinlääkärinä eläinlääketieteen eri osa-alueilla.

Eläinlääketieteen opinnot antavat mahdollisuuden toimia monipuolisesti eläinlääketieteen eri osa-alueilla. Seura-, harraste- ja tuotantoeläimet työllistävät eläinlääkäreitä runsaasti. Myös elintarvikkeiden, tarttuvien eläintautien ja eläinten hyvinvoinnin valvonta on tärkeä eläinlääkäreitä työllistävä osa-alue. Eläinlääkäri voi työskennellä esimerkiksi kunnaneläinlääkärinä maaseutupraktiikassa, pieneläinlääkärinä yksityispraktiikassa, ympäristöterveydenhuollon johtajana, eri ministeriöiden virkamiehenä, opetus- ja tutkimustehtävissä, teollisuuden palveluksessa tai kansainvälisissä tehtävissä (esim. EU). Eläinlääkäri voi työskennellä myös tutkijana eläinlääketieteellistä tutkimusta tekevässä tutkimuslaitoksessa tai yliopistossa.

 

Suomessa eläinlääkärinammattia saa harjoittaa ainoastaan henkilö, joka on laillistettu Suomessa eläinlääkäriksi tai jolla on väliaikainen oikeus eläinlääkärinammatin harjoittamiseen. Eläinlääkärin ammatinharjoitusoikeuden saamiseksi tulee suorittaa sekä eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto sekä eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto. Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen voi hakea eläinlääkäriksi laillistamista Ruokavirastolta.

 

Lisätietoa eläinlääkärin ammatista ja sijoittumisesta työelämään löydät Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan sivulta ja Suomen Eläinlääkäriliiton sivuilta.

Viimeksi päivitetty 01.12.2023