Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Kielitaidon osoittaminen

Hakijan on ilmoitettava, tekeekö hän valintakokeen suomeksi vai ruotsiksi. Hakijan on valintakokeen kieltä valitessaan otettava huomioon kielitaitovaatimukset. Haettaessa lääketieteen suomenkieliselle tai/ja ruotsinkieliselle opintolinjalle, ja haettaessa hammaslääketieteen suomenkieliselle opintolinjalle, hakijan tulee osoittaa kyseisen opintolinjan vaatimusten mukainen kielitaito.

Hakijan tulee jo hakuvaiheessa ilmoittaa sitovasti se kieli, jolla hän tulee valintakokeen tekemään. Mikäli hakija hakee sekä suomen- että ruotsinkieliselle linjalle, on huomioitava molempien kielilinjojen kielitaitovaatimusten täyttyminen.

 

Mikäli hakijalta edellytetään kielitaidon osoittamista, on hakijan toimitettava todenne kielitaidon osoittamiseksi hakuaikana tai viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 siihen lääketieteen tai hammaslääketieteen alan yliopistoon, jonka hakija on asettanut ylimmäksi hakutoiveekseen. Haettaessa Helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkieliselle linjalle, tulee kielitaidon todenne toimittaa Helsingin yliopistoon.

 

Suomenkieliseen koulutusohjelmaan/
suomenkieliselle opintolinjalle hakevan kielitaitovaatimukset 

Kun suomenkielisen koulutusohjelman/linjan hakija tekee valintakokeen suomeksi, häneltä vaaditaan opiskelutasoista suomen kielen taitoa, jonka hakija voi osoittaa tekemällä valintakokeen kyseisenä hakuvuonna suomeksi. 

 

Kun suomenkielisen koulutusohjelman/linjan hakija tekee valintakokeen ruotsiksi, häneltä vaaditaan suomen kielen taitoa, jonka voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista:

 

1. Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto suomeksi.

2. Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä.

3. Hyväksytty suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä).

4. Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä (S2) -koe suoritettuna vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M).

5. Ylioppilastutkinnossa ylimääräinen suomi äidinkielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude (M).

6. Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kotimaisena kielenä -koe:

 • pitkä oppimäärä (A-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • keskipitkä oppimäärä (B-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla laudatur (L).

7. IB-tutkinnossa: A-taso suoritettu hyväksytysti.

8. IB-tutkinnossa: B-taso suoritettu vähintään arvosanalla 5.

9. EB-tutkinnossa:

 • LI-kieli suoritettu hyväksytysti
 • L2-kieli suoritettu vähintään arvosanalla 7.

10. RP-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa / tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta:

 • suomi äidinkielenä suoritettu hyväksytysti
 • suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.

11. Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen määrää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu.

12.  Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen).

13. Valtionhallinnon kielikoe suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista (puhuminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen).

14. Helsingin yliopiston tai muun suomalaisen yliopiston vastaava kielikeskuksen kielipalvelujen kielitesti osa-alueina luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto, kirjoittaminen ja suullinen taito: keskiarvona taitotaso 4 (B2) käytettäessä asteikkoa 1-6. 

15. Korkeakoulututkinnolla/-opinnoilla:

 • hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
 • hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
 • hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
 • hakija on suorittanut seuraavat kieliopinnot: 
          - korkeakoulututkinto suomen kieli pääaineena
          - suomen kieli 60 op/35 ov

 

Helsingin yliopiston hammaslääketieteen suomenkieliselle linjalle hakevan kielitaitovaatimukset

 

Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelman suomenkieliselle opintolinjalle hakeva voi osoittaa suomen tai ruotsin kielen taidon vastaamalla valintakokeessa suomeksi tai ruotsiksi. Hakijan tulee jo hakuvaiheessa ilmoittaa sitovasti se kieli, jolla hän tulee valintakokeen tekemään.

