Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Todistusvalinta osaksi lääketieteellisten alojen opiskelijavalintoja 2020 alkaen

06.06.2018

Lääketieteelliset alat ottavat käyttöön todistusvalinnan osana opiskelijavalintojaan vuoden 2020 opiskelijavalinnassa. Todistusvalinnalla valittaville tullaan varaamaan enintään 51 % aloituspaikoista lääketieteellisillä aloilla eläinlääketieteessä, hammaslääketieteessä sekä lääketieteessä. Todistusvalinnan lisänä säilyy valintakoe, jonka perusteella valittaville varataan 49 % aloituspaikoista.

 

Todistusvalinnan valmistelu perustuu selvityksiin lääketieteellisille aloille hakeneiden ja hyväksyttyjen ylioppilaskirjoituksissa kirjoittamista aineista sekä koelaskelmiin aikaisempien vuosien hakija-aineistojen pohjalta. Valinnassa huomioitavaksi on valittu lääketieteellisten alojen kannalta keskeiset aineet. Todistusvalinnassa käyttöön otettavalta pisteytysmallilta on edellytetty riittävää erottelukykyä alalle hakevien hyvien hakijoiden joukossa.

 

Todistusvalinnassa voi saada pisteitä kuudesta ylioppilastutkinnon aineen arvosanasta. Kaikilta huomioidaan äidinkieli, matematiikka, biologia ja kemia sekä kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta seuraavista: fysiikka, enintään yksi ainereaali, enintään yksi kieli. Yhdestä aineesta huomioidaan pisteet vain kerran. Käytettävä pisteytys on kuvattu tarkemmin Opintopolku.fi -sivuilla. Todistuspisteitä annetaan jatkossakin suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB‐ tai EB‐tutkinnon Suomessa tai ulkomailla tai RP‐tutkinnon Suomessa suorittaneille hakijoille.

 

Todistusvalinnassa ensikertalaisille varattavien paikkojen määrästä, käytettävistä tasapistesäännöistä ja mahdollisista edellytettävistä vähimmäispistemääristä tiedotetaan myöhemmin erikseen. 

 

Todistusvalinnan käyttöönotolla lääketieteelliset alat ovat mukana toteuttamassa yliopistojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön sopimusta opiskelijavalintojen kehittämisestä. Osana uudistuksia lääketieteelliset alat ovat jo kehittäneet valintayhteistyötään siirtymällä lääketieteessä ja hammaslääketieteessä yhteisvalintaan vuoden 2018 valinnoissa. Lääketieteellisten alojen opiskelijavalintojen uudistamista toteutetaan osana opetus- ja kulttuuriministeriön Opiskelijavalintojen uudistaminen -kärkihanketta. 

 

Lääketieteellisille aloille oli vuoden 2018 korkeakoulujen yhteishaussa yhteensä noin 9500 hakijaa, joista noin 90 prosenttia oli asettanut hakukohteen ensimmäiseksi hakutoiveekseen opiskelijavalinnassa. Hakijat jättivät yhteensä yli 26 000 hakemusta lääketieteellisten alojen hakukohteisiin. Aloituspaikkoja lääketieteen yhteisvalinnassa keväällä 2018 on yhteensä 735, hammaslääketieteen yhteisvalinnassa 180 ja eläinlääketieteessä 68.

 

Lääketieteellisten alojen valintayhteistyössä ovat mukana Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Lääketieteellisten alojen yhteisvalintaa koordinoi Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta.

 

Tietoa korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa tapahtuvista muutoksista 2020

« Takaisin uutisarkistoon