Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Ohjeita valintakokeeseen

Tällä sivulla annetaan yleisiä ohjeita valintakokeeseen tuleville. 

 

Lääketieteellisten alojen valintakoe 21.5.2024 pidetään digitaalisena kokeena Vallu-valintakoepalvelussa. Koe järjestetään valvottuna valintakokeena sen yliopiston osoittamissa tiloissa, jonka hakija on hakuvaiheessa valinnut valintakokeensa suorituspaikaksi. Myöhässä saapuvia ei oteta kokeeseen.

 

Kokeeseen osallistuvilla hakijoilla tulee olla kokeen suorittamista varten henkilöllisyystodistus, oma kannettava tietokone ja virtajohto. Valintakoetta ei voi suorittaa tabletilla tai älypuhelimella. Kannettavalla tietokoneella tulee olla mahdollista liittyä erikseen osoitettavaan langattomaan valintakoeverkkoon. Hakija vastaa itse laitteistonsa toimivuudesta ja soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen.

Ohjeita valintakokeeseen osallistuville

Valintakokeeseen osallistuvien tulee tutustua etukäteen koetta koskeviin ohjeisiin.

 

Vallu-valintakoepalvelussa järjestettävien valintakokeiden ohjeet on koottu Yliopistovalinnat.fi-sivulle (päivitetty 11.3.2024):

Ohjeet digitaaliseen valintakokeeseen – Vallu-valintakoepalvelu

Sivuilta löytyy yleisiä ohjeita digitaalisiin valintakokeisiin sekä kannettavaa tietokonetta ja laitteistovaatimuksia koskevat ohjeet. Hakijan tulee tutustua etukäteen digitaalisen valintakokeen ohjeisiin ja varmistaa, että tietokone on vaatimusten mukainen.

 

Tutustu ennen valintakoetta myös seuraaviin ohjeisiin:

 

Vallu-valintakoepalvelun käyttöön voi tutustua esimerkkitehtävien avulla osoitteessa testikoe.korkeakouluun.fi.

 

Oma laskin ei ole sallittu valintakokeessa. Lääketieteellisten alojen valintakokeessa tulee joissakin tehtävissä olemaan käytettävissä koejärjestelmän funktiolaskin ja kaavaeditori. Kaavaeditori on käytettävissä matemaattisia merkkejä sisältävissä tehtävissä. Se tulee näkyville ruudun alalaitaan, kun aktivoi hiirellä tehtävän vastauskentän. Kaavaeditorin avulla voi lisätä vastaukseen erikoismerkkejä ja kaavoja. Testikokeessa on mahdollista harjoitella myös laskimen ja kaavaeditorin käyttöä.

Ohjeet laskimen käyttöön
Ohjeet kaavaeditorin käyttöön

 

Hakijan tulee tarkistaa myös mahdolliset yliopistokohtaiset tarkentavat ohjeet sen hakukohteen yliopiston verkkosivuilta, jonka hakija on hakulomakkeelle ilmoittanut valintakokeensa suorituspaikaksi. 

 

Yliopistojen ohjesivut valintakokeisiin osallistuville:

Helsingin yliopisto (suomeksi) (ruotsiksi)

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

 


Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen tarvitsevan hakijan tulee jättää hakemus yksilöllisistä järjestelyistä yhteishaun liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä eli 3.4.2024 ennen klo 15.00. Lääketieteellisten alojen yhteisvalintaa koskeva hakemus valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin toimitetaan siihen lääketieteellisten alojen yliopistoon, jonka hakija on hakulomakkeella ilmoittanut valintakokeensa suorituspaikaksi. Valintakokeen yksilöllisten järjestelyiden hakemista koskevat tarkemmat yliopistokohtaiset ohjeet tulee katsoa tämän yliopiston verkkosivuilta.

 

Hakemuksessa hakija kuvaa tarvitsemansa valintakokeen yksilölliset järjestelyt sekä perustelut näiden järjestelyjen hakemiselle. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Hakemukseen tulee liittää asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, miksi ja millaisia yksilöllisiä järjestelyitä hakija tarvitsee. 


Asiantuntijalausunnossa pitää lukea selvästi

  • miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä (mahdolliset diagnoosit ja muut perustelut haetuille tukitoimille),
  • millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan,
  • henkilötietosi,
  • lausunnon antajan nimi ja asema (ammatti/asiantuntijarooli) sekä
  • päiväys.

Lausunnon antajalla tulee olla riittävä ammattipätevyys arvioida toimintarajoitteitasi ja yksilöllisten järjestelyjen tarpeitasi. 

 

Esimerkiksi vamman tai sairauden takia yksilöllisiä järjestelyitä hakevan tulee liittää hakemukseen lääkärinlausunto.

 

Aktiivisuuden tai tarkkaavuuden häiriön (ADHD tai ADD) vuoksi yksilöllisiä järjestelyitä hakevan tulee liittää hakemukseensa lääkärin tai psykologin lausunto. 

 

Lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeuden todentamiseksi tulee liittää erityisopettajan, psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeuteen liittyen voidaan myös hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan päätös sellaisenaan ilman lääkärintodistusta tai muuta lausuntoa, jos

  • päätöksestä käy ilmi, että sinulle on myönnetty tukitoimia ylioppilaskokeen suorittamiseen lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeuden perusteella ja
  • ylioppilaskokeisiin myönnetyt tukitoimet ovat samat, joita haet valintakokeeseen.

Puutteellisen kielitaidon vuoksi ei ole mahdollista saada lisäaikaa valintakokeissa.

 

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.

 

Korkeakouluopintoihin annetut yksilöllisten järjestelyjen suositukset eivät välttämättä käy sellaisenaan. Opintoihin myönnettyjä yksilöllisiä järjestelyjä ei automaattisesti myönnetä valintakokeisiin.

 

Lääketieteellisten alojen valintakokeeseen voidaan yksilöllisten järjestelyiden hakemuksen perusteella myöntää lisäaikaa enintään 30 minuuttia (10% valintakokeen kestoajasta).

 

Ohjeita yliopistojen sivuilla:

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Viimeksi päivitetty 14.03.2024