Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Kielitaidon osoittaminen

Hakijoiden tulee osoittaa hakukohteen vaatimusten mukainen kielitaito. Mikäli hakija hakee sekä suomen- että ruotsinkieliselle linjalle, on huomioitava molempien kielilinjojen kielitaitovaatimusten täyttyminen. Suorittamalla valintakokeen hakukohteen opetuskielellä ei voi osoittaa kielitaitoa.

Hakijan on osoitettava suomen kielen taito jollakin alla luetellulla tavalla hakiessaan suomenkieliseen koulutusohjelmaan tai suomenkieliselle opintolinjalle.

 

Hakiessaan Helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkieliselle opintolinjalle, hakijan on puolestaan osoitettava ruotsin kielen taito jollakin luetelluista tavoista. Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelman ja eläinlääketieteen kandiohjelman hakukohteissa kielitaidon voi osoittaa joko suomen tai ruotsin kielessä.

 

Mikäli hakijan tulee toimittaa todenne kielitaidon osoittamiseksi, saa hakija tästä tiedon hakulomakkeella.  Kielitaidon osoittava todenne tulee tallentaa Opintopolku.fi-palvelussa hakulomakkeelle hakuaikana tai viimeistään 6.4.2022 ennen klo 15.00. 

 

Suomen kielen taidon osoittaminen 

Suomen kielen taidon voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista:

  • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä
  • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä
  • Korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on suomi
  • Korkeakoulututkinto suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
  • Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
  • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä.
  • Yhdistelmä Yleisestä kielitutkinnosta ja Valtionhallinnon kielitutkinnosta: Yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla hyvä TAI Yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla hyvä.

Suomen kielen taidon voi lisäksi osoittaa seuraavilla suorituksilla (myös ilman suoritukseen liittyvän tutkinnon suorittamista):

  • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
  • IB-tutkinnossa, jokin seuraavista:
     • A-tason, A1-tason tai A2-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 2
     • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
  • EB-tutkinnossa, jokin seuraavista:
     • Suomi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00)
     • Suomi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00
  • RP- tai DIA-tutkinto, jokin seuraavista:
     • Suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4)
     • Suomi toisena kielenä CEFR-tasolla B2 suoritettu vähintään arvosanalla 8
  • Hyväksytty tulos korkeakoulun itse (tai yhteistyössä) järjestämästä kielikokeesta, joka mittaa hakijan suomen kielen taidon olevan tasolla B2
  • Korkeakouluopinnot:
     • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
     • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
     • Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
     • Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai
     • kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelmaan hakevan kielitaitovaatimukset

Hakija, joka hakee Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelmaan (opetus suomeksi) voi osoittaa kielitaitonsa joko suomen tai ruotsin kielessä. Jos hakija hakee Helsingin yliopiston hammaslääketieteen hakukohteen lisäksi johonkin muuhun hammaslääketieteen hakukohteeseen, hänen tulee osoittaa suomen kielen taitonsa jollakin yllä kuvatuista suomen kielitaidon osoittamisen tavoista.

 

Eläinlääketieteen kandiohjelmaan hakevan kielitaitovaatimukset

Hakija, joka hakee Helsingin yliopiston eläinlääketieteen koulutusohjelmaan, voi osoittaa kielitaitonsa joko suomen tai ruotsin kielessä. Jos hakija hakee Helsingin yliopiston eläinlääketieteen hakukohteen lisäksi johonkin hammaslääketieteen tai lääketieteen hakukohteeseen, hänen tulee osoittaa hakukohteen edellyttämä kielitaito.

 

 

Helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkielisen opintolinjan opetuskieli 

Helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkielisen opintolinjan tavoitteena on kouluttaa koko maan tarpeisiin riittävästi ruotsinkielentaitoisia lääkäreitä. Ruotsinkielisen linjan opetuksesta vain osa annetaan ruotsin kielellä, joten myös ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijat saavat osan opetuksesta suomeksi. Suomen kielen taitoa tarvitaan myös potilaskontaktien vuoksi. Ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijan on kuitenkin osallistuttava ruotsinkieliseen opetukseen aina, kun sitä on tarjolla. Keskustelut pienryhmissä käydään ruotsinkielisessä opetuksessa ruotsiksi.

 

Ruotsin kielen taidon osoittaminen

Ruotsin kielen taidon voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista:

  • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu ruotsin kielellä
  • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta ruotsin kielestä
  • Korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on ruotsi
  • Korkeakoulututkinto ruotsin kieli (tai vastaava) pääaineena
  • Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
  • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä
  • Yhdistelmä Yleisestä kielitutkinnosta ja Valtionhallinnon kielitutkinnosta: Yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla hyvä TAI Yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla hyvä.

Ruotsin kielen taidon voi lisäksi osoittaa seuraavilla suorituksilla (myös ilman suoritukseen liittyvän tutkinnon suorittamista):

  • Kulkuri-etäkoulun / Nomadskolanin perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot ruotsin kielestä hyväksytysti suoritettu
  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) tai ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen ruotsin kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen ruotsin kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
  • IB-tutkinnossa, jokin seuraavista:
     • A-tason, A1-tason tai A2-tason ruotsi suoritettuna vähintään arvosanalla 2
     • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason ruotsi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
  • EB-tutkinnossa, jokin seuraavista:
     • Ruotsi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00)
     • Ruotsi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00
  • RP- tai DIA-tutkinnossa
     • Ruotsi -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)
  • Hyväksytty tulos TISUS-kokeesta (Test i svenska för universitetsstudier). Kokeen kaikkien osa-alueiden täytyvät olla hyväksyttyjä
  • Hyväksytty tulos korkeakoulun itse (tai yhteistyössä) järjestämästä kielikokeesta, joka mittaa hakijan ruotsin kielen taidon olevan tasolla B2
  • Korkeakouluopinnot:
     • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön ruotsiksi
     • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen ruotsiksi
     • Hakija on suorittanut ruotsin kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
     • Hakija on suorittanut korkeakoulussa ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

 

Palaa Hakukelpoisuus -sivulle »

Viimeksi päivitetty 27.10.2021