Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta
kuvituskuva opettaja ja opiskelijoita

Lääketieteen peruskoulutuksen tavoitteena on lääketieteen lisensiaatin tutkinto (LL). Tutkinnon voi suorittaa Helsingin, Itä-Suomen (Kuopion kampus), Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Helsingin yliopistossa on myös ruotsinkielinen opintolinja.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on vähintään 360 opintopistettä. Koulutuksen tavoitteellinen suoritusaika on kuusi vuotta. Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Tutkinnon suoritettuaan lääkäri voi hakea itsenäiseen ammatinharjoittamiseen oikeuttavan laillistuksen.

 

Lääketieteen opinnot sisältävät lääketieteellisen alan perustieteiden opintoja, kliinisten aineiden opintoja ja kieliopintoja. Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu myös tutkielman kirjoittaminen (opinnäytetyö) sekä pakollinen harjoittelu. Opinnot muodostuvat teoreettisista opinnoista sekä käytännön toimintaympäristöissä suoritettavista opinnoista. Lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman opinnot toteutetaan tiiviissä yhteydessä terveyden- ja sairaanhoidon organisaatioiden kanssa. Lääketieteen opiskelu on kurssimuotoista ja opinnot etenevät opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä.  Suurin osa opinnoista on kaikille yhteisiä ja pakollisia.

 

Valmistuvalla lääkärillä on hyvät valmiudet lääketieteellisen tutkimustyön suorittamiseen ja arviointiin sekä tutkimustulosten käytännön soveltamiseen lääkärin työssä. Jo opiskelun aikana voi myös aloittaa tekemään tieteelliseen jatkotutkintoon tähtäävää tutkimusta. Perustutkinnon suorittamisen jälkeen voi suorittaa tieteellisenä jatkotutkintona lääketieteen tohtorin tutkinnon (LT).  Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen lääkäri voi erikoistua tällä hetkellä 50 erikoisalalle suorittamaan erikoislääkärin ammatillista jatkokoulutusta. Lääketieteen eri erikoisaloihin voi tutustua sivulla  http://erikoisalani.fi/

 

Lääketieteen opiskeluun voit tutustua lääketieteen opetusta antavien tiedekuntien verkkosivuilta:
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Viimeksi päivitetty 01.12.2023