Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Ohjeita valintakokeeseen

Tällä sivulla kuvataan yleisiä ohjeita valintakokeeseen tuleville. Tarkista aina hakukohdekohtaiset ohjeet sen yliopiston sivuilta, jonne olet hakemassa.

Ohjeita valintakokeeseen osallistuville

Yleiset ohjeet lääketieteellisten alojen valintakokeisiin 2019 osallistuville on julkaistu: Ohjeita valintakokeisiin 2019 osallistuville.

Tarkista mahdolliset yliopistokohtaiset tarkentavat ohjeet sen hakukohteen yliopiston verkkosivuilta, jonka olet laittanut yhteisvalinnan ylimmäksi hakukohteeksesi. Yliopistot julkaisevat ennen valintakoetta infosivuillaan myös tietoa valintakoesaleista.

 

Valintakokeissa sallitut laskimet

Lue millaiset laskimet ovat sallittuja valintakoetta suoritettaessa.


Valintakokeen erityisjärjestelyt

Vamman tai sairauden vuoksi erityisjärjestelyjä tarvitsevan hakijan tulee jättää hakemus erityisjärjestelyistä hakuajan päättymiseen 3.4.2019 klo 15.00 mennessä. Lääketieteellisten alojen yhteisvalintaa koskeva hakemus erityisjärjestelyihin toimitetaan siihen lääketieteellisten alojen yliopistoon, minkä hakija on asettanut ylimmäksi hakutoiveeksi eli missä hakija tekee valintakokeen.  Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan ainoastaan käytännön järjestelyitä valintakoetilanteessa esim. liikuntaesteiden poistamista, laajempaa kirjoitustilaa tai apuvälineiden käyttämistä. Hakemukseen tulee liittää erityisjärjestelyhakemukseen syynä olevan vamman/sairauden/haitan alaa vastaavan erikoislääkärin lausunto, josta ilmenee vamman tai sairauden laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Kukin tapaus harkitaan erikseen.

 

Vaikean tai keskivaikean lukihäiriön vuoksi lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen hakevan tulee jättää hakemus 3.4.2019 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lisäaikaa anovien asiantuntijalausunnot voivat olla korkeintaan viisi vuotta vanhoja hakuajan päättyessä. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Lisäaikaa voi saada enintään 30 minuuttia.

 

Tarkista erityisjärjestelyiden hakemista koskevat tarkemmat yliopistokohtaiset ohjeet sen yliopiston verkkosivuilta, missä teet valintakokeen:

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Viimeksi päivitetty 13.06.2019