Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta
VALINTAMENETTELY

Valintamenettely

Lääketieteelliset alat ottavat käyttöön todistusvalinnan osana opiskelijavalintojaan vuoden 2020 opiskelijavalinnassa. Opiskelijavalinta toteutetaan todistusvalintana ja valintakoevalintana. Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, hakeeko hän todistusvalinnassa tai valintakoevalinnassa. Hakija otetaan huomioon oman hakukohteensa kummassakin valinnassa, mikäli se hakijan koulutustausta huomioon ottaen on mahdollista.

HUOM! TIETOIHIN ON TULLUT MUUTOKSIA. TARKISTA MUUTOKSET SIVULTA https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valinnat2020

 

Korkeakoulujen yhteishaussa varataan lääketieteellisillä aloilla opiskelijavalinnassa 65% aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeviksi katsotaan hakijat, joilla ei ole aiemmin Suomessa suoritettua korkeakoulututkintoa, tai jotka eivät ole vastaanottaneet opiskelupaikkaa korkeakoulusta kevään 2014 yhteishaussa tai sen jälkeen.

 

Todistusvalinnalla valittaville tullaan varaamaan enintään 51% aloituspaikoista jokaisessa lääketieteellisten alojen hakukohteessa eläinlääketieteessä, hammaslääketieteessä sekä lääketieteessä. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Valintakoevalinnassa paikkoja varataan ensikertalaisille jokaisessa hakukohteessa sen verran, että ensikertalaisille varattavien aloituspaikkojen kokonaismäärä tulee olemaan 65% hakukohteen aloituspaikoista.


Valinta koulutusohjelmaan/
tutkinto-ohjelmaan/opintolinjalle:

1) Todistusvalinnassa valitaan enintään 51% aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

 

2) Valintakoevalinnassa valitaan tämän jälkeen vähintään 49% aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista valintakoepisteiden perusteella. Mikäli valintakoevalinnassa aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät valintakoevalinnassa muille hakijoille.

 

Mikäli opiskelijavalinnassa hyväksytty hakija ei ota vastaan opiskelupaikkaa, täytetään opiskelupaikka valintatuloksen mukaisessa järjestyksessä siten, että ensikertalaisen hakijan paikan vapautuessa tilalle valitaan seuraavaksi parhaan pistemäärän saavuttanut ensikertalainen hakija. Valintakoevalinnassa muun kuin ensikertalaisen hakijan paikan vapautuessa tilalle valitaan kaikista hakijoista seuraavaksi parhaan pistemäärän saavuttanut henkilö. Varasijoilta hyväksyttäessä noudatetaan tasapistesääntöjä. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 31.7.2020. 

Maksimipistemäärä

Hakijoiden korkein mahdollinen todistuspistemäärä on 199. Valintakokeesta saatava maksimipistemäärä on 72. Hakijalle annetaan yksi ensisijaisuuspiste, mikäli hakija on asettanut korkeakoulujen yhteishaussa ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteen. Ensisijaisuuspiste annetaan vain tähän ensimmäiseksi hakutoiveeksi asetettuun lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen. Ensisijaisuuspiste lisätään todistusvalinnassa hakijan saamiin todistuspisteisiin ja valintakoevalinnassa hakijan valintakoepisteisiin pisteiden skaalauksen jälkeen.

 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen hakukohteissa todistusvalinnan (todistuspisteet ja ensisijaisuuspiste yhteensä) enimmäispistemäärä on 200. Valintakoevalinnan (valintakoepisteet ja ensisijaisuuspiste yhteensä) maksimipistemäärä on 73.

 

Eläinlääketieteen hakukohteessa todistusvalinnan enimmäispistemäärä on 199. Valintakoevalinnassa maksimipisteet ovat 72. Ensisijaisuuspiste ei ole käytössä haettaessa eläinlääketieteen hakukohteeseen.

 

Viimeksi päivitetty 29.04.2020