Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Ohjeita valintakokeeseen

Tällä sivulla kuvataan yleisiä ohjeita valintakokeeseen tuleville. 

Korkeakoulut tiedottavat hakijoille erikseen, jos koronatilanteeseen liittyen annetaan kevään aikana viranomaismääräyksiä, joilla on vaikutusta valintakokeiden järjestämiseen. Koe- ja paikkakuntakohtaiset ohjeet julkaistaan myöhemmin. Seuraa tätä sivua ja hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiasi.

Valintakokeen toteutuksesta ilmoitetaan tarkemmin lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla 31.12.2021 mennessä.

 

Ohjeita valintakokeeseen osallistuville

Tällä sivulla tullaan keväällä julkaisemaan yleiset ohjeet lääketieteellisten alojen valintakokeisiin 2022 osallistuville. 

Hakijan tulee tarkistaa mahdolliset yliopistokohtaiset tarkentavat ohjeet sen hakukohteen yliopiston verkkosivuilta, minkä hakija on hakulomakkeelle ilmoittanut valintakokeensa suorituspaikaksi. Yliopistot julkaisevat ennen valintakoetta infosivuillaan myös tietoa valintakoesaleista.

 

Yliopistojen ohjesivut valintakokeisiin osallistuville:

Helsingin yliopisto (suomeksi) (ruotsiksi)

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

 

Valintakokeissa sallitut laskimet

Lue millaiset laskimet ovat sallittuja valintakoetta suoritettaessa.


Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Yksilöllisiä järjestelyjä (erityisjärjestelyt) valintakokeeseen tarvitsevan hakijan tulee jättää hakemus yksilöllisistä järjestelyistä yhteishaun liitteiden toimittamisen määräaikaan 6.4.2022 klo 15.00 mennessä. Lääketieteellisten alojen yhteisvalintaa koskeva hakemus valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin toimitetaan siihen lääketieteellisten alojen yliopistoon, minkä hakija on hakulomakkeella ilmoittanut valintakokeensa suorituspaikaksi.   Hakijan tulee tarkistaa valintakokeen yksilöllisten järjestelyiden hakemista koskevat tarkemmat yliopistokohtaiset ohjeet tämän yliopiston verkkosivuilta.

 

Hakemuksessa hakija kuvaa tarvitsemansa valintakokeen yksilölliset järjestelyt sekä perustelut näiden järjestelyjen hakemiselle. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lukihäiriön osalta huomioidaan myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

 

Hakemuksen liitteenä toimitettavassa asiantuntijalausunnossa pitää

  • käydä ilmi, miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä,
  • lukea selkeästi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan,
  • olla sinun henkilötietosi,
  • olla lausunnon antajan nimi ja asema (ammatti/asiantuntijarooli) sekä
  • olla päiväys.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.

 

Lääketieteellisten alojen valintakokeeseen voidaan yksilöllisten järjestelyiden hakemuksen perusteella myöntää lisäaikaa enintään 30 minuuttia (10% valintakokeen kestoajasta).

 

Ohjeita yliopistojen sivuilla:

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Viimeksi päivitetty 27.10.2021