Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

TODISTUSVALINTA

Todistusvalinnalla valittaville varataan alin paikkamäärä, joka ylittää aloituspaikoista 50% jokaisessa lääketieteellisten alojen hakukohteessa eläinlääketieteessä, hammaslääketieteessä sekä lääketieteessä. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Valintajärjestys määräytyy ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella.

 

Todistusvalinnan pisteytys ja kriteerit perustuvat selvityksiin lääketieteellisille aloille hakeneiden ja hyväksyttyjen ylioppilaskirjoituksissa kirjoittamista aineista sekä koelaskelmiin aikaisempien vuosien hakija-aineistojen pohjalta. Valinnassa huomioitavaksi on valittu lääketieteellisten alojen kannalta keskeiset aineet. Todistusvalinnassa käyttöön otettavalta pisteytysmallilta on edellytetty riittävää erottelukykyä alalle hakevien hyvien hakijoiden joukossa. Todistusvalinnassa käytettävä pisteytys on voimassa vuoteen 2025 saakka.

 

Todistusvalinnan pisteytys

Todistusvalinnassa hakija saa pisteitä ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Kaikissa lääketieteellisten alojen hakukohteissa todistusvalinnan (todistuspisteet) enimmäispistemäärä on 199

 

Pisteitä voi saada kuudesta ylioppilastutkinnon aineen arvosanasta:

    1) äidinkieli
    2) matematiikka (pitkä tai lyhyt)
    3) biologia
    4) kemia
    5-6) kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta seuraavista
            - fysiikka
            - enintään yksi ainereaali
            - enintään yksi kieli.

Yhdestä aineesta huomioidaan pisteet vain kerran. Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä, mutta hakija huomioidaan kuitenkin todistusvalinnassa. 

 

Todistusvalinnassa käytettävä pisteytys (pdf)
Käytettävä pisteytys on kuvattu myös Yliopistovalinnat.fi-sivustolla.

 

Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB), International Baccalaureate-tutkinto (IB) sekä Suomessa suoritetut Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan. Tutkintojen pisteytys on kuvattu Yliopistovalinnat.fi-sivustolla.

 

Pisteitä tuottavia ylioppilastutkintoja tai niiden osia (YO, EB, IB, RP/DIA) voidaan yhdistää todistusvalinnassa hakijan edun mukaisesti edellyttäen, että vähintään yksi ylioppilastutkinto on valmis.

 

Todistusvalinta on kohdennettu vain ylioppilastutkinnon suorittaneille (esim. ammattitutkinnon suorittaneita, jotka ovat suorittaneet yo-tutkinnon osakokeita, ei huomioida todistusvalinnassa). Ulkomailla suoritettu ylioppilastutkinto antaa hakijalle yleisen korkeakoulukelpoisuuden hakea koulutukseen mutta tällaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja ei kuitenkaan pisteytetä.

 

Todistusvalintaan ei ole asetettu pisteytyksessä saatavaksi edellytettävää vähimmäispistemäärää eikä kynnysehtoja suoritetuiksi edellytettävien aineiden tai arvosanojen osalta.

 

Hakijan ei tarvitse ilmoittaa hakevansa todistusvalinnassa. Hakija huomioidaan todistusvalinnassa, jos hakija on ensikertalainen hakija ja suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, EB- tai IB-tutkinnon tai RP/DIA-tutkinnon Helsingin Saksalaisessa koulussa. Todistusvalinnassa huomioidaan valmistuneet suomalaiset ylioppilastutkinnot, joista on saatu tiedot yliopistolle 14.5.2024 mennessä. EB-, IB-, RP-, tai DIA-tutkinnot huomioidaan, mikäli tarvittavat liitteet on toimitettu määräaikaan mennessä.

 

Todistusvalinnan tulokset pyritään saamaan valmiiksi ennen valintakoetta, mutta hakijoiden on syytä varautua osallistumaan valintakokeeseen siltä varalta, että todistusvalinnan tulokset eivät valmistu ennen koetta.

 

Tasapistetilanne

Tasapistesääntöjä käytetään, jos pisteytystaulukon mukaan järjestetyssä todistusvalintajonossa on hakukohteen kiintiön katkaisukohdassa useampi kuin yksi hakija. Hakijoiden keskinäinen järjestys määräytyy tässä tilanteessa pisteytystaulukon mukaisten pisteiden perusteella seuraavassa ainejärjestyksessä katsottuna: 1) äidinkieli, 2) matematiikka, 3) biologia, 4) kemia, 5) parhaat pisteet antava jäljelle jäävistä kirjoitetuista aineista. Mikäli tämänkin jälkeen kaksi tai useampi hakija on edelleen tasasijalla, ratkaisee valinnan arpa. 

 

Tasapistesääntöä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisupyyntöihin liittyvissä tilanteissa.

 

Hakukeväänä IB- tai EB-tutkinnon suorittavat hakijat

Hakukeväänä IB- tai EB-tutkinnon suorittavien on hakemisen yhteydessä toimitettava ennakkoarvio valmistumisesta ja arvosanoista.

Valintatulos on ehdollinen, kunnes hakukelpoisuus ja todistuspisteet on tarkastettu lopullisesta todistuksesta. Jos arvosanat nousevat niin, että hakija nousee valittavien joukkoon, hänelle myönnetään opiskelupaikka. Jos arvosanat laskevat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka perutaan.

 

Todistusvalinnan pisteytykset vuodesta 2026 alkaen

Lääketieteellisillä aloilla noudatettava todistusvalinnan pisteytys vuodesta 2026 alkaen on julkaistu yliopistovalinnat.fi-sivustolla.

Viimeksi päivitetty 26.10.2023