Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Kielitaidon osoittaminen

Hakijoiden tulee osoittaa hakukohteen vaatimusten mukainen kielitaito. Mikäli hakija hakee sekä suomen- että ruotsinkieliselle linjalle, on huomioitava molempien kielilinjojen kielitaitovaatimusten täyttyminen. Suorittamalla valintakokeen hakukohteen opetuskielellä ei voi enää osoittaa kielitaitoa.

Hakijan on osoitettava suomen kielen taito jollakin alla luetellulla tavalla hakiessaan suomenkieliseen koulutusohjelmaan tai suomenkieliselle opintolinjalle.

 

Hakiessaan Helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkieliselle opintolinjalle, hakijan on puolestaan osoitettava ruotsin kielen taito jollakin luetelluista tavoista. Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelman ja eläinlääketieteen kandiohjelman hakukohteissa kielitaidon voi osoittaa joko suomen tai ruotsin kielessä.

 

Mikäli hakijan tulee toimittaa todenne kielitaidon osoittamiseksi, saa hakija tästä tiedon hakulomakkeella.  Kielitaidon osoittava todenne tulee tallentaa Opintopolku.fi-palvelussa hakulomakkeelle hakuaikana tai viimeistään 7.4.2021 ennen klo 15.00. 

 

Suomen kielen taidon osoittaminen 

Suomen kielen taidon voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista:

 

1.  Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä 

2.  Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä  

3.  Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A).

4.  Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)

5.  Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)

6.  IB-tutkinnossa

 • A-tason suomi (literature/language and literature/literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2 tai
 • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
 • ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-suomi vähintään arvosanalla 5

7.  EB-tutkinnossa

 • suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4 ennen vuotta 2021 suoritetut tutkinnot tai vähintään arvosana 5 vuonna 2021 suoritetut tutkinnot) tai
 • suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7

8.  RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa

 • suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4) tai
 • suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8 tai
 • suomi äidinkielenä –suullinen koe vähintään arvosanalla 8

9. Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen määrää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu.

10.  Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto (YKI) keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen).  Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.

11.  Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä

12.  Helsingin yliopiston tai muun suomalaisen yliopiston vastaava kielikeskuksen kielipalvelujen kielitesti osa-alueina luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto, kirjoittaminen ja suullinen taito: keskiarvona taitotaso 4 (B2) käytettäessä asteikkoa 1-6. 

13.  Korkeakoulututkinto/-opinnot:

 • hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
 • hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
 • hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
 • hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
 • hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60op/35ov opinnot
 • hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai
 • kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

Helsingin yliopiston hammaslääketieteen linjalle hakevan kielitaitovaatimukset

Hakija, joka hakee Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelmaan (opetus suomeksi) voi osoittaa kielitaitonsa joko suomen tai ruotsin kielessä. Jos hakija hakee Helsingin yliopiston hammaslääketieteen hakukohteen lisäksi johonkin muuhun hammaslääketieteen hakukohteeseen, hänen tulee osoittaa suomen kielen taitonsa jollakin yllä kuvatuista suomen kielitaidon osoittamisen tavoista.

 

Eläinlääketieteen kandiohjelmaan hakevan kielitaitovaatimukset

Hakija, joka hakee Helsingin yliopiston eläinlääketieteen koulutusohjelmaan, voi osoittaa kielitaitonsa joko suomen tai ruotsin kielessä. Jos hakija hakee Helsingin yliopiston eläinlääketieteen hakukohteen lisäksi johonkin hammaslääketieteen tai lääketieteen hakukohteeseen, hänen tulee osoittaa hakukohteen edellyttämä kielitaito.

 

 

Helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkielisen opintolinjan opetuskieli 

Helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkielisen opintolinjan tavoitteena on kouluttaa koko maan tarpeisiin riittävästi ruotsinkielentaitoisia lääkäreitä. Ruotsinkielisen linjan opetuksesta vain osa annetaan ruotsin kielellä, joten myös ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijat saavat osan opetuksesta suomeksi. Suomen kielen taitoa tarvitaan myös potilaskontaktien vuoksi. Ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijan on kuitenkin osallistuttava ruotsinkieliseen opetukseen aina, kun sitä on tarjolla. Keskustelut pienryhmissä käydään ruotsinkielisessä opetuksessa ruotsiksi.

 

Ruotsin kielen taidon osoittaminen

Ruotsin kielen taidon voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista:

 

1.  Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu ruotsin kielellä.

2.  Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta ruotsin kielestä  

3.  Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) tai ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A).

4.  Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen ruotsin kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)

5.  Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen ruotsin kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)

6.  IB-tutkinnossa

 • A-tason ruotsi (literature/language and literature/literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2 tai
 • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason ruotsi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
 • ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-ruotsi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-suomi vähintään arvosanalla 5

7.  EB-tutkinnossa

 • ruotsi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4 ennen vuotta 2021 suoritetut tutkinnot tai vähintään arvosana 5 vuonna 2021 suoritetut tutkinnot) tai
 • ruotsi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7

8.  Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto (YKI) keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5-6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.

9.  Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä

10. Helsingin yliopiston tai muun suomalaisen yliopiston vastaava kielikeskuksen kielipalvelujen kielitesti osa-alueina luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto, kirjoittaminen ja suullinen taito: Keskiarvona taitotaso 4 (B2) käytettäessä asteikkoa 1-6.

11. Hyväksytty tulos TISUS-kokeesta (Test i svenska för universitetsstudier). Kokeen kaikkien osa-alueiden täytyvät olla hyväksyttyjä.  

12. Hyväksytysti suoritettu Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan valintojen yhteydessä järjestetty ruotsin kielen koe vuonna 1988 - 2012.

13. Korkeakoulututkinto/-opinnot:

 • hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on ruotsi
 • hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön ruotsiksi
 • hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen ruotsiksi
 • hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon ruotsin kieli (tai vastaava) pääaineena
 • hakija on suorittanut ruotsin kielessä vähintään 60op/35ov opinnot
 • hakija on suorittanut korkeakoulussa ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.

 

 

 

 

Palaa Hakukelpoisuus -sivulle »

Viimeksi päivitetty 23.02.2021