Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

TODISTUSVALINTA

Todistusvalinnalla valittaville tullaan varaamaan enintään 51 % aloituspaikoista jokaisessa lääketieteellisten alojen hakukohteessa eläinlääketieteessä, hammaslääketieteessä sekä lääketieteessä. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Valintajärjestys määräytyy ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella.

 

Todistusvalinnan valmistelu perustuu selvityksiin lääketieteellisille aloille hakeneiden ja hyväksyttyjen ylioppilaskirjoituksissa kirjoittamista aineista sekä koelaskelmiin aikaisempien vuosien hakija-aineistojen pohjalta. Valinnassa huomioitavaksi on valittu lääketieteellisten alojen kannalta keskeiset aineet. Todistusvalinnassa käyttöön otettavalta pisteytysmallilta on edellytetty riittävää erottelukykyä alalle hakevien hyvien hakijoiden joukossa.

 

Todistusvalinnan pisteytys

Todistusvalinnassa hakija saa pisteitä ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Pisteitä voi saada kuudesta ylioppilastutkinnon aineen arvosanasta:

    1) äidinkieli
    2) matematiikka (pitkä tai lyhyt)
    3) biologia
    4) kemia
    5-6) kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta seuraavista
            - fysiikka
            - enintään yksi ainereaali
            - enintään yksi kieli.

Yhdestä aineesta huomioidaan pisteet vain kerran. Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä, mutta hakija huomioidaan kuitenkin todistusvalinnassa. 

 

Todistusvalinnassa käytettävä pisteytys (pdf)

Käytettävä pisteytys on kuvattu myös Opintopolku.fi -sivuilla. 

 

Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB), International Baccalaureate-tutkinto (IB) sekä Suomessa suoritetut Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan. Tutkintojen pisteytys on kuvattu opintopolku.fi -sivustolla.  

 

Todistusvalinta on kohdennettu vain ylioppilastutkinnon suorittaneille (esim. ammattitutkinnon suorittaneita, jotka ovat suorittaneet yo-tutkinnon osakokeita, ei huomioida todistusvalinnassa). Pisteitä tuottavia ylioppilastutkintoja tai niiden osia (YO, EB, IB, RP/DIA) voidaan yhdistää todistusvalinnassa hakijan edun mukaisesti edellyttäen, että vähintään yksi ylioppilastutkinto on valmis. Ulkomailla suoritettu ylioppilastutkinto antaa hakijalle yleisen korkeakoulukelpoisuuden hakea koulutukseen mutta tällaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja ei kuitenkaan pisteytetä.

 

Todistusvalintaan ei ole asetettu pisteytyksessä saatavaksi edellytettävää vähimmäispistemäärää eikä kynnysehtoja suoritetuiksi edellytettävien aineiden tai arvosanojen osalta.

 

Hakijan ei tarvitse ilmoittaa hakevansa todistusvalinnassa. Hakija huomioidaan todistusvalinnassa, jos hakija on ensikertalainen hakija ja suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, EB- ja IB-tutkinnon tai RP/DIA-tutkinnon Helsingin saksalaisessa koulussa.

 

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2021 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilasrekisterissä 18.5.2021. Yliopistot eivät vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.

 

Todistusvalinnan tulokset pyritään saamaan valmiiksi ennen valintakoetta, mutta hakijoiden on syytä varautua osallistumaan valintakokeeseen siltä varalta, että todistusvalinnan tulokset eivät valmistu ennen koetta.

 

Tasapistetilanne

Tasapistesääntöjä käytetään, jos pisteytystaulukon mukaan järjestetyssä todistusvalintajonossa on hakukohteen kiintiön katkaisukohdassa useampi kuin yksi hakija. Hakijoiden keskinäinen järjestys määräytyy tässä tilanteessa pisteytystaulukon mukaisten pisteiden perusteella seuraavassa ainejärjestyksessä katsottuna: 1) äidinkieli, 2) matematiikka, 3) biologia, 4) kemia, 5) parhaat pisteet antava jäljelle jäävistä kirjoitetuista aineista 6) toiseksi parhaat pisteet antava jäljelle jäävistä kirjoitetuista aineista. Mikäli tämänkin jälkeen kaksi tai useampi hakija on edelleen tasasijalla, ratkaisee valinnan arpa. Mahdolliset todistusvalinnassa täyttämättä jääneet aloituspaikat siirretään täytettäväksi valintakoemenestyksen perusteella valintakoevalinnassa.

 

Tasapistesääntöä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisupyyntöihin liittyvissä tilanteissa.

 

Ehdollinen valinta

Hakukeväänä IB-, EB- tai DIA-tutkinnon suorittavan hakijan on toimitettava ennakkoarvio, josta pisteet voidaan laskea (IB-tutkinto: Candidate Predicted Grades; DIA-tutkinto: ennakkoon saatava tutkintotodistuksen arvosanasivu sekä vastaavuustodistus).  Hakukeväänä IB-, EB- tai DIA-tutkinnon suorittaneiden todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

 

Todistusvalinnan alimmat hyväksymispisteet 7.6.2021 tilanteen mukaisena. 

 

 

Viimeksi päivitetty 10.06.2021