Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta
Lääketiede

Lääketiede

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on akateeminen selkeästi ammattiin johtava tutkinto, josta valmistutaan lääkäriksi. Lääkäri on terveydenhuollon asiantuntija, jonka tehtävänä on terveyden edistäminen ja potilaiden sairauksien diagnosoiminen ja hoitaminen. Lääkärin koulutus tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen, tieteeseen perustuvaan, ihmisläheiseen ja arvostettuun ammattiin.

Ammatti on erittäin vastuullinen ja edellyttää korkeaa osaamista, vuorovaikutustaitoja, luottamuksellisuutta ja stressinsietokykyä.  Lääketiede kuuluu aloihin, joita koskee Soveltumattomuuden ratkaisuja (SORA) –lainsäädäntö. Lääkärikoulutus perustuu Valmistuvan lääkärin osaamistavoitteisiin, jotka on kansallisesti hyväksytty.

 

Lääkäreiden työllisyystilanne on hyvä. Useimmat lääkärit työskentelevät terveydenhuollon organisaatioissa, esim. terveyskeskuksissa, sairaaloissa, työterveyshuollossa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Lääkärit työskentelevät asiantuntijoina moniammatillisissa työyhteisöissä useilla yhteiskunnan eri sektoreilla. Perinteisen lääkärin työn lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia myös tutkimus- ja opetustehtävissä sekä lääketieteellistä asiantuntemusta edellyttävissä hallinnollisissa ja kehittämistehtävissä. Lääkärit voivat toimia myös ulkomailla tai erilaisissa avustusjärjestöissä. Suomessa lääkärin ammattia saa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö. Lääketieteen lisensiaatin tutkinto antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet tulla laillistetuksi lääkäriksi. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) myöntää lääketieteen lisensiaatille hänen hakemuksensa perusteella laillistuksen lääkärin ammattiin. Suomessa annettu lääkärin koulutus antaa pätevyyden toimia EU-maissa. 

 

Lisätietoa lääkärin työstä on saatavilla esimerkiksi TE-palveluiden Ammattinetistä lääkärin ammattikuvauksesta.  Lääkärin työstä voi lukea myös Lääkäriliiton verkkosivuilta tai Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin verkkosivuilta.

 

Viimeksi päivitetty 25.10.2021