Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta
kuvituskuva eläinlääketiede

Eläinlääketiede

Eläinlääketieteen perustutkinnon voi Suomessa suorittaa Helsingin yliopistossa. Yhteensä kuusivuotinen eläinlääketieteen koulutusohjelma muodostuu kolme vuotta kestävästä eläinlääketieteen kandiohjelmasta (180 op) ja kolme vuotta kestävästä eläinlääkärin ammattiin johtavaan tutkinnon valmistavasta eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmasta (180 op). Koulutus mahdollistaa hyvin monenlaisia työuria sekä eläinten että ihmisten terveydestä kiinnostuneille.

Eläinlääketieteen opinnot etenevät valmiin lukujärjestyksen mukaisesti, mutta edellyttävät opiskelijalta sitoutumista, omaa vastuunottoa ja ajanhallintataitoja. Opinnot ovat suurelta osin kaikille opiskelijoille samat ja valinnaisuutta on rajallisesti. Vaihtoehtoiset opintojaksot ja lisensiaatin tutkielma antavat mahdollisuuksia perehtyä syvällisemmin itseä kiinnostaviin aiheisiin.

 

Opintoihin sisältyy luento-opetuksen lisäksi paljon pienryhmätyöskentelyä ja käytännön harjoittelua tiedekunnan ulkopuolella suoritettavia harjoittelujaksojoilla sekä kliinisenä työskentelynä Yliopistollisessa eläinsairaalassa. Tuotantoeläinsairaala sijaitsee Mäntsälässä. Lisensiaattivaiheen opinnot ovat vahvasti työelämäpainotteiset. Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto sisältää 6 op laajuisen opinnäytetyön ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvä lisensiaatin tutkielma on laajuudeltaan 20 op.

Tieteellisenä jatkotutkintona voi suorittaa eläinlääkärin tohtorin (ELT) tutkinnon. Ammatillisena jatkotutkintona voi suorittaa erikoiseläinlääkärin tutkinnon. Laillistettu eläinlääkäri voi erikoistua hevossairauksiin, pieneläinsairauksiin, tarttuviin eläintauteihin, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon sekä elintarviketuotannon hygienian tai ympäristöterveydenhuollon koulutuspolulle. Kansallisten erikoistumistutkintojen lisäksi eläinlääkärin on mahdollista suorittaa eurooppalainen Diplomate -erikoistumiskoulutus. Eläinlääketieteellinen tiedekunta tarjoaa lisäksi valmistuneille eläinlääkäreille täydennyskoulutusta.


Eläinlääketieteen opiskeluun ja opintojen sisältöön voi tutustua Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan sivuilla.

Viimeksi päivitetty 01.12.2023