Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuus yliopistoon perustuu sekä korkeakoulukelpoisuuden että kielitaidon osoittamiseen.

Korkeakoulukelpoisuus

Kaikkiin lääketieteellisten alojen hakukohteisiin voi hakea henkilö, joka on suorittanut:

  • suomalaisen ylioppilastutkinnon
  • IB-, EB-, RP/Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon tai Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) -tutkinnon 
  • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; taikka
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

tai

  • jolle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa tai
  • jolla on Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin
  • tutkintoa vastaava tutkinto

Todistusvalinnassa voidaan huomioida suomalaisen ylioppilastutkinnon 17.5.2022 mennessä suorittaneet sekä EB/IB/RP/DIA-tutkinnon 15.7.2022 mennessä suorittaneet. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 17.5.2022 mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.

 

Valintakoevalinnassa voidaan huomioida suomalaiset ylioppilastutkinnot ja ammatilliset tutkinnot, jotka valmistuvat ja joista on saatu tiedot yliopistolle 17.6.2022 mennessä, sekä kansainväliset ylioppilastutkinnot ja ulkomailla suoritetut tutkinnot, jotka valmistuvat 15.7.2022 mennessä.

 

Kielitaidon osoittaminen

Hakijan tulee osoittaa hakemiensa hakukohteiden vaatimusten mukainen kielitaito. Valintakokeella ei voi osoittaa kielitaitoa. Lue lisää kielitaidon osoittamisesta.

 

Hyvä tietää

Lääketiede ja hammaslääketiede ovat aloja, joita koskee 1.1.2012 voimaan tullut ns. SORA - laki 954/2011 (Soveltumattomuuden ratkaisuja –lainsäädäntö). Lisätietoja SORA-lainsäädännöstä. SORA-lainsäädäntöön liittyvän toimintakyvyn arvioinnin tueksi on laadittu lääkärin ja hammaslääkärin toimintaympäristön kuvaukset sekä määritelty ammatillisen toimintakyvyn edellytykset.

 

Terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää kunnossa olevaa rokotussuojaa myös opiskeluaikana. Lue lisää tartuntatautilain edellyttämästä rokotussuojasta.

 

 

 

Viimeksi päivitetty 17.02.2022