Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta
VALINTAMENETTELY

Valintamenettely

Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen uusien opiskelijoiden valinta tehdään yhteispistejonossa sekä valintakoejonossa. Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, hakeeko hän yhteispistejonossa tai valintakoejonossa. Hakija otetaan huomioon oman hakukohteensa kummankin jonon valinnassa, mikäli se hakijan koulutustausta huomioon ottaen on mahdollista. Vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet ei-ylioppilaat ja ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat huomioidaan valintakoejonossa.

Korkeakoulujen yhteishaussa varataan lääketieteellisillä aloilla opiskelijavalinnassa 65% aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeviksi katsotaan hakijat, joilla ei ole aiemmin Suomessa suoritettua korkeakoulututkintoa, tai jotka eivät ole vastaanottaneet opiskelupaikkaa korkeakoulusta kevään 2014 yhteishaussa tai sen jälkeen.

 

Ensikertalaisille varataan 65 % aloituspaikoista sekä yhteispistejonossa että valintakoejonossa. Valinta tehdään seuraavassa järjestyksessä:


Valinta koulutusohjelmaan/
tutkinto-ohjelmaan/opintolinjalle:

1) Yhteispistejonossa valitaan 60 % aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista yhteispisteiden (suomalaisesta ylioppilastutkintotodistuksesta tai sitä vastaavasta IB-, EB- tai Reifeprüfung/DIA-tutkinnon todistuksesta laskettavien pisteiden ja valintakoepisteiden yhteismäärän) perusteella. Yhteispistejonon aloituspaikoista vähintään 65% on kiintiöity ensikertalaisille hakijoille. Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät yhteispistejonossa muille hakijoille.

 

2) Valintakoejonossa valitaan tämän jälkeen kaikkien kokeeseen osallistuneiden joukosta vähintään 40% aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista valintakoepisteiden perusteella. Aloituspaikoista vähintään 65% on kiintiöity ensikertalaisille hakijoille. Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät valintakoejonossa muille hakijoille.

 

Lue lisää todistuspisteiden määräytymisestä ja valintakokeesta.

 

Mikäli opiskelijavalinnassa hyväksytty hakija ei ota vastaan opiskelupaikkaa, täytetään opiskelupaikka valintatuloksen mukaisessa järjestyksessä siten, että ensikertalaisen hakijan paikan vapautuessa tilalle valitaan seuraavaksi parhaan pistemäärän saavuttanut ensikertalainen hakija.  Muun kuin ensikertalaisen hakijan paikan vapautuessa tilalle valitaan kaikista hakijoista seuraavaksi parhaan pistemäärän saavuttanut henkilö. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 31.7.2019.

Maksimipistemäärä

Hakijoiden korkein mahdollinen todistuspistemäärä on 36. Valintakokeesta saatava maksimipistemäärä on 72. Hakijalle annetaan yksi ensisijaisuuspiste, mikäli hakija on asettanut korkeakoulujen yhteishaussa ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteen. Ensisijaisuuspiste annetaan vain tähän ensimmäiseksi hakutoiveeksi asetettuun lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen. Ensisijaisuuspiste lisätään hakijan saamiin valintakoepisteisiin pisteiden skaalauksen jälkeen.

 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen hakukohteissa yhteispistejonon (todistuspisteet, valintakoepisteet ja ensisijaisuuspiste yhteensä) maksimipistemäärä on 109. Valintakoejonon (valintakoepisteet ja ensisijaisuuspiste yhteensä) maksimipistemäärä on 73.

 

Eläinlääketieteen hakukohteessa yhteispistejonon maksimipistemäärä on 108 (todistuspisteet ja valintakoepisteet yhteensä). Valintakoejonossa maksimipisteet ovat 72. Ensisijaisuuspiste ei ole käytössä haettaessa eläinlääketieteen hakukohteeseen.


Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Mikäli usealla hakijalla on lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen valinnassa yhteispistejonossa sama todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä, niin tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee valintakoepisteiden määrä. Mikäli tämäkin on sama, ratkaisee järjestyksen valintakokeen tehtävän yksi (1) kokonaispistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, ratkaisee tehtävän 2 pistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, hyväksytään kaikki tämän saman pistemäärän saaneet hakijat.

 

Mikäli usealla hakijalla on lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen valinnassa valintakoejonossa sama valintakoepistemäärä, niin tasapistetilanteessa järjestyksen valintakokeen tehtävän yksi (1) kokonaispistemäärä. Mikäli tämäkin on sama, ratkaisee järjestyksen tehtävän 2 pistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, järjestyksen ratkaisee todistuspisteiden yhteismäärä. Tasapistesääntöä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisupyyntöihin liittyvissä tilanteissa.

Viimeksi päivitetty 23.10.2018