Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta
kuvituskuva valinnan tulokset

Valinnan tulokset

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2024 ja kaikki tulokset viimeistään 4.7.2024. Hakija näkee omat valintatuloksensa Opintopolku.fi-sivuston Oma opintopolku -palvelussa.

 

Valintakokeen jälkeen julkaistaan tällä yhteisvalinnan sivustolla Hyvän vastauksen piirteet, joka on yleinen kuvaus kunkin koetehtävän osalta arvioinnin perusteena olevista keskeisistä asiasisällöistä. Yksittäisiä vastauksessa vaadittavia mainintoja tai niiden pistearvoa ei voi päätellä tämän pohjalta. Yksityiskohtaisesti pisteytettyä “mallivastausta“ ei laadita, koska asiasisällön esittämisessä voi tehtävästä riippuen olla yksilöllisiä vastaustapoja. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen. Valintakoemateriaalia laajemmat tiedot eivät oikeuta lisähyvitykseen koevastauksia arvioitaessa.

 

 

Voit tarkastella digitaalisissa valintakokeissa antamiasi koevastauksia ja niiden pisteytyksiä Valintakoepisteet-palvelussa.

Valintakoepisteet-palvelu aukeaa 4.7.2024 klo 12. Palvelu on auki 31.12.2024 saakka.

 1. Mene sivulle https://tulokset.korkeakouluun.fi.
  Linkki aktivoituu 4.7.2024 klo 12.
 2. Kirjaudu sisään käyttäen Suomi.fi-palvelun vahvaa tunnistautumista.

Jos sinulla ei ole käytössä Suomi.fi-palvelun vahvaa tunnistautumistapaa, pääset kirjautumaan palveluun yhteishaussa jättämäsi hakemuksen kautta:

 1. Kun jätit hakemuksen, sait Opintopolusta (osoitteesta noreply@opintopolku.fi) vahvistusviestin otsikolla ”Opintopolku: hakemuksesi on vastaanotettu”. Etsi viesti sähköpostistasi. Varmista, että etsit viestiä siitä sähköpostipalvelusta, jonka sähköpostiosoitteen ilmoitit hakemuksellasi.
 2. Viestissä on linkki hakemuksellesi. Linkki on voimassa 14 vrk. Voit tilata itsellesi uuden linkin klikkaamalla vanhentunutta linkkiä. Klikkaa avautuneelta sivulta kohtaa ”Tilaa uusi hakemuslinkki sähköpostiisi” ja odota, että saat uuden linkin sähköpostiisi. Linkin saapumisessa voi mennä useampi tunti.
 3. Avaa hakemuksesi uuden linkin avulla.
 4. Etsi hakemukseltasi Valintakoepisteet-palvelun linkki. Linkki vie sinut Valintakoepisteet -palveluun.

 

Huom! Joissakin valintakokeen monivalintatehtävissä vääristä vastauksista on voinut saanut miinuspisteitä. Jos yksittäisen tehtävän pistemäärä on negatiivinen, se muutetaan nollaksi pisteeksi kokeen loppuarvioinnissa. Jokaisen tehtävän alin pistemäärä on 0 p. Valintakoepisteet -palvelussa tehtävän kokonaispistemäärä näkyy kuitenkin pienempänä kuin 0 pistettä. Valinnassa käytetyn valintakokeesta saamasi todellisen pistemäärän näet Oma Opintopolku -palvelusta.

Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa yhteishaussa mukana olevista koulutuksista, vaikka tämä voisi valintapisteiden perusteella olla hyväksyttävissä useampaankin kohteeseen. Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella annettuun hakutoivejärjestykseen. Paikka tarjotaan korkeimmalle priorisoidusta koulutuksesta, johon voi tulla hyväksytyksi valintapisteiden perusteella. Alemmas priorisoidut hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti. Seuraa tarkasti hyväksymisilmoituksen ohjeita paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta!

