Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

VALINTAKOEVALINTA

Lääketieteellisten alojen valintakoe pidetään tiistaina 24.5.2022 klo 9.00 – 14.00.

 

Lääketieteellisten alojen valintakoe 24.5.2022 pidetään digitaalisena kokeena. Koe järjestetään valvottuna valintakokeena sen yliopiston osoittamissa tiloissa, minkä hakija on hakuvaiheessa valinnut valintakokeensa suorituspaikaksi. Kokeeseen osallistuvilla hakijoilla tulee olla kokeen suorittamista varten oma kannettava tietokone.  Valintakoetta ei voi suorittaa tabletilla tai älypuhelimella. Tarkemmat ohjeet valintakokeisiin osallistuville julkaistaan lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivulla https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/ohjeita-valintakokeeseen.

 

Vähintään 49 % hakukohteiden aloituspaikoista täytetään valintakoevalinnassa. Lääketieteellisten alojen valintakokeen voi suorittaa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku (päivitetty 28.1.2022). Hakijan tulee ilmoittaa Opintopolussa yhteishaun hakemuksella paikkakunta, missä suorittaa valintakokeen. Valintakoepaikan valinta on sitova, eikä sitä voi enää hakuajan jälkeen vaihtaa. Muualla tehtyä koetta ei arvioida.

 

Valintakokeisiin voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat tallentaneet sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä. Valintakokeisiin ei lähetetä erikseen kutsua. Jos hakija tulee hyväksytyksi todistusvalinnassa ylimpään lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan hakukohteeseensa, ei hän voi osallistua valintakokeeseen. Jos hakija on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveelle, hän voi hakea ylempiin hakutoiveisiin osallistumalla valintakokeeseen. Mikäli keväällä valmistuva hakija (IB ja EB -tutkinnot) tulee hyväksytyksi ennakkoarvioon perustuvien todistuspisteiden perusteella, kannattaa hänen osallistua valintakokeeseen, koska lopulliset todistuspisteet voivat vielä muuttua ennakkoarvioon perustuvista pisteistä. 

 

Valintakokeessa havaittu vilppi tai koeajan ylitys johtaa valintakokeen hylkäykseen.

Valintakokeen hyväksymisraja

Tullakseen huomioiduksi valintakoevalinnassa tulee hakijoiden osallistua valintakokeeseen ja suorittaa valintakoe hyväksytysti. Valintakoetehtävistä saatavat raakapisteet lasketaan yhteen ja muunnetaan valintakoepisteiksi välille 0-72. Skaalatut valintakoepisteet ilmoitetaan kolmen desimaalin tarkkuudella.  Korkeimmaksi valintakoepistemääräksi (72) tulee se raakapistemäärä, jonka 1 % kaikkien saman alan yhteisvalintaan kuuluvien yliopistojen valintakokeeseen parhaiten vastanneista on saavuttanut. Valintakokeen hyväksymisraja on puolet tästä raakapistemäärästä. 

 

Helsingin yliopiston lääketieteen koulutusohjelman ruotsinkieliselle opintolinjalle hyväksyttävissä olevan on saavutettava tämän lisäksi tietty vähimmäispistemäärä, joka on määritelty tarkemminHelsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkielisen opintolinjan valintaperustekuvauksessa Opintopolussa.

 

Tasapistetilanne

Mikäli usealla hakijalla on lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen valintakoevalinnassa sama valintakoepistemäärä, niin tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee valintakokeen tehtävien kokonaispistemäärä tehtäväjärjestyksessä. Mikäli nämäkin ovat samat hyväksytään kaikki tämän saman pistemäärän saaneet hakijat.

 

Tasapistesääntöä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisupyyntöihin liittyvissä tilanteissa.

 

Valintakoemateriaali

Ohjeita valintakokeeseen osallistuville.

Valintakokeessa sallitut laskimet.

Aikaisempien vuosien valintakokeita.

Viimeksi päivitetty 28.01.2022