Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta
VALINTAMENETTELY

Valintamenettely

Lääketieteellisten alojen opiskelijavalinta toteutetaan todistusvalintana ja valintakoevalintana. Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, hakeeko hän todistusvalinnassa tai valintakoevalinnassa. Hakija otetaan huomioon oman hakukohteensa kummassakin valinnassa, mikäli se hakijan koulutustausta huomioon ottaen on mahdollista.

Korkeakoulujen yhteishaussa lääketieteellisten alojen opiskelijavalinnassa varataan 65% aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöistä.

 

Todistusvalinnalla valittaville varataan enintään 51% aloituspaikoista jokaisessa lääketieteellisten alojen hakukohteessa eläinlääketieteessä, hammaslääketieteessä sekä lääketieteessä. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Valintakoevalinnassa paikkoja varataan ensikertalaisille jokaisessa hakukohteessa sen verran, että ensikertalaisille varattavien aloituspaikkojen kokonaismäärä tulee olemaan 65% hakukohteen aloituspaikoista.

 

Valinta koulutusohjelmaan/
tutkinto-ohjelmaan/opintolinjalle:

1) Todistusvalinnassa valitaan enintään 51% aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

 

2) Valintakoevalinnassa valitaan tämän jälkeen vähintään 49% aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista valintakoepisteiden perusteella. Mikäli valintakoevalinnassa aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät valintakoevalinnassa muille hakijoille.

 

Mikäli opiskelijavalinnassa hyväksytty hakija ei ota vastaan opiskelupaikkaa, täytetään opiskelupaikka valintatuloksen mukaisessa järjestyksessä siten, että ensikertalaiselle varatun paikan vapautuessa tilalle valitaan seuraavaksi parhaan pistemäärän saavuttanut ensikertalainen hakija. Valintakoevalinnassa muun kuin ensikertalaisen hakijan paikan vapautuessa tilalle valitaan kaikista hakijoista seuraavaksi parhaan pistemäärän saavuttanut henkilö. Varasijoilta hyväksyttäessä noudatetaan tasapistesääntöjä. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8.2022 klo 15.00. 

 

Maksimipistemäärä

Kaikissa lääketieteellisten alojen hakukohteissa todistusvalinnan (todistuspisteet) enimmäispistemäärä on 199. Valintakoevalinnan (skaalatut valintakoepisteet) maksimipistemäärä on 72.

 

Viimeksi päivitetty 27.10.2021