Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

VALINTAKOEVALINTA

Lääketieteellisten alojen valintakoe pidetään tiistaina 21.5.2024 klo 9.00 – 14.00.

 

Digitaalinen valintakoe

Lääketieteellisten alojen valintakoe 21.5.2024 pidetään digitaalisena kokeena Vallu-valintakoepalvelussa. Koe järjestetään valvottuna valintakokeena sen yliopiston osoittamissa tiloissa, jonka hakija on hakuvaiheessa valinnut valintakokeensa suorituspaikaksi. Kokeeseen osallistuvilla hakijoilla tulee olla kokeen suorittamista varten henkilöllisyystodistus sekä oma kannettava tietokone ja virtajohto. Valintakoetta ei voi suorittaa tabletilla tai älypuhelimella. Valintakoetta koskevia hakijoille yhteisiä ohjeita julkaistaan lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivulla  https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/ohjeita-valintakokeeseen.

 

Valintakoepaikat

Lääketieteellisten alojen valintakokeen voi suorittaa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku. Hakijan tulee ilmoittaa Opintopolussa yhteishaun hakemuksella paikkakunta, missä suorittaa valintakokeen. Valintakoepaikan valinta on sitova, eikä sitä voi enää hakuajan jälkeen vaihtaa. Koetta ei voi suorittaa muualla.  

 

Valintakokeeseen osallistuminen

Valintakokeisiin ei lähetetä erikseen kutsua, mutta hakijalle ilmoitetaan valintakoetta koskevia tietoja ennen koeajankohtaa. Valintakokeisiin voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat jättäneet hakemuksensa lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan hakukohteeseen korkeakoulujen yhteishaussa määräaikaan mennessä. Jos hakija tulee hyväksytyksi todistusvalinnassa ylimpään lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan hakukohteeseensa, ei hän voi osallistua valintakokeeseen. Jos hakija on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveelle, hän voi hakea ylempiin hakutoiveisiin osallistumalla valintakokeeseen.

 

Mikäli keväällä valmistuva hakija (IB ja EB -tutkinnot) tulee hyväksytyksi ennakkoarvioon perustuvien todistuspisteiden perusteella, kannattaa hänen osallistua valintakokeeseen, koska lopulliset todistuspisteet voivat vielä muuttua ennakkoarvioon perustuvista pisteistä. 

 

Valintakokeessa havaittu vilppi johtaa valintakokeen hylkäykseen.

 

Valintakokeen hyväksymisraja

Tullakseen huomioiduksi valintakoevalinnassa tulee hakijoiden osallistua valintakokeeseen ja suorittaa valintakoe hyväksytysti. Valintakokeen hyväksymisraja on puolet korkeimmasta saman alan yhteisvalinnan valintakokeessa saavutetusta pistemäärästä.

 

Helsingin yliopiston lääketieteen koulutusohjelman ruotsinkieliselle opintolinjalle hyväksyttävissä olevan on saavutettava tämän lisäksi tietty vähimmäispistemäärä, joka on määritelty tarkemmin Helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkielisen opintolinjan valintaperustekuvauksessa Opintopolussa.

 

Tasapistetilanne

Mikäli usealla hakijalla on lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen valintakoevalinnassa sama valintakoepistemäärä, niin tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee valintakokeen tehtävien kokonaispistemäärä tehtäväjärjestyksessä. Mikäli nämäkin ovat samat hyväksytään kaikki tämän saman pistemäärän saaneet hakijat.

 

Tasapistesääntöä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisupyyntöihin liittyvissä tilanteissa.

 

Valintakoemateriaali

Ohjeita valintakokeeseen osallistuville.

Aikaisempien vuosien valintakokeita.

Viimeksi päivitetty 26.10.2023