Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta
Hammaslääketiede

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto on akateeminen hammaslääkärin ammattiin johtava tutkinto. Hammaslääkäri tekee töitä käsillään ja käyttää akateemisessa koulutuksessa saamaansa laajaa lääketieteellistä tietopohjaa potilaansa parhaaksi. Työ on ihmisläheistä ja palkitsevaa, sillä työn tulos on konkreettisesti näkyvää.

Hammaslääkärin työ on vastuullista ja itsenäistä ja vaatii suunnitelmallisuutta ja tarkkuutta. Hammaslääkäri tutkii ja hoitaa suun ja leukojen alueen sairauksia ja vammoja. Hammaslääkärin työn tavoitteena on myös suun terveydentilan kohentaminen sekä suu- ja hammassairauksien ennaltaehkäisy ja vähentäminen. Monipuoliseen tehtävänkuvaan voi sisältyä myös väestön suun terveydenhuollon suunnittelua ja johtamista sekä terveyden edistämistä ja sen suunnittelua.

 

Hammaslääketieteen opinnot antavat valmiudet työskennellä suun terveydenhuollon eri sektoreilla. Suurin osa hammaslääkäreistä työskentelee terveyskeskuksissa tai yksityisvastaanotoilla tehden kliinistä työtä eli hoitaen potilaita. Hammaslääkäri voi työskennellä myös sairaaloissa, opiskelijaterveydenhuollossa, hallinnollisissa tehtävissä sekä tutkijana ja opetustyössä.  Hammaslääkärien työtilanne on hyvä.

 

Suomessa hammaslääkärin ammattia saa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet tulla laillistetuksi hammaslääkäriksi. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) myöntää hammaslääketieteen lisensiaatille hänen hakemuksensa perusteella laillistuksen hammaslääkärin ammattiin. Suomessa annettu hammaslääkärin koulutus antaa pätevyyden toimia EU-maissa


Lisätietoa hammaslääkärin työstä on saatavilla esimerkiksi TE-palveluiden Ammattinetistä hammaslääkärin ammattikuvauksesta. Hammaslääkärin työstä voi lukea myös Hammaslääkäriliiton verkkosivuilta tai Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian verkkosivuilta.

Viimeksi päivitetty 05.08.2021