Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Hakukelpoisuus

Kaikkiin lääketieteellisten alojen hakukohteisiin voi hakea henkilö, joka on suorittanut:
  • suomalaisen ylioppilastutkinnon
  • IB-, EB-, RP/Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon tai Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) –tutkinnon 
  • vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot
  • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Ylioppilastutkinnon suorittaneiden kohdalla haku on tarkoitettu myös keväällä 2019 ylioppilastutkintoon osallistuville.

 

Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttanut hakija voi pyrkiä lääketieteellisten alojen hakukohteisiin osallistumalla samaan, kaikille pakolliseen suomen- tai ruotsinkieliseen valintakokeeseen kuin Suomessa tutkintonsa suorittaneet. Mahdollinen valinta tapahtuu valintakoemenestyksen perusteella, sillä hakijat eivät saa pisteitä ylioppilastutkintotodistusta vastaavasta todistuksestaan.

 

Hakijan on ilmoitettava, tekeekö hän valintakokeen suomeksi vai ruotsiksi. Hakijan on valintakokeen kieltä valitessaan otettava huomioon kielitaitovaatimukset. 

 

Haettaessa lääketieteen tai hammaslääketieteen suomenkieliselle tai/ja ruotsinkieliselle opintolinjalle hakijan tulee osoittaa kyseisen opintolinjan vaatimusten mukainen kielitaito. Lue lisää kielitaidon osoittamisesta.

 

Hyvä tietää

Lääketiede ja hammaslääketiede ovat aloja, joita koskee 1.1.2012 voimaan tullut ns. SORA - laki 954/2011 (Soveltumattomuuden ratkaisuja –lainsäädäntö). Lisätietoja.

Terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely

edellyttää kunnossa olevaa rokotussuojaa myös opiskeluaikana. Lue lisää tartuntatautilain edellyttämästä rokotussuojasta.

 

 

 

Viimeksi päivitetty 30.10.2018