 

Jos valituksi tullut hakija ottaa kesän 2024 valinnoissa paikan vastaan syksyllä 2024 alkavasta koulutuksesta, häntä ei jatkossa enää katsota ensikertalaiseksi niissä hakukohteissa, joissa varataan aloituspaikkoja ensikertalaisille. 

Opiskelijaksi hakenut henkilö saa vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä viimeistään 18.7.2024 klo 15.00

 

Lääketieteellisten alojen  yhteisvalinnan (lääketiede, hammaslääketiede, eläinlääketiede) oikaisumenettelyn asiointiosoitteena toimii hakijan yhteisvalinnassa ylimmäksi hakutoivesijaksi asettaman hakukohteen yliopisto, minkä tulokseen hakija hakee oikaisua. Oikaisuvaatimus toimitetaan vain tähän yhteen yliopistoon ja siihen tulee selkeästi alkuun kirjata kaikki ne lääketieteellisten alojen hakukohteet, joiden valinnan tulokseen hakija hakee oikaisua. Mahdollinen muutos valintatuloksessa koskee vain niiden yliopistojen valinnan tulosta, joiden tulokseen hakija on kirjannut oikaisuvaatimuksessaan hakevansa oikaisua.   

 

Oikaisuvaatimus katsotaan saapuneeksi samanaikaisesti kaikkiin oikaisuvaatimuksessa mainittuihin yliopistoihin. Oikaisuvaatimus käsitellään itsenäisesti näiden hakukohteiden yliopistoissa kunkin yliopiston oikaisumenettelyä koskevan käytännön mukaisesti.

 

Oikaisuvaatimuksessa on yksilöidysti esitettävä mihin hakija hakee oikaisua, missä kohdin on tapahtunut pistelaskuvirhe tai missä kohdin arvostelu ei ole perustunut valintakoemateriaalin tietoihin ja/tai valintakokeessa annettuihin lisätietoihin. Hakijan on tästä syystä oleellisen tärkeää tutustua huolellisesti omaan vastaukseensa ja verrata sitä tehtävän hyvän vastauksen piirteisiin.

 

Oikaisuvaatimuksessa on oltava mukana ne mahdolliset liitteet, joihin oikaisua hakeva vetoaa. Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä huomioidaan kaikki hakijan toimittamat liitteet, mutta oikaisuvaatimus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti arviointilinjan mukaisesti vertaamatta oikaisupyynnön tehneen vastausta muiden hakijoiden vastauksiin. Yksilöimättömiä oikaisuvaatimuksia ei käsitellä.


Oikaisuvaatimuksessa hakija ilmoittaa kirjallisesti

 • nimensä ja kotikuntansa
 • yhteystietonsa (sähköposti, postiosoite ja puhelinnumero)
 • lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan (lääketiede/hammaslääketiede/eläinlääketiede) hakukohde/hakukohteet, joita oikaisuvaatimus koskee 
 • mitä päätöstä hän pyytää oikaistavaksi,
 • mitä kohtaa päätöksestä hän pyytää oikaistavaksi tai
 • miten päätöstä tulisi hänen mukaansa oikaista ja
 • millä perusteilla päätöstä tulisi oikaista hänen pyytämällään tavalla.

Oikaisuvaatimuksen jättäneen koetuloksen mahdollinen muutos ei muuta valintaa kenenkään jo hyväksytyksi tulleen vahingoksi.

 

Tarkista oikaisuvaatimuksen toimitusosoite ja muut oikaisuvaatimusten toimitusta koskevat ohjeet:

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Yliopistojen verkkosivuilta voit lukea hyödyllistä tietoa uusille opiskelijoille. Yliopistojen sivuilta löydät myös linkit oman tutkinto-ohjelmasi/koulutusohjelmasi/opintolinjasi uuden opiskelijan informaatioon.

 

Yliopistojen uuden opiskelijan verkkosivut (linkit vuoden 2024 sivuille päivitetään keväällä 2024):

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Viimeksi päivitetty 21.05.2024