Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuus yliopistoon perustuu sekä korkeakoulukelpoisuuden että kielitaidon osoittamiseen.

Korkeakoulukelpoisuus

Kaikkiin lääketieteellisten alojen hakukohteisiin voi hakea henkilö, joka on suorittanut tai suorittaa hakukeväänä:

  • suomalaisen ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB), Reifeprüfung (RP), Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon tai Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) -tutkinnon 
  • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; tai
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

tai

  • jolle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa tai
  • jolla on Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin
  • tutkintoa vastaava tutkinto.

Todistusvalinnassa huomioidaan valmistuneet suomalaiset ylioppilastutkinnot, joista on saatu tiedot yliopistolle 14.5.2024 mennessä. EB-, IB-, RP-, tai DIA-tutkinnot huomioidaan, mikäli tarvittavat liitteet on toimitettu määräaikaan mennessä.

 

Valintakoevalinnassa huomioidaan valmistuneet suomalaiset ylioppilastutkinnot ja ammatilliset tutkinnot, joista on saatu tiedot yliopistolle 14.6.2024 mennessä. Kansainväliset ylioppilastutkinnot ja ulkomailla suoritetut tutkinnot huomioidaan, mikäli tarvittavat liitteet on toimitettu määräaikaan mennessä.

 

Kielitaidon osoittaminen

Hakijan tulee osoittaa hakemiensa hakukohteiden vaatimusten mukainen kielitaito jo hakuvaiheessa. Lisätietoja kielitaidon osoittamisesta.

 

Hyvä tietää

Lääketiede ja hammaslääketiede ovat aloja, joita koskee 1.1.2012 voimaan tullut ns. SORA - laki 954/2011 (Soveltumattomuuden ratkaisuja –lainsäädäntö). Lisätietoja SORA-lainsäädännöstä. SORA-lainsäädäntöön liittyvän toimintakyvyn arvioinnin tueksi on laadittu lääkärin ja hammaslääkärin toimintaympäristön kuvaukset sekä määritelty ammatillisen toimintakyvyn edellytykset.

 

Terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää kunnossa olevaa rokotussuojaa myös opiskeluaikana. Lue lisää tartuntatautilain edellyttämästä rokotussuojasta.

 

Pakolaisen tai pakolaiseen  rinnastettavassa asemassa oleva hakija 

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa taikka korkeakoulun harkinnan mukaan turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin hakukelpoisuusliitteiden toimitusmääräaikaan mennessä. Pakolaisasemassa hakevan on todennettava hakukohteessa edellytettävä suomen tai ruotsin kielen taito. Lisätietoa ja ohjeita saa kunkin korkeakoulun hakijapalveluista.

 

 

Viimeksi päivitetty 05.02.2024