Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta
kuvituskuva hammaslääketiede

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto on akateeminen hammaslääkärin ammattiin johtava tutkinto. Hammaslääkäri käyttää työssään koulutuksessa saamaansa laajaa hammaslääketieteellistä ja lääketieteellistä tietopohjaa potilaansa parhaaksi. Työ on ihmisläheistä ja palkitsevaa. 

Hammaslääkärin työ on vastuullista, itsenäistä sekä suunnitelmallisuutta ja tarkkuutta vaativaa. Hammaslääkäri on terveydenhuollon asiantuntija, jonka tehtävänä on väestön suunterveyden edistäminen sekä suusairauksien ehkäisy, diagnosoiminen ja hoitaminen. Lisäksi hammaslääkäri tutkii ja hoitaa suun ja leukojen alueen vammoja. Monipuoliseen tehtävänkuvaan sisältyy myös väestön suun terveydenhuollon palvelujen suunnittelua ja johtamista. Moniammatillinen tiimityöskentely on oleellinen osa hammaslääkärin työnkuvaa. Hammaslääkäriksi valmistuakseen opiskelijan pitää pystyä toimimaan hammaslääkärin kliinisessä kädentaitoja vaativassa työssä.

 

Hammaslääketieteen opinnot antavat valmiudet työskennellä suun terveydenhuollon eri sektoreilla. Suurin osa hammaslääkäreistä työskentelee terveyskeskuksissa tai yksityisvastaanotoilla. Hammaslääkäri voi työskennellä myös sairaalassa, opiskelijaterveydenhuollossa, hallinnollisissa tehtävissä sekä tutkijana ja opetustyössä.  Hammaslääkärien työllisyystilanne on hyvä. Hammaslääketiede kuuluu aloihin, joita koskee Soveltumattomuuden ratkaisuja (SORA) –lainsäädäntö Hammaslääkärikoulutus perustuu valtakunnallisesti hyväksyttyyn Hammaslääketieteen yleiseen kliiniseen arviointiin.

 

Suomessa hammaslääkärin ammattia saa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet tulla laillistetuksi hammaslääkäriksi. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) myöntää hammaslääketieteen lisensiaatille hänen hakemuksensa perusteella laillistuksen hammaslääkärin ammattiin. Suomessa annettu hammaslääkärin koulutus antaa pätevyyden toimia EU-maissa.

Lisätietoa hammaslääkärin työstä on saatavilla esimerkiksi TE-palveluiden Ammattinetistä hammaslääkärin ammattikuvauksesta. Hammaslääkärin työstä voi lukea myös Hammaslääkäriliiton verkkosivuilta tai Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian verkkosivuilta.

Viimeksi päivitetty 01.12.2023