Jos hakija hakee Helsingin yliopiston hammaslääketieteen suomenkielisen linjan lisäksi johonkin muuhun hammaslääketieteen hakukohteeseen ja tekee valintakokeen ruotsiksi, hänen tulee osoittaa suomen kielen taitonsa jollakin yllä kuvatuista suomen kielitaidon osoittamisen tavoista.

 

Ruotsinkieliselle opintolinjalle hakevan kielitaitovaatimukset

Helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkielisen opintolinjan tavoitteena on kouluttaa koko maan tarpeisiin riittävästi ruotsinkielentaitoisia lääkäreitä. Ruotsinkielisen linjan opetuksesta vain osa annetaan ruotsin kielellä, joten myös ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijat saavat osan opetuksesta suomeksi. Suomen kielen taitoa tarvitaan myös potilaskontaktien vuoksi. Ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijan on kuitenkin osallistuttava ruotsinkieliseen opetukseen aina, kun sitä on tarjolla. 

 

Kun ruotsinkielisen linjan hakija tekee valintakokeen ruotsiksi, häneltä vaaditaan opiskelutasoista ruotsin kielen taitoa, jonka hakija voi osoittaa tekemällä valintakokeen kyseisenä hakuvuonna ruotsiksi. 

 

Kun ruotsinkielisen linjan hakija tekee valintakokeen suomeksi, häneltä vaaditaan ruotsin kielen taitoa, jonka voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista:

 

1. Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto ruotsiksi.

2. Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaista tai vastaavista opinnoista. saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta ruotsin kielestä.

3. Hyväksytty suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä).

4. Ylioppilastutkinnossa ruotsi toisena kielenä (R2) -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M).

5. Ylioppilastutkinnossa ylimääräinen ruotsi äidinkielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude (M).

6. Ylioppilastutkinnossa ruotsi toisena kotimaisena kielenä -koe:

 • pitkä oppimäärä (A-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • keskipitkä oppimäärä (B-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla laudatur (L).                           

7. IB-tutkinnossa: A-taso suoritettu hyväksytysti.       
8. IB-tutkinnossa: B-taso suoritettu vähintään arvosanalla 5.
9. EB-tutkinnossa:         

 • L1-kieli suoritettu hyväksytysti
 • L2-kieli suoritettu vähintään arvosanalla 7.

10. Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)

11. Valtionhallinnon kielikoe suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista (puhuminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen)

12. Helsingin yliopiston tai muun suomalaisen yliopiston vastaava kielikeskuksen kielipalvelujen kielitesti osa-alueina luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto, kirjoittaminen ja suullinen taito: Keskiarvona taitotaso 4 (B2) käytettäessä asteikkoa 1-6.

13. Ruotsissa järjestettävä TISUS-koe suoritettu kokonaisuudessaan (Test i svenska för universitetsstudier).

14. Hyväksytysti suoritettu Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan valintojen yhteydessä järjestetty ruotsin kielen koe vuonna 1988 - 2012.

15. Korkeakoulututkinnolla/-opinnoilla:

 • hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on ruotsi
 • hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön ruotsiksi
 • hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen ruotsiksi
 • hakija on suorittanut seuraavat kieliopinnot:
           - korkeakoulututkinto ruotsin kieli/pohjoismaiset kielet pääaineena
           - ruotsin kieli/pohjoismaiset kielet 60 op/35 ov

 

Eläinlääketieteen kandiohjelmaan hakevan kielitaitovaatimukset

Haettaessa eläinlääketieteen kandiohjelmaan ja eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hakijan tulee osoittaa opiskelutasoinen kielitaito suomen tai ruotsin kielessä. Hakijan tulee jo hakuvaiheessa ilmoittaa se kieli, jolla hän tulee valintakokeen tekemään. Hakija voi osoittaa opiskelutasoisen kielitaidon tekemällä valintakokeen kyseisenä hakuvuonna suomeksi tai ruotsiksi.

 

 

Palaa Hakukelpoisuus -sivulle »

Viimeksi päivitetty 24.10.2018