Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuus yliopistoon perustuu sekä korkeakoulukelpoisuuden että kielitaidon osoittamiseen.

Korkeakoulukelpoisuus

Kaikkiin lääketieteellisten alojen hakukohteisiin voi hakea henkilö, joka on suorittanut:

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon
 • IB-, EB-, RP/Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon tai Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) –tutkinnon 
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; taikka
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

tai

 • jolle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa tai
 • jolla on Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin
 • tutkintoa vastaava tutkinto

Ollaksesi hakukelpoinen, tulee korkeakoulukelpoisuuden tuottavan tutkintosi valmistua viimeistään seuraavaan määräaikaan mennessä:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto, todistusvalinta: 18.5.2021
 • Suomalainen ylioppilastutkinto, valintakoevalinta: 18.6.2021
 • Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto: 18.6.2021
 • Muut tutkinnot: 16.7.2021

 

Kielitaidon osoittaminen

Hakijan tulee osoittaa hakemiensa hakukohteiden vaatimusten mukainen kielitaito. Valintakokeella ei voi osoittaa kielitaitoa. Lue lisää kielitaidon osoittamisesta.

 

Hyvä tietää

Lääketiede ja hammaslääketiede ovat aloja, joita koskee 1.1.2012 voimaan tullut ns. SORA - laki 954/2011 (Soveltumattomuuden ratkaisuja –lainsäädäntö). Lisätietoja.

Terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää kunnossa olevaa rokotussuojaa myös opiskeluaikana. Lue lisää tartuntatautilain edellyttämästä rokotussuojasta.

 

 

 

Viimeksi päivitetty 12.03.2021