Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta
kuvituskuva valintamenettely

Valintamenettely

Lääketieteellisten alojen opiskelijavalinta toteutetaan todistusvalintana ja valintakoevalintana. Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, hakeeko hän todistusvalinnassa tai valintakoevalinnassa. Hakija otetaan huomioon oman hakukohteensa kummassakin valinnassa, mikäli se hakijan koulutustausta huomioon ottaen on mahdollista.

Ensikertalaiskiintiö

Korkeakoulujen yhteishaussa lääketieteellisten alojen opiskelijavalinnassa varataan 65% aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöistä.

 

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Valintakoevalinnassa paikkoja varataan ensikertalaisille jokaisessa hakukohteessa sen verran, että ensikertalaisille varattavien aloituspaikkojen kokonaismäärä tulee olemaan 65% hakukohteen aloituspaikoista.

 

Valinta koulutusohjelmaan/tutkinto-ohjelmaan/opintolinjalle:

1) Todistusvalinnassa täytetään alin paikkamäärä, joka ylittää aloituspaikoista 50% ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. 

 

2) Valintakoevalinnassa täytetään tämän jälkeen loppuosa aloituspaikoista valintakoepisteiden perusteella. 

 

Ehdollinen valinta

Mikäli hakijan valintatulos on ehdollinen, saa hakija tiedon siitä Opintopolun tuloskirjeessä ja Oma Opintopolku –palvelussa. Jos hakija ei täytä ehtoa määräaikaan mennessä, menettää hän tarjotun opiskelupaikan. Lisätietoja ehdollisuudesta.

 

Varasijamenettely

Kaikissa lääketieteellisten alojen hakukohteissa varasijojen määrä on rajattu seuraavasti:

  • Todistusvalinta 40 hakijaa
  • Valintakoevalinta ensikertalaisille hakijoille 40 hakijaa
  • Valintakoevalinta kaikille hakijoille 40 hakijaa

Mikäli opiskelijavalinnassa hyväksytty hakija ei ota vastaan opiskelupaikkaa, täytetään opiskelupaikka valintatuloksen mukaisessa järjestyksessä siten, että ensikertalaiselle varatun paikan vapautuessa tilalle valitaan seuraavaksi parhaan pistemäärän saavuttanut ensikertalainen hakija. Valintakoevalinnassa muun kuin ensikertalaisen hakijan paikan vapautuessa tilalle valitaan kaikista hakijoista seuraavaksi parhaan pistemäärän saavuttanut henkilö. Varasijoilta hyväksyttäessä noudatetaan tasapistesääntöjä. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 6.8.2024 klo 15.00. 

 

Aloituspaikkojen siirtäminen

Jos ensikertalaiselle varattuja paikkoja jää täyttämättä, täytetään paikat muilla hakijoilla. Jos todistusvalinnassa jää aloituspaikkoja täyttämättä, yli jääneet paikat täytetään valintakoevalinnassa, ensikertalaiskiintiö huomioiden. Vastaavasti, jos valintakoevalinnassa jää aloituspaikkoja täyttämättä, yli jääneet paikat täytetään todistusvalinnassa, ensikertalaiskiintiö huomioiden.

 

Helsingin yliopiston  lääketieteen ruotsinkielisen linjan aloituspaikkojen siirtäminen on määritelty erikseen. Menettely kuvataan ruotsinkielisen linjan valintaperusteissa Opintopolussa

 

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Hakija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Viimeksi päivitetty 01.12.2023