Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta
kuvituskuva hammaslääketiede

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteen perustutkinto, hammaslääketieteen lisensiaatti, on ylempi korkeakoulututkinto. Perustutkinnon voi suorittaa neljässä koulutusyksikössä: Helsingissä, Oulussa, Turussa ja Kuopiossa. Helsingin yliopistossa on myös ruotsinkielinen opintolinja (v. 2019 ei sisäänottoa).

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon on laajuudeltaan 330 opintopistettä laajuiset opinnot. Koulutuksen tavoitteellinen suoritusaika on 5,5 vuotta. Opintoihin sisältyy 6 kuukauden laajuinen syventävä käytännön harjoittelu opintojen loppuvaiheessa. Tutkinnon suoritettuaan hammaslääkäri voi hakea itsenäiseen ammatinharjoittamiseen oikeuttavan laillistuksen.


Hammaslääketieteen opinnot muodostuvat lääketieteellisten alojen perustieteiden teoreettisista opinnoista, hammaslääketieteen eri oppialojen teoreettisista opinnoista, niihin liittyvistä taitopajaharjoituksista sekä kliinisestä hoitoharjoittelusta eli potilastöistä. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu myös tutkielman kirjoittaminen (opinnäytetyö). Opintojensa loppuvaiheessa opiskelijat suorittavat puolen vuoden laajuisen syventävän käytännön harjoittelun työsuhteessa terveyskeskukseen ennalta hyväksytyn harjoittelusuunnitelman mukaisesti. Jo opiskelun aikana voi myös aloittaa tekemään tieteelliseen jatkotutkintoon tähtäävää tutkimusta. Perustutkinnon suorittamisen jälkeen voi suorittaa tieteellisenä jatkotutkintona hammaslääketieteen tohtorin tutkinnon (HLT).  

 

 

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen työskenneltyään päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä kaksi vuotta voi hakeutua suorittamaan ammatillisena jatkokoulutuksena erikoishammaslääkärikoulutuksen.
Erikoistumisen voi suorittaa tällä hetkellä 5 erikoisalalla: kliininen hammashoito, hammaslääketieteellinen diagnostiikka, hampaiston oikomishoito, terveydenhuolto sekä suu- ja leukakirurgia. Hammaslääkäri voi myös suorittaa hammaslääkärien erityispätevyyteen johtavaa koulutusta.


Hammaslääketieteen opiskeluun ja opintojen sisältöön voit tutustua hammaslääketieteen opetusta antavien tiedekuntien verkkosivuilta:
Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto
Oulun yliopisto
Turun yliopisto

Viimeksi päivitetty 01.12.2023