Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Ohjeita valintakokeeseen

Tällä sivulla annetaan yleisiä ohjeita valintakokeeseen tuleville. 

 

Lääketieteellisten alojen valintakoe 23.5.2023 pidetään digitaalisena kokeena Vallu-valintakoepalvelussa. Koe järjestetään valvottuna valintakokeena sen yliopiston osoittamissa tiloissa, jonka hakija on hakuvaiheessa valinnut valintakokeensa suorituspaikaksi. Myöhässä saapuvia ei oteta kokeeseen.

 

Kokeeseen osallistuvilla hakijoilla tulee olla kokeen suorittamista varten oma kannettava tietokone ja virtajohto. Valintakoetta ei voi suorittaa tabletilla tai älypuhelimella. Kannettavalla tietokoneella tulee olla mahdollista liittyä erikseen osoitettavaan langattomaan valintakoeverkkoon. Hakija vastaa itse laitteistonsa toimivuudesta ja soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen.

Ohjeita valintakokeeseen osallistuville

Valintakokeeseen osallistuvien tulee tutustua etukäteen koetta koskeviin ohjeisiin.

 

Vallu-valintakoepalvelussa järjestettävien valintakokeiden ohjeet on koottu Yliopistovalinnat.fi-sivulle:

Ohjeet digitaaliseen valintakokeeseen – Vallu-valintakoepalvelu

Sivuilta löytyy yleisiä ohjeita digitaalisiin valintakokeisiin sekä kannettavaa tietokonetta ja laitteistovaatimuksia koskevat ohjeet (huom. tietoja päivitetty 10.3.2023).

 

Tutustu ennen valintakoetta myös seuraaviin ohjeisiin:

  • Kokeessa käytettävissä oleva kaavaliite
    Kaavaliite tulee olemaan koetilaisuudessa saatavilla valintakoejärjestelmästä eli koetilaisuudessa ei saa käyttää omalle koneelle tallennettua versiota etukäteen julkaistusta kaavaliitteestä. 

 

Vallu-valintakoepalvelun käyttöön voi tutustua esimerkkitehtävien avulla osoitteessa testikoe.korkeakouluun.fi. Lääketieteellisten alojen valintakokeessa tulee joissakin tehtävissä olemaan käytettävissä koejärjestelmän kaavaeditori ja laskin. Testikokeessa on mahdollista harjoitella myös laskimen ja kaavaeditorin käyttöä.

 

Valintakokeissa sallitut laskimet

Lue millaiset laskimet ovat sallittuja valintakoetta suoritettaessa. 

 

Hakijan tulee tarkistaa myös mahdolliset yliopistokohtaiset tarkentavat ohjeet sen hakukohteen yliopiston verkkosivuilta, jonka hakija on hakulomakkeelle ilmoittanut valintakokeensa suorituspaikaksi. 

 

Yliopistojen ohjesivut valintakokeisiin osallistuville:

Helsingin yliopisto (suomeksi) (ruotsiksi)

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

 


Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Yksilöllisiä järjestelyjä (erityisjärjestelyt) valintakokeeseen tarvitsevan hakijan tulee jättää hakemus yksilöllisistä järjestelyistä yhteishaun liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä eli 6.4.2023 ennen klo 15.00. Lääketieteellisten alojen yhteisvalintaa koskeva hakemus valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin toimitetaan siihen lääketieteellisten alojen yliopistoon, jonka hakija on hakulomakkeella ilmoittanut valintakokeensa suorituspaikaksi. Hakijan tulee tarkistaa valintakokeen yksilöllisten järjestelyiden hakemista koskevat tarkemmat yliopistokohtaiset ohjeet tämän yliopiston verkkosivuilta.

 

Hakemuksessa hakija kuvaa tarvitsemansa valintakokeen yksilölliset järjestelyt sekä perustelut näiden järjestelyjen hakemiselle. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). 

 

Hakemuksen liitteenä toimitettavassa asiantuntijalausunnossa pitää

  • käydä ilmi, miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä (mahdolliset diagnoosit ja muut perustelut haetuille tukitoimille),
  • lukea selkeästi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan,
  • olla sinun henkilötietosi,
  • olla lausunnon antajan nimi ja asema (ammatti/asiantuntijarooli) sekä
  • olla päiväys.

Lausunnon antajalla tulee olla riittävä ammattipätevyys arvioida toimintarajoitteitasi ja yksilöllisten järjestelyjen tarpeitasi. 

 

Esimerkiksi vamman tai sairauden takia yksilöllisiä järjestelyitä hakevan tulee liittää hakemukseen lääkärinlausunto.

 

Aktiivisuuden tai tarkkaavuuden häiriön (ADHD tai ADD) vuoksi yksilöllisiä järjestelyitä hakevan tulee liittää hakemukseensa lääkärin tai psykologin lausunto. 

 

Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi tulee liittää erityisopettajan, psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuteen liittyen voidaan myös hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan päätös sellaisenaan ilman lääkärintodistusta tai muuta lausuntoa, jos

  • päätöksestä käy ilmi, että sinulle on myönnetty tukitoimia ylioppilaskokeen suorittamiseen ja
  • ylioppilaskokeisiin myönnetyt tukitoimet ovat samat, joita haet valintakokeeseen.

 

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.

 

Lääketieteellisten alojen valintakokeeseen voidaan yksilöllisten järjestelyiden hakemuksen perusteella myöntää lisäaikaa enintään 30 minuuttia (10% valintakokeen kestoajasta).

 

Ohjeita yliopistojen sivuilla:

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Viimeksi päivitetty 14.03.2023