Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

VALINTAKOEVALINTA

Valintakokeiden tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Valintakokeiden tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan näillä yhteisvalinnan verkkosivuilla myöhemmin, viimeistään 16.3.2021.

 

Lääketieteellisten alojen valintakoe pidetään tiistaina 25.5.2021 klo 9.00 – 14.00.

 

Vähintään 49 % hakukohteiden aloituspaikoista täytetään valintakoevalinnassa. Lääketieteellisten alojen valintakokeen voi suorittaa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku. Hakijan tulee ilmoittaa Opintopolussa yhteishaun hakemuksella paikkakunta, missä suorittaa valintakokeen. Valintakoepaikan valinta on sitova, eikä sitä voi enää hakuajan jälkeen vaihtaa. Muualla tehtyä koetta ei arvioida.

Tarkempaa tietoa valintakoepaikoista julkaistaan 16.3.2021 jälkeen.

 

Valintakokeisiin voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat tallentaneet sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä. Valintakokeisiin ei lähetetä erikseen kutsua. Jos hakija tulee hyväksytyksi todistusvalinnassa ylimpään lääketieteen/hammaslääketieteen yhteisvalinnan hakukohteeseensa, ei hän voi osallistua valintakokeeseen. Jos hakija on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveelle, hän voi hakea ylempiin hakutoiveisiin osallistumalla valintakokeeseen. Mikäli keväällä valmistuva hakija (IB ja EB –tutkinnot) tulee hyväksytyksi ennakkoarvioon perustuvien todistuspisteiden perusteella, kannattaa hänen osallistua valintakokeeseen, koska lopulliset todistuspisteet voivat vielä muuttua ennakkoarvioon perustuvista pisteistä. 

 

Valintakokeessa havaittu vilppi tai koeajan ylitys johtaa valintakokeen hylkäykseen.

Valintakokeen hyväksymisraja

Tullakseen huomioiduksi valintakoevalinnassa tulee hakijoiden osallistua valintakokeeseen ja suorittaa valintakoe hyväksytysti. Valintakoetehtävistä saatavat raakapisteet lasketaan yhteen ja muunnetaan valintakoepisteiksi välille 0-72. Skaalatut valintakoepisteet ilmoitetaan kolmen desimaalin tarkkuudella.  Korkeimmaksi valintakoepistemääräksi (72) tulee se raakapistemäärä, jonka 1 % kaikkien saman alan yhteisvalintaan kuuluvien yliopistojen valintakokeeseen parhaiten vastanneista on saavuttanut. Valintakokeen hyväksymisraja on puolet tästä raakapistemäärästä. 

 

Helsingin yliopiston lääketieteen koulutusohjelman ruotsinkieliselle opintolinjalle hyväksyttävissä olevan on saavutettava tämän lisäksi tietty vähimmäispistemäärä, joka on määritelty tarkemmin Helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkielisen opintolinjan valintaperustekuvauksessa Opintopolussa (linkki päivitetään myöhemmin).

 

Tasapistetilanne

Mikäli usealla hakijalla on lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen valintakoevalinnassa sama valintakoepistemäärä, niin tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee valintakokeen tehtävien kokonaispistemäärä tehtäväjärjestyksessä. Mikäli nämäkin ovat samat hyväksytään kaikki tämän saman pistemäärän saaneet hakijat.

 

Tasapistesääntöä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisupyyntöihin liittyvissä tilanteissa.

 

Valintakoemateriaali

Ohjeita valintakokeeseen osallistuville.

Valintakokeessa sallitut laskimet.

Aikaisempien vuosien valintakokeita.

Viimeksi päivitetty 09.10.2020